Note de Curs CEDO SS Rvz (1)

  • Published on
    09-Aug-2015

  • View
    92

  • Download
    30

Transcript

Conven ia European a Drepturilor OmuluiNote de curs Selec ie i adaptare de Snejana SULIMABibliografie utilizat: BRSAN, Corneliu, Conven ia europeana a drepturilor omului. Comentariu pe articole. Edi ia 2, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2010. CHIRI , Radu, Conven ia european a drepturilor omului. Comentarii i explica ii, edi ia 2, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2008. CROITORU, Mirela Stelu a, Dreptul de proprietate n jurispruden a CEDO, Editura Hamangiu, 2010. RENUCCI, JeanFranois, Tratat de drept european al drepturilor omului, Editura Hamangiu, Bucureti 2009. SUDRE, Frdric, Droit europen et international des droits de lhomme, 10e dition revue et augmente, PUF, Paris, 2011. BOGDAN, Drago Sebastian, SELEGEAN, Mihai, Drepturi si libert i fundamentale n jurispruden a Cur ii Europene a Drepturilor Omului, Editura ALL Beck, Bucureti, 2005. POPESCU, Corneliu-Liviu, Drepturile de procedur in jurispruden a Cur ii Europene a Drepturilor Omului (2001-2002), Editura ALL Beck, Bucureti, 2003.CURS I Considera ii introductive1. Consiliul Europei promotor al protec iei drepturilor omului n Europa 2. CEDO fundament al protec iei drepturilor omului la nivel european1. Consiliul Europei promotor al protec iei drepturilor omului n Europa Orice membru al Consiliului Europei recunoate principiul preeminen ei dreptului i principiul n virtutea cruia orice persoan plasat sub jurisdic ia sa trebuie s se bucure de drepturile omului i de libert ile fundamentale (art. 3 din Statul Consiliului Europei (CoE)). Obiective ale CoE: Aprarea drepturilor omului, a democra iei pluraliste i a preeminen ei dreptului. 1-Favorizarea contientizrii i a punerii n valoare a identit ii culturale a Europei i a diversit ii acesteia. Cutarea unor solu ii comune la problemele societ ilor europene: discriminarea minorit ilor, xenofobia, intoleran a, bioetica i clonajul, terorismul, traficul de fiin e umane, crima organizat i corup ia, criminalitatea cibernetic i violen a mpotriva copiilor.-Dezvoltarea stabilit ii democratice n Europa sus innd punerea n aplicare a unor reforme politice, legislative i constitu ionale.Scop general: realizarea unei uniuni mai strnse ntre membrii si. Re eaua de organe pe care se bazeaz CoE: Creat la 4 mai 1949 la Londra de ctre Guvernele a 10 state : Belgia, Danemarca, Fran a, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Suedia, Regatul Unit al Marii Britanii i al Irlandei de Nord, CoE are la baz urmtoarea re ea de organe: Comitetul de Minitri, organ de decizie, compus din minitrii afacerilor externe ai statelor membre, sau reprezentan ii acestora care au reedin a permanent la Strasbourg. Adunarea parlamentar (APCE), organ de deliberare, membrii cruia sunt desemna i de ctre parlamentarii na ionali. Compus din 318 membri i 318 suplean i. Congresul puterilor locale i regionale, organ consultativ care reprezint colectivit ile teritoriale. Curtea european a drepturilor omului, organ judiciar permanent care garanteaz tuturor persoanelor aflate sub jurisdic ia sa, drepturile nscrise n Conven ia european a drepturilor omului. Comisarul pentru drepturile omului: independent, el are drept func ie promovarea educa iei i sensibilizrii privind drepturile omului i respectarea acestora n statele membre. Conferin a organiza iilor interna ionale nonguvernamentale (OING) (mai mult de 400) cu care dialogheaz CoE i crora le-a acordat statut consultativ. Secretarul General: ales pentru 5 ani de ctre APCE n fruntea Organiza iei, el este responsabil de planificarea strategic, de orientarea programului de activit i i de bugetul CoE. Secretariatul: cuprinde mai mult de 2000 agen i, originari din 47 de state membre ale CoE, care i desfoar activitatea la Strasbourg, dar i n alte birouri localizate n alte orae europene. Potrivit Statutului (art. 1) CoE una dintre voca iile sale esen iale este protec ia drepturilor omului. 2Aprarea i dezvoltarea drepturilor omului i a libert ilor fundamentale sunt condi ionate de: a) Instituirea unui regim politic democratic func ional b) Elaborarea unei concep ii comune despre drepturile omului c) Vigilen a instan elor, att la nivel na ional, ct i la nivel suprana ional, care au obliga ia de a proteja aceste drepturi. d) Cunoaterea de ctre cet eni a drepturilor lor i a mijloacelor de protec ie a acestora. Prin urmare, drepturile fundamentale nu pot fi protejate eficient dect ntr-un sistem democratic fondat pe pluralismul politic i care are la baz principiul statului de drept. Sistem n care sunt promovate libert ile individuale i libertatea politic, unde preeminen a dreptului este recunoscut. Infrac iunile comise prin nclcarea drepturilor fundamentale pot constitui motiv de suspendare a statului care se face vinovat de aceste nclcri. Aderarea rilor din Europa de Est Odat cu schimbrile intervenite n Europa, prin cderea regimurilor totalitare de tip comunist n rile din Est, Consiliul Europei a ncercat s sus in prin eforturi constante democratizarea acestor state. CoE s-a angajat n consilierea guvernelor nou instalate, la cererea prealabil a acestora, participnd prin exper ii si la elaborarea unor noi legi democratice sau expertiznd noua legisla ie elaborat de exper i na ionali ai acestor state. Azi CoE are 47 state membre: Aderarea statelor postcomuniste la CoE a fost supus condi iei semnrii i ratificrii CEDO i a implicat, de asemenea, implementarea de ctre Guvernele acestora a unor condi ii democratice precum statul de drept i regimul parlamentar veritabil. n acelai timp, lrgirea CoE n beneficiul unor state incapabile s-i respecte angajamentele asumate prin aceast aderare marcheaz scderea standardelor CoE i, ca urmare, aduce atingere credibilit ii sistemului european nsui. Scopuri CoE n domeniul drepturilor omului: Protejarea drepturilor civile i politice, cu ajutorul procedurilor prevzute de CEDO. Protejarea drepturilor sociale i economice prin mecanismul Cartei sociale europene. Protejarea persoanelor private de libertate, prin vizite efectuate de ctre Comitetul european pentru prevenirea torturii i a pedepselor sau tratamentelor inumane sau 3degradante. Protejarea drepturilor minorit ilor na ionale prin intermediul Conven iei - cadru pentru protec ia minorit ilor na ionale. Ac ionarea n favoarea egalit ii ntre sexe (Comitetul director pentru egalitatea ntre brba i i femei). Lupta mpotriva rasismului, xenofobiei, antisemitismului i intoleran ei prin Comisia european mpotriva rasismului i intoleran ei. ntrirea libert ii de exprimare i de informare n media i a liberei circula ii a ideilor i a informa iilor dincolo de frontiere. Avnd drept fundament legal numeroase conven ii n domeniu, printre care : Conven ia european privind televiziunea transfrontalier (1989, modificat n 1998), Conven ia relativ la informare i la cooperarea legal privind Serviciile informa ionale ale societ ii (2001). Respectarea diversit ii culturale, i, n acelai timp, ncurajarea cooperrii culturale n formele sale multiple, cu ajutorul Conven iei culturale europene (19 decembrie 1954). Activit i conven ionale Conven iile privind drepturile omului constituie un arsenal juridic indivizibil i complementar, care se bazeaz pe un mecanism de control. Conven ia european a drepturilor omului este primul mecanism de punere n aplicare efectiv a drepturilor omului. Teoria dreptului interna ional potrivit creia drepturile omului au un caracter fundamental, plaseaz aceste drepturi deasupra legisla iilor i practicilor statelor suverane.2. CEDO fundament al protec iei drepturilor omului la nivel europeanMecanism juridic de protec ie Conven ia din 1950 i protocoalele sale adi ionale 1, 4, 6, 7, 12, i 13 (aa cum este amendat de Ptc. 11 i 14) enumer drepturile protejate care pot fi clasificate drept clasice: este vorba despre drepturi individuale (ale crui titular este individul) care are drept obiect esen ial protejarea integrit ii i libert ii persoanei. Inspira ia CEDO este aici identic cu cea a Declara iei Universale a Drepturilor Omului i pleac de la postulatul egalit ii tuturor oamenilor. Spre deosebire de Declara ia universal Conven ia european este un instrument juridic obligatoriu pentru toate statele pr i. Ea nu se mul umete s recunoasc drepturile individuale, ea le transform n categorii juridice i, pentru prima dat n dreptul 4interna ional, le confer un regim protector. Originalitatea Conven iei europene se regsete mai pu in n lista drepturilor enumerate i, mai ales, n mecanismul institu ional de protec ie instituit, cu sediul la Strasbourg: avnd, la origine, un triplu fundament constituit: - dintr-un organ de anchet i de conciliere (Comisia european a drepturilor omului), - un organ politic de decizie (Consiliul de minitri al CoE) - un organ judiciar de decizie (Curtea European a Drepturilor Omului (CtEDO)). Pct. 11 restructureaz acest mecanism de control i substituie celor trei organe existente un singur organ Curtea. Conven ia european induce intrarea drepturilor omului n dreptul pozitiv i fundamenteaz protec ia european a drepturilor omului oferind indivizilor beneficiul unui control jurisdic ional a respectrii drepturilor lor. mbog it cu mii de hotrri de jurispruden Curtea european a mbog it i a dat via Conven iei, dnd efecte depline drepturilor proclamate de aceasta.Astfel interpretat i aplicat de Curtea european Conven ia d natere unui drept al Conven iei europene a drepturilor omului care are o dubl surs: CEDO i jurispruden a CtEDO.5CEDO- fundament al proteciei drepturilor omului n EuropaParlamentele i sistemele juridice naionale dispun de un punct de referin solid pentru drepturile omului care le ajut la legiferarea i la interpretarea legiiStatele contractante garanteaz drepturile i libertile individuale ale fiecruia Importana CEDO Pentru prima dat, un tratat internaional privind drepturile Omului este flancat de o curte jurisdic ional care ntrete deciziileDrepturi garantate de CEDO dreptul la via (art. 2) articol ce protejeaz individul mpotriva mor ii provocate n mod arbitrar. n 1986, protocolul 6 abolete pedeapsa cu moartea n timp de pace. Ptc. 13 vine ulterior s aboleasc pedeapsa cu moartea n orice circumstan e. Dreptul la libertate i siguran (art. 5) garanteaz libertatea fizic a persoanei protejndo, mai ales, mpotriva arestrilor i deten iilor arbitrare, recunoscndu-i unele drepturi procedurale fundamentale. El a fost completat prin art. 1 din Ptc. 4 care consacr interdic ia ncarcerrii pentru datorii. Dreptul la un proces echitabil n materie civil i penal (art. 6), drept completat prin art. 13, care consacr dreptul la un recurs efectiv n fa a unei instan e na ionale ntr-un termen rezonabil, nclcrile acestui termen fiind cel mai des invocat de ctre reclaman i. No iunea de proces echitabil este completat de principiul neretroactivit ii legilor penale (art. 7), dreptul la un dublu grad de jurisdic ie n materie penal, dreptul la indemnizare n caz de eroare judiciar, dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de dou ori pentru aceeai infrac iune (art. 2, 3 i 4 din Protocolul nr. 7). Dreptul la respectarea vie ii private i de familie, a domiciliului i a coresponden ei (art. 8), la care se poate ralia dreptul individului de a se cstori i de a forma o familie (art. 12). Egalitatea drepturilor de responsabilitate a so ilor n timpul cstoriei i la desfacerea acesteia (art. 5 din Ptc. Nr. 7) 6Dreptul la libertatea expresiei, con innd i libertatea presei (art. 10). Exigen ele acestui drept, cu caracter fundamental, decurg logic din art. 9 (dreptul la libertatea gndirii, contiin ei i religiei).Dreptul la libertatea de reuniune i de asociere (art. 11) Dreptul individului la respectarea bunurilor sale (art. 1 din Pct. adi ional) Dreptul la instruire (art. 2 din Prc. adi ional) Dreptul la alegeri libere (art. 3 din Ptc. adi ional)Interdic iile Tortura i pedepsele sau tratamentele inumane sau degradante (art. 3) Sclavagismul, servitutea i munca for at sau obligatorie (art. 4) Discriminrile n beneficierea de drepturile i libert ile garantate de Conven ie (art. 14) completat prin Ptc. 12 care generalizeaz interdic ia discriminrii raportnd-o la orice drept. Expulzarea sau respingerea de ctre un stat a propriilor si resortisan i i expulzarea colectiv a strinilor (art. 3 i 4 din Pct. nr. 4) Garan iile procedurale sunt de asemenea recunoscute strinilor amenin a i de a fi expulza i dintr-un stat (art. 1 din Ptc. nr.7) Mecanismul protec iei Conven ia este un instrument juridic combinat cu un organ de control : Curtea European a Drepturilor Omului. Curtea nu poate ac iona din propria ini iativ, ci doar la cererea unui particular (un grup de indivizi sau o ONG) cererea individual sau a statelor pr i la Conven iei cerere interstatal. Curtea opereaz independent de jurisdic iile Statelor pr i la Conven ie, pentru care aceasta nu reprezint un tribunal de ultim instan , ci o jurisdic ie care interpreteaz dreptul sau practica intern contestat exclusiv din punct de vedere al compatibilit ii sale cu Conven ia. Ea verific dac, n circumstan ele cauzei, au fost sau ni nclcate dispozi iile Conven iei. Statele au obliga ia s se conformeze hotrrilor sale. Acest mecanism este n evolu ie constant i Conven ia trage o mare parte a vitalit ii sale din interpretarea sa de ctre curte. Transformarea sistemului De la intrarea n vigoare a Conven iei, numrul pr ilor contractante aproape s-a triplat. 7Ceea ce a dus la necesitatea reducerii numrului de afaceri pendinte i a duratei procedurilor. Ra ionalizarea necesar a dispozitivului trebuia plasat n perspectiva men inerii a naltului nivel a protec iei i a unei mai bune accesibilit i a individului la mecanism. Procedura acestei transformri este descris n protocolul nr. 11 n vigoare de la 1 noiembrie 1998. Astfel amendat Conven ia instaureaz o nou Curte permanent, nscut din fuziunea a dou organe de control originale, fosta Comisie i Curtea. Dreptul de recurs individual este din acel moment automat, iar jurisdic ia Cur ii obligatorie pentru toate statele contractante. Comitetul de Minitri i pstreaz rolul su de control al executrii hotrrilor Cur ii, dar nu mai are competen a pe care o avea n unele circumstan e de a se pronun a pe fondul cererilor individuale. Statului condamnat i incumb s ia msurile necesare pentru remedierea consecin elor nclcrii pentru care a fost recunoscut vinovat. Dac dreptul intern nu permite tergerea total a consecin elor nclcrii, Curtea l poate condamna la plata unei indemniza ii financiare n favoarea pr ii lezate. Pentru a evita apari ia unor noi nclcri a Conven iei i consecin ele acesteia Statul este n general chemat s-i modifice legisla ia i practicile sale pentru a garanta n viitor respectarea dreptului n cauz. n acest caz, hotrrea Cur ii are efecte generale care depesc cauza ini ial. Astfel, jurispruden a Cur ii, prin continuitatea i coeren a sa, exercit efecte preventive, descurajnd autorit ile na ionale, puse n fa a perspectivei sanc iunilor interna ionale, s ac ioneze mpotriva dispozi iilor Conven iei. Pe lng dimensiunea normativ, CEDO are i o dimensiune institu ional, care se raporteaz la func ionarea CtEDO.8Mecanism de control al CEDOCEDO Stat vs Stat Art. 33 CtEDO Decizia de admisibilitate Art. 29 i 35 Stabilirea faptelor. Tentativ de reglementare amiabil (art. 38, 39) Individ vs Stat Art. 34Hotrrea CtEDO Comitetul de Minitri controleaz executarea hotrrii Curii (art. 46(2)Posibilitatea denun rii CEDO Posibilitatea denun rii este reglementat de art. 58 al. 1 CEDO i ea poate fi exercitat numai cu respectarea condi iei de respectare a unui termen de 5 ani de la data intrrii n vigoare a Conven iei n statul n chestiune i nu nainte de expirarea termenului de 6 luni de preaviz dat de acelai stat. Preavizul va fi adresat sub forma unei notificri scrise adresat secretarului general al CoE, acesta din urm avnd obliga ia de a informa despre aceasta celelalte pr i contractante. Al. 2 din acelai articol precizeaz c aceast denun are nu poate avea ca efect s dezlege partea contractant interesat de obliga iile con inute n prezenta conven ie n ceea ce privete orice fapt care, putnd constitui o nclcare a acestor obliga ii, ar fi fost comis de ea anterior datei la care denun area are efect. Sub aceeai rezerv, va nceta de a mai fi parte la Conven ia european orice parte contractant care ar nceta de a mai fi parte a CoE. Prin urmare, dei denun area este posibil, aceast decizie ar fi cu siguran foarte dificil din punct de vedere moral i mai ales politic, avnd n vedere natura Conven iei europene, tratat de protejare a drepturilor fundamentale.9CURS II - Principii generale de interpretare a CEDOCompeten a Cur ii acoper toate problemele privind interpretarea i aplicarea conven iei i a protocoalelor sale, care i sunt supuse n condi iile prevzute de art. 33, 34, 46 i 47 (art. 32, al. 1 CEDO). Reguli aplicabile: regulile generale de interpretare a tratatelor definite de art. 31-32 din Conven ia de la Viena (Golder c/ Regatul Unit, 21 februarie 1975). Curtea a dezvoltat de asemenea principii i metode de interpretare originale. Rol pozitiv al Cur ii: tendin a constant de lrgire a drepturilor garantate n primele alineate i respingerea corelativ a excep iilor admise uneori n alineatele doi. O serie de concepte dezvoltate de CtEDO amplific protec ie Conven iei n timp ce alte interpretri moderatoare echilibreaz interesul individual n raport cu cel general (Margunaud, 2008). I Concepte amplificatoare 1. Interpretare progresist : Obiectivele principale ale Cur ii in de protec ia unor concepte efective i nu a unor drepturi teoretice i iluzorii (Airey c/ Irlanda, 9 octombrie 1979). 2. Interpretare evolutiv : CEDO trebuie interpretat ntotdeauna n lumina condi iilor prezente (Marckx c/ Belgia, 1979; Airey c/ Irlanda, 1979), inndu-se cont de evolu ia societ ilor statelor pr i. 1. Interpretarea progresist Pentru o interpretare progresist CtEDO se sprijin pe o serie de principii precum: 1) preeminen a dreptului 2) autonomia termenilor conven ionali 3) combinarea art. 14 cu alte articole 4) obliga iile pozitive ale statelor 5) interpretarea restrns a restric iilor 6) speran a legitim 7) autonomia personal 1) Preeminen a dreptului Unul dintre elementele patrimoniului constitu ional comun statelor membre ale Consiliului Europei inclus de asemenea i n cuprinsul CEDO (Golder c/ Regatul Unit; Engel et al. c/ Olanda ).10Folosit n scopul limitrii interven iilor arbitrare din partea autorit ilor statului n detrimentul unor drepturi ale individului garantate de CEDO (Silver et al. c/ Regatul Unit; Malone c/ Regatul Unit; Zielinski et. al. c/ Fran a). 2) Autonomia termenilor Conven iei Atribuirea unor semnifica ii proprii conceptelor conven ionale, diferite de interpretrile na ionale. Termeni precum: victim, parte lezat, contestare, condamnare, deten ie, privare de libertate, alienat, vagabond, magistrat, tribunal .a. beneficiaz de interpretri proprii elaborate de Curte. Ex.: termenul de lege - se poate raporta la o regul, eventual, jurispruden ial, suficient de accesibil i precis pentru a putea orienta conduita cet eanului (Sunday Times c/ Regatul Unit, 26 aprilie 1979). 3) Lectura articolelor CEDO prin prisma interdic iei discriminrii Art. 14 CEDO interzice aplicarea unui tratament discriminator indivizilor n func ie sex, ras, culoare, limb, religie, opiniile politice sau orice alte opinii, origine na ional sau social, apartenen a la o minoritate na ional, avere, natere sau orice alt situa ie distinctiv sau particular. Principiul nediscriminrii se raporteaz la drepturile i libert ile protejate expres de CEDO. Chiar dac art. 14 nu poate fi aplicat independent, Curtea de la Strasbourg a tiut s-i lrgeasc autonomia de aplicare penaliznd situa ii care prin ele nsele nu ar fi constituit nclcri ale unui drept garantat ci numai prin raportare la caracterul discriminatoriu al comportamentului extinznd astfel protec ia CEDO. Articolul 14 a devenit astfel catalizator al unui mecanism amplificator de protec ie (Cauza lingvistic belgian, 23 iulie 1968, Marckx c/ Belgia; Mazurek c/ Fran a; Hofmann c/ Germania; Salgueiro c/ Portugaliea; E.B. c/ Fran a). Art. 14 servete i la condamnarea statelor care nu se strduiesc s aplice un tratament diferit persoanelor aflate n situa ii sensibil diferite (Thlimmenos c. Grecia). Prin Ptc. 14 Principiul nediscriminrii capt o autonomie total prin raportare la orice drept chiar dac acesta nu este cuprins n protec ia explicit a CEDO. Doar 18 state membre ale CoE au ratificat pn n prezent acest Ptc. Romnia la 17 iulie 2006 vig. 1 noiembrie 2006. Fran a, de exemplu nici nu l-a semnat, iar Germania nu l-a ratificat, precum nici Rusia sau Turcia.114) Obliga iile pozitive Concept utilizat de CtEDO n foarte multe dintre hotrrile sale pentru justificarea condamnrii pasivit ii statelor n diverse situa ii. O protec ie eficient presupune de multe ori o reac ie activ a statelor prin luarea unor msuri necesare n limitele prerogativelor lor. Descoperit odat cu cauza lingvistic belgian (1968), no iunea a fost utilizat pentru a concretiza acele drepturi garantate de CEDO a cror con inut era imprecis. n ultimul timp, se afirm tot mai puternic principiul conform cruia CEDO trebuie s fie respectat i ntre particulari prin mijlocirea statului. Responsabilitatea interna ional a statului poate fi atrasa astfel de nendeplinirea obliga iilor pozitive prin raportare i la rela iile ntre particulari, prin efectul orizontal. Dreptul la un proces echitabil a fost mbog it cu obliga iile pentru stat: de a garanta justi iabililor un drept efectiv de acces la justi ie (Airey c/ Irlanda), de a verifica dac un avocat desemnat din oficiu i ndeplinete convenabil misiunea (Artico c/ Italia); de a informa acuzatul ct mai repede posibil despre natura i cauza acuza iei care i se aduce (Barbera et al. c/ Spania). Dreptul la respectarea vie ii private i de familie, a domiciliului i a coresponden ei (art. 8) a fost amplificat considerabil de obliga ii pozitive care tind sa-l fac mai efectiv. Printre numeroasele decizii care au participat la aceast evolu ie, dou sunt cele mai remarcabile: Marckx c/ Belgia potrivit creia statul are obliga ia de ac iona pentru a permite dezvoltarea normal a rela iilor ntre prin i i copii; Lopez Ostra c/ Sania care pune n sarcina statului msurile pozitive necesare pentru ca dreptul la respectarea domiciliului s nu devin ineficace din cauza unor emana ii periculoase a unei ntreprinderi poluante. 5) Interpretarea restrns a restric iilor Principiul interpretrii restrnse a limitrilor admise n alineatele doi ale unor articole din CEDO s-a afirmat odat cu pronun area hotrrii Klass et al. c/ Germaniei (1978). Judectorul european a justificat interpretarea strict a art. 8, al. 2 pornind de la ideea potrivit creia puterea de a supraveghea n secret cet enii nu este tolerabil de ctre CEDO dect n msura strict necesar pentru aprarea institu iilor democratice.12Acelai principiu a fost aplicat n hot. Barthold c/ Germaniei (1985) cu privire la articolul 10, al. 2 care prevede restric ii la libertatea expresiei. Art. 18 precizeaz c restric iile la drepturile i libert ile garantate nu pot fi aplicate ntr-un alt scop dect acel pentru care le-a admis CEDO. (Gusinskiy c/Rusia, 2004). 6) Speran a legitim Utilizat pentru prima dat n hot. Pine Valley et al. c/ Irlanda (1991), no iunea de speran legitim, distinct de cea de ncredere legitim, a avut drept func ie justificarea extinderii no iunii de bunuri n sensul CEDO. Astfel, s-a afirmat c o crean virtual poate constitui obiect al protec iei dac interesatul are, cel pu in, o speran legitim s o vad concretizat. Ulterior, hot. Marii Camere Kopecky c. Slovacia (2004) a supus speran a legitim criteriului strict al existen ei unei baze suficiente n dreptul intern, ceea ce a dus la apari ia unor interpretri inedite ale art. 6 care garanteaz dreptul la un proces echitabil (Anagnostopoulos c/ Grecia garantarea dreptului la un tribunal n mod efectiv i nu iluzoriu) i a art. 8 extins la protec ia dreptului la imagine (Van Hannover c/ Germania, 2004). 7) Autonomia personal ncepnd cu hot. Pretty c/ Regatul Unit (2002) referitoare la suicidul asistat, Curtea consider c no iunea de autonomie personal reflect un principiu important care extinde interpretarea art. 8, la dreptul de a dispune de corpul su (K.A. i A.D. c/ Belgia, 2005). Cu timpul, acest concept individualist a fost mobilizat pentru a crete ntinderea altor articole ale Conven iei : art. 11 prin hot. Sorensen i Rasmussen c/ Danemarca (2006) privind afilierea for at la un sindicat, art. 5, al. 1 hot. Chtoukatourov c/ Rusia (2008) privind procedura plasrii n regim de incapacitate. art. 9, dreptul de a nu avea o religie, Lautsi c/ Italia (2010).2. Interpretarea evolutiv Interpretarea CEDO nu poate fi fix, ea va evolua n func ie de evolu ia societ ii, a tiin ei precum i a dreptului. Implic rsturnrile de jurispruden admise pentru prima dat n hot. Cossey c/ Regatului Unit (1990), Curtea afirmnd c nu se consider legat de deciziile sale anterioare.13Evolu ia unei serii de factori poate la rndul ei s produc evolu ia interpretrilor date de Curte. Instan a european ine cont de schimbrile de obiceiuri sau de mentalit i, de progresele tehnice i medicale i de transformrile sociale revelate prin muta ii juridice.Curtea a avut o reticen constant n aplicarea interpretrii evolutive, chiar dac se declara deschis acestei concep ii. Ea pronun a hotrri care marcau o evolu ie semnificativ a jurispruden ei sale (de ex. hot. Huber c. Elve iei, 1990 privind interpretarea art. 5, al. 3 (competen a magistratului pe parcursul procedurilor), sau hot. Soering c/ Regatul Unit, 1989 privind aplicarea art. 3, (culoarul mor ii = tortur)).Aplicarea principiului n lumina condi iilor de azi a condus Curtea spre o interpretare diferit de cea dat anterior (n materie de transsexualitate de ex., B. c/ Fran a, 1992).Rsturnri de jurispruden Metoda interpretrii evolutive a fost aplicat mai nti n hot. Sigurdur A. Sigurjonsson c/ Islanda, 1993, prin care Curtea a admis c art. 11 consacr de asemenea un drept de asociere negativ, drept pe care refuzase s l pronun e deliberat cu cteva luni mai nainte (hot. Sibson c/ Regatul Unit, 1993). De la 1 noiembrie 1998, noua Curte nu a ezitat s afirme explicit c, dac interesul securit ii juridice, a previzibilit ii i egalitatea n fa a legii o mpiedic s se distan eze de precedentele sale fr un motiv valabil, ea trebuie totui s in cont de evolu ia situa iei n statele contractante pentru a ajunge la un consens. Alte cauze pentru rsturnri de jurispruden Cele care nu sunt ghidate de factori de evolu ie, ci rspund mai degrab, unor exigen e de coeren . Cauze relevante: Pellegrin c/ Fran a, 1999 privind aplicabilitatea art. 6, al. 1, litigiilor privind func ionarii i agen ii statului, corectat de hot. Marii Camere Vilho Eskelinen .a. c/ Finlanda, 2007, care modific criteriul ce permite determinarea aplicabilit ii art. 6, al. 1 agen ilor publici. Kudla c/ Polonia, 2000, referitor la interpretarea art. 13 prin prisma termenului rezonabil. Perez c/ Fran a din 12 februarie 2004 care precizeaz condi iile de aplicabilitate a art. 6 la constituirea pr ii civile.14II Concepte moderatoare Pe lng conceptele amplificatoare, protectoare pentru individ, Curtea a dezvoltat prin jurispruden a sa i nite concepte moderatoare care autorizeaz unele limitri a drepturilor protejate n CEDO. Crea ie a Cur ii cum sunt marja na ional de apreciere i principiul propor ionalit ii sau dispozi ii ale CEDO, evocate cel mai frecvent n alineatele doi ale articolelor, dar i de art. 15 care se refer la derogrile n caz de urgen , sau de art. 17, care sprijinindu-se pe no iunea de abuz de drept, mpiedic pe cei a cror obiectiv este distrugerea drepturilor sau libert ilor garantate de textul Conven iei de a se folosi de acesta. 