Η τιμολογιακή πολιτική της Προαστιακός σχεδιάστηκε με γνώμονα αφ' ενός τις χιλιομετρικές αποστάσεις των σταθμών και αφ' ετέρου κοινωνικούς παράγοντες, με στόχο να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες από τις περιοχές που εξυπηρετεί. Έτσι, ένα μεγάλο μέρος του δικτύου Μαγούλα - Πειραιάς – Κορωπί, που χαρακτηρίζεται αστική ζώνη, έχει ενιαίο εισιτήριο αξίας 1,00€ (μειωμένο 0,50€ ). Παράλληλα, λαμβάνοντας υπ' όψιν την καθημερινή μετακίνηση των επιβατών, η τιμολογιακή πολιτική της Προαστιακός περιλαμβάνει μηνιαίες, εξαμηνιαίες και ετήσιες κάρτες απεριορίστων μετακινήσεων για επιλεγμένες διαδρομές, όπου το τελικό κόστος στον επιβάτη ανάγεται σε πολύ μικρό ποσοστό της αρχικής τιμής του εισιτηρίου. Ενδεικτικά αναφέρεται: Επιβάτες κάτω των 6 ετών Επιβάτες μέχρι 18 ετών Επιβάτες άνω των 65 ετών Εισιτήριο Αεροδρομίου με επιστροφή Δωρεάν 50% έκπτωση στην τιμή του απλού εισιτηρίου 50% έκπτωση στην τιμή του απλού εισιτηρίου 10€ 17% έκπτωση στην τιμή του απλού εισιτηρίου 5€ / διαδρομή / άτομο: 17% έκπτωση στην τιμή του απλού εισιτηρίου -5 - 20% έκπτωση στην ονομαστική τιμή της κάρτας, ανάλογα με τον αριθμό καρτών 100€: αναλογεί σε 2,27 € ανά διαδρομή, δηλαδή πάνω από 62% έκπτωση στην τιμή του απλού εισιτηρίου. 20€: αναλογεί σε 0,45€ ανά διαδρομή, δηλαδή πάνω από 54% έκπτωση στην τιμή του απλού εισιτηρίου 65€ 51% έκπτωση Εισιτήριο Αεροδρομίου ομαδικό (2 άτομα) Ειδική πολιτική για μαζική αγορά καρτών απεριορίστων μετακινήσεων από εταιρείες Μηνιαία κάρτα Αγ.Θεόδωροι - Αεροδρόμιο Μηνιαία κάρτα Μαγούλα - Κορωπί Μηνιαία κάρτα Μέγαρα - Κορωπί Επί πλέον, από τον δεύτερο κιόλας μήνα εμπορικής λειτουργίας, ο Προαστιακός με την υποστήριξη του ΟΑΣΑ έχει ενταχθεί στο σύστημα των συγκοινωνιών της πρωτεύουσας, παρέχοντας το δικαίωμα ενιαίας μετακίνησης στο επιβατικό κοινό είτε μέσω επιλεγμένων εισιτηρίων ή μέσω καρτών απεριορίστων διαδρομών: Μηνιαίες Κάρτες ΟΑΣΑ Η μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών των 35€ του ΟΑΣΑ (μειωμένη 18€ ) και το ενιαίο εισιτήριο 1,00€(μειωμένο 0,50€), ισχύει για τη μετακίνηση με τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο αλλά και με τα Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Ηλεκτρικό, Μετρό και Τραμ στο αστικό κομμάτι, δηλαδή Μαγούλα - Πειραιάς - Κορωπί και το αντίστροφο. Δωρεάν Μετεπιβίβαση σε Άλλα Συγκοινωνιακά Μέσα Δυνατότητα δωρεάν μετεπιβίβασης σε άλλα Μέσα που έχουν ανταπόκριση με σταθμούς του Προαστιακού και εντός 90 λεπτών από την πρώτη επικύρωση τους παρέχουν τα ακόλουθα εισιτήρια του Προαστιακού:  εισιτήρια με τιμή