cerere Cedo in Limba Romana Completata

 • Published on
  02-Mar-2016

 • View
  53

 • Download
  0

Transcript

 • COUR EUROPENNE DES DROITS DE LHOMME

  EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

  CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI

  Conseil de lEurope - Council of Europe-Consiliul Europei Strasbourg, France

  REQUTE APPLICATION

  CERERE

  prsente en application de larticle 34 de la Convention europenne des Droits de lHomme, ainsi que des articles 45 et 47 du Rglement de la Cour

  under Article 34 of the European Convention on Human Rights

  and Rules 45 and 47 of the Rules of Court

  prezentata n conformitate cu articolul 34 al Conventiei Europene a Drepturilor Omului, precum si cu articolele 45 si 47 ale Regulamentului Curtii

 • This application is a formal legal document and may affect your rights and obligations. Prezenta cerere este un document juridic si poate afecta drepturile si obligatiile dumneavoastra.

 • - 3 -

  I - LES PARTIES THE PARTIES

  PARTILE

  A. LE REQURANT/LA REQURANTE

  THE APPLICANT

  RECLAMANTUL/RECLAMANTA

  (Renseignements fournir concernant le/la requrant(e) et son/sa reprsentant(e) ventuel(le)) (Fill in the following details of the applicant and the representative, if any)

  (Informatii cu privire la reclamant/reclamanta si eventualul/a sau reprezentant/reprezentanta)

  1. Nom de famille 2. Prnom (s)

  Surname First name (s)

  Nume Popa Prenume Vasile

  Sexe: masculin/fminin

  Sex: male/female

  Sex: /masculin

  3. Nationalit 4. Profession

  Nationality Occupation

  Cetatenie Romn Profesia Profesor

  5. Date et lieu de naissance

  Date and place of birth

  Data si locul nasterii 24.06.1985 Romnia jud. Iasi

  6. Domicile Permanent address

  Domiciliul Romania, jud. Iasi or.Iasi str. Stoicescu nr.1 ap 413

  7. Tel. N 0755976235

  8. Adresse actuelle (si diffrente de 6.)

  Present address (if different from 6.)

  Adresa actuala (daca difera de 6) Romania, jud. Iasi or.Iasi str. Stoicescu nr.1 ap 413

  9. Nom et prnom du/de la reprsentant(e)*

  Name of representative*

  Numele si prenumele reprezentantului/reprezentantei* Popa Ion

  10. Profession du/de la reprsentant(e

  Occupation of representative

  Ocupatia reprezentantului/reprezentantei Avocat

  11. Adresse du/de la reprsentant(e)

  Address of representative

  Adresa reprezentantului/reprezentantei Romania, jud. Iasi or.Iasi str. Carol 1 bl. 13 ap 122

  12. Tel. N 0756899854 Fax N579986645

  B. LA HAUTE PARTIE CONTRACTANTE

  THE HIGH CONTRACTING PARTY

  INALTA PARTE CONTRACTANTA ROMNIA (Indiquer ci-aprs le nom de lEtat/des Etats contre le(s)quel(s) la requte est dirige) (Fill in the name of the State(s) against which the application is directed) (Indicati aici numele Statului/Statelor mpotriva caruia/carora introduceti cererea)

  13. ......................................................................................................................... ...........................................................................

  __________

  * Si le / la r e q u r an t ( e ) e st r ep r se n t ( e ) , jo in d r e u n e p r o c u r a t io n sig n e p a r l e/ la r eq u

  r a n t( e ) en fa v e u r d u / d e l a r ep r se n t an t (e ). A f o r m o f a u t h o r it y s ig n e d b y t h e a p p li ca n t s ho u ld be su b mi tt e d i f a

  r e p r e se n ta t iv e i s ap p o i n t ed . Da c a r e cl am an t u l/ r e cl a ma n ta est e r e p r e ze n t at / a, a se a n ex a o p r o c u r a s em na t a d e r e c la ma n t/ a n f a

  v o ar e a r e p r e ze n t an t u lu i /r e p r e ze n t an t e i.