1. Marja na ional de apreciere Curtea recunoate c legislatorii na ionali i jurisdic iile interne dispun de o marj de apreciere n materia aplicrii Conven iei (Handyside c/ Regatul Unit, 1976). Concept ataat principiului subsidiarit ii. Respectarea CEDO trebuie s fie asigurat, mai nti, prin mijloacele juridice interne, fiecare stat trebuie s dispun de o libertate n alegerea msurilor pentru aplicarea concret a Conven iei. No iunea prezint avantajul de a permite ncercarea concilierii exigen elor construc iei europene cu aprarea pluralismului juridic. Introduce o suple e necesar n punerea n aplicare a CEDO favoriznd adaptarea sa la realit ile economice, culturale, juridice i sociale adesea foarte diferite de la o ar la alta. ntinderea marjei de apreciere variaz n func ie de circumstan e, domenii i context fiind astfel n evolu ie constant (Rasmussen c/ Danemarca, 1984). n unele domenii este relativ mai larg, n altele ea este mult mai restrns. Statele beneficiaz de o marj de apreciere larg n domeniile n care nu exist consens european: n materie de securitate na ional mai ales pentru aplicarea art. 15 (Lawless c/ Irlanda, 1961). n domeniul moralei, (Open Door i Dublin Well Woman c/ Irlanda, 1992) , n materie de proprietate (James c/ Regatul Unit, 1986) n domeniul electoral (Matthews c/ Regatul Unit, 1999).Marja de apreciere a statelor pare foarte larg atunci cnd acestea sunt inute s ndeplineasc o obliga ie pozitiv.15ncepnd cu hot. Abdulaziz, Cabales i Balkandali c/ Regatul Unit, 1985, obliga iile pozitive au fost supuse aceluiai regim ca i celelalte obliga ii, cu precizarea c n privin a lor statele beneficiaz de o marj larg de apreciere. Ulterior, pornind de la hot. Powell i Rayner c/ Regatul Unit, 1990, marja nu mai este larg ci una cert. Marja este redus de la intrarea n vigoare a Conven iei europene pentru prevenirea torturii din 25 noiembrie 1987, atunci cnd obliga ia pozitiv se refer la garantarea integrit ii fizice a persoanelor arestate sau de inute. Marja de apreciere este redus atunci cnd exist un consens, o identitate de vedere a statelor pr i. Domenii: protec ia autorit ii judiciare (Sunday Times c/ Regatul Unit, 1979). intimitatea vie ii private n care nu pot exista ingerin e dect pentru cauze deosebit de grave (Dudgeon c/ Regatul Unit, 1981, dreptul de a avea rela ii homosexuale ntre adul i) sau o necesitate social imperioas (Nasri c/ Fran a, 1995, cenzureaz expulzarea unui surdo mut care trise n Fran a de la vrsta de 4 ani). libertatea expresiei (Schwabe c/ Austria, 1992). n acest domeniu se observa, de curnd, o amorsare a tendin ei de extindere a marjei de apreciere n hot. Prager i Oberschlick c/ Austria din 26 aprilie 1995. 2. Principiul propor ionalit ii Este unul dintre principiile generale de drept avnd consecin e importante att pentru edificarea Europei comunitare ct i pentru dezvoltarea Europei drepturilor omului. Este un principiu de ordin calitativ traducnd o cerin de adecvare ntre un obiectiv, ipotetic legitim, i mijloacele puse n aplicare pentru a atinge obiectivul. Permite verificarea ca mijloacele utilizate pentru a realiza un scop legitim s nu fie exagerate. Se refer la asigurarea unui echilibru ntre scop i mijloacele folosite pentru atingerea acestuia (nu se sparge o alun (scopul legitim) cu un baros (mijloc exagerat)). n jurispruden a Cur ii acest principiu se traduce prin gsirea justului echilibru ntre interesul general i interesele individului (cauza lingvistic belgian). Propor ionalitatea a fost implicit (Lawless c/ Irlanda, 1 iulie 1961) sau explicit (Brannigan i McBride c/ Regatul Unit, 1993) utilizat pentru a controla restric iile la obliga iile ordinare admise de art. 15 (derogarea n caz de stare de urgen ) n circumstan e excep ionale precum rzboiul sau alte pericole care amenin via a na iunii. 16Conceptul de propor ionalitate este astfel utilizat pentru a controla punerea n aplicare a alineatelor doi din articolele 8, 9, 10 i 11 ale Conven iei i a al. 3 din art. 2 al Ptc. 4 care autorizeaz restric ii prevzute de lege i necesare ntr-o societate democratic (Handyside c/ Regatul Unit, 1976, Olsson c/ Suedia, 1988) i pentru a mpiedica statele s ating prin mijloace prea brutale obiectivele legitime:-de securitate na ional, de men inere a ordinii publice, de protec ie a snt ii i moralei.CURS III - Drepturi cu caracter primordial pentru persoane, protejate de CEDODreptul la via Art. 2 CEDOCalificare Drept primar Inspira ie: DUDO, art. 3 Parte din nucleul dur al CEDO Unul dintre elementele fundamentale ale patrimoniului comun al statelor membre Drept suprem i atribut inalienabil al fiin ei umane Protec ia eficient a dreptului la via este condi ie esen ial pentru exercitarea tuturor celorlalte drepturi.Respectare absolut Dreptul la via al oricrei persoane este protejat prin lege (art. 2, al.1) Cf. jurispruden ei CEDO statele au datoria primordial de a garanta dreptul la via prin instituirea unei legisla ii penale concrete care s descurajeze atingerile aduse persoanei i care s se sprijine pe un mecanism de aplicare conceput pentru prevenirea, reprimarea i sanc ionarea nclcrilor. Kilic c. Turcia Mahmut Kaya c. Turcia 17Dreptul la via valoare fundamental a societ ii McCann c. Regatul Unit Valoare suprem pe scara drepturilor omului pe plan interna ional Streletz, Kessler i Krenz c. Germania Preeminen n raport cu alte drepturi Pretty c. Regatul UnitObliga ia negativ a statului S se ab in de la atingerea dreptului la via Moartea nu poate fi provocat nimnui cu inten ie Uciderea din culp Ini ial Comisia a apreciat c uciderea din culp nu ncalc art. 2 X c. Belgia (1969) n urma unor critici, ea i-a nuan at pozi ia: limitndu-se la controlul legalit ii utilizrii for ei, fr a cerceta inten ia persoanei n cauz Stewart c. Regatul Unit (1984) Curtea admite posibilitatea de angajare a responsabilit ii statului n caz de ucidere din culp Ilhan c. Turcia (2000) Obliga iile pozitive ale statului S ia msurile necesare pentru protejarea vie ii Naddaf c. RFG L.C.B. c. Regatul Unit Osman c. Regatul Unit Demiray c. Turcia Keenan c. Regatul Unit n cazul problemelor de sntate public s-i asume anumite precau ii Association X c. Regatul Unit X c. Irlanda X c. Austria Cipru c. Turciei Khokhlich c. Ucraina 18McGlinchey c. Regatul Unit Henaf c. Fran a Tarariyeva c. Fran a n cazul problemelor de securitate autorit ile trebuie s intervin activ pentru a garanta efectivitatea dreptului la via W c. Regatul Unit Statul trebuie : S implementeze o legisla ie eficace, care s califice ca infrac iuni omuciderile voluntare comise de particulari sau de agen i ai statului ac ionnd n afara puterilor lor oficiale neryildiz c. Turcia S instituie un cadru legal aplicabil n spitale sau s instaureze un sistem eficient care s permit stabilirea cauzei decesului persoanelor plasate sub responsabilitatea profesionitilor snt ii Calvelli i Ciglio c. Italia S instituie un sistem efectiv de supraveghere a poli iei n cazul ac iunii acesteia n raport cu persoanele re inute Tas c. Fran a Ancheta la care conduce recurgerea la for cauzatoare de moarte din partea agen ilor statului Trebuie s fie: Eficient Complet Impar ial Cu scopul de a: Clarifica situa ia Identifica eventualii responsabili McCann c. Regatul Unit Cipru c. Turcia Cicek c. Turcia High Jordan c. Regatul Unit Natchova i al ii c. Bulgaria Akkum i al ii c. Turcia19Lipsa anchetei constituie n sine o violare a art. 2. Kaya c. Turcia Ognyanova i Tchoban c. Bulgaria Scavuzzo-Hager c. Elve ia Ataman c. Turcia Byrzykowski c. Polonia Bazorkina c. Rusia Estamirov c. Rusia Luluyev c. Rusia Anter i al ii c. Turcia Criteriile efectivit ii anchetei: Independen a anchetatorilor n raport cu agen ii statului implica i n evenimente Glec c. Turcia, Ugur c. Turcia, McShane c. Regatul Unit, Slimani c. Fran a, Rivas c. Fran a Ancheta trebuie s permit s se determine dac for a folosit a fost sau nu justificat Avsar c. Turcia Gl c. Turcia Ancheta trebuie s fie rapid, desfurat n timp util, ns, pentru a fi i eficace, nu trebuie s fie de o durat foarte redus : Kilic c. Turcia Cakici c. Turcia Ertak c. Turcia Jordan c. Regatul Unit Khachiev i al ii c. Rusia Tas c. Fran a Controlul public al anchetei i al rezultatelor acesteia trebuie s fie satisfctor pentru a garanta rspunderea celor responsabili. neryildiz c. Turcia Apropia ii victimei trebuie s aib posibilitatea de a participa la procesul de investiga ie, pentru a proteja n mod eficient interesele lor legitime. Shanagan c. Regatul Unit 20Kelly i al ii c. Regatul Unit Chiar dac art. 2 privete activit ile statului de natur s pun n pericol via a persoanelor, din con inutul lui nu se poate deduce o obliga ie pozitiv a statului de a mpiedica orice violen poten ial, povara astfel impus statului ar deveni excesiv i insurmontabil. Tanribilir c. Turcia X c. Regatul Unit X c. Irlanda X c. Irlanda i Regatul Unit Osman c. Regatul Unit Protec ia vie ii specific unor categorii de persoane De inu ii Specificitatea reiese din faptul c de inu ii se afl complet sub controlul autorit ilor care au obliga ia de a-i proteja. Slimani c. Fran a Rivas c. Fran a Autorit ile trebuie s ac ioneze din oficiu n momentul n care cauza le este supus aten iei, fr a fi necesar o plngere prealabil din partea rudelor. Rudele trebuie implicate n procedur astfel nct s i poat proteja interesele legitime (ex. Fran a permite rudelor s se constituie parte civil cu titlu incident ntr-o anchet de acest fel). McKerr c. Regatul Unit Slimani c. Fran a Expulzarea cu risc de execu ie capital Cf. jurispruden ei relativ recente (2005) exist o nclcare a art. 2 atunci cnd expulzarea intervine n pofida unui risc confirmat de a muri. Bader i al ii c. Suedia Hussun i al ii c. Italia Nu va exista nclcare a art. 2 atunci cnd statul ctre care se face expulzarea nu a abolit pedeapsa capital, dac sunt oferite garan ii guvernamentale privind excluderea pedepsei cu moartea. Salem c. Portugalia Zoub Saoudi c. Spania 21Dispari iile for ate Curtea a conchis c dispari ia persoanelor de inute, constituie o nclcare a art. 2 , mai ales n cazul absen ei unei anchete din partea autorit ilor Timurtas c. Turcia Cipru c. Turcia Aydin Eren c. Turcia Mikheyev c. Rusia Bazorkina c. Rusia Cooperarea dintre state n contextul protejrii valorilor care reies din art. 2 statele au o obliga ie de cooperare cu alte state. Lipsa de cooperare a statului prt constituie o nendeplinire distinct a obliga iilor sale. Timurtas c. Turcia Frontierele dreptului la via nceputul dreptului la via Conven ia nu definete cu precizie limitele temporare ale dreptului la via Curtea rmne foarte prudent n interpretarea acestei limite ntreruperea voluntar a sarcinii Comisia a apreciat c avortul este compatibil cu art. 2 al. 1 din perspectiva protejrii snt ii mamei X c. Regatului Unit Termenul orice persoan nu este asociat de ctre Comisie cu copilul care urmeaz s se nasc X c. Regatului Unit Concluzia Cur ii este c statele au o anumit putere discre ionar n acest domeniu X c. Norvegia Curtea a deplasat dezbaterea acestui subiect pe terenul libert ii de expresie. Orice injonc iune care restrnge libertatea de a comunica sau primi informa ii cu privire la avorturile practicate n afara teritoriului na ional este contrar art. 10. Open Door i al ii c. Irlanda Curtea a evitat s se pronun e asupra dreptului la via a fetusului lsnd marja de apreciere statelor. 22Open Door i al ii c. Irlanda Boso c. Italia Vo c. Fran a Sfritul vie ii Este dificil s se dea o apreciere reieind din art. 2. Chestiuni pertinente n acest domeniu se raporteaz cu precdere la eutanasie. Pozi ia judectorului european cu privire la dreptul de a muri, fie de mna unui ter , fie cu asisten a unei autorit i publice, este c acesta nu se poate deduce din art. 2. Pretty c. Regatul Unit. Eutanasia Refuzul depenalizrii eutanasiei nu poate constitui o violare a art. 2, totui, n ipoteza depenalizrii acceptate n anumite condi ii, acest articol nu este nclcat. Condi ii imperative: bolnavul s fi fcut cererea n mod contient i voluntar starea sa medical s fie ireversibil s fie exercitat un control efectiv.Sinuciderea de inutului Art. 2 poate fi invocat n cazul unui de inut numai dac autorit ile, cunoscnd riscurile, nu iau msuri adecvate pentru a proteja via a de inutului. Keenan c. Regatul Unit Dac ancheta nu a ndeplinit exigen ele esen iale de promptitudine, diligen , ini iativ din partea autorit ilor statului i de control public, nesatisfcnd astfel criteriile minime de efectivitate, Curtea consider art. 2 nclcat. Trubnikov c. Rusia Limitri ale art. 2 Executarea unei sentin e capitale pronun at de un tribunal pentru o infrac iune sanc ionat astfel de lege. Recurgerea la for absolut necesar pentru a asigura aprarea oricrei persoane mpotriva violen ei ilegale.23Eliminarea pedepsei cu moartea Abolire par ial a pedepsei cu moartea (1983-1985): Ptc. nr. 6 a abolit pedeapsa cu moartea pe timp de pace (art. 1). Acceptnd posibilitatea prevederii pedepsei cu moartea pentru acte comise n timp de rzboi sau de pericol iminent de rzboi (art. 2). Abolire total a pedepsei cu moartea (2002-2003): Ptc. nr. 13 prevede abolirea pedepsei cu moartea n orice situa ie, fr derogri (cf. art. 15 CEDO) i rezerve (cf. art. 57 CEDO). O posibilitate de denun are a Ptc. nr. 13, sau chiar a CEDO, persist n virtutea art. 58 CEDO. Aplicarea principiului legitimei aprri Pericolul trebuie s fie grav i actual. Riposta necesar i propor ional cu pericolul. Se refer doar la protejarea persoanelor nu i a bunurilor. McCann i al ii c. Regatului Unit Recurgerea la for mai poate fi justificat de : O arestare legal. mpiedicarea evadrii unei persoane legal de inut. Reprimarea unei revolu ii sau insurec ii conform legii. Stewart c. Regatul Unit Propor ionalitatea se apreciaz n raport cu: Pericolul pentru vie ile umane i integritatea corporal Natura scopului urmrit Natura situa iei Wofgram c. RFG Stewart c. Regatului Unit McCann i al ii c. Regatul Unit O nou justificare - lupta mpotriva terorismului.24Dreptul de a nu fi supus torturii i altor tratamente sau pedepse inumane sau degradante Art. 3 CEDOInspira ie Articolul 5 DUDO: Nimeni nu va fi supus torturii, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante. Text apropiat, PIDCP art. 7: Nimeni nu va fi supus torturii i nici unor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante. n special, este interzis ca o persoan s fie supus, fr consim mntul su, unei experien e medicale sau tiin ifice. Conven ii specifice: Conven ia ONU pentru prevenirea torturii i a altor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante (1984 1987) Conven ia european pentru prevenirea torturii i a pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante (1987 1989) Caracter Interdic ie major, absolut, fr posibile restrngeri sau derogri chiar i n cazul terorismului sau crimei organizate. Aksoy c. Turcia Soering c. Regatul Unit Chahal c. Regatul Unit Labita c. Italia Selmouni c. Fran a Indelicato c. Italia Drept intangibil. Atribut inalienabil al fiin ei umane. Valoare fundamental a unei societ i democratice. Soering c. Regatul Unit Obliga iile statului Negativ, de ab inere 25Pozitiv, de protec ie Obliga ia negativ S nu practice tortura S nu aplice tratamente inumane sau degradante S se ab in de la provocarea unor leziuni grave persoanelor aflate sub jurisdic ia lor. Pretty c. Regatul Unit A. c. Regatul Unit Z i al ii c. Regatul Unit Kudhla c. Polonia Obliga ie pozitiv S protejeze toate persoanele aflate sub jurisdic ia lor indiferent dac situa ia periculoas are loc n afara jurisdic iei acestora Kirkwood c. Regatul Unit Soering c. Regatul Unit S apere integritatea fizic a persoanelor private de libertate n orice situa ie. Persoanele rnite n timpul arestrii sau deten iei trebuie ngrijite n mod corect, fr discriminri. Ilhan c. Turcia H. c. Elve ia Algr c. Turcia Cipru c. Turcia Instituirea unei legisla ii adecvate pentru a asigura o protec ie eficient a integrit ii fizice, mai ales prin intermediul unui cadru juridic i administrativ al recurgerii la for de ctre reprezentan ii for elor de ordine. Makaratzis c. Grecia Tzekov c. Bulgaria Conven ia european pentru prevenirea torturii i a tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante Deschisa spre semnare la 26 noiembrie 1987 i intrat n vigoare n 1989. Semnat i ratificat de toate statele membre. Semnifica ie: mecanism nejudiciar cu caracter preventiv. Scop: ameliorarea protec iei persoanelor private de libertate. 26Instituie un Comitet european pentru prevenirea torturii i a tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante Comitet european pentru prevenirea torturii i a tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante Func ie: organizarea unor vizite regulate la locurile de deten ie, n afara vizitelor periodice. Scop: asigurarea unei protec ii mai eficiente a persoanelor private de libertate mpotriva relelor tratamente. mputernicit s efectueze vizite n orice loc care se afl sub jurisdic ia pr ilor unde persoanele sunt private de libertate, fr a fi existat n mod necesar o plngere. Nu are func ii judiciare: nu se poate pronun a asupra nclcrii eventuale a unor instrumente interna ionale pertinente. Poate formula recomandri evalund faptele constatate cu ocazia vizitelor efectuate. Nu poate efectua acte procedurale (ex. s asculte martori), iar dac o anchet suplimentar se dovedete necesar, nu poate dect s sugereze acest fapt statului n cauz solicitndu-i s l informeze cu privire la rezultate, poate efectua vizite noi, n acelai context. Rolul CPT Nu are voca ia de a condamna statele. Poate mbunt i eventual protec ia persoanelor private de libertate prin sfaturi avizate. Dac statul n cauz nu colaboreaz, conven ia prevede posibilitatea de a face o declara ie public, ca msur cu caracter excep ional (Turcia 15 decembrie 1992, privind condi iile de deten ie). Efecte Recomandrile CPT nu sunt publicate cu excep ia cazului n care statul consimte, situa ie n care vor fi publicate i propriile sale observa ii (vezi raportul cu privire la vizita efectuat la aeroportul Roissy-Charles de Gaulle). Dei recomandrile nu sunt urmate de consecin e Comitetul i poate publica raportul cu titlu de sanc iune (declara ia public privind Republica Cecen, iulie 2001; Republica Moldova, iulie 2009) Defini ii n absen a unei clarit i a art. 3, definirea s-a conturat pe baza jurispruden ei. Nu exist o separare clar ntre aceste comportamente, distinc ia bazndu-se pe o diferen de intensitate i nu de natur. 27Tratament degradant Act care produce persoanei n cauz, n ochii altora sau ai si, o umilire sau o punere ntr-o situa ie de inferioritate ori obligarea unei persoane s ac ioneze contra voin ei i contiin ei sale, care s ating un minim de gravitate. Umilire grosier n fa a altora a unei persoane, care poate fi obligat s ac ioneze mpotriva voin ei sau contiin ei sale. Campbell i Cosans c. Regatul Unit Tyrer c. Regatul Unit Raninen c. Finlanda Un tratament este considerat degradant dac este de natur s inspire victimei sentimente de team, de angoas i de inferioritate, care o umilesc i o njosesc. Kudhla c. Polonia Din aceast categorie fac parte i: Ofensele, n special msurile vexatorii Hutardo c. Elve ia Valasinas c. Lituania Ofensele cu caracter rasist Hilton c. Regatul Unit No iunea nu a fost extins asupra altor forme de discriminare, privind etniile i minorit ile lingvistice. Affaire des Tziganes Kalderas DR 11/221, 1979 X c. Austria Precum i la diferen ele de tratament care in de regimul juridic al filia iei sau al identit ii sexuale. Marckx c. Belgia Abdulaziz, Cabales i Balkandali c. Regatul Unit Condi ii de via njositoare Contrare respectrii demnit ii umane i uneori discriminatorii, caracterizate drept tratamente degradante. Uneori atrase de caracteristicile date de originea etnic, ras i religie. Constrngeri care reies din: izolare, libertate de circula ie restrns, supraveghere. Fr perspective de refacere sau extindere a comunit ii. 28Cipru c. Turcia Pedepsele corporale n cadrul colii pot fi considerate tratamente degradante. Campbell i Cosans c. Regatul Unit Costello-Roberts c. Regatul Unit Din perspective medicale - tratament medical experimental efectuat fr acordul subiectului, fiind, n acelai timp nou i riscant. X c. Danemarca Suferin ele legate de o boal incurabil care condamn bolnavul la o moarte n condi ii deosebit de penibile nu poate fi considerat tratament degradant, dincolo de obliga iile pozitive ale statului de protec ie a vie ii. Pretty c. Regatul Unit Tratament inuman Tratament care provoac, n mod voluntar, grave suferin e mintale sau fizice. Seluk i Asker c. Turcia Tyrer c. Regatul Unit Interogatoriile aprofundate, n cazul folosirii organizate a violen ei care exprim o practic administrativ, caracterizate prin repetitivitate i toleran oficial. Irlanda c. Regatul Unit Brutalitatea poli iei n cazul unei arestri sau re ineri, sau n raport cu contenciosul legat de strini sau de inu i. Klaas i al ii c. Germania Tomasi c. Fran a Rivas c. Fran a Modalit i Dispari ia for at att n ceea ce privete persoana n cauz, ct i pentru rudele apropiate n anumite circumstan e. Cipru c. Turcia Bazorkina c. Rusia Administrarea de vomitiv n mod for at. Jalloh c. Germania Distrugerea de case i de bunuri indiferent de motive. Seluk i Asker c. Turcia Pedeapsa cu moartea pronun at n urma unui proces neechitabil. 29calan c. Turcia Cele 5 tehnici speciale de interogare, prevzute de legea englez, privind combaterea suspec ilor de terorism: interogarea suspectului obligat s stea n pozi ie de stres, n picioare, cu fa a lipit de perete, cu minile i picioarele deprtate; acoperirea permanent a capului cu un sac negru de pnz, exceptnd perioada interogatoriilor; pictura chinezeasc: obligarea reclaman ilor de a suporta un zgomot strident, la intervale de cteva secunde; privarea de somn; privarea de hran i de ap.Irlanda c. Regatul Unit Tortur Acel tratament inuman, care provoac suferin e fizice sau mintale de o cruzime deosebit. Irlanda c. Regatul Unit Defini ia a fost asociat uneori i cu scopul faptei: ob inerea unor informa ii sau aplicarea unei pedepse. Dikme c. Turcia n calificarea faptei CEDO se raporteaz i la efectele ei: deosebit de grave. Aksoy c. Turcia Caracteristici Sunt deliberate, provocnd suferin e deosebit de grave i crude. Irlanda c. Regatul Unit Aksoy c. Turcia Conven ia este interpretat n lumina condi iilor de via actuale. Selmouni c. Fran a Interzicerea torturii a devenit o regul imperativ de drept interna ional, iar Conven ia este interpretat obligatoriu n lumina prevederilor interna ionale din care face parte. Diferen e Diferen a ine doar de intensitate. 30Tortura: forma cea mai grav a tratamentului, este, n acelai timp, un tratament inuman i unul degradant, n form agravat. Tratamentul inuman: forma intermediar ca intensitate. Tratamentul degradant: forma cea mai uoar, de o intensitate redus n raport cu celelalte. Pedeapsa cu moartea Atrage calificarea n lumina art. 3 dac o astfel de pedeaps este nso it de o perioad lung petrecut pe culoarul mor ii n condi ii extreme, cu angoas omniprezent i crescnd a executrii pedepsei capitale Ilacu i al ii c. Moldova i Rusia Domeniul art. 3 Cunoate un cmp de aplicare vast. Nu se extinde ns la situa iile de srcie extrem, neatingnd pragul de gravitate extrem. Van Volsem c. Belgia Judectorii au admis totui principiul cf. cruia dac nivelul pensiilor sau al altor presta ii sociale nu mai este n msur s garanteze un nivel de via minim, statul poate fi constrns n sensul art. 3. Larioina c. Rusia Persoane protejate: Persoane expuse unui pericol Persoane private de libertate Persoane expuse unui pericol Criteriu specific de interpretare raportat la atingerea unui prag minim de gravitate. Irlanda c. Regatului Unit Soering c. Regatul Unit Aprecierea minimului depinde de ansamblul circumstan elor cauzei. Irlanda c. Regatului Unit Dougoz c. Grecia Judectorii iau n considerare intensitatea suferin elor provocate victimelor. Tyrer c. Regatul Unit Soering c. Regatul Unit31Pragul suferin ei provocate Minim: tratament degradant Intermediar: tratament inuman Superior: tortur Se apreciaz in concreto, n func ie de ansamblul elementelor cauzei. Se iau n considerare: natura i contextul tratamentului sau pedepsei; modalit ile de executare durata efectele psihologice i mentale sexul vrsta starea de sntate a victimei Tomasi c. Fran a Soering c. Regatul Unit Indelicato c. Italia Guzel Sahin i al ii c. Turcia Extinderea aplicrii Caracterul absolut al dreptului garantat prin art. 3 a dus la extinderea aplicabilit ii i la pericolul care eman de la persoane sau grupuri de persoane care nu au o func ie public, dincolo de originea statal = efectul orizontal al aplicrii Conven iei Ahmed c. Austria HLR c. Fran a Persoanele private de libertate Statul trebuie s se asigure c to i ncarcera ii sunt de inu i cu respectul demnit ii umane, dincolo de suferin ele inerente deten iei. Thomas Mac Feelay c. Regatul Unit Peers c. Grecia V. c. Regatul Unit Kaja c. Grecia Arthur Hilton c. Regatul Unit Valasinas c. Lituania Iwanczuk c. Polonia 32Nevmerjitski c. Ukraina Statele au o dubl obliga ie: S nu impun de inu ilor condi ii care s poat fi calificate drept rele tratamente. S asigure, n orice ipotez, condi ii de deten ie conforme demnit ii umane. Peers c. Grecia Dougoz c. Grecia Kalashnikov c. Rusia Cembauer c. Croa ia Kadikis c. Letonia Mamedova c. Rusia Frolov c. Rusia Vincent c. Fran a De inu ii n vrst i/sau bolnavi Men inerea deten iei devine imposibil dac devine inconciliabil cu starea de sntate sau cu vrsta de inutului, dac provoac o agravare a strii de sntate sau creeaz sentimente de angoas, de inferioritate i de umilin suficient de puternice pentru a constitui rele tratamente. Farbtuhs c. Letonia Gelfmann c. Fran a Rivire c. Fran a Papon c. Fran a Mouisel c. Fran a Purtarea ctuelor de ctre un de inut bolnav Nu este n sine contrar art. 3. Herczegfalvy c. Austria Raninen c. Finlanda Nu trebuie ns depit ceea ce e considerat n mod rezonabil ca necesar, n special n ceea ce privete riscul de evadare, de leziuni, sau pagube. Hnaf c. Fran a Mouisel c. Fran a33Frontierele interzicerii relelor tratamente Interioar: se refer la pedeapsa propriu-zis i la modalit ile de aplicare a acesteia. se refer la aplicarea art. 3 dincolo de o pedeaps sau de modalit i de aplicare a acesteia. Exterioar:Frontiere interioare Izolarea n celul, msur de gravitate deosebit, nu este n sine contrar art. 3, dect dac intervine n asemenea condi ii nct poate duce la distrugerea personalit ii. Ensslin, Baader i Raspe c. RFG Treholt c. Norvegia Izolarea senzorial complet combinat cu o izolare social total se consider dispropor ionat. Van der Ven c. Olanda Ramirez-Sanchez c. Fran a Condi iile materiale de deten ie proaste cu consecin ele care decurg de aici n planul condi iilor sanitare. Alver c. Estonia Frontiere exterioare Pedepsele corporale aplicate unui copil de tatl vitreg. A. C. Regatul Unit Rele tratamente aplicate de co-de inu i poate atrage rspunderea autorit ilor fr a antrena pt acestea o povar excesiv. Pantea c. Romnia Keenan c. Regatul Unit Obliga iile privesc autorit ile statului chiar dac tratamentele sunt aplicate de particulari. D.P. i J.C. c. Regatul Unit E i al ii c. Regatul Unit Absen a msurilor penale destinate s asigure o protec ie efectiv mpotriva violului constituie o nclcare a obliga iilor pozitive care incumb statului prt. M.C. c. Bulgaria Strinii S-a precizat c orice msur de ndeprtare din teritoriu, care poate expune, n final, strinul n cauz torturii sau tratamentelor inumane sau degradante n ara de destina ie, este contrar art. 3. 34Soering c. Regatul Unit Chamaiev i al ii 12 c. Georgia i Rusia X c. RFG Denizci i al ii c. Cipru Dovada relelor tratamente Se poate proceda la o anchet la locul faptelor. Se ine cont de criteriul probei dincolo de orice ndoial rezonabil Irlanda c. Regatul Unit Labita c. Italia R.L. i M.-J.D. C. Fran a Curtea a considerat preten iile reclamantului ca fiind dovedite att timp ct statul n cauz nu a adus proba contrarie. Tomasi c. Fran a Ribitsch c. Austria Aydin c. Turcia Obliga ie procedural consacrat jurispruden ial Nerespectarea acestei obliga ii este n sine o violare a art. 3. Statul, a crui agen i sunt suspecta i de nclcare trebuie s demareze imediat o anchet oficial viznd: - identificarea i pedepsirea responsabililor. - s permit pr ii vtmate un acces efectiv la procedura de anchet. Assenov i al ii c. Bulgaria Boicenco c. Moldova Ilhan c. TurciaInterzicerea sclaviei i a muncii for ate Art. 4 CEDOCon inut 1. Nimeni nu poate fi inut n sclavie sau n condi ii de aservire. 2. Nimeni nu poate fi constrns s execute o munc for at sau obligatorie. 