ίση ή και μεγαλύτερη των 3€  Τα εισιτήρια μετ’ επιστροφής του Προαστιακού με τιμή ίση ή και μεγαλύτερη των 5€ και τα μετ' επιστροφής εισιτήρια Αεροδρομίου του Προαστιακού, τα οποία ισχύουν, στον Προαστιακό, για ένα μήνα από την πρώτη επικίρωσή τους, θα ισχύουν και στα Λεωφορεία (ΕΘΕΛ), Τρόλλεϋ (ΗΛΠΑΠ), Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο (ΗΣΑΠ), Μετρό (ΑΜΕΛ) και ΤΡΑΜ για 90 λεπτά, τόσο μετά την πρώτη επικύρωση στην πρώτη διαδρομή, όσο και μετά τη δεύτερη επικύρωση κατά την επιστροφή, εφ'όσον η επιστροφή πραγματοποιείται εντός 48 ωρών. Σε περίπτωση μετεπιβίβασης σε άλλα Μέσα απαιτείται και δεύτερη επικύρωση του εισιτηρίου στο τελευταίο Μέσο επιβίβασης, πριν από την λήξη του χρονικού διαστήματος των 90 λεπτών από την πρώτη επικύρωση. Η δεύτερη επικύρωση πρέπει να γίνεται στην απέναντι ή την πίσω πλευρά από την πρώτη επικύρωση. Ενιαία Εισιτήρια Τα ενιαία εισιτήρια του ΟΑΣΑ ισχύουν για την μετακίνηση σας στο τμήμα της αστικής ζώνης του Προαστιακού (Μαγούλα - Πειραιάς - Κορωπί και το αντίστροφο) εντός του χρονικού διαστήματος που αναγράφεται σε αυτά (πχ: με το ενιαίο εισιτήριο των 3€ ο επιβάτης πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό διαδρομών στο τμήμα Μαγούλα - Πειραιάς - Κορωπί, εντός ενός 24ώρου). Όλα τα ενιαία εισιτήρια της 1 ώρας και 30 λεπτών πρέπει να επικυρώνονται κατά την πρώτη επιβίβαση στο συγκοινωνιακό μέσο. Εφόσον εκτιμήσετε ότι η τελευταία σας διαδρομή θα έχει ολοκληρωθεί εντός του χρονικού διαστήματος της 1 ώρας και 30 λεπτών, μην προβείτε σε δεύτερη επικύρωση. Σε αντίθετη περίπτωση κατά την επιβίβαση σας στο τελευταίο μέσο μετακίνησης και πριν από την λήξη της 1 ώρας και 30 λεπτών θα πρέπει να επικυρώσετε για δεύτερη φορά το εισιτήριο σας στην απέναντι ή την πίσω πλευρά από την πρώτη επικύρωση. Με τον τρόπο αυτό το εισιτήριο σας ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης διαδρομής. Τα ενιαία εισιτήρια της 1ώρας και 30' λεπτών δεν ισχύουν για μετακινήσεις με τις γραμμές express Αεροδρομίου & Σαρωνίδας των Λεωφορείων της ΕΘΕΛ. Τα εισιτήρια των 24 ωρών (ημερήσια) και των 7 ημερών (εβδομαδιαία) πρέπει να επικυρώνονται κατά την πρώτη επιβίβαση και ισχύουν αντίστοιχα για 24 ώρες και εφτά 24ωρα από την πρώτη και μοναδική επικύρωση τους. Οι κάρτες απεριορίστων διαδρομών του ΟΑΣΑ ισχύουν για την μετακίνηση σας στο τμήμα της αστικής ζώνης (Πειραιάς-Μαγούλα-Κορωπί). Εισιτήρια Λαυρεωτικής και Μεσογαίας Τα εισιτήρια Λαυρεωτικής και Μεσογαίας επιτρέπουν τη χρήση:
Please download to view
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
...