 • - 4 -

  II - EXPOS DES FAITS STATEMENT OF THE FACTS EXPUNEREA FAPTELOR

  (Voir chapitre II de la note explicative)

  (See Part II of the Explanatory Note)

  (A se vedea Partea a II-a a Notitei Explicative)

  14. Subsemnatul, Popa Vasile domiciliat in Romania judetul Iasi strada Stoicescu numarul 1, profesor

  de matematica in cadrul liceului Spiru Haret din Iasi, aflindu-ma in cadrul unei ore, in data de 30-01-

  2007 am fost nevoit de a alunga un elev de lectii din motiv ca acesta era foarte galagios. Dupa ce ora a

  luat sfirsit, elevul a venit impreuna cu tatal sau. Intre noi s-a iscat o cearta, mentionez faptul ca tatal

  elevului este politist in cadrul politiei locale. In momontul in care cearta a ajuns la apogeul sau,

  parintele elevului mi-a aplicat o lovitura cu pumnul in zona fetei, dupa care acesta a luat un scaun si

  m-a lovit cu el in cap. In data de 30-01-2007 am fost dus la spital unde mi sa pus diagnoza si de

  asemenea mi s-a facut o expertiza medco-legala. La data de 04-02-2007 am actionat in instanta pe

  agresorul Ivanov Ion pentru vatamare corporala aplicind toate dovezile si probele de care

  dispuneam. Datorita faptului ca acesta detinea postul de comisar in politia judetuleui Iasi acesta

  fabricat anumite dovezi si probe insa in pofida acestui fapt eu am reusit sa cistig in prima instanta.

  Decizia tribunalului Iasi a fost atacata la Curtea de Apel Iasi la data de 09-05-2010 de catre

  Ivanov Ion unde de asemenea acesta a venit cu probe fabricate si am observant faptul ca la dosar nu

  mai erau atasate unele dintre dovezile care erau esentiale ca de exemplu declaratiile martorilor unele

  fiind inlocuite i de asemenea lipsea expertiza medico-legala. In apel, instanta nu a luat in considerare lacunele de procedura si lipsa de probe, din acest caz am pierdut .

  La data de 19-06-2011 am atacat decizia Curtii de Apel Iasi insa cererea de recurs a fost respins

  nefiindu-mi communicate motivele pentru care aceasta a fost respinsa.

  Si ncessaire, continuer sur une feuille spare Continue on a separate sheet if necessary

  Daca este necesar, continuati pe o fila separata

 • - 5 -

  III - EXPOS DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET/OU DES PROTOCOLES ALLGUE(S), AINSI QUE DES ARGUMENTS LAPPUI STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION(S) OF THE CONVENTION AND/OR PROTOCOLS AND

  OF RELEVANT ARGUMENTS EXPUNEREA PRETINSEI SAU A PRETINSELOR VIOLAR II ALE CONVENTIEI SI/SAU A

  PROTOCOALELOR, PRECUM SI A ARGUMENTELOR IN SPRIJINUL ACESTOR

  AFIRMATII

  (Voir chapitre III de la note explicat ive)

  (See Part III of the Explanatory Note)

  (A se vedea Partea a III-a a Notitei Explicative)

  15. In virtutea celor exprimate mai sus sustin ca mi-a fost incalcat dreptul la un process echitabil si anume

  articoul 6 din Conventia European a Drepturilor Omului prin faptul ca au fost ascunse probe care

  demonstrau in mod clar vinovatia inculpatului si de asemenea prin faptul ca nu mi-au fost prezentate

  motivele respingerii recursului aici incalcndumise dreptul la liberal acces la justiie de asemenea consacrat

  de CEDO in articolul 6.

 • - 6 -

  IV - EXPOS RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE LARTICLE 35 1 DE LA CONVENTION STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 1 OF THE CONVENTION EXPUNERE IN LEGATURA CU PR EVEDERILE ARTICOLULUI 35 1 DIN CONVENTIE

  (Voir chapitre IV de la note explicative. Donner pour chaque grief, et au besoin sur une feuille spare, les renseignements demands sous les points 16

  18 ci-aprs) (See Part IV of the Explanatory Note. If necessary, give the details mentioned below under points 16 to 18 on a separate shee t for each separate

  complaint) (A se vedea capitolul IV al notitei explicative. A se prezenta pentru fiecare capat de cerere, si daca este nevoie pe o fila separata, informatiile cerute la

  punctele 16 pna la 18 de mai jos)

  16. Dcision interne dfinitive (date et nature de la dcision, organe - judiciaire ou autre layant rendue)

  Final decision (date, court or authority and nature of decision)

  Decizia interna definitiva (data si natura deciziei, organul - judiciar sau altul - care a pronuntat-o)

  Decizia intern definitiv este Decizia nr.XXII din 14-06-2012 pronunat de Curtea de Apel Iasi Seciile Unite, n dosar nr. 10/2006 i care a fost publicat in Monitorul Oficial al Romniei, , nr.936 din 14-06-2012, dat la care am luat cunostinta.

  17. Autres dcisions (numres dans l=ordre chronologique en indiquant, pour chaque dcision, sa date, sa nature et lorgane - judiciaire ou autre layant rendue)

  Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each of them)

  Alte decizii (enumerate n ordine cronologica, indicnd, pentru fiecare decizie, data, natura si organul - judiciar sau altul -

  care a pronuntat-o)

  Nu este cazul.