3. Nu se consider "munc for at sau obligatorie" n sensul prezentului articol : 35a. orice munc impus n mod normal unei persoane supuse deten iei n condi iile prevzute de art. 5 din prezenta conven ie sau pe durata libert ii condi ionate ; b. orice serviciu cu caracter militar sau, n cazul celor care refuz serviciul militar din motive de contiin n rile n care acest lucru este recunoscut ca legitim, un alt serviciu n locul serviciului militar obligatoriu ; c. orice serviciu impus n situa ii de criz sau de calamit i care amenin via a sau bunstarea comunit ii ; d. orice munc sau serviciu care fac parte din obliga iile civice normale. Inspira ie Art. 3 DUDO: Nimeni nu va fi inut n sclavie, nici n servitute; sclavagismul si comer ul cu sclavi sunt interzise sub toate formele lor. Text apropiat: Art. 8 PIDCP: 1. Nimeni nu va fi inut n sclavie; sclavia i comer ul cu sclavi, sub toate formele, sunt interzise. 2. Nimeni nu va putea fi inut n servitute. 3. a) Nimeni nu va putea fi constrns s execute o munc for at sau obligatorie; b) alineatul a) al prezentului paragraf nu poate fi interpretat ca interzicnd, n rile n care anumite infrac iuni pot fi pedepsite cu deten iunea nso it de munc for at, executarea unei pedepse de munc for at, pronun at de un tribunal competent; c) nu se consider munc for at sau obligatorie n sensul prezentului paragraf: (i) orice munc sau serviciu, neindicate n alineatul b), cerute n mod normal unui individ de inut n virtutea unei decizii legale a justi iei sau eliberat condi ionat n urma unei asemenea decizii; (ii) orice serviciu cu caracter militar i, n rile n care obiec ia de contiin este admis, orice serviciu na ional cerut n virtutea legii celor care ridic obiec ii de contiin ; (iii) orice serviciu cerut n cazurile de for major sau de sinistre care amenin via a sau bunstarea comunit ii; (iv) orice munc sau orice serviciu care fac parte din obliga iile cet eneti normale. Texte speciale Societatea Na iunilor, Conven ia privind sclavia, 25 septembrie 1926 9 martie 1927, amendat de Protocolul ONU din 7 decembrie 1953 7 iulie 1955. ONU, Conven ia suplimentar cu privire la abolirea sclaviei, a traficului cu sclavi i a institu iilor i practicilor analoge sclaviei din 7 septembrie 1956 30 aprilie 1957.36ONU, Conven ia pentru suprimarea traficului de persoane i a exploatrii prostitu iei altora din 21 martie 1950 25 iulie 1951. Conven ia Organiza iei Interna ionale a Muncii nr. 50 privind reglementarea unor sisteme particulare de recrutare a muncitorilor indigeni din 30 iunie 1936. Defini ie Nu reiese explicit din art. 4 CEDO. Conven ia de la Geneva (1926) definete sclavia ca statutul sau condi ia unei persoane asupra creia este exercitat orice putere sau toate puterile ataate dreptului de proprietate, iar comer ul cu sclavi ca: Robia Robia este definit ca o form particulara a sclaviei (Brsan, 2010, apud J. Velu, R. Ergec, 1990), distinc ia avnd la baz nivelul aservirii; robia cuprinde pe lng obliga ia de a furniza servicii i pe cea de a locui pe proprietatea altuia fr posibilitate de schimbare. Van Droogenbroeck c. Belgia Este o form deosebit de grav a negrii libert ii. Van Droogenbroeck c. Belgia Apare ca o obliga ie de a presta servicii n condi ii de constrngere, fiind strns legat de no iunea de sclavie. Paul Seguin c. Fran a Diferen a ntre sclavie i robie se regsete n identificarea total cu atributul dreptului de proprietate asupra unei persoane n cazul primei situa ii, dincolo de o anumit stare de dependen caracteristic celei de a doua. Conven ia suplimentar ONU (1956) definete: Persoana de condi ie aservit ca fiind n situa ia de aservire pentru datorii perpetuarea situa iei de debitor prin neluarea n considerare a serviciilor la lichidarea datoriei sau servicii prestate pe durat nelimitat cu caracter nedefinit; 37 totalitatea actelor implicate n capturarea, procurarea sau cedarea unei persoane cu inten ia de a o reduce la sclavie; toate actele implicate n procurarea unui sclav, n vederea vnzrii sau schimbului; toate actele implicate n cedarea prin vnzare sau schimb a unui sclav procurat n vederea vnzrii sau schimbului; toate actele de comer sau transport de sclaviServajul obliga ia pentru o persoan de a tri i de a munci pe terenul ce apar ine altei persoane i de a furniza acesteia, contra unei remunera ii sau gratuit, anumite servicii determinate, fr a-i putea schimba condi ia. Institu iile juridice pe baza crora o femeie este promis sau dat n cstorie de familia sa sau cedat unor ter i de ctre so ul ei sau transmis ter ilor prin succesiune, la moartea so ului Cedarea minorilor unor ter i, n vederea exploatrii acestora. Cazuri care nu intr sub inciden a art. 4 CEDO Punerea la dispozi ia autorit ilor, ca msur limitat n timp i revizuibil printr-o hot. judectoreasc ca urmare a unui proces penal. Van Droogenbroeck c. Belgia Obligarea de inu ilor de a presta munc pentru societ i private, n executarea unui contract pe care acestea l-au ncheiat cu administra ia penitenciar. 21 de inu i c. Germania Angajarea voluntar, cu consim mntul prin ilor, a unui copil de 15 ani n armata britanic, fr posibilitatea de a se libera naintea vrstei de 27 de ani, situa ie considerat ca innd de statutul de soldat. Munca for at sau obligatorie Conceptele nu sunt definite expres de CEDO. Comisia i CtEDO au preluat n jurispruden defini iile care reies din conven iile interna ionale specifice n aceast materie: - Cv. OIM nr. 29 cf. creia aceasta nseamn orice munc sau serviciu pretins unei persoane sub amenin area unei pedepse oarecare i pentru care acea persoan nu s-a oferit de bunvoie; - Cv. OIM nr. 105 prin care statele semnatare se angajeaz s aboleasc munca for at sau obligatorie i s nu recurg la ea sub nicio form: a) ca msur de constrngere sau de educa ie politic ori sanc iune pentru opinii politice; b) ca metod de mobilizare i de utilizare a minii de lucru, n scopul dezvoltrii economice; c) ca msur de disciplin a muncii; d) ca pedeaps pentru participarea la greve; e) ca msur de discriminare rasial, social, na ional sau religioas. 38Caractere Potrivit Comisiei munca este for at sau obligatorie dac cel care o presteaz este obligat la aceasta mpotriva voin ei sale i dac obliga ia este injust, opresiv sau constituie o situa ie ce nu putea fi evitat. X i Y c. Germania X c. Germania X c. Olanda Ackerl i al ii c. Austria Doyen c. Fran a Potrivit CtEDO termenul for at evoc ideea de constrngere fizic i moral, iar cel de obligatorie nu poate reiei dintr-o obliga ie juridic (ca o munc executat n baza unui contract ncheiat n mod liber) ci s fie vorba despre o munc pretins sub amenin area unei pedepse, mpotriva voin ei celui care o presteaz, pentru care aceasta nu s-a oferit de bunvoie; aceasta poate deveni obligatorie chiar i pe parcursul desfurrii, chiar dac nu avea acest caracter de la nceput. Van der Mussele c. Belgia Situa ii care nu constituie munc for at sau obligatorie: Suspendarea beneficiului unei aloca ii de omaj pentru refuzul celui interesat de a accepta un loc de munc. X c. Olanda (1976) Obliga ia impus notarilor de a percepe onorarii reduse atunci cnd instrumenteaz acte notariale pentru unele asocia ii fr scop patrimonial. X c. Germania (1979) Activitatea profesional depus de un avocat n cadrul asisten ei judiciare remunerate totui ntr-o cot rezonabil. X c. Germania (1976) Obliga ia impus unui judector de a ndeplini fr retribu ie suplimentar, atribu iile colegilor lor absen i de la serviciu, obliga ie ce rezult din condi iile desfurrii unei activit i liber consim ite. X c. Olanda (1994) Munca avoca ilor desemna i din oficiu ca aprtori n anumite procese. Van der Musselle c. Belgia39Situa ii n care Curtea a constatat nclcarea art. 4 CEDO Pe motivul existen ei muncii for ate : cnd o minor, la data faptelor, adus dintr-o alt ar, a fost obligat s munceasc timp de mai mul i ani ntr-o familie cu mai mul i copii, fr niciun repaus i fr a fi pltit pentru activitatea prestat. Siliadin c. France Existen a unor condi ii de aservire: obliga ia de a presta o munc for at n fiecare zi a sptmnii, cte 15 ore pe zi, fr retribu ie, fr forme legale n ara unde se desfoar, cu teama constant de a fi arestat n orice moment de poli ie. Siliadin c. Fran a Traficul de fiin e umane sub inciden a art. 4 CEDO Cf. Tribunalului Penal Interna ional pentru fosta Iugoslavie no iunea tradi ional de sclavie a evoluat cuprinznd diferite forme contemporane de aservire. Baz - exercitarea oricrei puteri asupra unei persoane Factori relevan i: - existen a unui control al deplasrilor unei persoane ca un aspect al controlului fizic i psihologic exercitat asupra ei, - luarea unor msuri pentru a mpiedica persoana n cauz s scape de un astfel de control, - exploatarea sexual a unei persoane, - supunerea la munc for at a persoanei. Pe baza constatrilor TPI, CtEDO a artat c traficul de fiin e umane, prin natura i scopul pe care l urmrete se bazeaz pe puterile conferite de dreptul de a stpni; n cadrul lui persoanele sunt tratate ca mrfuri ce pot fi cumprate sau vndute, sunt supuse la munc for at, adesea fr a fi remunerate ori cu o remunera ie modic, cel mai frecvent n industria sexului, dar nu numai; El implic stricta supraveghere a activit ilor victimelor, ale crui micri sunt circumscrise unui spa iu determinat. Caracteristici ale traficului de fiin e umane: Uzul violen ei i al amenin rilor mpotriva victimei. Victimele sunt obligate s triasc i s munceasc n condi ii deosebit de precare. Efecte: Aduce atingeri grave demnit ii umane i libert ii fundamentale a victimelor. Incompatibil cu no iunea de societate democratic i cu valorile aprate de CEDO. 40CtEDO a considerat c nu este necesar s identifice dac traficul de fiin e umane reprezint o form a sclaviei, a robiei ori a muncii for ate sau obligatorii n sensul art. 4. ea a statuat cu valoare de principiu c, prin caracteristicile sale esen iale evocate, traficul de persoane intr n domeniul de aplicare a acestui text. Rantsev c. Cipru i Rusia Obliga ii ale statelor S adopte o legisla ie na ional prin care s asigure o protec ie adecvat i efectiv a victimelor directe ori poten iale ale acestui trafic. S ia msuri privitoare la stricta reglementare a activit ilor sub a cror acoperire este practicat adesea traficul de fiin e umane, pe lng sanc iunile penale aplicabile trafican ilor. Obliga iile pozitive ale statelor se vor raporta la circumstan ele fiecrui caz, avndu-se n vedere situa iile n care autorit ile statului au fost sau ar fi trebuit s fie contiente despere existen a unor circumstan e ce pot duce la apari ia unui risc pentru anumite persoane de a fi supuse traficrii sau exploatrii, fr ca statele s fi luat msurile pentru a evita materializarea acestui risc se va considera art. 4 nclcat. Obliga ia de a lua anumite msuri opera ionale nu poate fi interpretat ca fiind de natur s impun ndatoriri imposibile sau dispropor ionale pentru stat. Rantsev c. Cipru i Rusia Necesitatea declanrii investiga iilor privind aceste fapte nu poate fi supus condi iei existen ei unei plngeri prealabile a victimei sau a rudelor ei apropiate, un anumit indiciu ajuns la cunotin a autorit ilor statale fiind suficient pentru declanarea din oficiu a investiga iilor. Investiga iile trebuie s fie efective, efectuate de alte persoane dect cele implicate n circumstan ele cauzei, s duc la identificare i pedepsirea autorilor implica i n traficul de fiin e umane, aceasta fiind o obliga ie de mijloace i nu de rezultat. Situa ii exceptate cf. art 4, al. 3 Munca desfurat nu este considerat for at sau obligatorie n sensul CEDO n urmtoarele cazuri:41a. Cnd munca se desfoar n timpul deten iei sau al liberrii condi ionate n condi iile legii. b. n cazul serviciului cu caracter militar sau a activit ilor alternative acestuia. c. Pentru ndeplinirea unui serviciu n caz de criz sau de calamitate. d. Pentru ndeplinirea obliga iilor civile normale. a. Munca desfurat n timpul deten iei sau al liberrii condi ionate Situa ii: Munca impus n mod normal s reias din aplicarea condi iilor prevzute de art. 5 CEDO sau persoana s se afle n stare de libertate condi ionat. Reieind din art. 5 : - Munc care poate fi aplicat persoanelor care vagabondeaz (art. 5, al. 1, e) De Wilde, Ooms i Versyp c. Belgia - Munca impus minorului de inut legal pentru educarea sa sub supraveghere (art. 5, al.1, lit.d) X c. Elve ia (1979) Aceste situa ii nu impun pentru state: Obliga ia remunerrii muncii prestate de persoanele de inute. Obliga ia afilierii lor la un sistem de securitate social. X c. Germania (1968) b. Serviciul cu caracter militar sau servicii alternative acestuia Se refer la munca desfurat, n condi ii normale, n timpul serviciului militar obligatoriu n statele unde acesta este reglementat ca atare. Depirea condi iilor normale poate atrage inciden a art. 4, al. 2 munca fiind calificat drept for at sau obligatorie. Munca desfurat de persoanele care din motive de contiin vor fi exceptate de la serviciul militar obligatoriu, pentru suplinirea acestui serviciu, n rile unde legea prevede acest lucru. Aceast ipotez nu atrage ns obliga ia rilor de a prevedea o astfel de posibilitate a unui serviciu alternativ. Iar pronun area unei pedepse pentru refuzul serviciului militar nu constituie o nclcare a art. 9 CEDO. Johansen c. Norvegia42c. Munca depus pentru ndeplinirea unui serviciu n caz de criz sau de calamitate Potrivit jurispruden ei CtEDO a intrat sub inciden a acestei prevederi a art. 4, al. 3, c) situa ia n care un medic dentist a fost trimis ntr-o regiune nordic din Norvegia pentru a-i practica profesia, n temeiul unei legi na ionale care avea drept scop acoperirea tuturor zonelor rii de astfel de medici, o situa ie asimilat de fosta Comisie unui caz de criz ce amenin bunstarea comunit ii. Munca astfel desfurat nu putea fi considerat for at, chiar dac era vorba despre un serviciu obligatoriu, avnd n vedere remunera ia satisfctoare i durata de timp limitat, ea nu comporta aplica ii discriminatorii iar obliga ia nu era injust i opresiv. Comisie, Iversen c. Norvegia d. ndeplinirea obliga iilor civile normale Conven ia nu definete aceast situa ie cu caracter foarte general. n aceste condi ii, fosta Comisie a decis c obliga ia impus angaja ilor, fr contrapresta ie, de a percepe impozite i contribu ii asupra salariilor lucrtorilor lor nu este o munc obligatorie i nu depete obliga iile civile normale. X c. Austria (1976) Potrivit doctrinei (Brsan, 2010) situa ia n discu ie poate cuprinde: Lupta mpotriva unui incendiu sau a altor calamit i, Obliga ia de a participa la unele activit i urgente impuse ntr-o situa ie dat, fr a fi vorba despre o situa ie de criz sau de calamitate natural, Prestare activit ii de jurat n rile n care func ioneaz cur ile cu jura i, etc. Potrivit CtEDO munca normal n sine poate fi anormal dac este impus prin discriminarea persoanelor sau a grupurilor de persoane chemate s-o ndeplineasc.Dreptul la libertate i siguran Art. 5 CEDOText 1. Orice persoan are dreptul la libertate i la siguran . Nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa, cu excep ia urmtoarelor cazuri i potrivit cilor legale : a. dac este de inut legal pe baza condamnrii pronun ate de un tribunal competent ; 43b. dac a fcut obiectul unei arestri sau de ineri legale pentru nerespectarea unei hotrri pronun ate de un tribunal, conform legii, ori n vederea garantrii executrii unei obliga ii prevzute de lege ; c. dac a fost arestat sau re inut n vederea aducerii sale n fa a autorit ii judiciare competente, atunci cnd exist motive verosimile de a se bnui c a svrit o infrac iune sau cnd exist motive temeinice ale necesit ii de a-l mpiedica s svreasc o infrac iune sau s fug dup svrirea acesteia ; d. dac este vorba de deten ia legal a unui minor, hotrt pentru educa ia sa sub supraveghere sau despre deten ia sa legal, n vederea aducerii sale n fa a autorit ii competente ; e. dac este vorba despre deten ia legal a unei persoane susceptibile s transmit o boal contagioas, a unui alienat, a unui alcoolic, a unui toxicoman sau a unui vagabond ; f. dac este vorba despre arestarea sau deten ia legale ale unei persoane n scopul mpiedicrii ptrunderii ilegale pe teritoriu sau mpotriva creia se afl n curs o procedur de expulzare ori de extrdare. 2. Orice persoan arestat trebuie s fie informat, n cel mai scurt termen i ntr-o limb pe care o n elege, asupra motivelor arestrii sale i asupra oricrei acuza ii aduse mpotriva sa. 3. Orice persoan arestat sau de inut n condi iile prevzute de 1 c) din prezentul articol trebuie adus de ndat naintea unui judector sau a altui magistrat mputernicit prin lege cu exercitarea atribu iilor judiciare i are dreptul de a fi judecat ntr-un termen rezonabil sau eliberat n cursul procedurii. Punerea n libertate poate fi subordonat unei garan ii a prezentrii persoanei n cauz la audiere. 4. Orice persoan lipsit de libertatea sa prin arestare sau deten ie are dreptul s introduc recurs n fa a unui tribunal, pentru ca acesta s statueze ntr-un termen scurt asupra legalit ii deten iei sale i s dispun eliberarea sa dac deten ia este ilegal. 5. Orice persoan, victim a unei arestri sau de ineri n condi ii contrare dispozi iilor acestui articol, are dreptul la repara ii. Inspira ie Art. 3 DUDO: Orice fiin umana are dreptul la via , la libertate i la securitatea persoanei sale. Art. 9 DUDO: Nimeni nu trebuie sa fie arestat, de inut sau exilat n mod arbitrar. Caracteristici: Este unul dintre articolele care constituie nucleul dur al Conven iei, alturi de art. 6, 8 i 10, reglementnd unul dintre drepturile esen iale n societ ile democratice. 44Engel .a. c. Olanda Protejeaz dreptul la libertate fizic a persoanelor mpotriva arestrii abuzive. Lawless c. Irlanda Va exista o privare de libertate i atunci cnd este fapt a unui persoane de drept privat, statul avnd obliga ia de a sanc iona un astfel de comportament i ntre particulari. Storck c. Germania Riera Blume .a. c. Spania Presupune protec ia contra ingerin elor arbitrare ale autorit ilor publice n dreptul la libertate. Nu este un drept absolut i deci poate suporta anumite limitri, care reies din acelai articol 5. Are o intensitate mult mai mare dect simple restric ii ale libert ii de circula ie prevzute de art. 2 din Protocolul nr.4. n aprecierea ncadrrii n conceptul de privare de libertate se ine cont, n fiecare caz, de mai mul i factori precum: tipul, durata, efectele, modalit ile. Guzzardi c. Italia ntindere Privarea de libertate intervine atunci cnd libertatea de micare sufer atingeri att de serioase nct este golit de substan . Guzzardi c. Italia Amuur c. Fran a Ashingdane c. MB Criterii care calific lipsirea de libertate drept privare de libertate n sensul art. 5 Cele de natur obiectiv sunt: restric ionarea raporturilor unei persoane cu ter ii. imposibilitatea temporar a prsirii unei anumite zone determinate. Cele de ordin subiectiv se refer la: sentimentul de izolare. imposibilitatea de a desfura o via normal. Alte modalit i O privare de libertate exist i n cazul arestului la domiciliu, sau n cazul cnd o persoan i poate prsi domiciliul doar sub o escort militar. Giulia Manzoni c. Italia45n sensul interpretrii conven iei nu este considerat privare de libertate situa ia celor elibera i condi ionat care au obliga ia de a se prezenta periodic la o sec ie de poli ie. Weeks c. MB Diferite sunt ncadrrile lipsirii de libertate atunci cnd se refer la situa ia militarilor: - interdic ia de a prsi cazarma sau punctul de paz nu constituie ingerin e n libertatea fizic a militarului - dac militarul este nchis ntr-o celul, se poate vorbi despre privare de libertate. Engel .a. c. Olanda Condi ii ale caracterului licit: A. Prevederea legal a msurii luate n legisla ia na ional a statului care o aplic. B. nscrierea acestei msuri ntre cele promovate expres de Conven ie. A. Prevederea legal a msurii Impune verificarea caracterului licit al msurii prin raportare la prevederile de drept intern aplicabile. Astfel, orice nclcare a regulilor legale interne, de fond sau de procedur duce la constatarea nclcrii art. 5. Quinn c. Fran a Benham c. MB Winterwerp c. Olanda Ashingdane c. MB Bozano c. Fran a Dac persoana este de inut n baza unei decizii judiciare, constatarea ulterioar a unei erori de judecat nu modific caracterul licit al de inerii i nu afecteaz validitatea deten iei pn la acel moment. Benham c. MB Competen a verificrii conformit ii msurii cu legisla ia intern apar ine autorit ilor na ionale, cu toate acestea, Curtea poate exercita un anume control pentru a verifica dac dreptul intern a fost respectat i dac acest drept este conform Conven iei. Bouamar c. Belgia Winterwerp c. Olanda Msura care conduce la privarea de libertate a unei persoane trebuie s ndeplineasc urmtoarele condi ii: S fie exercitat de o autoritate. 46S nu aib un caracter arbitrar. Winterwerp c. Olanda Garan iile care nltur caracterul arbitrar sunt: Accesibilitatea i precizia legii na ionale care permite privarea de libertate. Previzibilitatea consecin elor pe care o fapt ar putea s le atrag, conform legii. Gusinskiy c. Rusia O garan ie n plus este neadmiterea posibilit ii privrii de libertate dect n baza unei norme care constituie izvor intern de drept (ex. nu se poate face n baza unei cutume judiciare dac aceasta nu constituie izvor de dr. intern). Frommelt c. Liechtenstein B. nscrierea msurii n cazuri prevzute expres de Conven ie O condi ie limitativ prin raportare concret la cazurile nscrise n al. 1 al art. 5 din Conven ie. a) Deten ia legal bazat pe o condamnare pronun at de ctre un tribunal competent; b) Arestarea sau de inerea legal pentru nesupunere la o hotrre pronun at conform legii, de ctre un tribunal ori n vederea garantrii executrii unei obliga ii prevzut de lege; c) Arestarea sau re inerea n vederea aducerii unei persoane n fa a autorit ii judiciare competente, atunci cnd exist motive verosimile de a bnui c a svrit o infrac iune sau cnd exist motive temeinice de a crede n necesitatea de a-l mpiedica s svreasc o infrac iune sau s fug dup svrirea acesteia; d) Deten ia legal a unui minor, hotrt pentru educa ia sa sub supraveghere sau deten ia sa legal, n scopul aducerii sale n fa a autorit ilor competente; e) Deten ia legal a unei persoane susceptibile s transmit o boal contagioas, a unui alienat, a unui alcoolic, a unui toxicoman sau a unui vagabond; f) Arestarea sau deten ia legal a unei persoane pentru a o mpiedica s ptrund n mod ilegal pe un teritoriu sau mpotriva creia se afl n curs o procedur de expulzare ori extrdare. a. Deten ia legal bazat pe o condamnare pronun at de ctre un tribunal competent Vizeaz cazul persoanei de inute legal dup condamnare de ctre un tribunal competent. n ceea ce privete no iunea de condamnare, aa cum a fost ea precizat de jurispruden a european, reprezint nu numai o declarare a vinov iei care decurge din stabilirea legal a unei infrac iuni, dar i aplicarea unei pedepse sau a unei msuri privative de libertate. Trebuie deci s existe o legtur de cauzalitate ntre condamnare i deten ie.47O msur preventiv sau de siguran nu intr n aceast categorie, o astfel de msur reprezentnd o simpl protec ie social mpotriva strii periculoase a anumitor persoane. Condamnarea trebuie s fie emana ia unui tribunal, printr-un act prezentnd toate garan iile necesare. Deten ia s aib loc n temeiul deciziei judectorului, ca urmare a acestei decizii. Hotrrea judectoreasc de condamnare, n baza creia este de inut o persoan, trebuie s fie pronun at dup un proces echitabil. Totui nu orice nclcare a dispozi iilor art. 6 din Conven ie (dreptul la un proces echitabil) atrage dup sine i o nclcare a art. 5 cu privire la legalitatea deten iei suportat n urma condamnrii. Pentru a atrage nclcarea art. 5, inechitabilitatea trebuie s fie deosebit de grav i s vizeze substan a dreptului la un proces echitabil. Weeks c. MB Van Droogenbroeck c. Belgia Guzzardi c. Italia Bozano c. Fran a Ilacu .a. c. RM i Rusia b. Deten ia unei persoane n vederea garantrii executrii unei obliga ii Se refer la impunerea privrii de libertate a unei persoane de ctre o instan cu scopul de a asigura executarea unei obliga ii civile sau legale. Situa ii: - refuzul de a plti o amend stabilit de ctre o instan ; - refuzul de a se supune unui examen medical; - refuzul de a respecta obliga ia de a nu prsi localitatea sau ara. Obliga iile legale sunt cele precum: - exercitarea serviciului militar obligatoriu, - de inerea unui act de identitate, - redactarea declara iilor vamale, - supunerea la un control vamal, - locuirea ntr-o zon determinat. Deten ia unei persoane n scopul realizrii unui control psihiatric necesar unei anchete penale, atunci cnd persoana n cauz refuz de dou ori s se supun benevol acelui control. n oricare dintre acestei situa ii obligativitatea trebuie s rezulte dintr-o prevedere strict determinat n textul unei legi. 48Berlinski c. Polonia Worwa c. Polonia Engel .a. c. Olanda c. Arestarea preventiv Permite statelor s dispun privarea de libertate a unei persoane suspectate de comiterea unei infrac iuni n cadrul unei proceduri penale. Fundamentul juridic: suspiciunea c persoana ar fi comis o infrac iune. Statul trebuie s probeze faptul c actele materiale care i se reproeaz persoanei de inute ntrunesc con inutul constitutiv al unei infrac iuni determinate. Justificare: necesitatea prezentrii suspectului n fa a unei instan e care s decid asupra fondului acuza iei penale ndreptate mpotriva sa. Totui este perfect compatibil cu prevederile conven iei situa ia cnd, ulterior arestrii se constat de ctre organele de anchet nevinov ia persoanei arestat preventiv, sau dac intervin impedimente juridice precum prescrip ia, amnistia ori dezincriminarea care nu mai permit continuarea procesului penal. Lukanov c. Bulgaria Brogan c. MB Murray c. MB Gusinskiy c. Rusia Condi ii: S existe motive verosimile a crede c aceasta a comis o infrac iune. Realitatea, sinceritatea i veridicitatea suspiciunilor existente contra unei persoane. Din decizia judiciar de arestare trebuie s rezulte att ndeplinirea condi iilor legale privind existen a infrac iunii, ct i motivele pe care se fondeaz instan a pentru a considera c exist suspiciuni ntemeiate privind comiterea unei infrac iuni. Caracter de excep ie Privarea de liberate a unei peroane trebuie considerat totui o msur de excep ie. Avnd n vedere c orice persoan este considerat nevinovat pn la decizia definitiv de condamnare, arestarea unei persoane nu poate fi dispus doar n baza unei suspiciuni c aceasta a comis o infrac iune. Ipoteze care se justific necesitatea deten iei unei persoane: - riscul de fug, - riscul de a mpiedica desfurarea normal a procesului, 49- riscul de a comite o alt infrac iune, - protec ia ordinii publice. Arestarea preventiv a unui minor Trebuie utilizat doar ca ultim solu ie. n circumstan e absolut excep ionale. Trebuie s fie ct mai scurt posibil. Minorii trebuie s fie de inu i separat de persoanele majore arestate. Nart c. Romnia d. Privarea de libertate a minorilor (sub 18 ani) Permite deten ia unui minor necesar: Educa iei acestuia n interesul minorului. Pentru conducerea sa n fa a unei autorit i competente din necesit i ale organelor de stat. Textul se rsfrnge asupra urmtoarelor situa ii: Deten ia unui minor ntr-o institu ie educa ional specializat atunci cnd este dispus de ctre o instan competent n acest sens. Internarea minorilor necesar din punct de vedere medical (internarea unui minor ntr-o institu ie psihiatric fr acordul prin ilor, dar necesar pentru tratarea unor probleme psihice). Privarea de libertate a unui minor care a comis un act ilicit, de inut ntr-o institu ie medical sau ntr-o institu ie educa ional, pentru a asigura prezen a sa n fa a unei instan e. Suzie Koniarska c. MB e. Privarea de libertate a bolnavilor contagioi, aliena ilor, alcoolicilor, toxicomanilor sau a vagabonzilor. Justificare: - necesitatea asigurrii protec iei siguran ei publice. - interesul persoanelor n cauz. Aliena ia persoanelor care justifica privarea lor de libertate trebuie s fie stabilit de o manier probant. Natura bolii trebuie demonstrat n fa a autorit ilor na ionale competente pe baza unei expertize medicale obiective. n acelai timp, tulburrile mintale trebuie s aib o amploare 50suficient pentru a justifica internarea, iar prelungirea strii de privare de libertate nu poate avea loc dect dac persist aceste tulburri. n scopul evitrii internrilor psihiatrice arbitrare statele