Τιμολογιακή πολιτική

by janokary

on

Report

Category:

Documents

Download: 0

Comment: 0

320,974

views

Comments

Description

Download Τιμολογιακή πολιτική

Transcript

Η τιμολογιακή πολιτική της Προαστιακός σχεδιάστηκε με γνώμονα αφ' ενός τις χιλιομετρικές αποστάσεις των σταθμών και αφ' ετέρου κοινωνικούς παράγοντες, με στόχο να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες από τις περιοχές που εξυπηρετεί. Έτσι, ένα μεγάλο μέρος του δικτύου Μαγούλα - Πειραιάς – Κορωπί, που χαρακτηρίζεται αστική ζώνη, έχει ενιαίο εισιτήριο αξίας 1,00€ (μειωμένο 0,50€ ). Παράλληλα, λαμβάνοντας υπ' όψιν την καθημερινή μετακίνηση των επιβατών, η τιμολογιακή πολιτική της Προαστιακός περιλαμβάνει μηνιαίες, εξαμηνιαίες και ετήσιες κάρτες απεριορίστων μετακινήσεων για επιλεγμένες διαδρομές, όπου το τελικό κόστος στον επιβάτη ανάγεται σε πολύ μικρό ποσοστό της αρχικής τιμής του εισιτηρίου. Ενδεικτικά αναφέρεται: Επιβάτες κάτω των 6 ετών Επιβάτες μέχρι 18 ετών Επιβάτες άνω των 65 ετών Εισιτήριο Αεροδρομίου με επιστροφή Δωρεάν 50% έκπτωση στην τιμή του απλού εισιτηρίου 50% έκπτωση στην τιμή του απλού εισιτηρίου 10€ 17% έκπτωση στην τιμή του απλού εισιτηρίου 5€ / διαδρομή / άτομο: 17% έκπτωση στην τιμή του απλού εισιτηρίου -5 - 20% έκπτωση στην ονομαστική τιμή της κάρτας, ανάλογα με τον αριθμό καρτών 100€: αναλογεί σε 2,27 € ανά διαδρομή, δηλαδή πάνω από 62% έκπτωση στην τιμή του απλού εισιτηρίου. 20€: αναλογεί σε 0,45€ ανά διαδρομή, δηλαδή πάνω από 54% έκπτωση στην τιμή του απλού εισιτηρίου 65€ 51% έκπτωση Εισιτήριο Αεροδρομίου ομαδικό (2 άτομα) Ειδική πολιτική για μαζική αγορά καρτών απεριορίστων μετακινήσεων από εταιρείες Μηνιαία κάρτα Αγ.Θεόδωροι - Αεροδρόμιο Μηνιαία κάρτα Μαγούλα - Κορωπί Μηνιαία κάρτα Μέγαρα - Κορωπί Επί πλέον, από τον δεύτερο κιόλας μήνα εμπορικής λειτουργίας, ο Προαστιακός με την υποστήριξη του ΟΑΣΑ έχει ενταχθεί στο σύστημα των συγκοινωνιών της πρωτεύουσας, παρέχοντας το δικαίωμα ενιαίας μετακίνησης στο επιβατικό κοινό είτε μέσω επιλεγμένων εισιτηρίων ή μέσω καρτών απεριορίστων διαδρομών: Μηνιαίες Κάρτες ΟΑΣΑ Η μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών των 35€ του ΟΑΣΑ (μειωμένη 18€ ) και το ενιαίο εισιτήριο 1,00€(μειωμένο 0,50€), ισχύει για τη μετακίνηση με τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο αλλά και με τα Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Ηλεκτρικό, Μετρό και Τραμ στο αστικό κομμάτι, δηλαδή Μαγούλα - Πειραιάς - Κορωπί και το αντίστροφο. Δωρεάν Μετεπιβίβαση σε Άλλα Συγκοινωνιακά Μέσα Δυνατότητα δωρεάν μετεπιβίβασης σε άλλα Μέσα που έχουν ανταπόκριση με σταθμούς του