  18. Dispos(i)ez-vous dun recours que vous n'avez pas exerc? Si oui, lequel et pour quel motif na-t-il pas t exerc? Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used? If so, explain why you

  have not used it.

  Dispuneti sau ati dispus de un recurs pe care nu l-ati exercitat? Daca da, care si pentru ce mo tiv acesta

  nu a fost exercitat?

  Nu dispun de informatii in acest sens !

  Si ncessaire, continuer sur une feuille spare

  Continue on a separate sheet if necessary

  Daca este necesar, continuati pe o fila separata

 • - 7 -

  V - EXPOS DE L'OBJET DE LA REQUTE STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION EXPUNEREA OBIECTULUI CERERII

  (Voir chapitre V de la note explicative)

  (See Part V of the Explanatory Note)

  (A se vedea capitolul V din notita explicativa)

  19. Solicitm Curii Europene a Drepturilor Omului obligarea naltei Pri Contractante Romnia la respectarea deptului meu fundamental si anume dreptul la un proces echitabil precum si dreptul la liberul

  acces la justitie consacrat de art.6 a Conventiei Europene a Drepturilor Omului.

  Prin inactiunile statului Romn mi-a fost fost afectate demnitatea si onoarea si de asemenea acesta mi-a

  creat un prejuduciu de 10.000, bani care solicit a-mi fi returnati.

  VI - AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAIT LAFFAIRE STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEEDINGS

  ALTE INSTANTE INTERNATIONALE CARE EXAMINEAZA SAU AU EXAMINAT CAZUL

  (Voir chapitre VI de la note explicative)

  (See Part VI of the Explanatory Note)

  (A se vedea capitolul VI al notitei explicative)

  20. Avez-vous soumis une autre instance internationale denqute ou de rglement les griefs noncs dans la prsente requte? Si oui, fournir des indications dtailles ce sujet.

  Have you submitted the above complaints to any other procedure of international investigation or settlement? If so, give

  fu ll details.

  Ati prezentat n fata unei alte instante internationale de ancheta sau reglementare capetele de cerere din prezenta plngere?

  Daca da, furnizati indicatii detaliate cu privire la acest aspect.

  Nu am prezentat cazul in rndul altor instane internaionale.

 • - 8 -

  (PAS D'ORIGINAUX, VII - PICES ANNEXES

  UNIQUEMENT DES COPIES) LIST OF DOCUMENTS

  (NO ORIGINAL DOCUMENTS, LISTA DOCUMENTELOR ONLY PHOTOCOPIES)

  (NU TRIMITETI ORIGINALE,

  CI NUMAI COPII)

  (Voir chapitre VII de la note explicative. Joindre copie de toutes les dcisions mentionnes sous ch. IV et VI ci -dessus. Se procurer, au besoin, les copies

  ncessaires, et, en cas dimpossibilit, expliquer pourquoi celles-ci ne peuvent pas tre obtenues. Ces documents ne vous seront pas retourns.) (See Part VII of the Explanatory Note. Include copies of all decisions referred to in Parts IV and VI above. If you do not have copies, you should obtain

  them. If you cannot obtain them, explain why not. No documents will be returned to you.) (A se vedea capitolul VII al notitei explicative. Anexati copii ale tuturor deciziilor mentionate la cap. IV si VI de mai sus . Daca nu aveti copii, va trebui sa

  le obtineti. Daca nu le puteti obtine, explicati din ce motive. Aceste documente nu va vor fi napoiate).

  21. Decizia nr.XXII din 14-06-2012 pronunat de Curtea de Apel Iasi Seciile Unite, n dosar nr. 10/2006

 • Lieu/Place/Locul Romnia, Iai

  - 9 -

  VIII - DCLARATION ET SIGNATURE DECLARATION AND SIGNATURE DECLARATIA SI SEMNATURA

  (Voir chapitre VIII de la note explicative)

  (See Part VIII of the Explanatory Note)

  (A se vedea capitolul VIII al not itei explicative)

  22. Je dclare en toute conscience et loyaut que les renseignements qui figurent sur la prsente formule de requte sont

  exacts.

  I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the information I have given in the present application

  form is correct.

  Declar pe onoare ca informatiile ce figureaza n prezentul formular de cerere sunt exacte.

  Date/Date /Data 04-02-2012

  (Signature du/de la requrant(e) ou du/de la reprsentant(e))

  (Signature of the applicant or of the representative)

  (Semnatura reclamantului/ei sau a reprezentantului/ei)

  Popa Vasile