trebuie s respecte urmtoarele reguli generale: Starea medical a persoanei internate trebuie dovedit cu o expertiz medical independent, exceptnd situa iile de urgen , cnd internarea trebuie s fie urmat de o confirmare pe calea unei expertize; Maladia psihic trebuie s prezinte o gravitate suficient pentru starea bolnavului sau pentru societate, pentru a justifica internarea sa; Internarea nu se poate prelungi dect dac boala persist; Dac internarea risc s se prelungeasc pe termen nedeterminat, ea trebuie s fie controlat periodic de ctre o instan de judecat; Bolnavul trebuie internat ntr-o institu ie medical specializat pentru tratarea bolnavilor psihic. Vagabonzii n sensul hotrrilor cur ii sunt acele persoane care nu au: - nici un domiciliu cert, - nici mijloace de subzisten - nu exercit n mod obinuit nici o meserie sau profesie. n raport cu deten ia acestora Curtea a trebuit s analizeze ipoteze n care persoanele de inute au cerut ele nsele prelungirea deten iei, s-a impus concluzia cf. creia dreptul consacrat prin art. 5 este unul la care persoana nu poate renun a n mod valabil, astfel exist o violare a acestuia atunci cnd deten ia ilicit a unei persoane este realizat cu acordul acesteia. De Wilde, Ooms i Versyp c. Belgia Deten ia bolnavilor contagioi n raport cu legalitatea deten iei ea poate surveni cu respectarea a dou condi ii: - rspndirea bolii sa fie periculoas pentru sntatea i siguran a public; - s nu existe alte msuri mai pu in riguroase care s permit evitarea deten iei. Enhorn c. Suedia51Deten ia alcoolicilor n ceea ce privete termenul de alcoolic, Curtea utilizeaz definirea lui n sensul comun desemnnd o persoan dependent de alcool. Textul conven iei permite privarea de liberate a acelor persoane care prezint pericol social sau au nevoie de tratament, internarea fiind dispus n propriul lor interes. Witold Litwa c. Polonia f. Privarea de libertate n scopul expulzrii sau extrdrii Justific privarea de libertate a persoanei pornind de la necesitatea garantrii punerii n executare a unei decizii de expulzare sau extrdare. Din jurispruden a Cur ii reies anumite garan ii pentru persoanele private de libertate din aceste ra iuni: Privarea de libertate a unei persoane devine arbitrar odat cu respingerea cererii de extrdare introdus de ctre un stat ter . Privarea de libertate n vederea expulzrii trebuie s fie prevzut de legea intern. Durata termenului deten iei n aceste condi ii trebuie s fie rezonabil. Buzano c. Franta Dougoz c. Grecia Kolompar c. Belgia Garan iile persoanelor private de libertate Persoanele private de liberate beneficiaz n virtutea art. 5 de o dubl protec ie care reiese din: I. Garan ii personale II. Garan ii jurisdic ionale I. Garan ii personale Dreptul de a fi informat Dreptul de a fi despgubit A. Dreptul de a fi informat asupra motivelor arestrii Art. 5 al. 2 con ine o garan ie fundamental contra oricrui posibil abuz de putere care s conduc la o privare de libertate.52Orice persoan arestat trebuie s fie informat, n cel mai scurt timp i ntr-o limb pe care o n elege, de motivele arestrii sale i de orice acuza ie ndreptat mpotriva sa. Informarea celui privat de libertate este o condi ie esen ial pentru a realiza imperativele egalit ii armelor. Arestarea la care face referire textul acestui articol depete cadrul unei msuri cu caracter penal i se refer, n realitate, la orice form de privare de libertate dintre cele enumerate n cuprinsul primului alineat al acestui articol. Informarea cuprinde un dublu aspect: Juridic baza legal care justific deten ia; Factual explica iile cu privire la faptele care i se imput, tocmai pentru ca aceasta s poat contesta legalitatea deten iei sale. Van der Leer c. Olanda Bordovskiy c. Rusia Modalitatea informrii Curtea a precizat totui c acest text nu impune o enumerare exhaustiv a tuturor motivelor de drept i de fapt, ci doar a elementelor esen iale care justific privarea de libertate. Pentru a atinge scopul acestei garan ii, explica iile trebuie oferite ntr-o limb pe care o n elege cel vizat, iar documentele care con in elementele care trebuie comunicate celui privat de libertate trebuie s fie elaborate ntr-un limbaj uor inteligibil pentru o persoan cu o capacitate intelectual normal. Informarea trebuie fcut n cel mai scurt timp, n principiu imediat dup privarea de libertate. Fox, Campbell i Hartley c. MB Bordovskiy c. Rusia Van der Leer c. Olanda B. Dreptul de a fi despgubit n caz de deten ie ilegitim Art. 5 consacr n al. 5 dreptul oricrei persoane, victim a violrii uneia dintre celelalte dispozi ii ale acestui articol, de a beneficia de o despgubire pentru prejudiciul produs prin privarea sa de libertate ilegitim. n aceast materie Conven ia face trimitere la legisla ia na ional i consacr obliga ia de a respecta regulile de fond i de procedur prevzute de aceasta. Att o violare a regulilor de drept intern, cat i a celora care reies din art. 5 conduce la necesitatea stabilirii unor despgubiri. Despgubirea trebuie stabilit de o instan de judecat, astfel o despgubire stabilit de ctre un alt organ nu este compatibil cu prevederile art. 5. 53Despgubirea acordat const de regul ntr-o compensa ie financiar ea trebuind s includ repararea tuturor categoriilor de prejudicii produse. Brogan c.MB Wassink c. Olanda Fedotov c. Moldova Pantea c. Romnia II. Garan ii jurisdic ionale - Dreptul la un magistrat - Dreptul la un recurs contra privrii de libertate A. Dreptul la un magistrat 1. Dreptul de a fi adus de ndat n fa a unui judector sau magistrat Termenul de magistrat, fiind alturat n text celui de judector, se refer la un magistrat de instan , care exercit func ii judiciare. Magistratul trebuie s ofere garan ii adecvate func iilor judiciare pe care i le atribuie legea, mai exact trebuie s ndeplineasc anumite condi ii care constituie garan ii pentru persoana arestat. Astfel de cerin e sunt: independen a fa de pr i; independen a fa de puterea executiv; obliga ia magistratului de a audia personal pe cel acuzat; obliga ia magistratului de a examina circumstan ele cauzei i de a se pronun a n baza unor criterii juridice asupra existen ei motivelor care justific privarea de libertate, iar n lipsa acestora de a dispune punerea n libertate a persoanei n cauz. McGroff c. Suedia De Jong Baljet i Van den Brink c. Olanda Aquilina c. Malta Calitatea magistratului Din analiza jurispruden ei la Curte se pot deduce urmtoarele condi ii pe care trebuie s le ndeplineasc magistratul pentru a avea aceast calitate: s aib calitatea de magistrat conform dreptului intern s aib competen a de a se pronun a asupra legalit ii deten iei i, n caz contrar, s dispun punerea sa n libertate s aib o independen complet fa de pr i i fa de executiv. McKay c. MB 54De Cubber c. Belgia Schiesser c. Elve ia Huber c. Elve ia Brincat c. Italia Celeritatea Termenul de ndat invoc obligativitatea celerit ii prezentrii n fa a unui magistrat. Prin urmare, pentru a fi ndeplinit aceast obliga ie persoana privat de libertate trebuie s fie adus automat n fa a unui judector, fr a fi nevoie de o cerere prealabil a persoanei arestate n acest sens. Obliga ia statului care reiese din acest al. 3 al art. 5 trebuie realizat imediat sau cu promptitudine, aceast obliga ie fiind mult mai strict dect cea care reiese din al. 4 a aceluiai art. i care vorbete despre termen rezonabil. Van der Sluijs, Zuiderveld i Klappe c. Olanda Duinhof i Duijf c. Olanda Nstase-Silivestru c. Romnia Brogan .a. c. MB 2. Dreptul de a fi judecat ntr-un termen rezonabil sau eliberat Orice persoan arestat sau de inut n condi iile prevzute de al. 1, lit. c) are dreptul de a fi judecat ntr-un termen rezonabil sau de a fi eliberat n cursul procedurii. Problema se pune n cazul duratei arestrii preventive i n aceast situa ie trebuie s se in cont de faptul c libertatea este principiul n timp ce ncarcerarea este excep ia. n plus, persoana beneficiaz ntotdeauna de o garan ie esen ial - prezum ia de nevinov ie. Din aceste motive arestarea preventiv nu trebuie s fie prea lung, iar punerea n libertate se impune din momentul n care men inerea n deten ie nu mai este rezonabil. Wemhoff c. Germania Neumeister c. Austria Termen rezonabil Punct de plecare: ziua arestrii sau a plasrii de ctre judector sub mandat de aducere. Punctul final: ziua n care a fost pronun at hotrrea cu privire la temeinicia acuza iei.55De fiecare dat, durata termenului rezonabil trebuie apreciat in concreto, judectorii fiind obliga i s ia n considerare circumstan ele cauzei i s se asigure c de inerea este indispensabil pentru un interes public. Pentru determinarea caracterului rezonabil al acestui termen se ine seama de urmtoarele criterii: Durata efectiv a deten iei; Durata arestrii preventive n raport de natura infrac iunii, cuantumul pedepsei n caz de condamnare i sistemul legal de imputare a arestrii preventive asupra pedepsei; Efectele de ordin material, moral sau de alt natur, pe care lipsirea de libertate le produce asupra persoanei re inute; Conduita inculpatului; Dificult ile instruc iei; Modalit ile de desfurare a instruc iei penale. Wemhoff c. Germania Vitan c. Romnia Justificarea msurii de arest preventiv Curtea consider c persisten a unor motive plauzibile de a suspecta persoana arestat de comiterea unor infrac iuni este o condi ie indispensabil pentru regularitatea deten iei, ns dup o anumit perioad de timp ea nu mai este suficient. Dup verificarea pertinen ei motivelor invocate de autorit i la prelungirea deten iei, Curtea cerceteaz atitudinea autorit ilor n sensul depunerii unei diligen e speciale n faza de urmrire. Justificarea men inerii msurii de arest preventiv se poate fonda pe : gravitatea faptelor i sanc iunea de care o risc persoana de inut pericolul de sustragere de la anchet sau de la judecat svrirea unei noi infrac iuni riscul de presiuni asupra martorilor necesitatea anchetei i riscul unei n elegeri ntre coacuza i protec ia ordinii publice Pantano c. Italia Wemhoff c. Germania Tomasi c. Fran a Toth c. Austria Clooth c. Belgia Kemmache c. Fran a Al Akidi c. Bulgaria Letellier c. Fran a Neumeister c. Austria Matznetter c. Austria Imre c. Ungaria56B. Dreptul la un recurs contra privrii de libertate Art. 5 al. 4 precizeaz c orice persoan lipsit de libertate prin arestare sau deten ie are dreptul s introduc un recurs, n fa a unui tribunal, pentru ca acesta s statueze ntr-un termen scurt asupra legalit ii deten iei sale i s dispun eliberarea sa dac deten ia este legal. Elementele esen iale ale dreptului garantat prin aceste dispozi ii sunt: controlul exercitat de ctre o instan de judecat; procedura contradictorie n vederea unui proces echitabil; vizarea legalit ii deten iei n sens larg; pronun area solu iei ntr-un termen scurt. Bonazzi c. Italia Zamir c. MBDreptul la respectarea vie ii private i de familie Art. 8 CEDOText 1. Orice persoan are dreptul la respectarea vie ii sale private i de familie, a domiciliului i a coresponden ei sale. 2. Nu este admis ingerin a unei autorit i publice n exercitarea acestui drept dect dac aceasta este prevzut de lege i constituie, ntr-o societate democratic, o msur necesar pentru securitatea na ional, siguran a public, bunstarea economic a rii, aprarea ordinii i prevenirea faptelor penale, protec ia snt ii, a moralei, a drepturilor i a libert ilor altora. Inspirat din Declara ia universal a drepturilor omului (art. 12). Alturi de dispozi iile art. 9, 10, 11 protejeaz drepturi care semnific respectul social datorat individului. Beneficiaz de aplicare pe orizontal crend drepturi i obliga ii nu doar n raporturile unei persoane de drept privat cu autorit ile publice ci i ntre persoane de drept privat. Nu nseamn ns c o persoan de drept privat poate figura ca i prt n fa a Cur ii europene ci c statele au obliga ia de a interveni n raporturile ntre persoane de drept privat pentru a garanta respectarea prevederilor art. 8 ntre acestea. n lipsa interven iei statul poate fi condamnat de ctre Curte. X i Y c. Olanda 57Lopez Ostra c. Spania Definire: garanteaz dreptul la intimitate a oricrei persoane fizice, de la momentul naterii acesteia pn la decesul su, cu excep ia situa iei n care persoana renun valabil la intimitatea sa Domeniu de aplicabilitate Via a privat Via a familial Domiciliul Coresponden a Dreptul la respectarea vie ii private Definirea depinde de circumstan ele (perioada, mediul, societatea) n care se afl subiectul de drept. Respectarea vie ii private trebuie s nglobeze dreptul persoanei de a stabili i dezvolta rela ii cu alte persoane, cuprinznd o important dimensiune social. Niemietz c. Germania Judectorii n eleg s asigure o protec ie ct mai larg a vie ii private n condi iile n care nu este posibil o delimitare exact a sferei de ntindere a acesteia. O delimitare strict nu este benefic putnd duce la excluderea nejustificat a unor ipoteze din domeniul de inciden al art. 8. Via a privat o no iune larg i exhaustiv. Pretty c. Marea Britanie Tysiac c. Polonia Integritatea fizic i moral a persoanei Protec ia vie ii private n cadrul intimit ii personale, se refer, n special, la integritatea fizic i moral a persoanei. X i Y c. Olanda Y.F. c. Turcia O atingere chiar minor, adus integrit ii fizice i morale a unei persoane este o atingere adus dreptului la respectarea vie ii private (ex. un tratament medical for at). Storck c. Germania 58O atingere de aceast natur poate intra sub inciden a art. 8 n cazul cnd nu atinge pragul de gravitate prevzut de art. 3. Wainwright c. Marea Britanie Bensaid c. Marea Britanie Costello-Roberts c. Marea Britanie Contenciosul privind filia ia S-a considerat nclcat dreptul la respectarea vie ii private i de familie imposibilitatea de a contesta prezum ia legal de paternitate, Curtea apreciind c exist o ruptur a justului echilibru ntre interesul general al protejrii securit ii juridice a legturilor de familie si dreptul reclamantului la ob inerea unei reexaminri a prezum iei legale n lumina probelor biologice. Mizzi c. Malta S-a constatat o nclcare a art. 8 ntr-o cauz n care tatl a crui paternitate era prezumat, dup ce a verificat-o prin teste ADN, cu acordul fiicei sale majore, a ncercat s schimbe declara ia de recunoatere a paternit ii i nu a putut n virtutea legisla iei interne care nu permitea rsturnarea prezum iei absolute. Astfel s-a considerat c nu exist un raport de propor ionalitate rezonabil ntre scopul urmrit de legisla ie i metodele folosite. Paulik c. Slovacia Refuzul de a redeschide procedura de contestare a paternit ii pe motiv c progresul tiin ific nu ar justifica-o a constituit un alt motiv de nclcare a art. 8 Tavli c. Turcia Protec ia numelui de familie Fiind un mijloc de identificare personal, dar i de legtur cu familia, numele privete att via a privat ct i pe cea de familie. Este ataat n principal vie ii private fiind un mijloc esen ial de individualizare a persoanei. Refuzul autorit ilor na ionale de a autoriza o schimbare a numelui intr n sfera controlul european, statele pstrnd totui o marj de apreciere destul de important n acest sens. Aceast jurispruden fiind extins chiar i la prenume. Burghartz c. Elve ia Stjerna c. Finlanda Mustafa c. Fran a Guillot c. Fran a59Totui, dreptul la libertatea de alegere a numelui nu este nc recunoscut, statele trebuie s beneficieze de o anumit marj de apreciere cu privire la eventualele inconveniente datorate utilizrii unui anumit nume. O reglementare na ional cu privire la schimbrile de nume este ntru totul licit chiar dac poate restrnge libertatea de alegere a indivizilor. Stjerna c. Finlanda Consecin ele cstoriei asupra numelui de familie i interzicerea discriminrilor Este inadmisibil diferen a de tratament prin care legisla ia na ional nu permite femeii pstrarea numelui dinaintea cstoriei, spre deosebire de brbat care are libertatea de a-i pstra acest nume. Unal Tekili c. Turcia Na ionalitatea Conven ia european privind na ionalitatea (6 noiembrie 1997) vine n prelungirea dreptului garantat de art. 8, stabilind principiile i regulile aplicabile n materie de na ionalitate a persoanelor fizice i regulile care determin obliga iile militare n caz de pluralitate de na ionalit i. Legiuitorul na ional competent n aceast materie are obliga iile: - de a asigura dreptul fiecrei persoane la o na ionalitate, pentru a se evita apatridia i situa iile de privare de cet enie, inclusiv n cazul cstoriei sau divor ului. - regulile de drept intern nu trebuie s fie discriminatorii, principiul nediscriminrii ntre resortisan ii si trebuie s ghideze statul parte, oricare ar fi modul n care na ionalitatea respectiv a fost dobndit. Via a sexual Cuprins n integritatea fizic i moral a unei persoane. X i Y c. Olanda Principiul libert ii vie ii sexuale este puternic afirmat, iar libertatea unora se termin acolo unde ncepe libertatea altora. Via a privat capt limite care se refer la publicitatea anumitor comportamente sexuale, la exercitarea constrngerilor, sau la realitatea unui pericol pentru persoane (ex. n practicile sado-masochiste). Statului i revine rolul de a reglementa, prin intermediul dreptului penal, practicile care antreneaz vtmrile corporale Laskey, Jaggard i Brown c. Marea Britanie 60Sub rezervele evocate fiecare are dreptul de a duce o via sexual pe care o dorete n conformitate cu identitatea sa profund. Smith i Grady c. Marea Britanie Principiul libert ii vie ii sexuale are temei n pluralism, toleran i spirit de deschidere acestea fiind valori cardinale ale democra iei. Young, James i Webster c. Marea Britanie Cazul minorit ilor sexuale Homosexualiatea i transsexualitatea fac n prezent obiectul unui tratament egal. Represiunea penal a comportamentelor homosexuale n mediul privat ntre adul i care iau dat consim mntul este contrar art. 8. Dudgeon c. Marea Britanie Norris c. Irlanda Modinos c. Cipru Rela iile homosexuale durabile fac parte din via a privat. B. c. area Britanie Lusting Prean i Beckett c. Marea Britanie. Orice excludere ntemeiat pe orientarea sexual este o nclcare a dreptului la via a privat Smith i Grady c. Marea Britanie Lusting Prean i Beckett c. Marea Britanie Discriminarea ntemeiat pe orientarea sexual este contrar Conven iei nclcnd art. 14 coroborat cu art. 8 Salgueiro Da Silva Monta c. Portugalia n absen a unei justificri obiective i rezonabile, men inerea unei vrste mai mari pentru exprimarea consim mntului pentru actele homosexuale dect pentru cele heterosexuale este contrar CEDO. L. i V. c. Austria Schimbarea identit ii sexuale Curtea recunoate n prezent implicit o astfel de schimbare dup ce, ntr-o faz anterioar, apreciase c statele nu aveau obliga ia pozitiv de a stabili un document care s dovedeasc noua identitate sexual. Rees c. Barea Britanie Cossey c. Marea Britanie 61Sheffield i Horsham c. Marea Britanie Curtea a apreciat c un transsexual care nu poate ob ine rectificarea strii sale civile este ntr-o situa ie incompatibil cu respectul datorat vie ii sale private. B. c. Fran a Totui, la acel moment, Curtea a apreciat c statul prt nu i-a depit marja de apreciere prin faptul c nu a recunoscut pe plan juridic noul sex al transsexualilor opera i. X i al ii c. Marea Britanie Printr-o schimbare de jurispruden a Curtea impune statelor obliga ia pozitiv de mijloacele puse n aplicare n acest sens. Goodwin c. Marea Britanie Van Kck c. Germania Dreptul la imagine Intr n sfera de aplicare a art. 8 Schssel c. Austria Von Hannover c. Germania Sciaccia c. Italia Preciznd limitele acestui drept n raport cu libertatea de exprimare Curtea a indicat c via a privat trebuie protejat chiar i n locurile publice, existnd totui o zon de interac iune ntre individ i ter i care, chiar ntr-un context public, poate ine de via a privat. Von Hannover c. Germania P.G. i J.H. c. Marea Britanie Peck c. Regatul Unit. Orice persoan chiar i public, trebuie s poat beneficia de o speran legitim de protec ie i de respect a vie ii sale private. Von Hannover c. Germania Statul are obliga ia pozitiv de protec ie a vie ii private i a dreptului la imagine, iar progresele tehnice n domeniul nregistrrii i reproducerii datelor personale impune o vigilen sporit din partea statului n acest sens. Protejarea reputa iei i a dreptului persoanei limiteaz libertatea de exprimare, interesul public i interesul comercial al presei people trebuie s cedeze n fa a protejrii efective a vie ii private. Prisma Presse c. Fran a 62 a recunoate juridic conversiunea de sex, ele avnd o marj de apreciere care se limiteaz laRadio France c. Fran a Datele personale Pstrarea datelor personale de ctre o autoritate public reprezint o ingerin n dreptul la respectarea vie ii private. Aceast practic nefiind admisibil dect n cazul existen ei unor garan ii adecvate (controlul Guvernului, al Parlamentului i a unor institu ii independente precum mediatorul). Leander c. Suedia n sfera de aplicare a art. 8 intr i datele de natur public nregistrate de autorit ile publice care au fost incluse ulterior n via a privat. Rotaru c. Romnia n cauzele privind divulgarea datelor cu caracter personal Curtea acord autorit ilor na ionale o anumit libertate pentru a stabili un echilibru corect ntre interesele publice i cele private care se afl n concuren . Peck c. Regatul Unit Aceast marj implic totui un control european, iar amploarea sa depinde de factori precum natura i importan a intereselor aflate n joc i gravitatea ingerin ei. Funke c. Fran a Z c. Finlanda Jurispruden Nu constituie o nclcare a art. 8 utilizarea informa iilor consemnate ntr-un registru secret al poli iei n cazul unui examen de aptitudini al unei persoane pentru o sarcin important pentru securitatea na ional: interesele securit ii na ionale prevaleaz asupra intereselor individuale ale reclamantului. Leander c. Suedia Constituie o nclcare a art. 8 nregistrarea unei conversa ii telefonice urmat de crearea unei fie i de pstrarea datelor sau pentru pstrarea i utilizarea datelor personale cu imposibilitatea de a putea contesta exactitatea acestora. Amann c. Elve ia Rotaru c. Romnia ntr-o societate democratic, existen a serviciilor de informa ii se poate dovedi legitim, dar competen a de a supraveghea n secret cet enii nu este tolerabil dpdv al Conven iei dect n msura strict necesar pentru salvgardarea institu iilor democratice. Klass i al ii c. Germania 63Statele dispun de o larg marj de apreciere, fr ca libertatea de care dispun serviciile de informa ii n materie de protec ie a securit ii na ionale s fie nelimitat. Segersted-Wiberg i al ii c. Suedia Confiden ialitatea datelor n domeniul snt ii Comunicarea dosarelor medicale n cadrul unei proceduri poate aduce atingere garan iei art. 8 dac n acelai timp ingerin a este dispropor ionat. Z c. Finlanda M.S. c. Suedia Panteleyenko c. Ukraina Curtea a impus principiul confiden ialit ii informa iilor asupra snt ii ca principiu esen ial al sistemului juridic al statelor. Aceast confiden ialitatea se impune totodat pentru a proteja via a privat a persoanelor bolnave i pentru ca acestea s nu i piard ncrederea n serviciile de sntate. Precau ii: comunicarea sau divulgarea unui dosar medical trebuie s fie nso it de garan ii adecvate mpotriva eventualelor abuzuri i s tind la aprarea unui aspect primordial de interes public, n fapt, pentru a permite urmrirea autorilor infrac iunilor penale sau pentru a proteja drepturile fundamentale, statele pstrnd totui o marj de apreciere relativ important n acest sens. Dreptul la respectarea vie ii private presupune garantarea confiden ialit ii datelor n acest domeniu i prevede principiul autodeterminrii pacientului. Gaskin c. Marea Britanie Se impune o pruden deosebit n cazul documentelor medicale care ar putea fi prezentate n cadrul unor dezbateri (procedura de divor ) i exist o nclcare a art. 8 atunci cnd legisla ia intern nu prevede garan ii suficiente n utilizarea unor astfel de date care in de via a privat. L.L. c. Fran a Supravegherea video n locurile publice Se face distinc ie ntre o simpl supraveghere i nregistrarea i prezentarea ctre public, nclcarea intervine n ultimul caz. Astfel, faptul de a supraveghea actele unei persoane ntr-un loc public prin utilizarea unui sistem video fr a nregistra informa iile nu antreneaz n sine o ingerin n via a privat a persoanei. Peck c. Marea Britanie64nregistrarea informa iilor cu caracter sistematic sau permanent poate atrage nclcarea art. 8 dac persoana este filmat n secret constituind, n spe o ingerin fr baz legal. Perry c. Marea Britanie Criteriile pentru stabilirea frontierei ntre domeniul public i privat sunt: - obiectul supravegherii (evenimente de ordin privat sau public) - modalit ile de supraveghere (existen a sau nu a informa iilor video) - finalitatea supravegherii (limitarea la supraveghere sau divulgarea public a informa iilor vizuale) Herbecque i al ii c. Belgia Z c. Finlanda Allan c. Marea Britanie Dreptul la respectarea unui mod de via De curnd se consider c art. 8 garanteaz i dreptul de a avea un mod de via tradi ional garantat unei minorit i na ionale, n spe fiind vorba despre igani. Chapman c. Marea Britanie Curtea a apreciat c via a n caravan face parte integrant din identitatea iganilor nscriindu-se n lunga lor tradi ie de cltorie. Msurile referitoare la sta ionarea acestor caravane au consecin e nu doar cu privire la respectarea domiciliului ci influen eaz i facultatea de a conserva aceast identitate i de a duce o via privat, dar i de familie, conform acestei tradi ii. Interdic ia de a sta iona constituie o ingerin a statului, dar ea poate fi justificat dac rspunde unui scop legitim i anume protejarea drepturilor altora prin intermediul aprrii mediului i dac are o baz legal. Statele contractante au totui o obliga ie pozitiv de a permite acestor minorit i s-i urmeze modul lor de via cu respectarea propor ionalit ii sarcinii pentru ca aceasta s nu devin excesiv. Dreptul la respectarea vie ii de familie Condi ie prealabil: existen a familiei. Este un drept personal. Obliga ia negativ a statului: s se ab in de la ingerin e arbitrare n via a de familie. Obliga ia pozitiv a statului: s ac ioneze pentru a permite celor interesa i s duc o via de familie normal.65Via a de familie presupune att un caracter social, moral i cultural ct i unele interese materiale, care atrag o protec ie indirect. Marckx c. Belgia Vermeire c. Belgia Sensuri ale no iunii de familie Ini ial CEDO a n eles s protejeze familia n sensul tradi ional al acestui termen. Evolu ia societ ii a dus la o pluralitate a modelelor de familie, iar Curtea a trebuit s precizeze conceptul. Astfel, avnd n vedere c no iunile familie i viat de familie nu mai coincid total, Curtea i asum protec ia vie ii de familie i nu pe cea a institu iei familiei n sine. Via a de familie se caracterizeaz mai ales prin legtura de rudenie care se afl la baza unei rela ii efective, dar aceast rela ie poate exista independent de orice legtur de rudenie. n ambele cazuri o protec ie direct este asigurat. No iunea vie ii de familie Institu ia familiei nu este un element fix nici pe plan istoric, nici pe cel sociologic i nici pe cel juridic, de aici i dificultatea definirii. Mazurek c. Fran a Nici Curtea, nici statele nu dau o defini ie fix. Dpdv juridic, doctrina apreciaz c familia cuprinde un cuplu de sexe diferite i persoanele care au un strmo comun. Cuplurile homosexuale nu sunt recunoscute juridic ca formnd o familie, chiar dac au ncheiat sau nregistrat un pact civil de solidaritate. Criterii ale vie ii de familie Caracterul permanent al legturii de rudenie. No iunea de via de familie ine de existen a legturilor suficient de strnse de consangvinitate. Judectorii europeni au o abordare extensiv care nu ine cont dac legtura exist deja sau nu exist nc.66a) Legtura de rudenie existent Se ine cont de pluralitatea modelelor de familie nefcndu-se diferen ntre familii legitime i familii naturale, orice solu ie contrar ar constitui i o discriminare interzis de art. 14. - Copilul natural, nscut din adulter, beneficiaz de dreptul la respectarea vie ii de familie. Johnston c. Irlanda - Copilul nscut dintr-o rela ie de fapt a prin ilor si este inserat cu drepturi depline n aceast celul familial de la natere i prin nsui acest fapt. Keegan c. Irlanda Ca regul general via a de familie reprezint raporturile ntre prin i i copii, dar pot fi luate n considerare i raporturile ntre rude apropiate, avnd n vedere c acestea pot juca un rol important n cadrul familial. Bronda c. Italia T. Boyle c. Marea Britanie Condi ii ale via ii de familie Trebuie s existe dinainte i s fie efectiv. Keegan c. Irlanda Grgl c. Germania Lebbink c. Olanda S fie caracterizat prin rela ii reale i strnse ntre membrii si. Aceste rela ii pot lua forma vie ii n comun, a unei dependen e financiare a minorului, a unui drept de vizit exercitat regulat, sau chiar a rela iilor supravegheate ntre tat i copii si nelegitimi. Nu ar putea fi limitat doar la rela iile ntemeiate pe cstorie. Elsholz c. Germania Marckx c. Belgia Via a de familie nu este legat de cstorie ea continund i dup divor , inndu-se ntotdeauna cont de interesul copiilor. X c. RFG Berrehab c. Olanda Hoffmann c. Austria Palau-Martinez c. Fran a Via a de familie i separarea prin ilor Principiu: men inerea rela iilor personale ale copilului cu fiecare dintre prin i. 67Florentino Garcia c. Elve ia Printele divor at care nu are exerci iul autorit ii parentale trebuie s poat vizita copilul i s ntre in rela ii cu el, cu condi ia ca interesul copilului s nu fie opus. Hokkanen c. Finlanda Nu trebuie s existe nicio diferen de tratament n materia dreptului la vizit ntre ta ii divor a i i ta ii copiilor nscu i n afara cstoriei. ahin c. Germania O deplasare ilicit a unui copil ca urmare a unui divor atrage responsabilitatea statului dac acesta nu au fcut eforturi adecvate i suficiente pentru respectarea dreptului printelui reclamant cu privire la copilul su. Ignaccolo-Zenide c. Romnia Sylvester c. Austria Avizul copilului poate fi un obstacol pentru ntoarcere cu condi ia ca acesta s fie exprimat ntr-un context calm, cu excluderea presiunilor. Sophia Gudrun Hansen c. Turcia C. c. Finlanda Coabitarea i via a de familie Dei coabitarea este n general o condi ie esen ial a vie ii de familie, ea nu este totui o condi ie sine qua non: absen a coabitrii nu mpiedic via a de familie. Via a de familie exist chiar i naintea unei coabitri, ncepnd de la naterea copilului. n acest caz nu are relevan dac prin ii locuiesc sau nu mpreun la acel moment, legtura de filia ie implicnd, per se, via de familie. Keegan c. Irlanda Via a de familie i copii n pericol Plasarea minorilor este o msur care constituie o ingerin n dreptul la respectarea vie ii de familie a copiilor i prin ilor. Olsson c. Suedia Procedura de asisten educativ trebuie s fie echitabil i s respecte interesele pr ilor. Buscemi c. Italia Kutyner c. Germania Venema c. Olanda Covezzi i Morselli c. Italia 68Sahin c. Germania Obliga ia pozitiv care revine statelor de a proteja via a de familie presupune ca elementele de informare invocate de autorit i pentru a lua n grij copilul s fie puse la dispozi ia printelui n cauz. T.P. i K.M. c. Marea Britanie Dac prin ii i copii sunt separa i autorit ile statului trebuie s fac totul pentru a-i reuni, cnd circumstan ele o permit i cu respectarea interesului copilului. Andersson c. Suedia Scozzari i Giunta c. Italia Gnahore c. Fran a b) Legtura de rudenie nu exist nc Obliga ia pozitiv a statului de a permite fiecruia s aib o via de familie normal, presupune existen a unei legisla ii na ionale care s fac posibil integrarea copilului n familia sa de la natere. Marckx c.Belgia Posibilitatea de stabilire a filia iei sale trebuie s fie garantat. Marckx c. Belgia Rozanski c. Polonia Adevrul biologic trebuie s aib prioritate n fa a prezum iei legale de paternitate. Autorit ile statului au obliga ia de a autoriza ct mai rapid posibil formarea legturilor de familie. Kroon .a. c. Olanda Dorin a de a ntemeia o familie A priori nu este protejat de art. 8 Frett c. Fran a Via a de familie protejat atrage aplicabilitatea art.8 dincolo de via a de familie efectiv. n principiu rela iile ntre adoptator i adoptat sunt de aceeai natur ca i cele protejate de art. 8. dei dreptul la adop ie nu este garantat de Conven ie. Pini i Bertani c. Romnia Adop ia este procedura prin care se d o familie unui copil i nu un copil unei familii. Astfel statele trebuie s vegheze ca persoanele care l adopt s i poat oferi cele mai favorabile condi ii de primire, autorit ile asumndu-i o pruden deosebit n aceste cazuri. 