Προαστιακού και εντός 90 λεπτών από την πρώτη επικύρωση τους παρέχουν τα ακόλουθα εισιτήρια του Προαστιακού:  εισιτήρια με τιμή ίση ή και μεγαλύτερη των 3€  Τα εισιτήρια μετ’ επιστροφής του Προαστιακού με τιμή ίση ή και μεγαλύτερη των 5€ και τα μετ' επιστροφής εισιτήρια Αεροδρομίου του Προαστιακού, τα οποία ισχύουν, στον Προαστιακό, για ένα μήνα από την πρώτη επικίρωσή τους, θα ισχύουν και στα Λεωφορεία (ΕΘΕΛ), Τρόλλεϋ (ΗΛΠΑΠ), Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο (ΗΣΑΠ), Μετρό (ΑΜΕΛ) και ΤΡΑΜ για 90 λεπτά, τόσο μετά την πρώτη επικύρωση στην πρώτη διαδρομή, όσο και μετά τη δεύτερη επικύρωση κατά την επιστροφή, εφ'όσον η επιστροφή πραγματοποιείται εντός 48 ωρών. Σε περίπτωση μετεπιβίβασης σε άλλα Μέσα απαιτείται και δεύτερη επικύρωση του εισιτηρίου στο τελευταίο Μέσο επιβίβασης, πριν από την λήξη του χρονικού διαστήματος των 90 λεπτών από την πρώτη επικύρωση. Η δεύτερη επικύρωση πρέπει να γίνεται στην απέναντι ή την πίσω πλευρά από την πρώτη επικύρωση. Ενιαία Εισιτήρια Τα ενιαία εισιτήρια του ΟΑΣΑ ισχύουν για την μετακίνηση σας στο τμήμα της αστικής ζώνης του Προαστιακού (Μαγούλα - Πειραιάς - Κορωπί και το αντίστροφο) εντός του χρονικού διαστήματος που αναγράφεται σε αυτά (πχ: με το ενιαίο εισιτήριο των 3€ ο επιβάτης πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό διαδρομών στο τμήμα Μαγούλα - Πειραιάς - Κορωπί, εντός ενός 24ώρου). Όλα τα ενιαία εισιτήρια της 1 ώρας και 30 λεπτών πρέπει να επικυρώνονται κατά την πρώτη επιβίβαση στο συγκοινωνιακό μέσο. Εφόσον εκτιμήσετε ότι η τελευταία σας διαδρομή θα έχει ολοκληρωθεί εντός του χρονικού διαστήματος της 1 ώρας και 30 λεπτών, μην προβείτε σε δεύτερη επικύρωση. Σε αντίθετη περίπτωση κατά την επιβίβαση σας στο τελευταίο μέσο μετακίνησης και πριν από την λήξη της 1 ώρας και 30 λεπτών θα πρέπει να επικυρώσετε για δεύτερη φορά το εισιτήριο σας στην απέναντι ή την πίσω πλευρά από την πρώτη επικύρωση. Με τον τρόπο αυτό το εισιτήριο σας ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης διαδρομής. Τα ενιαία εισιτήρια της 1ώρας και 30' λεπτών δεν ισχύουν για μετακινήσεις με τις γραμμές express Αεροδρομίου & Σαρωνίδας των Λεωφορείων της ΕΘΕΛ. Τα εισιτήρια των 24 ωρών (ημερήσια) και των 7 ημερών (εβδομαδιαία) πρέπει να επικυρώνονται κατά την πρώτη επιβίβαση και ισχύουν αντίστοιχα για 24 ώρες και εφτά 24ωρα από την πρώτη και μοναδική επικύρωση τους. Οι κάρτες απεριορίστων διαδρομών του ΟΑΣΑ ισχύουν για την μετακίνηση σας στο τμήμα της αστικής ζώνης (Πειραιάς-Μαγούλα-Κορωπί). Εισιτήρια Λαυρεωτικής και Μεσογαίας Τα εισιτήρια Λαυρεωτικής και Μεσογαίας επιτρέπουν τη χρήση:
Fly UP