69Frett c. Fran a Aski c. Austria Drepturile succesorale Art. 8 este aplicabil dincolo de existen a unei legturi de familie formale. Marckx c. Belgia Drepturile succesorale ntre copii i prin i, fiind strns legate de via a de familie, cad sub inciden a art. 8. Via a de familie include, pe lng rela ii cu caracter social, cultural, moral i interese cu caracter material. Pla i Puncernau c. Andora Camp i Bourimi c. Olanda Rela ia efectiv n via a de familie A devenit criteriu cu caracter autonom, care poate fi luat n considerare n mod singular, independent de orice legtur de rudenie. Se invoc realitatea legturilor de familie de facto, n spe fiind vorba despre legtura dintre un transsexual, partenera sa i copilul acesteia nscut prin inseminare artificial de la un ter donator. X. Y. i Z. c. Marea Britanie Legturile homosexuale nu sunt elemente constitutive ale unei vie i de familie n sensul art. 8. Faptul c o rela ie este durabil i deci efectiv nu este suficient, autonomia acestui criteriu nefiind absolut. Din aceast atitudine se poate deduce pruden a cu care se pronun judectorii europeni n aceast privin . S. c. Marea Britanie B. c. Belgia Rsli c. Germania Mata Estevez c. Spania Protejarea indirect a vie ii de familie Strinii i de inu ii nu sunt subiecte ale unei protec ii generale i directe ale CEDO. Aceast protec ie s-a impus pe cale jurispruden ial, judectorii europeni extinznd protec ia anumitor drepturi garantate de Conven ie la domenii care nu sunt expres prevzute de aceasta. Agee c. Marea Britanie 70n cadrul msurilor de expulzare sau returnare strinii invoc deseori dreptul la respectarea vie ii private i de familie C. c. Belgia Slivenko c. Letonia n materia drepturilor strinilor no iunea de via de familie se limiteaz n mod normal la nucleul familial. Legtura de familie trebuie s fie real i efectiv: preexisten a vie ii de familie faptelor incriminate este un element determinant pentru constatarea nclcrii art. 8. Berrehab c. Olanda Mehemi c. Fran a Cmert c. Danemarca CtEDO nu recunoate dreptul la rentregirea familiei. Gl c. Elve ia Ahmut c. Olanda Totui statele au obliga ia pozitiv de a autoriza un copil s locuiasc cu prin ii si pentru men inerea i dezvoltarea vie ii de familie. Sen c. Olanda Mubilanzila Mayeka i Kaniki Mitunga c. Belgia Strinii Art. 8 nu creeaz pentru strini un drept general i abstract de intrare i edere pe teritoriul na ional. Boultif c. Elve ia Amrollahi c. Danemarca Jakupovic c. Austria Slivenko c. Letonia Art. 8 este nclcat dac msura expulzrii nu poate face obiectul unui control independent i impar ial al unei instan e care s poat analiza legalitatea acesteia i s poat sanc iona eventualele abuzuri. Kaya c. Romnia Criterii ale legalit ii ingerin ei statelor (criteriile Boultif) Natura i gravitatea infrac iunii comise de ctre reclamant. Boultif c. Elve ia (2002) Mokrani c. Fran a 71ner c. Olanda Importan deosebit se acord: - traficului de stupefiante Baghli c. Fran a Ezzouhdi c. Fran a Mokrani c. Fran a - violen elor sexuale Bouchelkia c. Fran a Criteriile Boultif precizate pentru strini n general se aplic i strinilor nscu i n ara gazd sau care au ajuns aici la o vrst fraged. ner c. Olanda Mokrani c. Fran a Resortisan ii comunitari Potrivit Cur ii resortisan ii comunitari beneficiaz de temeiul direct al dreptului comunitar pentru a-i justifica ederea n alt stat comunitar dect cel de origine i de a ob ine un permis de edere. Art. 8 trebuie interpretat n lumina dreptului comunitar i a obliga iilor speciale impuse statelor membre n ceea ce privete drepturile de intrare i de edere a acestor resortisan i. Aristimuno Mendizabal c. Fran a Piermont c. Fran a Situa ia de inu ilor Art. 8 protejeaz dreptul la via de familie a acestor categorii de persoane. Messina c. Italia Lavents c. Letonia Se refer la chestiunea vizitelor: chiar dac deten ia restrnge inevitabil via a privat i de familie, administra ia penitenciar trebuie s ajute de inutul s pstreze contactul cu apropia ii si. Ouinas c. Fran a Men inerea acestor legturi este important pentru de inut, dar i pentru societate n ansamblu su deoarece pot favoriza o eventual reintegrare. Selmani c. Elve ia Curtea nu admite interzicerea absolut a vizitelor dect n circumstan e excep ionale. Lavents c. Letonia 72Nowicka c. Polonia Klamecki c. Polonia Totui Curtea relev faptul c interesul general poate justifica n cazul de inu ilor deosebit de periculoi ingerin a statului. Messina c. Italia n cazul vizitei copiilor se ine cont de interesul acestora din urm. Sabou i Prclab c. Romnia Protec ia domiciliului Reiese expres din prevederile art. 8. Motiva ie: importan a spa iilor n care se desfoar via a privat pentru aceasta. Este absolut necesar pentru ndeplinirea imperativelor unei societ i democratice. Armstrong c. Marea Britanie Vetter c. Fran a Matheron c. Fran a Domiciliul privat Relev dimensiunea socio-economic a vie ii private. Gillow c. Marea Britanie Chappel c. Marea Britanie Lopez Ostra c. Spania Cvijetic c. Croa ia Pibernik c. Croa ia Domiciliul: - no iune autonom - vizeaz att spa iul legal dobndit ct i orice alt spa iu de locuit dac exist legturi suficiente i continue. Prokopovich c. Rusia - se poate ine seama i de for a legturilor emo ionale cu un bun. Demades c. Turcia Limite Dreptul la locuin nu intr n sfera de aplicare a art. 8. Velosa Barreto c. Portugalia Larkos c. Cipru 73Chapman c. Marea Britanie Motiva ie: preferin ele individuale n materie de reedin nu pot prevala fa de interesul general. Buckley c. Marea Britanie Chapman c. Marea Britanie Respectarea domiciliului presupune i posibilitatea de a avea acces la acesta cu scopul locuirii: restric iile n acest sens constituind nclcri ale art. 8. Gillow c. Marea Britanie Belcuk i Asker c. Turcia Perchezi iile Nu sunt, n sine contrare art. 8 dac sunt respectate condi iile legale ale ingerin ei. Nendeplinirea condi iilor legale (textul legislativ, scopul legitim, necesitatea ntr-o societate democratic) atrage constatarea nclcrii. Ingerin a trebuie s fie propor ional cu scopul urmrit. Keegan c. Marea Britanie O perchezi ie infructuoas nu este neaprat i una dispropor ional. Keegan c. Marea Britanie Spa iile profesionale Judectorii au extins protec ia prevzut de art. 8 i la spa iile profesionale subliniind socializarea vie ii private. Niemietz c. Germania Funke i al ii c. Fran a Van Rossem c. Belgia Miliani c. Fran a Chapell c. Marea Britanie Limita: spa iile profesionale sunt exploatate de persoane fizice a cror via privat i profesional sunt strns legate. Colas Est i al ii c. Fran a Obliga iile pozitive ale statului n protec ia domiciliului S ia toate msurile care se impun pentru a permite unui proprietar s-i exercite drepturile. S pun n aplicare msura de evacuare a unui locatar sau a unui ocupant fr titlu. Cvijetic c. Croa ia 74Pibernic c. Croa ia Surugiu c. Romnia Protec ia coresponden ei Reiese expres din prevederile art. 8. Motiva ie: protec ia secretului cuvntului. Ingerin a poate fi motivat de necesitatea salvgardrii institu iilor democratice, dar numai cu respectarea garan iilor legale. Klass .a. c. Germania Se impune o vigilen maxim att n privin a coresponden ei scrise ct i n domeniul telecomunica iilor. Taylor-Sabori c. Marea Britanie n raport cu acuza ii i de inu ii Cauzele in mai ales de interceptarea ilegal i cenzurarea coresponden ei acestor categorii. Boyle i Rice c. Marea Britanie Schnenberger i Dumaz c. Elve ia McCallum c. Marea Britanie Pfeifer .a. c. Austria Messina c. Italia O alt cauz a jurispruden ei: ntrzierile ocazionate de controalele autorit ilor penitenciare sau judiciare a diverselor restric ii. Silver c. Marea Britanie Poltoratskiy c. Ucraina Cotle c. Romnia O justificare a posibilei ingerin e este scopul legitim urmrit. Pfeifer .a. c. Austria Ascultarea convorbirilor telefonice Ingerin a poate fi justificat de necesitatea ntr-o societate democratic de a asigura: - securitatea na ional, - aprarea ordinii, - prevenirea faptelor penale. Klass c. RFG 75ntinderea i modalit ile de exercitare s fie: - clare, - precise, - previzibile. Malone c. Marea Britanie Huvig i Kruslin c. Fran a Halford c. Marea BritanieLibertatea de gndire, de contiin i de religie Art. 9 CEDOComponente, modalit i i restrngeri Cuprinde: Libertatea de a-i schimba religia sau convingerea, Libertatea de a-i manifesta religia sau convingerea n mod: - individual sau colectiv; - n public sau n particular; - prin cult, nv mnt, practici i ndeplinirea ritualurilor. Susceptibil de a fi supus restrngerilor n urmtoarele condi ii: - s fie prevzute de lege; - s constituie msuri necesare ntr-o societate democratic. Scopul restrngerilor: - siguran a public; - protec ia ordinii; - protec ia snt ii; - protec ia moralei publice; - protejarea drepturilor sau a libert ilor altora. Origine i importan Sorginte: Art. 9, al. 1 n art. 18 din Declara ia Universal a Drepturilor Omului (1948). Se regsete n: art. 18 din Pactul interna ional ONU cu privire la drepturile civile i politice (1966). Consacr o libertatea esen ial considerat fundamental ntr-o societate democratic. Kokkinakis c. Grecia 76Element vital care contribuie la formarea identit ii credincioilor i a concep iei lor asupra vie ii. Otto Preminger Institut c. Austria CtEDO a ridicat-o la rangul de drept substan ial al CEDO. Kokkinakis c. Grecia Hoffmann c. Austria Otto Preminger Institut c. Austria Manoussakis i al ii c. Grecia Manifestri pe dou planuri: - intern, caz n care este absolut i se refer la idei i convingeri profunde, create n forul interior al persoanei i care nu pot n sine s aduc atingere ordinii publice i prin urmare nu pot face obiectul unor restrngeri din partea autorit ilor. - extern, nu poate fi dect relativ referindu-se la o manifestare extern care poate aduce atingeri ordinii publice ceea ce justific interven ia autorit ilor. Libertatea de a avea convingeri i credin e nu poate fi dect absolut, iar libertatea de a le manifesta nu poate fi dect relativ. Obliga iile statului Obliga ii negative: de a nu ntreprinde niciun fel de ac iuni sau de a nu a avea omisiuni care ar putea restrnge exerci iul efectiv al libert ilor care reies din art. 9, al. 1, cu excep ia limitelor care permit anumite restrngeri strict determinate de al. 2 al aceluiai articol, referitoare doar la libertatea de religie i contiin nu i la cea de gndire. Obliga ii pozitive: adoptarea msurilor necesare pentru evitarea situa iilor care ar putea aduce atingere exerci iului unui cult prin activitatea altei persoane. Ceea ce nu implic n mod necesar i n orice circumstan posibilitatea de a angaja rspunderea celor ce prin anumite publica ii ar putea aduce atingere unui individ sau unui grup de indivizi. Dubrovska i Skup c. Polonia n cazul perpeturii unor atacuri ofensatoare i defimtoare Biserica Scientologic i 128 dintre credincioii si c. Suedia statul este obligat s intervin prin adoptarea unor msuri care s conduc la ncetarea unor astfel de campanii.77Alte obliga ii n cazul de inu ilor statul este obligat s le asigure facilit ile necesare pentru exerci iul ndatoririlor lor religioase, inclusiv dreptul de a intra n contact cu misionarii cultului practicat. Iar persoanele aflate n stare de deten ie nu pot fi constrnse s accepte hrana incompatibil cu religia lor. Ceea ce nu restrnge obligativitatea pentru de inut de a purta uniforma impus de autorit ile penitenciare. X c. Rg U n circumstan ele cnd pot s apar tensiuni n interiorul unei comunit i religioase, pentru a proteja expresia pluralismului statul trebuie s asigure tolerarea grupurilor concurente unele de ctre celelalte. Dreptul la libertatea religiei exclude orice apreciere din partea statului cu privire la legitimitatea unor credin e religioase sau cu privire la modalit ile lor de exprimare. Hassan i Tchaouch c. Bulgaria Mitropolia Basarabiei i al ii c. Moldova Miro ubovs c. Letonia Agga c. Grecia Asigurarea exerci iului libert ii de religie poate presupune obliga ia autorit ilor statale de a asigura unele msuri de ordin procedural reieind din art. 6 CEDO, prin raportarea dispozi iilor art. 9 la cele prevzute de art. 6. Mitropolia Basarabiei i al ii c. Moldova Biserica catolic din Xania c. Grecia A. Libertatea de gndire ine de forul interior al persoanei, iar protejarea ei nu depinde de manifestarea public a acesteia. Van den Dungen c. Olanda Recunoaterea explicit a libert i de gndire presupune interdic ia ndoctrinrii n sensul practicrii unui nv mnt cu caracter ideologic asupra popula iei i mai ales asupra tineretului. n acest sens dispozi iile art. 9 pot fi coroborate cu cele ale art. 2 din Ptc. 1, art. 8 i art. 10 ale CEDO. Kjeldsen, Busk Madesn i Pedersen c. Danemarca Pacifismul ine de libertatea de gndire i contiin fiind aprat de art. 9. Mauri Henrik i Soile Saloen c. Finlanda78Obliga ia impus reprezentan ilor unor profesii de a se nscrie n ordinul na ional al profesiei, fr a-i mpiedica s-i exprime ideile lor personale prin aderarea la alte asocia ii profesionale, nu constituie o atingere adus libert ii de gndire. P. Revert i D. Legallidis c. Fran a Condamnarea reclamantului la sanc iuni pecuniare sau la pedeaps privativ de libertate pentru svrirea infrac iunii de ofens adus autorit ii judiciare nu constituie o atingere a libert ii de gndire. Wilhem Putz c. Austria B. Libertatea de contiin Contiin a unei persoane prinde contur n forul su interior, dar cel mai adesea, asociat sau nu convingerilor religioase, ea este exprimat prin anumite atitudini sau manifestri exterioare. Nu poate fi suprapus : - nici pe libertatea de opinie, recunoscut fiecrui individ de a adopta o atitudine intelectual la alegerea sa, de a exprima i de a-i nsui anumite convingeri, adic libertatea fiecrui om de a gndi i de a exprima ceea ce crede c este adevrat; - nici pe libertatea de cult, care semnific dreptul fiecruia de a exercita public un anumit cult, potrivit credin ei sale. Libertatea de contiin s-ar situa ntre aceste dou libert i. Conven ia impune statelor obliga ia de a nu exprima niciun fel de constrngere direct sau indirect asupra contiin ei persoanelor ce intr sub jurisdic ia lor. Nu constituie ingerin n libertatea de religie i contiin faptul c ntr-o anumit academie militar na ional este interzis participarea la activitatea unei micri fundamentaliste islamice elevilor care au ales cariera militar, astfel c i pot ndeplini obliga iile religioase numai n limitele impuse de regulamentele militare. Kmal Yanasik c. Turcia Comisia a recunoscut dreptul unei universit i laice de a reglementa inuta vestimentar a studen ilor n sensul interdic iei de a purta semnele exterioare de apartenen la o religie, n spe fularul islamic. Interdic ia acestei inute vestimentare constituie o nclcare a libert ii de contiin . Senay Karaduman c. Turcia Leyla ahin c. Turcia Dogru c. Fran a 79 ntr-o universitate laic ori n cadrul unor ore de educa ie fizic i sportiv n colile publice nuSitua ii cu privire la libertatea de contiin Obliga ia impus copiilor de a urma, n cadrul colii, un curs de educa ie moral i social nu constituie o nclcare a libert ii de contiin deoarece n aceste cazuri nu este vorba despre o ndoctrinare politic sau religioas. Bernard i al ii c. Luxemburg Libertatea de contiin nu poate constitui pentru contribuabili motiv de excludere de la plata impozitelor aceasta fiind o ndatorire general i neutr; aceasta nu poate fi invocat nici pentru sustragerea de la regimul general de asigurare general. C. c. Rg U V. c. Olanda Instituirea participrii obligatorii la alegeri nu constituie o ingerin a statului n exerci iul libert ii de contiin atta timp ct electoratul nu este inut s voteze ntr-un anumit sens, alegtorul avnd posibilitatea s introduc un buletin alb. X c. Austria (1965) X c. Austria (1972) Alte situa ii cu privire la libertatea de contiin Obliga ia de a se afilia la un regim de pensii care privete orice persoan ce practic o anumit profesie, stabilit pe baz neutr, nu poate aduce atingere manifestrii convingerilor sau religiei unei persoane. V. c. Olanda CtEDO nu a recunoscut, sub motivarea nclcrii art. 9, persoanelor care nu sunt n msur s-i ndeplineasc obliga iile militare n virtutea convingerilor lor, dreptul de a refuza i executarea unui serviciu de interes public. Jorgen Johansen c. Norvegia Pe de alt parte, s-a considerat c art. 9 nu garanteaz dreptul de a refuza ndeplinirea serviciului militar obligatoriu din motive de contiin . Bayatyan v. Armenia C. Libertatea de religie Este o component inseparabil a libert ii de gndire i de contiin . Libertatea de gndire, de contiin i de religie se afl n dimensiunea sa religioas, printre elementele esen iale de identificare a celor care au o anumit credin i o anumit concep ie despre via . Kokkanakis c. Grecia 80Preminger-Institut c. Austria Buscarini i al ii c. San Marino Religionsgemeinschaft Der Zeugen Jehovas i al ii c. Austria Implic: - dreptul de a adera sau nu la o religie; - dreptul de a practica sau nu o religie; - dreptul de a-i schimba religia. Reprezint de asemenea un bun pre ios al ateilor, agnosticilor, scepticilor sau indiferen ilor. Kokkanakis c. Grecia Buscarini i al ii c. San Marino Lautzi c. Italia Obliga ii ale statului De a respecta toate cultele, n egal msur. Este interzis impunerea de ctre autorit ile statului de a adera la o anumit religie sau interdic ia aderrii, dincolo de limitele stabilite n al. 2 al art. 9. Nici Conven ia i nici Curtea prin jurispruden a sa nu a au dat o no iune precis termenelor religie sau cult. Probleme apar mai ales n cazul curentelor religioase mai pu in cunoscute. CtEDO a constatat c sintagma convingeri religioase se distinge de no iunea de opinii sau idei, deoarece convingerile presupun puncte de vedere care ating un anumit nivel de for , de seriozitate i de coeren Campbell i Cosans c. Marea Britanie Leela Frderkreis E.V. c. Germania Tamara Skugar i al ii c. Rusia Religii de stat Unele state au declarat religiile majoritar practicate pe teritoriul lor ca fiind religii de stat: rile scandinave (protestant), Anglia (anglican), Grecia (ortodox). Prin urmare s-a constatat c art. 9 nu poate fi interpretat n sensul c nu ar permite declararea unei anumite religii ca fiind de stat, dar nici c un asemenea sistem s duc la recunoaterea unei obliga ii de a adera la acea religie. Peter Darby c. Suedia Curtea a conchis s organizarea de ctre stat a exerci iului unui cult concur la realizarea pcii sociale i a toleran ei; mprejurarea c o anumit religie este recunoscut ca fiind de 81stat nu poate duce la crearea unor dezavantaje pentru nepractican ii ei sau pentru practican ii altor religii, situa ii care ar duce la nclcarea dispozi iilor art. 14. Libertatea religioas exclude orice apreciere din partea statului a legitimit ii unor credin e religioase sau a modalit ilor n care acestea se exprim. Manifestarea religiei n mod colectiv implic facultatea persoanelor fizice de a se asocia n mod liber, fr ingerin e arbitrare din partea statului, dispozi iile art. 9 fiind coroborate cu cele ale art. 11. Mitropolia Basarabiei i al ii c. Moldova Sfntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare c. Bulgaria Miro ubovs i al ii c. Letonia n cazul cnd este declarat o religie de stat dispozi iile legale na ionale nu pot fi utilizate n scopul limitrii activit ii altor confesiuni dect aceasta. Manoussakis i al ii c. Grecia Religia i cstoria Dispozi iile art. 9 nu pot conferi efecte juridice pe planul dreptului civil, cstoriei celebrat sub form religioas, cstoria fiind supus cf. art. 12 reglementrilor cuprinse n legisla ia na ional n materie. Janis Kahn c. Marea Britanie Libertatea religioas nu poate fi invocat cu privire la efectele divor ului asupra cstoriei religioase. D. c. Fran a Religia i statul Autonomia comunit ilor religioase este indispensabil pluralismului din societatea democratic fiind protejat de art. 9. Protec ie ce prezint interes att pentru organizarea comunit ii religioase ca atare ct i pentru asigurarea posibilit ii de exerci iu colectiv al cultului de ctre ansamblul membrilor si activi. n exerci iul prerogativei sale de reglementare n materia religiei i n rela ia sa cu diverse religii, culte i credin e, statul trebuie s rmn neutru i impar ial. Kala c. Turcia Dispozi iile art. 9 nu pot fi interpretate n sensul diminurii rolului unei credin e sau biserici la care ader istoric i cultural popula ia unui stat contractant. Membrii (97) Congrega iei martorilor lui Iehova din Gladni c. Georgia82Statul beneficiaz de o marj de apreciere justificat cu privire la reglementarea rela iilor sale cu diverse religii, reieind din tradi iile sale, la nivel european neexistnd un standard comun n materie. Alujer Fernndez i Caballero Garcia c. Spania Libertatea de manifestare a religiei i convingerilor Forme ale manifestrii unei religii sau convingeri: - Cultul: serviciile practicate de cultele religioase, oricare ar fi acestea, independent de numrul credincioilor care au aderat la ele sau de rspndirea lor geografic pe teritoriul unui stat. - nv mntul: nu privete educa ia colar ca atare, acesta fiind protejat de art. 2, Ptc.1, ci se refer la nv mntul religios conceput ca posibilitate a desfurrii unei activit i de formare i rspndire a unui cult determinat. Libertatea de manifestare a religiei presupune, n principiu, dreptul de a ncerca s convingi pe aproapele tu, de exemplu printr-un nv mnt, lucru fr de care libertatea de a schimba religia sau convingerea, ar risca s rmn liter moart. Kokkinakis c. Grecia Mitropolia Basarabiei c. Moldova Miro ubovs i al ii c. Letonia Practicile i ndeplinirea unor anumite ritualuri: privesc un anumit comportament religios exteriorizat prin practicarea de oficii, procesiuni, sau prin purtarea unor veminte specifice. Nu intr n aceast categorie manifestrile de publicitate comercial chiar dac provin de la o organiza ie religioas sau actele care nu exprim n mod direct o anumit convingere chiar dac ar prea inspirat de aceasta. X i Biserica Scientologic c. Suedia B.C. c. Elve ia Blumberg c. Germania Modul n care se fac nmormntrile i cum sunt amenajate cimitirele reprezint un element esen ial al practicilor religioase. Johannische Kirche i Peters c. Germania Alte convingeri Cele care exprim concep ia persoanei despre lume i via sau despre anumite fenomene sociale, intr sub protec ia art. 9. Pacifismul intr n domeniul de protec ie a libert ii de gndire i contiin . Pat Arrowsmith c. Marea Britanie83Nu toate prerile sau convingerile sunt de natur s intre sub protec ia art. 9, chiar n condi iile fermit ii unor convingeri (de ex. cu privire la posibilitatea practicrii sinuciderii asistate). Pretty c. Marea Britanie Pichon i Sajour c. Fran a Manifestrile unor credin e religioase pot lua forma unor adunri publice, procesiuni, defilri, etc. Fosta Comisie a precizat c n cazul unei manifestri sub forma unei defilri de ex. libertatea de religie poate fi absorbit de libertatea de a participa la reuniuni panice, deci de libertatea de ntrunire (art. 11) astfel c nu se impune un examen distinct al acestor fapte din perspectiva art. 9. Plattform Arzte fr das Leben c. Austria iraklar c. Turcia Dispozi iile art. 9 pot fi corelate cu cele ale art. 2, Ptc. 4 care garanteaz libertatea de circula ie a persoanelor, atunci cnd n urma unor limitri ale circula iei se ncalc libertatea de exercitare a convingerilor religioase. Cipru c. Turcia Latur negativ Component negativ a libert ii de manifestare a convingerilor religioase: dreptul pentru individ de a nu fi obligat s-i manifeste confesiunea sau convingerile religioase sau s se comporte n aa fel nct s se poat trage concluzia c el are sau nu are convingeri religioase. Autorit ile religioase nu au dreptul s intervin n domeniul libert ii de contiin a individului, de a cerceta care-i sunt convingerile religioase sau de a-l obliga sa-i exteriorizeze raporturile cu divinitatea. Kokkinakis c. Grecia Bscarini i al ii c. San Marino Limitri ale libert ilor cuprinse n art. 9 Ingerin ele statului trebuie s ndeplineasc urmtoarele condi ii: - s fie prevzut de lege, iar legea trebuie s fie accesibil i previzibil. Larissis i al ii c. Grecia Stankov i Organiza ia macedonian uit Ilinden c. Bulgaria Sviato-Mikhailivska Parafiya c. Ucraina Perry c. Letonia 84Leyla ahin c. Turcia Dogru c. Fran a - s urmreasc un scop legitim (securitatea public, protec ia ordinii, snt ii sau moralei publice, protejarea drepturilor i libert ilor altora). Stankov i Organiza ia macedonian unit Ilinden c. Bulgaria Sviato-Mikhailivska Parafiya c. Ucraina Religionsgemeinschaft Der Zeugen Jehovas i al ii c. Austria Leela Frderkreis E.V. C. Germania Kimlya i al ii c. Rusia - s fie necesar ntr-o societate democratic, respectiv propor ional cu scopul urmrit. Miro ubovs i al ii c. Letonia Iskon i al ii c. Marea Britanie Tamara Skugar i al ii c. Rusia Kokkinakis c. Grecia Mitropolia Basarabiei c. Moldova Manoussakis c. GreciaLibertatea de exprimare Art. 10 CEDOOrigine i con inut Origine: Art. 19 din Declara ia Universal a Drepturilor Omului (1948). Interpretarea se face, de asemenea, prin prisma Pactului interna ional O.N.U. privind drepturile civile i politice (art. 19), mpreun cu protocolul facultativ al acestuia. Alineatul 1 determin con inutul libert ii de exprimare: Orice persoan are dreptul la libertate de exprimare. Acest drept include libertatea de opinie i de a primi sau a comunica informa ii ori idei fr amestecul autorit ilor publice i fr a ine seama de frontiere. Prezentul articol nu mpiedic Statele s impun societ ilor de radiodifuziune, cinematografie sau televiziune un regim de autorizare. Alineatul 2 precizeaz limitele exercitrii acesteia: Exercitarea acestor libert i ce comport ndatoriri i responsabilit i poate fi supus unor formalit i, condi ii, restrngeri sau sanc iuni prevzute de lege care, ntr-o societate democratic, constituie msuri necesare pentru securitatea na ional, integritatea teritorial sau siguran a public, 85aprarea ordinii i prevenirea infrac iunilor, protec ia snt ii, a moralei, a reputa iei sau a drepturilor altora, pentru a mpiedica divulgarea informa iilor confiden iale sau pentru a garanta autoritatea i impar ialitatea puterii judectoreti. Importan Constituie unul dintre fundamentele societ ii democratice. Condi ie primordial a dezvoltrii i progresului societ ii. Cu limitele care reies din al. 2 libertatea de exprimare privete att informa iile i ideile apreciate favorabil care pot fi considerate inofensive sau indiferente, ct i pe cele care contrariaz, ocheaz sau nelinitesc, dovad a pluralismului de opinii, a toleran ei i a spiritului deschis ntr-o societate democratic. Handyside c. Marea Britanie Sunday Times c. Marea Brianie Lingens c. Austria Mller i al ii c. Elve ia Piermont c. Fran a Lehideux i Isorni c. Fran a Nilsen i Johnsen c. Norvegia Gaweda c. Polonia Urbino Rodrigues c. Portugalia Excep iile la libertatea de exprimare impun interpretarea ei restrictiv, iar nevoia acestor restrngeri trebuie stabilit n mod convingtor. Componente ale dreptului la libertate de expresie Transformrile sociale i tehnologice au dus la concretizarea conceptului de libertate a expresiei, care a cunoscut o evolu ie de la dreptul de a exprima o opinie individual la dreptul de a-i informa pe al ii. Dreptul la libertatea de expresie cuprinde: A. Libertatea de opinie B. Libertatea de informare Libert ile consacrate n art. 10, al. 1 nu mpiedic prevederea unui regim de autoriza ii prealabile pentru societ ile de radiodifuziune, de cinema sau de televiziune, care urmrete s asigure respectarea intereselor individuale n concordan cu cele colective.86A. Libertatea de opinie Este elementul clasic al libert ii de expresie care presupune c nimeni nu poate fi ngrijorat pentru opiniile sale. Posibilitatea fiecruia de a avea i de a exprima opinia sa minoritar este una dintre caracteristicile de baz ale pluralismului din societatea democratic care presupune toleran i spirit de deschidere. Orice individ are dreptul de a formula o opinie despre fenomenele n mijlocul crora triete. Libertatea de opinie este garantat tuturor persoanelor, celor de inute inclusiv. Yankov c. Bulgaria i func ionarii, chiar dac au un statut special, se pot prevala de aceast libertate. Glasenapp c. Germania Kosiek c. Germania Libertatea de exprimare este una dintre condi iile care asigur libera expresie a opiniei cet enilor n cadrul alegerilor pentru corpul legislativ al unei ri, al preedintelui acesteia atunci cnd el este ales prin scrutin universal sau n cadrul unei consultri populare prin referendum. Castelli i al ii c. Italia n contextul alegerilor este foarte important s se asigure libertatea de circula ie a opiniilor n perioada preelectoral. Bowman c. Marea Britanie Totui, pentru a nu se ajunge la posibile conflicte ntre aceast libertate i dreptul la alegeri libere poate aprea necesitatea impunerii anumitor restric ii cu privire la libera exprimare a opiniilor. Exprimarea opiniei Pluralismul ntr-o societate democratic presupune n mod absolut necesar libertatea de exprimare a opiniei, chiar dac aceasta este minoritar. Libertatea opiniei presupune posibilitatea de exprimare liber a acesteia, fr ca autorul ei s fie urmrit sau condamnat pentru opiniile sale. Libertatea de opinie nu poate fi limitat fiind vorba despre o opinie interioar att timp ct nu este exprimat. Exprimarea opiniei ns poate constitui subiect al unor limitri pentru respectarea drepturilor apar innd altor subiecte de drept. n contextul libert ii presei se face distinc ie ntre judec i de valoare care nu se preteaz la demonstrarea exactit ii lor i relatarea unor fapte, materialitatea crora poate fi probat.87Curtea a considerat c a pretinde o demonstra ie a judec ii de valoare nseamn a aduce atingere nsi libert ii de opinie, element fundamental al dreptului garantat de art. 10. Oberschlick c. Austria De Haes i Gijsels c. Belgia Harlanova c. Letonia Cumpn i Mazre c. Romnia Lombardo i al ii c. Malta B. Libertatea de informare Se adreseaz tuturor persoanelor, fizice sau juridice, i nu se distinge dup natura lucrativ sau nu a scopului urmrit. Acoper dou elemente constitutive: a) libertatea de a primi informa ii i idei; b) libertatea de a le comunica. Conven ia nu garanteaz n schimb libertatea de a cuta informa ii i idei. Leander c. Suedia ns protejeaz indirect acest drept prin intermediul art. 8. Gaskin c. Marea Britanie Guerra i al ii c. Italia Informarea trebuie asigurat prin toate mijloacele tehnice existente. Libertatea trebuie s fie efectiv, cu posibilitatea unor precau ii pentru a se asigura un echilibru ntre diverse interese: ale mijloacelor media, al justi iei, al particularilor. Domeniu de aplicare Privete toate categoriile de mesaje, indiferent de con inutul lor. Groppera Radio A.G. i al ii c. Elve ia Markt intern Verlag GmbH i Klaus Becrmann c. Germania Mller i al ii c. Elve ia Include libertatea de a primi diverse tipuri de informa ii i moduri de exprimare a acestora, inclusiv i idei de natur politic sau idei ce in de expresia artistic. Mller i al ii c. Elve ia Lindon i al ii c. Fran a Privete nu numai con inutul informa iilor ci i mijloacele lor de transmitere ori captare. Orice restrngere a acestora duce la atingerea dreptului de a primi i de a comunica informa ii. 88Autronic A.G. c. Elve ia Vereinigung Bildender Knstler c. Austria Alinak c. Turcia Recep ionarea mesajelor Libertatea de informare presupune libertatea de recep ionare a mesajelor transmise de ctre cineva cuiva. No iunea de comunicare presupune dreptul de a recep iona informa iile transmise prin media, n special cele de interes general, dar i de orice alt natur. Sunday Times c. Marea Britanie n acest context garan iile acordate presei precum i obliga iile acesteia au o importan deosebit: - presa nu trebuie s depeasc limitele prevzute n special pentru protejarea reputa iei altuia; - ei i incumb obliga ia de a comunica informa ii i idei asupra problemelor dezbtute n arena politic, precum i cele care privesc alte sectoare de interes public; - func iei presei de a difuza i corespunde dreptul publicul de a primi. Lingens c. Austria Media A. Presa scris Calificat de ctre Curte drept cinele de paz al unei societ i democratice, are rolul de a informa, de a controla i de a relata despre toate domeniile de interes public. Observer i Guardian c. Marea Britanie Curtea a observat c libertatea presei este unul dintre mijloacele importante de cunoatere i de judecare a ideilor i atitudinilor conductorilor i prin urmare ea trebuie plasat n centrul no iunii de societate democratic. Lingens c. Austria Importan a libert ii presei permite recurgerea la o anumit doz de exagerare sau de provocare n cadrul libert ii jurnalistice. Prager i Oberschlick c. Austria Marja de apreciere a statelor este mic avnd n vedere necesitatea valorizrii libert ii presei n societatea democratic. Fressoz i Roire c. Fran a89B. Audiovizualul i radioul Are un efect mai puternic dect presa scris avnd n vedere puterea de propagare a mesajelor prin sunet i imagini, mrind astfel impactul asupra celor care le recep ioneaz. Jersild c. Danemarca Pedersen i Baadsgaard c. Danemarca Protec ia surselor jurnalitilor Doar un imperativ de interes public poate justifica impunerea divulgrii surselor de informare a jurnalitilor. Goodwin c. Marea Britanie Perchezi iile cu scopul descoperirii surselor de informare utilizate de ziariti constituie un act mai grav dect o soma ie judiciar ce ar avea ca obiect divulgarea identit ii sursei. Roemen i Schmit c. Luxemburg Voskul c. Olanda Limitrile aduse confiden ialit ii surselor ziaristice impun un examen amnun it al tuturor mprejurrilor n care acestea se produc. Goodwin c. Marea Britanie Voskul c. Olanda Curtea a decis c art. 10 las jurnalitilor facultatea de a decide dac este necesar sau nu s reproduc suportul informa iilor transmise publicului, spre a le da o credibilitate ct mai mare. Conven ia apr dreptul jurnalitilor de a comunica informa ii cu privire la probleme de interes general, din moment ce ei se exprim cu bun credin pe baza unor fapte exacte producnd informa ii fiabile i precise, cu respectarea eticii profesionale. Fressoz i Roire c. Fran a Libertatea de exprimare n politic Pluralismul ntr-o societate democratic este asigurat prin libertatea dezbaterilor politice. Libertatea dezbaterilor politice nu are caracter absolut, statele o pot supune unor restric ii sau sanc iuni, iar Curtea se pronun asupra compatibilit ii acestora cu prevederile conven ionale. Incal c. Turcia Castells c. Spania90Libertatea de expresie este indispensabil partidelor politice, iar eventualele ingerin e ale statului n libertatea de exprimare a membrilor partidelor de opozi ie sunt supuse unui control al aplicrii lor exercitat de ctre Curte. Incal c. Turcia Partidele politice trebuie s fie libere n a putea s ini ieze dezbateri publice ncercnd s gseasc, cu respectarea regulilor statului democratic, solu ii pentru satisfacerea intereselor prezente. Partidul comunist unificat al Turciei i al ii c. Turcia Partidul socialist i al ii c. Turcia Curtea a decis n jurispruden a sa c limitele criticii admisibile sunt mai extinse n privin a unui om politic care ac ioneaz n calitatea sa de personaj politic, dect n privin a unui particular, ceea ce nu exclude protejarea reputa iei i demnit ii sale. Oberschlik c. Austria Libertatea de exprimare i justi ia Din al. 2 al art. 10 putem deduce c libertatea de exprimare poate fi restrns n vederea garantrii autorit ii i impar ialit ii puterii judectoreti. Mass-media nu trebuie s depeasc limitele fixate n vederea bunei administrri a justi iei. Sunday Times c. Marea Britanie Pentru a gsi echilibrul ntre imperativele justi iei i libertatea de exprimare, statele nu pot limita toate formele dezbaterii publice asupra chestiunilor aflate pe rolul instan elor, mai ales n cadrul unor reviste de specialitate sau chiar i n pres sau sub alte forme. Worm c. Danemarca Sunday Times c. Marea Britanie ntr-o societate democratic autoritatea i impar ialitatea justi iei poate fi pus n discu ie pe un ton polemic sau chiar agresiv. De Haes i Gijsels c. Belgia Prager i Oberschlick c. Austria Libertatea de exprimare a aprtorilor (avoca ilor) trebuie s fie compatibil cu contribu ia pe care o au acetia la asigurarea ncrederii n serviciul public al justi iei. Schpfer c. Elve ia Imperativele bunei administrri a justi iei prevaleaz asupra interesului general al dezbaterii publice. Trebuie s se in cont ntotdeauna de justul echilibru ntre dreptul91publicului de a fi informat asupra chestiunilor referitoare la func ionarea puterii judectoreti, imperativele bunei administrri a justi iei i demnitatea oamenilor legii. Nikula c. Finlanda Autorizarea prealabil Organizarea tehnic a radiodifuziunii pe teritoriul statelor se poate face prin sisteme de licen iere legal. Pentru a putea asigura imperativele garan iei libert ii de exprimare aceste msuri de autorizare nu trebuie s fie excesive. Marja de apreciere a statelor n acest sens nu poate fi nelimitat. Regimul de autorizare trebuie s respecte exigen ele pluralismului, toleran ei i a spiritului de deschidere necesare n societatea democratic. Verein Alternatives Locaradio Beru Verein Radio Dreyeckland Basel c. Elve ia Impunerea unor monopoluri publice nu poate fi justificat dect printr-o necesitate imperioas. Odat cu progresul tehnologic, restric ia recep iei de programe nu se mai poate ntemeia pe numrul limitat de frecven e i canale disponibile. Manole c. Moldova Acordarea sau refuzul unei autoriza ii pot fi condi ionate de: natura i obiectivele viitoarei sta ii, posibilit ile sale de inser ie la nivel na ional, regional sau local, drepturile i aspira iile unui public determinat, obliga iile asumate de statele contractante prin instrumente juridice interna ionale n domeniu. Informationsverein Lentia i al ii c. Austria Radio ABC c. Austria Demuth c. Elve ia United Christian Broadcasters Ltd. C. Marea Britanie Glas Nadejda EOOD i Elenkov c. Bulgaria Limitele libert ii de exprimare Cf. al. 2 al art. 10 reies: a) din considerente de ordin general precum: - siguran a na ional, - integritatea teritorial, - aprarea siguran ei publice, - prevenirea svririi unor infrac iuni, - protec ia snt ii i a moralei publice, - garantarea autorit ii i impar ialit ii puterii judiciare; b) din considerente de ordin personal: 92- protejarea reputa iei i drepturilor altor persoane, - mpiedicare de divulgare a informa iilor confiden iale. Limitrile se concretizeaz n ingerin e ale statului n exerci iul acestui drept pentru realizarea scopurilor enun ate n al. 2. Condi ii ale legalit ii ingerin elor: - s fie prevzute de lege; - s urmreasc un scop legitim; - s fie necesare ntr-o societate democratic pentru a se aprecia propor ionalitatea ingerin ei cu scopul urmrit. Ingerin a s fie prevzut de lege Curtea interpreteaz no iunea de lege n sens foarte larg, innd cont mai ales de accep iunea material a termenului. Prin urmare sunt incluse n aceast no iune att legile adoptate de parlamentele na ionale, dar i dreptul nescris, precum i tratatele interna ionale, n msura n care dreptul intern al statului contractant face trimitere la ele, ncorporndu-le n dreptul su. Groppera Radio A.G. i al ii c. Elve ia Legea trebuie s fie accesibil i previzibil. Sunday Times c. Marea Britanie Tammer c. Estonia Dreptul trebuie s se adapteze schimbrilor intervenite n via a social, iar interpretarea i aplicarea normelor frecvent modificate depinde de interpretarea lor judectoreasc. Sunday Times c. Marea Britanie Tammer c. Estonia Limitrile impuse libert ii de exprimare pot fi fcute numai n virtutea unor legi accesibile i previzibile. Rekveny c. Ungaria Feldek c. Slovacia Gaweda c. Polonia Damman c. Elve ia Ingerin a s urmreasc un scop legitim Scopurile reies din al. 2 i vizeaz protec ia unor interese de ordin individual sau general. Ele pot fi luate n considerare individual sau cumulativ n func ie de circumstan e, atunci cnd este cazul. Potrivit jurispruden ei Cur ii scopul legitim se poate referi i la: 93- condamnarea pentru manifeste care ndemnau militarii la dezertare X c. Marea Britanie - confiscarea unor reviste care reproduceau acte homosexuale cu minori X. c. Marea Britanie - condamnarea pentru afie care manifestau ostilitatea fa de armat Chorherr c. Austria - reglementri privind publica iile obscene Handyside c. Marea Britanie - instituirea unui control administrativ cu privire la punerea n circula ie a unor lucrri care incitau la ur i separatism. Association Ekin c. Fran a - Condi ionarea exercitrii unui mandat de depunerea jurmntului McGuinness c. Marea Britanie - Asigurarea neutralit ii politice a func ionarilor autorit ilor locale sau a for elor de poli ie n state recent democratizate sau pentru garantarea calit ii agen ilor statului n aceleai ri, avnd n vedere regimul total diferit n care urmau s ac ioneze. Rekvenyi c. Ungaria Petersen c. Germania Alte justificri ale scopului Ingerin ele justificate prin necesitatea garantrii impar ialit ii puterii judectoreti, asigurndu-se totodat echilibrul ntre necesitatea asigurrii bunei func ionri a justi iei i informrii opiniei publice cu privire la aceasta. Sunday Times c. Marea Britanie Weber c. Austria Schpfer c. Elve ia Lenik c. Slovacia Nykula c. Finlanda Amihlchioaie c. Moldova Kyprianou c. Cipru Necesitatea protejrii reputa iei i drepturilor altuia, att n cazul afirma iilor cu caracter defimtor fcute la adresa unor persoane publice, ct i n raporturile ntre particulari. Chauvy i al ii c. Fran a Stubbings i al ii c. Marea Britanie Von Hannover c. Germania94Informa iile publicate trebuie s serveasc interesului public i s contribuie la dezbaterea unor probleme de interes general. News Verlags GmbH & Co. KG c. Austria Tammer c. Estonia Krone Verlag GmbH & Co. KG c. Austria Leempoel & S.A. ED. Cine Revue c. Belgia Company y Diez de Revenga i Lopez Galiacho Perona c. Spania Julio Bon Gibert i El Hogar y La Moda J.A. C. Spania Ingerin a necesar ntr-o societate democratic Potrivit jurispruden ei Cur ii termenul necesar implica prezen a unei nevoi sociale imperioase. Handsyde c. Marea Britanie Marja de apreciere a statelor nu este nelimitat. Un stat incriminat n fa a Cur ii pentru o limitare a libert ii de exprimare trebuie s fac dovada legitimit ii i necesit ii ingerin ei, iar Curtea trebuie s aprecieze n lumina circumstan elor cauzei. Pedersen i Baadsaard c. Danemarca Nilsen i Johnsen c. Norvegia Steel i Morris c. Marea Britanie Mamere c. France Lindon i al ii c. Fran a Csanics c. Ungaria ntr-o societate democratic, cet enii trebuie s poat primi mai multe mesaje pentru ai putea forma opiniile pe baza unor exprimri multiple n condi iile pluralismului. etin i al ii c. Turcia Obliga ii ale statelor Pe lng obliga ia negativ a statelor de a se ab ine de la restric ionarea, cenzurarea sau sanc ionarea expresiei libere a cet enilor, ele au i obliga ia pozitiv de a lua msurile legislative necesare pentru a permite oricrei persoane s i poat exprima ideile, cu includerea, n anumite situa ii, a raporturilor dintre persoanele private. Pentru a determina existen a unor obliga ii pozitive n sarcina autorit ilor statale trebuie luat in considerare justul echilibru care trebuie asigurat ntre interesele individuale i cele generale. Aceste obliga ii nu pot fi interpretate n sensul c ar impune o povar insurmontabil i excesiv n sarcina statului. 95Appleby i al ii c. Marea Britanie Rees c. Marea Britanie Osman c. Marea Britanie zgr Gndem c. TurciaLibertatea de ntrunire i de asociere Art. 11 CEDOText 1. Orice persoan are dreptul la libertate de ntrunire panic i de asociere, inclusiv a constitui cu al ii sindicate i de a se afilia la sindicate pentru aprarea intereselor sale. 2. Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrngeri dect cele prevzute de lege care, ntr-o societate democratic, constituie msuri necesare pentru securitatea na ional, siguran a public, aprarea ordinii i prevenirea infrac iunilor, protec ia snt ii, a moralei ori a drepturilor i a libert ilor altora. Prezentul articol nu interzice ca restrngeri legale s fie impuse exercitrii acestor drepturi de ctre membrii for elor armate, ai poli iei sau ai administra iei de stat. Inspira ie DUDO, art. 20: Orice persoana are dreptul la libertatea de ntrunire si de asociere panica. Nimeni nu poate fi silit sa fac parte dintr-o asocia ie. Art. 23, al. 4 din DUDO consacr dreptul oricrei persoane de a ntemeia sindicate si de a se afilia la sindicate pentru aprarea intereselor sale . Texte apropiate Art. 21 i 22 din PIDCP Art. 8 din PIDESC Cuprinde n acelai text: libertatea de ntrunire libertatea de asociere libertatea sindical96Face parte din drepturile i libert ile colective. Dei are o consacrare individual orice persoan, se manifest n mod colectiv. Vine n continuitatea libert ii de gndire, de contiin i de manifestare a convingerilor (art. 9) Interfereaz cu libertatea de exprimare (art. 10). A. Libertatea de ntrunire CEDO apr dreptul la ntrunire panic. Potrivit CtEDO protec ia opiniilor i libertatea de a le exprima (art. 10) constituie unul din scopurile recunoaterii libert ii de reuniune i de asociere consacrate n art. 11. Stankov i Organiza ia macedonian unit Ilinden c. Bulgaria llinger c. Austria Privete att reuniunile private, ct i cele care se desfoar n locuri publice. Rassemblement jurassien et unit jurqssienne c. Elve ia Include dreptul de a organiza defilri sau manifestri pe cile publice. Christians against Racism and Fascism c. Rg U Djavit An c. Turcia Sergey Kuznetsov c. Rusia Reprezint un drept fundamental ntr-o societate democratic. Comis. EDO, Platform artze c. Austria Ezelin c. Fran a Privete att participan ii ct i organizatorii manifesta iilor publice (asocia ii, grupuri organizate, partide politice). Contramanifesta iile violente sau extremiste la cele panice, nu pot atrage suprimarea acestui drept. Rassemblement jurassien et unit jurqssienne c. Elve ia Din contr, nu protejeaz ntrunirile cu inten ii violente. Stankov i Organiza ia macedonian unit Ilinden c. Bulgaria Obliga iile statelor Negativ: de a nu ntreprinde nimic de natur s mpiedice exercitarea acestei libert i. Obliga ia ob inerii unei autoriza ii prealabile nu constituie n sine o ingerin n exerci iul acestei libert i. Comis. EDO, iraklar c. Turcia Comis. EDO, Rassemblement jurassien et unit jurqssienne c. Elve ia 97Djavit An c. Turcia Oya Ataman c. Turcia Burkta .a. c. Ungaria Pozitive: de a adopta msuri necesare, care pot merge chiar pn la afectarea unor raporturi interindividuale, n ideea n care unele manifestri ar putea nemul umi unele persoane prin revendicrile sau ideile promovate. Plattform rzte fr das Leben c. Austria Wilson, National Union of Jurnalista .a. c. MB Ouranio Taxo .a. c. Grecia Dreptul de a contramanifesta nu poate paraliza dreptul de a manifesta. Baczkowski c. Polonia Nu este o garan ie absolut. Statele beneficiaz de o marj de apreciere substan ial privind metodele utilizate pentru asigurarea realizrii tuturor intereselor n chestiune. Obliga iile statelor sunt de mijloace i nu de rezultat. Plattform rzte fr das Leben c. Austria B. Libertatea de asociere Manifestare: asociere mpreun cu alte persoane n vederea realizrii unui scop determinat. Ceea ce constituie o form de manifestare a opiniilor i convingerilor. Este dreptul fiecruia de a constitui, mpreun cu alte persoane, de a forma o grupare sau de a se afilia la una existent, n vederea realizrii unor interese comune. Durat limitat sau nelimitat n timp, cptnd personalitate juridic. Comis. X c. Suedia (1977) Zoning, James i Webstar c. Rg U Valorific libertatea de gndire i de opinie, precum i pe cea de exprimare, prin posibilitatea mprtirii convingerilor i ideilor n mod colectiv. Chassagnou .a. c. Fran a Nilsen i Johnsen c. Norvegia Nu presupune i libertatea de inu ilor de a se reuni cu al i de inu i. McFeelery c. Rg U Nu garanteaz dreptul de a realiza scopurile asocia iei. Association X c. Suedia98Libertatea de a nu se asocia Spre deosebire de art. 20, al. 2 din DUDO, care proclam expres acest drept, aceast libertate nu se regsete expres n art. 11 din CEDO. Pornind de la legisla ia intern a statelor contractante se poate constata c unele recunosc latura negativ manifestat prin dreptul de a nu se afilia n mod obligatoriu la anumite asocia ii sau de a se retrage din cadrul acestora, spre deosebire de alte state care nu prevd aceast posibilitate expres. Totui potrivit organelor conven ionale, toate statele au obliga ia de a garanta acest drept negativ. Sigurur A. Sigurjnsson c. Islanda Srensen i Rasmussen c. Danemarca Constrngerea unei persoane la afiliere are ca efect atingerea substan ei libert ii de asociere i prin urmare nu poate fi admis. Young, James i Webster c. RgU Sigurur A. Sigurjnsson c. Islanda Vur lafsson c. Islanda Atitudine echivalent i n ceea ce privete dreptul de a nu declara apartenen a sau neapartene a la o anumit organiza ie. Grande Oriente dItalia di Palazzo Giustiniani c. Italia n acelai timp, o asocia ie nu se poate sustrage de la dispozi iile CEDO avnd n vedere c ar putea aduce atingere structurilor constitu ionale ale unui stat, dincolo de limitele impuse de al. 2 al art. 11. Partidele politice Partidele forme de manifestare a libert ii de asociere considerate ca esen iale pentru buna func ionare a democra iei, prin urmare nu pot fi excluse de la protec ia oferit de art. 11. Partidul comunist unificat din Turcia .a. c. Turcia Partidul socialist .a. c. Turcia Sidiropoulos .a. c. Grecia Partidul comunitilor (Nepeceriti) i Ungureanu c. Romnia Herri Batasuna i Batasuna c. Spania Partidele politice se disting de alte organiza ii prin influen a pe care o pot avea asupra exercitrii puterii de stat, reprezentnd astfel o modalitate esen ial de punere n valoare a libert ii de asociere necesar func ionrii regimului democratic. Refah Partisi .a. c. Turcia 99Ordinele profesionale n cazul profesiilor liberale n unele state pr i, pentru exercitarea anumitor profesii liberale (arhitect, medic, avocat, expert contabil etc.), reglementrile na ionale impun obligativitatea nscrierii ntr-un sistem de organizare na ional a profesiei. Comisia a considerat c datorit naturii juridice i caracterului su de organiza ie de interes public, ordinul medicilor, nu reprezint o asocia ie n sensul art. 11. avnd n vedere interesul general urmrit protec ia snt ii asigurndu-se i un control public asupra modului n care se practic activit ile medicale. Le Compte, van Leuven i De Meyere c. Belgia Barthold c. Germania Aceeai linie de argumentare a fost folosit de ctre Comisie i n cazul contestrii ordinului arhitec ilor. Revert i Legallais c. Fran a Supunerea tinerilor avoca i obliga iei de a se nscrie n ordinul avoca ilor nu constituie nici ea o atingere adus libert ii de asociere, avnd n vedere c urmrete un interes public asigurarea unei asisten e juridice adecvate i, implicit, promovarea justi iei. Aceast obliga ie ne fiind de natur s mpiedice nscrierea n alte asocia ii profesionale. X c. Spania (1990) Bota c. Romnia Asocia iile No iune cu caracter autonom entitate specific de drept privat sau public, calificarea din dreptul intern avnd o valoare indicativ. Analiza textului conven ional nu atrage concluzia c existen a asocia iei nu este condi ionat de recunoaterea personalit ii juridice a acesteia n legisla ia na ional i implicit pentru protec ia ei de ctre CEDO. n acelai timp, refuzul autorit ilor na ionale de a nregistra o asocia ie nu este contrar dispozi iilor art. 11. Aceasta se poate constitui liber exercitndu-i activit ile conform scopului urmrit. Larisse c. Fran a Pentru legalitatea asocia iilor n sens conven ional conteaz natura scopului pentru care au fost acestea nfiin ate, care trebuie s fie unul legitim precum i mijloacele folosite la realizarea acestui scop, care trebuie s fie legale de asemenea, potrivit legisla iei na ionale. Protec ia art. 11 se ntinde de la nfiin are i pe toat durata existen ei acesteia. 100Partidul comunist unificat .a. c. Turcia Libertatea sindical Dreptul de a ntemeia sindicate i de a se afilia celor existente este o component a no iunii libert ii de asociere care este una general. Syndicat national de la police belge c. Belgia Young, James i Webster c. Rg U Demir i Baykara c. Turcia Cuprinde dreptul sindicatelor de a-i adopta propriul regulament de organizare i func ionare Cheall c. Rg U Johansson c. Suedia (1988) O asocia ie studen easc nu poate fi calificat drept sindicat. X c. Suedia (1977) Statele au obliga ia pozitiv ca prin legisla ia lor na ional s permit sindicatelor, prin modalit i care nu sunt contrare art. 11, s lupte pentru aprarea intereselor membrilor lor. Syndicat national de la police belge c. Belgia Limite Nu reprezint asocia ii sindicale cele create de angaja ii aceluiai angajator, ne fiind rezultatul unei grupri spontane ci bazate pe raporturile contractuale dintre salaria i i angajatorul acestora. Sunt incompatibile cu art. 11 un sistem de sindicate organizate chiar de stat, care nu sunt autorizate s desfoare activit i de ordin privat. Comis. EDO Young, James i Webster c. Rg U Dac un angajat consider c sindicatele existente nu-i apr efectiv drepturile, poate forma, mpreun cu alte persoane un nou sindicat. Primirea sau excluderea unui membru dintr-un sindicat, conform statutului, constituie o activitate privat, de care statul nu este inut s rspund. Totui statul are obliga ia de a proteja angaja ii de eventualul abuz de pozi ie dominant din partea sindicatelor (ex: nu au fost respectate regulile, sau acestea sunt nerezonabile i arbitrare). Afilierea obligatorie Potrivit CtEDO orice form de constrngere n materie de apartenen sindical poate aduce atingere substan ei libert ii garantate, prin urmare, CEDO consacr i un drept 101negativ libertatea de a nu adera la un anumit sindicat precum i de a se retrage din acesta, dac aceast constrngere ar fi de natur s ating nsi substan a acestei libert i. Sigurur A. Sigurjnsson c. Islanda Chassagnou .a. c. Fran a Vur lafsson c. Islanda Autorit ile statului pot fi totui obligate s intervin n anumite circumstan e n raporturile dintre persoane private prin adoptarea unor msuri rezonabile i adecvate pentru a asigura respectarea efectiv a libert ii de a nu adera la un sindicat sau de a iei din unul. Gustafsson c. Suedia Wilson, National Union of Jurnalists .a. c. Rg U Dreptul la grev Este o component a activit ii sindicale, iar statele au obliga ia de a asigura sindicatelor libertatea de ac iune n privin a protejrii intereselor profesionale ale membrilor si, prin ac iuni specifice printre care i greva. Totui, dreptul la grev nu este consacrat expres de art.11, iar unele reglementri na ionale ar putea limita exerci iul acesteia fr a fi incompatibile cu CEDO. Schmidt i Dahlstrm c. Suedia Limitele protec iei libert ilor de ntrunire i asociere Prevzute expres de al. 2 al art. 11 i se raporteaz la: securitatea na ional siguran a public aprarea ordinii i prevenirea infrac iunilor protejarea snt ii i a moralei protec ia drepturilor i libert ilor altor persoane.Pornind de la statutul persoanelor unele restric ii i privesc pe membrii: for elor armate ai poli iei ai administra iei de stat. Prevzute de lege 102Restric iile trebuie s fie:-S constituie msuri necesare ntr-o societate democratic n vederea realizrii scopului pentru care au fost dispuse.Restric ii la libertatea de ntrunire Cf. Comisiei statele dispun de o marj de apreciere relativ important cu privire la aplicarea restric iilor n exerci iul dreptului la reuniuni i manifestri panice. Rassamblement jurassien et unit jurassienne c. Elve ia n aprecierea ingerin ei se va ine cont de propor ionalitatea msurii pentru societatea democratic, astfel ordinul de dispersie dat de poli ie sau condamnarea pentru blocarea fr violen a circula iei pe calea public au fost considerate msuri necesare pentru aprarea ordinii publice. iraklar c. Turcia X c. Norvegia (1983) La modul general, necesitatea ntr-o societate democratic se apreciaz pornind de la dezavantajele unei asemenea interdic ii pentru organizatori care sunt mai mici dect pericolul dat de adoptarea ei, neexistnd alte mijloace pentru a evita acest pericol. Rai, Gill, Allmond i Negotiate Now c. Rg U CtEDO a eviden iat legtura strns ntre acest drept i libertatea de exprimare, iar printre obiectivele urmrite prin protejarea libert ii de ntrunire este cel al protejrii opiniilor personale (art. 10). Vogt c. Germania PPCD c. Moldova linger c. Austria Baczkowski .a. c. Polonia Paryi .a. c. Ungaria Obliga ii ale statelor: Pozitive: de a proteja i de a asigura efectivitatea dreptului la ntrunire panic. Negative: de a se ab ine s aduc restrngeri indirecte, abuzive n exerci iul acestui drept. Djavit An c. Turcia Impunerea ob inerii autoriza iilor prealabile pentru manifestri sau defilri n locuri publice nu este contrar CEDO i nici reglementarea activit ii asocia iilor. Djavit An c. Turcia Bukta .a. c. Ungaria Sergey Kuznetzov c. Rusia 103Dispersarea imediat a unei manifestri pe singurul motiv al lipsei autoriza iei prealabile constituie ns o restric ie dispropor ionat adus libert ii de reunire panic. Bukta .a. c. Ungaria Limite ale dreptului de asociere Este justificat refuzul de a nregistra o asocia ie cu un nume similar celui al unei alte asocia ii preexistente i fr acordul acesteia. Comis. EDO Baisan c. Romnia Precum i refuzul de a nregistra o asocia ie al crui scop ar fi contrar snt ii publice (legalizarea consumului de canabis). Comis. EDO, Larmela c. Finlanda Cf. CtEDO limitrile libert ii de asociere impun o interpretare restrictiv att n privin a enumerrii lor, ct i cu privire la determinarea domeniului lor de aplicare. Statele dispun de o marj de apreciere redus, supus unui control european al legisla iei n materie. Sidiriopoulos .a. c. Grecia Bekir-Ousta .a. c. Grecia Demir i Baykara c. Turcia Condi ii ale ingerin ei statului Sa fie prevzut de legea intern, iar legea s fie accesibil i previzibil. Previzibil redactat suficient de precis pentru a permite oricrei persoane, prin recurgere, la nevoie, la sfatul unor consilieri specializa i, s-i regleze conduita n func ie de cerin ele ei. Larissis .a. c. Grecia Rotaru c. Rommia Koretxkyy c. Ucraina Maestri c. Italia N.F. c. Italia S urmreasc un scop legitim care const n aprarea ordinii publice sau a drepturilor i libert ilor altor persoane. S fie necesar ntr-o societate democratic att din perspectiva legisla iei interne ct i potrivit prevederilor conven ionale.104Dreptul la cstorie Art. 12 CEDOText ncepnd cu vrsta stabilit prin lege, brbatul i femeia au dreptul de a se cstori i de a ntemeia o familie conform legisla iei na ionale ce reglementeaz exercitarea acestui drept. Inspira ie: Art. 16 din DUDO: Cu ncepere de la mplinirea vrstei legale, brbatul si femeia, fr nici o restric ie in ce privete rasa, na ionalitatea sau religia, au dreptul de a se cstori si de a ntemeia o familie. Ei au drepturi egale la contractarea cstoriei, n decursul cstoriei si la desfacerea ei. Cstoria nu poate fi ncheiata dect cu consim mntul liber si deplin al viitorilor so i. Familia constituie elementul natural si fundamental al societ ii si are dreptul la ocrotire din partea societ ii si a statului. Textul art. 12 CEDO este completat prin dispozi iile art. 5 din Ptc. nr. 7 (1984), Egalitatea ntre so i : So ii beneficiaz de egalitate n drepturi i n responsabilit i cu caracter civil, ntre ei i n rela iile cu copiii lor referitor la cstorie, pe durata cstoriei i n momentul desfacerii acesteia. Prezentul articol nu mpiedic statele s ia msurile necesare n interesul copiilor. i prin paragraful 16 din partea I a Cartei sociale europeane revizuit (1996): Familia, n calitate de celul fundamental a societ ii, are dreptul la o protec ie social, juridic i economic corespunztoare n vederea asigurrii deplinei sale dezvoltri. Modalit i Presupune existen a unei familii, ca legtur de drept sau de fapt, cu copii sau fr, mono sau biparental. Presupune dreptul de a se cstori sau ntemeia o familie potrivit legisla iei na ionale, drept care produce consecin e: - personale, - juridice, - sociale. F. c. Elve ia (1987) B. i L. C. MB Muoz Diaz c. Spania 105Frasik c. Polonia Jeremowicz c. Polonia Limite Limitele punerii n valoare a acestui drept nu reies din art. 12 CEDO. Curtea ia drept reper limitele stabilite de legisla iile na ionale, care de regul sunt supuse ndeplinirii unor anumite condi ii de fond i de form. - de form: publicitatea i celebrarea cstoriei - de fond: capacitatea, consim mntul i impedimentele la cstorie. F. c. Elve ia Limitrile prevzute de legisla iile na ionale nu trebuie s fie de natur a restrnge exerci iul dreptului n discu ie n aa fel nct el s fie golit de substan a sa. Rees c. MB Con inut Dou drepturi strns legate, interpretate de unii autori ca fiind identice (J. Velu, R Ergec, 1990): 1. Dreptul la cstorie 2. Dreptul de a ntemeia o familie A. Dreptul la cstorie Cuprinde dreptul subiectiv la a ncheia o cstorie i nu dreptul la via de familie (art. 8). Efect: naterea vie ii de familie. n sensul art. 8 acesta poate rezulta i din legtura de fapt. Obliga ie pozitiv a statului: de a reglementa condi iile exerci iului acestui drept la care face trimitere Conven ia. Titulari: brbatul i femeia care au atins vrsta legal prevzut de legisla ia na ional. Acest drept este recunoscut persoanelor care au sex biologic diferit, avndu-se n vedere cstoria tradi ional, cstoria fiind protejat ca un fundament al familiei. Cossey c. MB Problematic: nefiind vorba de orice persoan Conven ia nu impune necesitatea prevederii n legisla iile na ionale a posibilit ii cstoriilor ntre persoane de acelai sex. Art. 12 are n vedere numai cstoria civil. Nu constituie limitare sau refuz de recunoatere a cstoriei obliga ia de a respecta o anumit vrst legal la cstorie, chiar dac religia pr ilor interesate ar autoriza-o la o vrst inferioar celei legale. 106Khan c. MB Persoanele transsexuale care au suferit o schimbare de sex Interzicerea rectificrii actului de natere n cazul acestor persoane, fr un examen de fond al situa iei poate duce ulterior la constatarea nclcrii dreptului la cstorie a acestor persoane. Van Oosterwijck c. Belgia n urma analizei hotrrilor pronun ate s-a constatat totui ataamentul CtEDO la ideea de cstorie tradi ional, indiferent de realitatea schimbrilor de sex intervenite n cazul reclaman ilor, bazndu-se pe marja de apreciere a statelor. Ress c. MB (1986) Cossey c. MB (1990) Sheffield i Horsham c. MB (1998) Totui, n 2002 Curtea european, interpretnd art. 12 n sensul recunoaterii dreptului de a se cstori i de a ntemeia o familie, recunoate c primul aspect nu este condi ionat de al doilea, prin urmare, incapacitatea pentru un cuplu de a putea concepe sau crete copii nu ar putea, prin ea nsi, duce la privarea unei persoane de dreptul de a se cstori. Christine Goodwin c. MB Dreptul de a divor a CtEDO a artat c dreptul de a se cstori cuprinde numai ncheierea cstoriei nu i desfacerea ei, pentru cea din urm ipotez se face trimitere la legea na ional, n msura n care aceasta o prevede. Johnston .a. c. Irlanda (1986) Efect: CEDO nu poate impune statelor obliga ia de a prevedea posibilitatea divor ului. n schimb, CtEDO, recunoate posibilitatea de recstorire a unei persoane divor ate, fr restric ii nerezonabile. F c. Elve ia Poligamia Folosind singularul autorii textului s-au referit explicit la garantarea dreptului la cstorie n cadrul uniunii monogame. Poligamia este exclus de nsi cultura social a pr ilor contractante, or la baza textului conven iei stau anume tradi iile rilor semnatare. Efect: o persoan nu se poate cstori dect dup ncetarea unei cstorii anterioare. 107Johnston .a. c. Irlanda Efecte ale cstoriei Pe plan fiscal, Comisa a statuat c o legisla ie care prevede impozite mai mari pentru cuplurile cstorite dect pentru cele aflate n concubinaj nu constituie o ingerin n exerci iul dreptului la cstorie. Lindsay c. MB Art. 12 nu include o cstorie postum, n ideea respectrii dorin ei n acest sens a unei persoane care supravie uiete celei cu care inten iona s se cstoreasc. X c. Germaniei (1984) B. Dreptul de a ntemeia o familie Cuprinde: dreptul de a avea copii dreptul de a adopta copii.Art. 12 nu include ns obliga ia pozitiv a statelor de a prevedea aloca ii familiale, reduceri fiscale, locuin adecvat sau alt fel de sprijin n ajutorul persoanelor cstorite pentru a avea copii. Statului i este interzis, pe de alt parte, orice ingerin n exerci iul dreptului unei familii de a avea copii, prin urmare aspectele referitoare la planificarea familial, contracep ie, ntreruperea sarcinii etc. i privesc numai pe cei doi so i. Dac nu exist un acord n privin a unui tratament contraceptiv sau a efecturii interven iei de avort, decizia apar ine celui direct afectat de tratament sau de opera ie. Limitri ale dreptului la cstorie Se regsesc n dreptul na ional al fiecrui stat. Marja de apreciere a statelor este foarte larg n acest domeniu. Statele totui nu pot, n virtutea marjei de apreciere, s restrng acest drept sau s-l reduc ntr-att nct s fie atins nsi substan a acestuia. Christine Goodwin c. MB Dispozi iile legale na ionale privind cstoria trebuie s ndeplineasc condi iile de accesibilitate i de claritate impuse de normele Conven iei. Prin restrngerile impuse statele nu pot merge pn la interdic ia unei anumite persoane pe deplin capabile sau unor categorii de persoane de a se cstori cu persoana aleas ca partener de via . 108Hamer c. MB Droper c. MB Sanders c. Fran a F c. Elve ia Band L. c. MB Frasic c. Polonia Jaremowich c. Polonia Potrivit jurispruden ei Pierderea pensiei de invaliditate a persoanei care se cstorete nu reprezint o ingerin n exercitarea dreptului la cstorie. Klein Staarman c. Olanda Supunerea cstoriei ncheiat de un strin legisla iei sale na ionale, chiar n ipoteza n care aceasta nu permite desfacerea unei cstorii anterioare, este compatibil cu art. 12. X c. Elve ia (1981) Condi iile de fond impuse de autorit ile na ionale n scopul evitrii unor cstorii de complezen cu un strin nu contravin art. 12. Klip, Krger c. Olanda Persisten a posibilit ii unei persoane care a suportat o opera ie de schimbare de sex de a se cstori cu o persoan de sex diferit fa de sexul pe care l avea la natere constituie o situa ie care aduce atingere nsi substan ei dreptului la cstorie, constituind prin urmare o nclcare a acestuia. Christine Goodwin c. MB De inu ii Dac un de inut ntrunete condi iile prevzute pentru legalitatea unei cstorii, el are dreptul de a se cstori la fel ca orice alt persoan, deoarece esen a acestui drept este formarea unei uniuni (...) ntre brbat i femeie chiar dac sunt mpiedica i s coabiteze. Libertatea persoanei nu condi ioneaz prealabil dreptul de a se cstori. Hamer c. MB Draper c. MB n schimb, limitarea temporar a dreptului de a procrea, rezultat din de inerea unuia dintre so i i, n consecin , refuzul rela iilor conjugare n nchisoare, nu reprezint o restric ie dispropor ionat fiind compatibil cu CEDO. X. c. MB (1975) 109CURS IV Discriminarea n viziunea CEDOInspira ie i text Potrivit DUDO, art. 1 : Toate fiin ele umane se nasc libere i egale n demnitate i n drepturi, Prin urmare, drepturile omului sunt universale att n ceea ce privete recunoaterea lor ct i aprarea acestora. Principiul egalit ii tuturor n fa a legii presupune egalitatea de protec ie a legii pentru to i. Art. 14 CEDO interzice discriminarea n urmtorii termeni: Exercitarea drepturilor i libert ilor recunoscute de prezenta Conven ie trebuie s fie asigurat fr nicio deosebire bazat, n special, pe sex, ras, culoare, limb, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine na ional sau social, apartenen la o minoritate na ional, avere, natere sau orice alt situa ie. Texte apropiate: - PIDCP art. 2, - Conven ia american a drepturilor omului art. 1, al. 1, - Carta african a drepturilor omului i popoarelor art. 2. Principiu general Principiul nediscriminrii presupune mai nti ca un tratament egal s fie aplicat indivizilor egali ceea ce implic existen a unei norme care prescrie egalitatea tratamentului. Principiul egalit ii se bazeaz pe formula: clauza nediscriminrii nu se limiteaz la a reclama egalitatea ci indic ceea ce trebuie s fie egal i potrivit cror criterii (Sudre, 2011). ntinderea protec iei Domeniului de aplicare a egalit ii: ansamblul drepturilor protejate prin Conven ie. n virtutea art. 14 interdic ia de discriminare nu se aplic dect n msura n care este nclcat un drept protejat de CEDO. Astfel, dreptul la nediscriminare nu are o existen independent i nu poate fi invocat dect mpreun cu un alt articol din Conven ie.110Reieind din acelai articol egalitatea de tratament este proclamat n fa a Conven iei nefiind una general. Autorii CEDO au n eles la data conceperii textului ini ial s raporteze protec ia contra discriminrii doar la drepturile protejate de acest document, prin art. 14. Abia n anul 2000 a fost adoptat Protocolul nr. 12 care generalizeaz protec ia contra discriminrii extinznd-o la orice drept protejat de lege intern. Ptc. 14 a intrat n vigoare abia dup 5 ani, la 1 aprilie 2005. Romnia l-a ratificat prin Legea nr. 103/2006. I - Discriminarea raportat la unul dintre drepturile CEDO CtEDO a interpretat art. 14 din CEDO numai prin coroborare cu un alt drept invocat de acelai document. Cu toate acestea, pentru a releva autonomia art. 14, ea a considerat c o msur conform prin ea nsi exigen elor unui text conven ional ce consacr un drept sau o libertate determinat poate totui s ncalce acest text pentru motivul c are caracter discriminatoriu. Affaire linguistique belge c. Belgia Textul art. 14, dreptul la nediscriminare, este integrat, prin fondul su n fiecare dintre articolele Conven iei care garanteaz exerci iul altor drepturi. Deci analiza fiecruia dintre drepturile garantate de CEDO va trece prin filtrul analizei cu privire la nediscriminare n exerci iul acestuia. Principiul nediscriminrii devine astfel un element particular al fiecrui drept garantat de Conven ie. Modalitatea de analiz a Cur ii n raport cu art. 14 Articolele care consacr drepturile omului pot fi nclcate n mod izolat sau/ i n combina ie cu art. 14; dac instan a european nu constat o nclcare separat a unuia dintre ele, ea trebuie s examineze cauza i prin raportare la aceste text. Un asemenea examen nu se impune atunci cnd Curtea nu gsete o nclcare a exigen elor dreptului invocat separat, analizat n sine. Dac totui un aspect fundamental al cauzei denot o inegalitate net i evident de tratament n exerci iul acelui drept, instan a va lua n considerare acest aspect, articolul 14 fiind evocat dincolo de dreptul pus n discu ie. Astfel se constat un anumit grad de autonomie a art. 14. X i Y c. Olanda 1985 Airey c. Irlanda Dudgeon c. Rg U Inze c. Austria 111Gaygusuz c. Austria Van Raalte c. Olanda Stec .a. c. Rg U Burden c. Rg U Carson .a. c. Rg U Autonomia dreptului la nediscriminare Autonomia dreptului la nediscriminare poate fi pus n eviden atunci cnd este invocat n legtur cu un drept nclcarea cruia nu este constatat. De exemplu, potrivit jurispruden ei CtEDO, n situa ia n care so iile unor cet eni strini erau legal stabilite n MB, acestora li s-a refuzat conform legilor britanice ce reglementau imigrarea, dreptul de a se stabili n calitate de so i n aceeai ar. Ei au invocat nclcarea art. 8 att n combina ie cu art. 14 ct i independent. Stabilind, n spe c dispozi iile art. 8 nu erau nclcate, statele avnd o marj de apreciere substan ial n sensul reglementrii imigra iei, s-a constatat c la acea dat doar so ii aveau dreptul de a-i aduce so iile n Rg U nu i invers. Aceast constatare a dus la concluzia existen ei discriminrii care nu a putut fi justificat de autorit i. Abdulaziz, Cabales i Balkandali c. Rg U ntr-o alt cauz, n care solu ia pe fond privea aplicarea unor dispozi ii normative n materie de securitate social pentru femei, nu s-a constatat pretinsa nclcare a art. 6, al. 1 independent. Refuzul acordrii unor indemniza ii ce ar fi fost acordate unui brbat aflat n aceeai situa ie (de invaliditate) s-a ntemeiat pe ipoteza dedus din experien a vie ii curente, n sensul c numeroase femei cstorite i ntrerup activitatea profesional la naterea primului copil i o reiau mult mai trziu, ceea ce nu este cazul pentru brba i. Pornind de la aceste fapte discriminatorii Curtea a constat dup examinare nclcarea art. 6 al. 1 n combina ie cu art. 14 CEDO. Schuler-Zgraggen c. Elve ia Alte situa ii O persoan cu handicap locomotor a invocat faptul c lipsa unor msuri adecvate care ar fi trebuit luate de stat nu-i permitea accesul la bile publice dintr-o localitate balnear ceea ce constituia att o nerespectare a dreptului su la via privat i la dezvoltarea personalit ii sale, ct i o discriminare n sensul art. 14 din Conven ie prin raportare la art. 8. Curtea a constata c n spe , dispozi iile art. 8 nu erau aplicabile, iar art. 14, care completeaz celelalte cauze normative neavnd o existen independent, nu poate fi aplicat atunci cnd 112nsui dreptul substan ial din Conven ie invocat de reclamant este inaplicabil, precum era cazul n spe . Botta c. Italia ntr-o cauz n care legea intern obliga doar micii proprietari de terenuri s le aduc n cadrul domeniilor de vntoare, neexistnd o astfel de obliga ie n sarcina marilor proprietari, s-a constatat o discriminare bazat pe averea funciar, n sensul art. 14 raportat la art. 1 din Ptc. 1 la CEDO, fapte raportate de asemenea la art. 11. Chassagnou .a. c. Fran a Curtea a constat totui c autonomia dreptului la nediscriminare este relativ. Motive de discriminare cf. art. 14 Sexul Rasa Culoarea pielii Limba na ional Religia adoptat Opiniile politice Orice alte opinii Originea na ional Originea social Apartenen a la o minoritate na ional Averea Naterea Orice alt situa ie, prevedere care denot caracterul indicativ al posibilelor motive de discriminare. Alte motive Distinc ia ntemeiat pe grad i pe modalit ile de executare a unei sanc iuni disciplinare n armat. Engel .a. c. Olanda Diferen a de tratament aplicat de instan ele na ionale privitoare la ncredin area unui copil reclamantului tat, datorit orientrii sale sexuale. Salgueiro Da Silva Moutao c. Portugalia E.B. C. Fran a 113Limitarea n timp a posibilit ii de a tgdui paternitatea, ac iunea n contestarea paternit ii ce putea fi introdus de mam fiind imprescriptibil. Rasmssen c. Danemarca Pe de alt parte, CtEDO a considerat c men ionarea religiei n art. 14 nu atrage aplicarea acestuia asupra oricrei distinc ii bazat de motive referitoare la religie, interzicerea de ctre legea na ional impus preo ilor de a candida la un post de judector, dei reclamantul, n spe era doctor n drept canonic i titular al unei licen e n drept social i membru al baroului, nu constituie o nclcare a libert ii sale de contiin i o discriminare n sensul art. 14. Demeester c. Belgia Criterii ale discriminrii Exist situa ii ale cror particularit i impun un tratament diferen iat, iar statul poate crea, n cadrul unor politici cu caracter general i social, inegalit i de drept, destinate s nlture sau s atenueze consecin ele unor inegalit i de fapt. Exemple: Aplicarea impozitului progresiv X c. Austria (1974). Interesul protejrii drepturilor minorit ii catolice care a determinat aplicarea unor tipuri diferite de scrutin n Irlanda de nord i Marea Britanie X c. Rg U (1979). n materie de extrdare, n func ie de existen a unor acorduri speciale de cooperare militar care determin aplicarea unui tratament diferen iat fa de statele cu care nu este ncheiat un asemenea acord. X c. Rg U (1986). Situa ii comparabile Pentru a se putea vorbi despre discriminare situa iile trebuie s fie comparabile. Astfel de situa ii sunt: Msura statal contestat privind procedura aprobrii ntreruperii de sarcin, prevzut de legea na ional, situa ia de fapt n discu ie este diferit ntre tatl poten ial i femeia nsrcinat. X c. Norvegia (1992). Nu exist discriminare n situa ia angajatorului, atunci cnd legea na ional prevede c sanc iunile pentru depirea numrului de ore suplimentare autorizate se aplic acestuia nu i salaria ilor. 114Bruckner c. Austria Cnd o persoan ale crui bunuri au fost na ionalizate de un stat nu este plasat, de ctre alt stat, dpdv al despgubirilor, sub acelai regim juridic aplicabil celor ale cror bunuri au fost na ionalizate de cel din urm stat. X c. Fran a (1995) Situa ia unui ofi er de rang nalt nu este aceeai cu cea a solda ilor. X c. Germania Diferen ierea pedepselor aplicabile minorilor fa de majori pentru aceleai fapte este compatibil cu art. 14. Stewart-Brady c. Rg U Diferen ierea de tratament incompatibil cu art. 14 Diferen ierea de tratament devine discriminatorie atunci cnd autorit ile statale introduc distinc ii ntre situa ii analoage i compatibile fr ca acestea s se bazeze pe o justificare rezonabil i obiectiv. O diferen de tratament nu semnific, n mod automat, nclcarea principiului discriminrii. nclcarea se produce dac persoane aflate n situa ii analoage sau compatibile beneficiaz de un tratament preferen ial, iar aceast distinc ie nu-i poate gsi nicio justificare obiectiv sau rezonabil. Fredin c. Suedia Hoffmann c. Austria Spadea i Scalabrino c. Italia Stubbings .a. c. Rg U Stec .a. c. Rg U D.H. .a. c. Republica Ceh Carson .a. c. Rg U Marja de apreciere a statelor Statele dispun de o anumit marj de apreciere pentru a determina dac i n ce msur diferen ele ntre situa ii analoage sau compatibile sunt de natur s justifice distinc iile de tratament juridic aplicate. Potrivit CtEDO existen a justificrii unui tratament diferit pentru situa ii de acelai gen are a fi apreciat prin raportarea la scopul i la mijloacele utilizate cu privire la msura luat, prin prisma principiilor care ghideaz o societate democratic. Affaire linguistique belge c. Belgia 115O distinc ie de tratament privitoare la un drept prevzut de Conven ie nu trebuie s urmreasc numai un scop legitim: art. 14 va fi nclcat i atunci cnd rezult cu claritate c nu exist un raport rezonabil de propor ionalitate ntre mijloacele folosite i scopul urmrit. Abdulaziz, Cabales i Balkandali c. Rg U Inze c. Austria McMichael c. Rg U Larkos c. Cipru Sampanis .a. c. Grecia Tratamente diferen iate n situa ii analoage sau compatibile Compatibilit ile i analogiile rezult din mprejurrile de fapt ale fiecrei cauze. Exemple: Situa ia tatlui fa de cea a mamei privind ob inerea unei aloca ii de concediu ca prin i ai unui copil nou nscut, Petrovic c. Austria Calitatea de so i prin raportare la dreptul de a-i alege numele de familie la cstorie, conform legii na ionale, Burghartz c. Elve ia. Calitate de proprietari ai unor suprafe e de teren sub o anumit limit prevzut de lege, cu calificarea subsecvent de mici proprietari de terenuri, supui unor obliga ii diferen iate fa de ceilal i proprietari, Chassagnou .a. c. Fran a. Diferen a de tratament ntemeiat pe natere ntre copii nscu i din cstorie i din afara cstoriei, pentru a stabili legturi de familie recunoscute din punct de vedere juridic, cu efecte i pe plan succesoral, Camp i Bourimi c. Olanda, Mazurek c. Fran a. Distinc ia ntre locatarii chiriai ai unor locuin e apar innd persoanelor publice i cei ai unor locuin e proprietate particular, Strunjak .a. c. Croa ia. Distinc ia ntre vrsta legal privitoare la posibilitatea ntre inerii de rela ii sexuale ntre persoane heterosexuale i homosexuale, L. i V. c. Austria S.L. c. Austria. Neefectuarea unei anchete efective privitoare la moartea cauzat de motive rasiale, ei c. Croa ia, Anguelova i Iliev c. Bulgaria. Atitudinea autorit ilor ca reac ie la comiterea unei agresiuni violente asupra unei congrega ii religioase minoritare, Membrii Congrega iei martorilor lui Iehova din Gldani .a. c. Georgia. Refuzul agen ilor for elor publice de a ancheta eventuala existen a unor motive rasiale pentru care reclamantul a suferite rele tratamente, Cobzaru c. Romnia Refuzul recunoaterii n sistemul na ional de drept a adop iei ncheiate n strintate, 116Wagner i J.M.W.L. c. Luxemburg Obliga ia instituit membrilor unei loje masonice de a-i declara afilierea la acea loj atunci cnd candideaz la func ii publice regionale, Grande Oriente dItalia di Palazzo Giustiniani c. Italia Imposibilitatea pentru un de inut de a-i apela concubina pe motiv c nu erau cstori i, Petrov c. Bulgaria Justificarea obiectiv i rezonabil a discriminrii Discriminarea s urmreasc un scop legitim i s respecte un raport de propor ionalitate rezonabil ntre scopul urmrit i mijloacele utilizate pentru realizarea lui. Affaire linguistique belge c. Belgia Larkos c. Cipru Stu .a. c. Rg U Sampanis .a. c. Grecia Nu constituie o discriminare nerezonabil: Obliga ia membrilor unei familii de a purta acelai nume comun, datorit interesului juridic ataat identificrii lesnicioase a membrilor acesteia n raport cu ter ii, Nagmann-Hsler c. Elve ia Privarea de drept de vot a persoanelor condamnate pentru nesupunere civic, X c. Olanda (1974) Judecarea unui ministru i, pentru motive de conexitate, judecarea unui coacuzat mpreun cu ministrul de ctre instan a suprem, prin privarea de alte grade de jurisdic ie, Crociani .a. c. Italia Impunerea unor condi ii deosebite pentru adoptarea unui copil din strintate, prin raportarea la cele necesare adop iei unui copil din propria ar, avnd n vedere problemele deosebite de integrare pe care le poate pune adoptarea unui copil strin, X c. Olanda (1981). Excluderea de la posibilitatea atacrii cu apel a unor decizii pronun ate de jurisdic ii inferioare a cror competen este limitat la o anumit valoare a litigiului, X c. Rg U (1986). Faptul de a pune persoana de inut ntr-o cuc de sticl n timpul edin ei n sala de judecat, dar n stare de libertate coacuzatul inculpat pentru comiterea unui delict, Auguste c. Fran a. Norma legal care nu permite strinului poligam, s-i aduc una dintre so ii i copii nscu i de aceasta, X c. Olanda (1992). 117Refuzul autorit ilor de a permite vizite conjugale de inu ilor n scopul de a procrea, X c. Rg U (1997). Interdic ia impus unui opozant al practicrii ntreruperilor de sarcin din motive religioase, de a difuza ideile sale n preajma unei clinici care practic asemenea interven ii, Van den Dungen c. Olanda. Condi ia prezentrii candida ilor la alegerile legislative n limba oficial a statului, Association Andecha Astur c. Spaniei Condi ia unui procentaj identic de semnturi n fiecare circumscrip ie teritorial pentru candida i n alegeri, cu consecin a unui numr diferit de semnturi n func ie de popula ia fiecrei circumscrip ii, Asensio Serqueda c. Spania. Distinc ii obiective i rezonabile Situa ii: Regimul juridic diferit al prescrip iei dreptului la ac iune, recunoscut n sistemul na ional de drept pentru prejudiciile cauzate n mod inten ionat fa de cele cauzate n mod accidental sau neinten ionat nu constituie o discriminare. Instan a european a considerat c, chiar dac se poate face o compara ie ntre grupurile de reclaman i ai acestor prejudicii diferen iate, diferen a de tratament ce le este aplicat n sistemul na ional de drept i gsete o justificare obiectiv i rezonabil prin raportare la deosebirile dintre ele. Stubbings .a. c. Rg U n materie de urmrire penal CtEDO a considerat c unii suspec i pot fi trata i deferit, distinc ia incriminat nu se bazeaz pe caracteristicile personale (origine na ional, apartenen a la o minoritate etnic), ci situa ia geografic a locului unde cel n cauz este arestat sau de inut, aa fiind, legisla ia na ional poate ine seama de caracteristicile regionale de natur obiectiv i rezonabil fr ca tratamentul aplicat s apar ca discriminatoriu. Magee c. Rg U Alte situa ii Este rezonabil i diferen a de tratament ntre adul i i minori, reieind din caracterul protector al msurilor luate cu privire la acetia din urm. Bouamar c. Belgia De asemenea, este justificat tratamentul diferit aplicabil resortisan ilor UE fa de cet enii altor state care nu fac parte din aceast comunitate, aceasta avnd o ordine juridic specific. 118Moustaquim c. Belgia C. c. Belgia Curtea a decis c obligarea reclamatei la sus inerea unui examen la o materie ce fcea parte din programa colar, datorit absentrii voluntare de la o parte din cursuri, din motive religioase, nu constituie, n sine, un tratament discriminatoriu n sensul art. 14. Jimnez Alonso i Jimnez Merina c. Spania Propor ionalitatea msurii discriminatorii n materia tratamentului diferen iat a copiilor nscu i din afara cstoriei n raport cu cei din cstorie, cu invocarea de ctre autorit ile na ionale scopului protec iei familiei tradi ionale, chiar dac poate fi considerat ca legitim, n spe nu a existat un raport rezonabil de propor ionalitate ntre mijloacele utilizate i scopul urmrit. Mazurek c. Fran a Excluderea persoanelor care au suferit condamnri penale de la exercitarea profesiei de expert contabil poate fi considerat o msur prin care se urmrete un scop legitim, totui, spre deosebire de aplicarea unor pedepse pentru infrac iuni majore, o condamnare pentru refuzul de a purta uniforma militar din motive religioase sau filozofice nu denot necesitate de natur a pune n discu ie capacitatea persoanei n cauz de a exercita aceast profesie, sanc iunea de nenscriere pe tabelul profesiei aprnd ca dispropor ionat i care nu urmrete un scop legitim. Thlimmenos c. Grecia Invocarea urmririi protec iei familiei tradi ionale pentru diferen ele de tratament impuse fa de persoanele homosexuale impune respectarea principiului propor ionalit ii msurii luate cu mijloacele folosite pentru atingerea scopului propus, odat nclcat propor ionalitatea msura apare ca discriminatorie. Karner c. Austria Refuzul de a acorda drept de vizite tatlui copilului nscut din afara cstoriei pe motivul opozi iei mamei acestuia, n condi iile neexisten ei aceleiai restric ii legale pentru ta ii divor a i, a constituit un tratament dispropor ionat n viziunea CtEDO. Sahin c. Gemania II - Interdic ia general a discriminrii Potrivit art. 1 din Ptc. nr. 12 la CEDO (4 noiembrie 2000):1191. Exercitarea oricrui drept prevzut de lege trebuie s fie asigurat fr nicio discriminare bazat, n special, pe sex, pe ras, culoare, limb, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine na ional sau social, apartenen a la o minoritate na ional, avere, natere sau oricare alt situa ie. 2. Nimeni nu va fi discriminat de o autoritate public pe baza oricruia dintre motivele men ionate n 1. Textul garanteaz dreptul la nediscriminare n privin a tuturor drepturilor i libert ilor recunoscute persoanelor n legisla ia intern a statelor contractante. Prin urmare, instan a european poate exercita un control al punerii n aplicare a principiului nediscriminrii n legisla ia na ional. Ptc. 12 d astfel autonomie n cadrul Conven iei dreptului la nediscriminare. Intrarea n vigoare a fost condi ionat de 10 ratificri, cifr la care s-a ajuns la 1 aprilie 2005. n prezent numrul total de semnturi fr ratificare este de 19, iar numrul de state care l-au ratificat este doar de 18. Romnia l-a ratificat la 17 iulie 2006. Domeniu de aplicare CtEDO a stabilit c n interpretarea art. 1 din Ptc. nr. 12 va utiliza no iunea de discriminare determinat de ea nsi n interpretarea art. 14 din CEDO. Sejdi i Finci c. Bosnia-Her egovina Astfel n cauza citat (contestarea posibilit ii de a se prezenta n calitate de candidat la alegerile preziden iale pe criterii etnice) CtEDO a putut nscrie faptele n domeniul de aplicare al Ptc. nr. 12, ele nefiind cuprinse n protec ia niciunuia dintre articolele CEDO, protejate de art. 14 al acesteia. Lista care cuprinde motivele de discriminare are caracter indicativ, nu limitativ. Nimic nu mpiedic statele contractante s adopte msurile necesare pentru a asigura o egalitate efectiv n drepturi, cu condi ia ca acestea s aib o justificare obiectiv i rezonabil. O asemenea justificare poate fi dat de faptul c anumite categorii de persoane sunt defavorizate ori supuse unor inegalit i de fapt, ceea ce impune autorit ilor publice de a adopta msuri ce pot consta n crearea unor avantaje specifice, de natur s conduc la realizarea unei anumite egalit i de tratament ntre toate categoriile de persoane, sub rezerva respectrii principiului propor ionalit ii.120Curs V Drepturi cu caracter procedural protejate de CEDO Con inutul acestor drepturi nu trimite la o libertate material ci la garan ii de care dispune individul ntr-un stat de drept pentru a-i putea valorifica drepturile i libert ile. Cuprind: - dreptul la un proces echitabil - dreptul la un recurs efectiv Aceste drepturi nu pot fi limitate n perioade normale. Excep ie: publicitatea dezbaterilor judiciare.Dreptul la un proces echitabil art. 6 Numai o justi ie independent i impar ial, garantat printr-un proces echitabil poate da substan protec iei drepturilor i libert ilor omului. Dreptul la un proces echitabil consacr principiul fundamental al preeminen ei dreptului ntr-o societate democratic. Golder c. MB Sunday Times c. MB Kostovski c. Olanda Constituie osatura ordinii publice europene a drepturilor omului. Loizidou c. Turcia Principiu: jurisdic iile unui stat parte nu pot s acorde exequatur unei judec i a unui stat ter care nu respect garan iile esen iale ale acestui articol fr a nclca art. 6 CEDO. Prin urmare, acestea au obliga ia de a verifica dac hotrrile strine s-au pronun at n urma unui proces care respect garan iile procedurale impuse de CEDO. Judectorii interni nu pot deci executa hotrri strine contrare cerin elor unui proces echitabil. Pellegrini c. Italia Maumousseau i Washington c. Fran a Dreptul la un proces echitabil vizeaz asigurarea bunei administrri a justi iei.Dreptul la un proces echitabil se aplic: - Contesta iilor privind drepturile i obliga iile cu caracter civil - Acuza iilor n materie penal121Aceste no iuni nu pot fi interpretate prin simpla raportare la dreptul intern al statului acuzat. Ele au devenit concepte autonome ale CEDO crora CtEDO le d un sens european.I n materie civil Aplicarea e condi ionat de existen a unei contesta ii privind un drept recunoscut cel pu in n dreptul intern. James .a. c. MB Contesta ia, n sens material, trebuie s fie real i serioas i se poate referi att la existen a unui drept precum i la ntinderea sau la modalit ile de exerci iu a acestuia. Drepturi i obliga ii cu caracter civil cuprinde orice procedur a crui rezultat este determinant pentru drepturile i obliga iile cu caracter privat. Knig c. RFG Rezultatul procedurii trebuie s fie deci determinant pentru dreptul n chestiune, ns conteaz mai pu in natura legii (civil, comercial, administrativ...) potrivit creia trebuie tranat aceasta i autoritatea competent n materie (jurisdic ie, organ administrativ sau altceva). Conteaz doar caracterul privat al dreptului n cauz, de natur personal sau patrimonial. n general, se consider c orice contesta ie cu caracter patrimonial i fondat pe o pretins atingere a unor drepturi patrimoniale ine de drepturi i obliga ii cu caracter civil ditions Priscope c. Fran a Perez c. Fran a Beyazgl c. Turcia Criteriul inciden ei unei situa ii sau a unui act asupra drepturilor patrimoniale a justi iabilului apare deci ca un criteriu decisiv al aplicrii art. 6. Ortenberg c. Austria Procola c. Luxemburg Extinderea domeniului de aplicare Accep iunea material a dreptului cu caracter civil promovat de CtEDO a dus la extinderea cmpului de aplicare a art. 6. Jurispruden a sa a dezvoltat o neutralizare a concep iilor na ionale care disting dreptul public de cel privat, permi nd extinderea materiei civile asupra unui numr de domenii marcate profund de dreptul public. Astfel, judectorul european a integrat n cmpul de aplicare a art. 6, al. 1 contencioasele diferitor materii care in n mod tradi ional de dreptul public: 122-contenciosul disciplinar, contenciosul social, contenciosul func iei publice sau cel al jurisdic iilor financiare. Contenciosul disciplinarArt. 6, al. 1 este aplicabil sanc iunilor disciplinare (suspendare, radiere) care eman de la jurisdic iile ordinare, dac acestea pun n chestiune dreptul de a exercita o profesie. - Pentru medici Le Compte, Van Leuven i De Mayere c. Belgia Albert i Le Compte c. Belgia - Pentru avoca i H. c. Belgia Contenciosul social Sunt cuprinse de art. 6, al. 1 procedurile legate de concedierea unui angajat de ctre o ntreprindere privat Buccholz c. Germania Sau a unui agent contractual de ctre Administra ie Darnell c. RgU Cele legate de o autorizare de angajare Coorplan-Jenni Gmbh i Hascic c. Austria Cele privind atribuirea presta iilor de asigurare social Feldbrugge c. Olanda Deumeland c. RFG Sau de ajutor social Salesi c. Italia De asemenea, obliga ia de cotizare la securitatea social Schouten i Meldrum c. Olanda Pe motiv c respectivele presta ii sau cotiza ii denot o predominan a aspectelor de drept privat (natura personal i patrimonial a dreptului contestat, legtura cu contractul de munc) asupra aspectelor de drept public (caracterul legisla iei, interven ia puterii publice).123Contenciosul de drept public Referindu-se la esen a i la efectele dreptului i nu la clasificarea sa juridic potrivit legisla iei interne a statului vizat, judectorul european dac, n mod tradi ional, contenciosul lui ine de drept public. Laidin c. Fran a Astfel, art. 6 este aplicabil unor chestiuni care in de drept administrativ: Deciziilor administrative care ating exerci iul dreptului de proprietate: - refuzul unui permis de construc ie (Allan Jacobsson c. Suedia) - refuzul de derogare de la un plan care interzice construirea pe un loc determinat (Skarby c. Suedia) - hotrre de clasare a unui sit natural (rlemans c. Olanda) - procedura preem iunii fiscale (preferin n situa ii de egalitate)(Hentrich c. Fran a) - procedura exproprierii (Zanatta c. Fran a) Procedura care aduce atingere strii mediului (Zander c. Suedia) Decizia administrativ de refuz sau de retragere a unei autoriza ii de a exercita o activitate profesional: - exploatarea unei clinici (Knig c. RFG) O ac iune n responsabilitate civil contra statelor n fa a jurisdic iilor administrative: - tratament medical ntr-un spital public (H c. Fran a) - contaminarea cu virusul HIV (X c. Fran a) O ac iune de anulare a unei decizii administrative care prejudiciaz drepturile subiective ale reclamantului: - decret de clasare a unui sit natural (Geouffre de la Pradelle c. Fran a) O decizie de plasare sau de admitere ntr-o institu ie psihiatric, pe motiv c dreptul la libertate are un caracter civil (Laidin c. Fran a) Aplicarea caracterului civil contenciosului penitenciar Pe motiv c o sanc iune disciplinar care atinge de inutul sau o decizie de plasare a unui de inut sub un regim special de supraveghere restrnge exerci iul drepturilor civile a de inutului (vizite ale familiei, coresponden ). Glmez c. Turcia Enea c. Italia n consecin , de inutul va beneficia de dreptului la un tribunal pentru a contesta msura disciplinar n cauz. 124 ine cont de criteriul patrimonialit ii dreptului ceea ce i permite s l ncadreze n protec ia art. 6 chiarStegrescu i Bahrin c. Portugalia Contenciosul func iei publice Printr-o rsturnare de jurispruden (Vilho Eskelinen .a. c. Finlanda) CtEDO renun la criteriul func ional, fondat pe natura func iilor i responsabilit ilor exercitate de agentul public (Pellegrin c. Fran a). Aplicabilitatea art. 6 litigiilor func iei publice a devenit principiu. Bazndu-se pe dreptul la nediscriminare (art. 14) Curtea afirm c orice persoan supus jurisdic iei statului parte trebuie s beneficieze fr nicio distinc ie de drepturile i libert ile garantate de CEDO i n consecin orice func ionar trebuie s beneficieze de dreptul la un proces echitabil. Curtea re ine drept criteriu al aplicabilit ii art. 6 accesul la un tribunal n ordinea juridic intern: accesul la un tribunal deschis func ionarului de dreptul intern antreneaz aplicabilitatea automat a art. 6 la litigiile func iei publice. Ex.: procedurile disciplinare privind magistra ii (Olujic c. Croa ia). Aplicabilitatea art. 6 este totui nlturat prin cumularea a dou condi ii: - dreptul intern al statului n chestiune trebuie s fi exclus expres accesul la un tribunal n privin a postului sau categoriei salaria ilor n chestiune; - statul trebuie s demonstreze c obiectul litigiului este legat de exerci iul autorit ii statale sau pune n cauz legtura special de ncredere i de loialitate ntre agent i statul angajator. Excep ia Pellegrin Hot. Pellegrin re ine o interpretare autonom a no iunii de func ie public, reieind din no iunea comunitar de angajare n administra ia public (CJCE, Comisia c. Belgia). Potrivit principiului litigiile care opun administra ia vs agen ii publici, titulari sau contractuali, ine de cmpul de aplicare a art. 6 Procaccini c. Italia : portar la o coal public Frydlender c. Fran a: agent contractual ntr-un serviciu al ministerului economiei i finan elor. Excep ie: art. 6 este inaplicabil atunci cnd agen ii ocup posturi care cuprind o participare, direct sau indirect, la exerci iul puterii publice i la func iile menite s protejeze interesele generale ale statului sau ale altor colectivit i publice: - diploma ii i nal ii func ionari din ministerul afacerilor externe, Martinez-Caro De La Concha Castaneda .a. c. Spania - magistra ii, 125Pitkevichio c. Italia, R. c. Belgia Contenciosul jurisdic iilor financiare Criteriul patrimoniului face aplicabil art. 6 n materie civil la jurisdic iile financiare. Pe de o parte, procedura gestiunii cade n cmpul de aplicare al art. 6: rezultatul procedurii este determinant pentru obliga ia interesatului de a restitui sumele pentru care el a devenit debitor cu privire la statul creditor, iar miza sa patrimonial nu poate fi contestat. Richard-Dubarry c. Fran a Pe de alt parte, art. 6 este aplicabil la procedura judecrii conturilor contabililor publici. Martine c. Fran a Situa ii care nu intr sub inciden a protec iei art. 6 n materie civil Se refer la procedurile calificate de ctre judectorul european de natur administrativ i discre ionar, care implic exerci iul prerogativelor puterii publice. a) procedurile privind taxele fiscale i, prin asimilare, drepturile vamale. b) n materia poli iei pentru strini, pentru procedurile de acordare a azilului politic sau de ndeprtare de teritoriu. c) cazul unor func ionari plasa i n afara cmpului de protec ie a art. 6. Bazndu-se pe o distinc ie ntre drepturi civile i politice CtEDO consider c art. 6 nu este aplicabil contenciosului electoral pe motiv c dreptul n cauz (dreptul unui candidat de a fi ales) este un drept cu caracter politic, strns legat de sistemul electoral i nu un drept civil n sensul art. 6. Pierre-Bloch c. Fran a Aceast situa ie de excludere atinge patru categorii principale de justi iabili: - contribuabilii - strinii - func ionarii de autoritate - alegtorii. a) Procedurile privind taxele fiscale i, prin asimilare, drepturile vamale n aceast materie simpla demonstra ie c un litigiu este de natur patrimonial nu este suficient pentru a antrena aplicabilitatea art. 6, al.1 n materie civil. CtEDO consider c 126materia fiscal ine de nucleul dur al prerogativelor puterii publice, iar caracterul public al raportului ntre contribuabil i colectivitate rmne predominant. Shouten i Meldrum c. Olanda Grantzner c. Fran a Emesa Sugar N. V. c. Olanda Ferrazzini c. Italia Unii autori (Sudre, 2011) nu n eleg de ce este necesar excluderea contribuabililor de la garan iile procedurale elementare consacrate de art. 6 pentru a proteja puterea de stat de a impune o obliga ie fiscal, mai ales avnd n vedere c penalit ile fiscale in de art. 6 n materie penal. b) n materia poli iei pentru strini, pentru procedurile de acordare a azilului politic sau de ndeprtare de teritoriu. n materie de expulzare sau extrdare. Penafiel Salgado c. Spania CtEDO consider c o procedur de ridicare a interdic iei pe un teritoriu nu ine nici de materia civil chiar dac ea poate antrena consecin e importante asupra vie ii private i familiale a interesatului, nici de materia penal fiind vorba despre o msur de preven ie specific n materia poli iei strinilor. Maouia c. Fran a c) cazul unor func ionari plasa i n afara cmpului de protec ie a art. 6. Un prim exemplu n acest sens: cazul revocrii armei pentru acte de indisciplin. Sukut c. TurciaII n materie penal Presupune existen a unei acuza ii. No iune autonom care este definit ca notificare oficial, care eman de la autoritatea competent, despre reproul de a fi svrit o infrac iune penal care trimite la ideea de repercusiuni importante privind situa ia interesatului. Deweer c. Belgia Serves c. Fran a Materia penal este definit de Curte pe baza a trei criterii alternative: - calificarea dat de dreptul intern a statului n cauz (cu valoare relativ)127- natura infrac iunii nclcarea unei norme generale cu caracter disuasiv i represiv, n acelai timp. - gravitatea sanc iunii atrase. Extindere Prin jurispruden a sa CtEDO a reuit s extind aplicarea art. 6 i la cauze care nu in de materia penal n dreptul intern. Engel c. R.U. - urmrirea disciplinar militar (Vuolane c. Finlanda) - la sanc iunile administrative (Oztrk c. RFG) - pedepsele fiscale (Bendenoum c. Fran a) CtEDO aplic partea penal a art. 6 i la represiunea disciplinar penitenciar. Justi ia nu se poate opri la ua nchisorii. Campbell i Fell c. R.U. Ezeh i Connors c. R.U. O condamnare la zile suplimentare de deten ie constituie o nou privare de libertate cu scop punitiv i prin urmare are un caracter penal Musumeci c. Italia Art. 6 este de asemenea aplicabil cu titlul de materie civil la sanc iunile disciplinare penitenciare. Enea c. Italia Sanc iunile administrative i fiscale Sub influen a judectorului european se observ alinierea judectorului na ional precum i a celui comunitar la micarea de penalizare a sanc iunilor administrative. Ex: n retragerea permisului de conducere pentru puncte, judectorul european vede o sanc iune administrativ considernd c aceast msur se nrudete cu pedeapsa accesorie avnd n vedere caracterul su punitiv i disuasiv, iar garan iile art. 6 sunt prin urmare aplicabile. Malige c. Fran a Sanc iunile fiscale scap de aplicarea art. 6 sub aspect civil, ns cad sub inciden a unghiului penal al acestui articol. Bendenoun c. Fran a128Regulile procesului echitabil Se aplic jurisdic iilor ordinare, n primul rnd jurisdic iilor de prim instan i nu impune existen a jurisdic iilor superioare. De Cubber c. Belgia Dac jurisdic ia care a statuat n prim instan este un tribunal clasic, n sens formal i material, aceasta este supus garan iilor articolului 6, care se aplic tuturor etapelor procedurii. Chiar dac art. 6 nu cere un dublu grad de jurisdic ie n materie civil, statele care au instituit jurisdic ii de apel sau de casa ie trebuie s aib grij ca justi iabilii s se bucure de toate garan iile procesului echitabil n fa a acestora. Delcourt c. Belgia n materie penal, dreptul la un dublu grad de jurisdic ie este garantat expres prin art. 2 din Ptc. 7. Statele beneficiaz de o marj larg de apreciere doar n ceea ce privete modalit ile de exercitare a dreptului garantat de art. 2, Ptc. 7, care face trimitere la legea intern, sub rezerva ca reglementarea na ional a acestui drept, precum este i cazul dreptului de acces la un tribunal, s urmreasc un scop legitim i s nu aduc atingere substan ei acestui drept; Curtea precizeaz c recursul trebuie s fie efectiv, ceea ce implic ca el s nu fie dependent de ac iunile autorit ilor publice i s fie accesibil interesa ilor. Gurepka c. Ucraina Dreptul garantat de art. 2, Ptc. 7 poate face obiectul unei excep ii pentru infrac iuni minore prevzute de lege Curtea preciznd c o infrac iune poate trece drept minor chiar dac este pasibil de nchisoare. Stanchev c. Bulgaria Potrivit judectorului european imperative ale suple ei i eficacit ii pot justifica interven ia unor organe nejurisdic ionale care nu satisfac exigen ele garan iilor impuse de art. 6. Totui, n acest caz, justi iabilul trebuie s dispun de un recurs n fa a unui organ judiciar independent, jurisdic ional care se ncadreaz n aceste exigen e (art. 6, al. 1). Le Compte, Van Leuven i De Meyere c. Belgia Albert i Le Compte c. Belgia Helle c. Finlanda129ntinderea garan iilor Acestea pot fi generale (A) sau unele speciale, acordate acuzatului n materie penal (B). A. Garan ii generale ale procesului echitabil sunt enun ate n al. 1 al art. 6. Potrivit unei interpretri dinamice, prin recurgerea la teoria elementelor necesar inerente unui drept utilizat de asemenea n materia obliga iilor pozitive, judectorul european a mbog it sensibil con inutul dreptului la un proces echitabil. Astfel, acest drept se construiete pe trei nivele. - Garan iile procedurale stricto sensu, enun ate implicit (egalitatea armelor) sau expres (independen a i impar ialitatea tribunalului, publicitatea, celeritatea procedurii) n textul art. 6. - Dreptul de acces la un tribunal (Golder c. R.U.) - Dreptul la executarea deciziilor justi iei ca parte integrant a unui proces echitabil (Hornsby c. Grecia). B. Garan iile acordate acuzatului dreptul la prezum ia de nevinov ie (art. 6, al. 2) i dreptul la aprare (art. 6, al. 3) reprezint elemente specifice ale principiului general a procesului echitabil, n lumina cruia sunt interpretate. Printr-o interpretare constructiv, CtEDO a extins cmpul de aplicare a garan iilor unui proces echitabil n special cele innd de dreptul la aprare la faza anterioar procesului, judecnd c aceste garan ii in i de faza instruc iunii, deoarece nesocotirea lor ini ial risc s compromit grav caracterul echitabil al procesului. Imbrioscia c. Elve ia Vera Fernandez-Huidobro c. Spania Dreptul al un tribunal No iune: Preeminen a dreptului nu poate fi conceput fr posibilitatea de acces la tribunale. Inerent dreptului la un proces echitabil dreptul la un tribunal implic, n general, dreptul de a avea un acces concret i efectiv la un tribunal. Golder c. R.U. Dreptul la un tribunal este, potrivit jurispruden ei, una dintre garan iile procesului echitabil i nu condi ia aplicabilit ii art. 6. Tribunalul nu este neaprat o jurisdic ie de tip clasic bucurndu-se de un sens autonom al Conven iei. Didier c. Fran a130Tribunalul se caracterizeaz n plan material prin func ia sa jurisdic ional: S traneze, pe baza normelor de drept i printr-o procedur organizat, orice chestiune ce ine de competen a sa. Ceea ce presupune potrivit terminologiei Cur ii un organ judiciar cu jurisdic ie deplin. Sramek c. Austria Albert i Le Compte c. Belgia Controlul judectorului nu trebuie s fie limitat la examinarea motiva iei faptelor, riscnd s goleasc dreptul la tribunal de substan a sa. Judectorul na ional trebuie s poat exercita un control complet de legalitate att pentru ceea ce ine de fapte ct i pentru chestiunile de drept. El trebuie s aib competen a i puterea de a da o decizie obligatorie, pe care o autoritate nejudiciar nu ar avea puterea s o modifice. Obermeier c. Austria Zumtobel c. Austria Van den Hurk c. Olanda Benthem c. Olanda Dreptul de acces la un tribunal se n elege n drept european printr-un drept de acces concret i efectiv, care presupune ca justi iabilul s beneficieze de o posibilitate clar i concret de a contesta un act care constituie o ingerin n aceste drepturi. Bellet c. Fran a Ajutorul judiciar presupune posibilitatea justi iabilului de a dispune de mijloace concrete de acces la judector i, mai ales, s beneficieze de asisten a unui avocat n procedura judiciar. Chiar dac gratuitatea acestui drept nu este garantat expres dect n procedurile penale (art. 6, al. 3 c), judectorul european consider totui c imposibilitatea de a ob ine asisten judiciar gratuit n cadrul unei proceduri civile ncalc dreptul la un tribunal atunci cnd complexitatea procedurii sau a cauzei face aceast asisten indispensabil sau cnd legea prescrie reprezentarea printr-un avocat. Airey c. Irlanda Lipsa ajutorului judiciar poate antrena o ruptur a egalit ii armelor. Mai ales, atunci cnd adversarul dispune de mijloace materiale importante pentru a-i asigura aprarea. Bertuzzi c. Fran a Steel i Morris c. R.U.131Obliga ia de a se adresa la o jurisdic ie suprem prin avocat nu este incompatibil cu dreptul de acces la un tribunal. Gillow c. R.U. Meftah c. Fran a G.L. i S. L. C. Fran a Obstacolele n calea accesului la judector pot fi de natur juridic. Geouffre de la Pradelle c. Fran a Efectivitatea dreptului la un tribunal poate fi de asemenea nclcat printr-un obstacol de fapt, fie c este vorba despre capacitatea financiar a justi iabilului, despre cuantumul excesiv al unei consemnri fixat pentru o plngere (Ait-Mouhoub c. Fran a) sau despre cheltuieli de procedur prea ridicate (Kreuz c. Polonia), sau despre caren a autorit ilor penitenciare de a transmite apelul de inutului n termen ctre grefa cur ii de apel (Barbier c. Fran a), sau despre un termen de examinare a unui recurs, lipsindu-l de obiect (Schmidt c. Fran a). Ob inerea unei decizii de justi ie Implic dreptul de a ob ine o decizie motivat, care traneaz definitiv un litigiu. 1) O decizie motivat Efectivitatea deciziei de justi ie presupune pentru pr ile n proces dreptul nu numai de a-i prezenta argumentele, ci, de asemenea, dreptul de a fi auzit n realitate. Tribunalul are deci obliga ia de a examina efectiv mijloacele prezentate de ctre pr i, ca urmare, se impune o motiva ie adecvat a judectorului. Un mijloc al crui inciden poate fi decisiv pentru solu ia n spe necesit un rspuns specific i explicit. Ruiz Torija i Hiro Balani c. Spania Higgins c. Fran a J.M.L. c. Luxemburg Totui art. 6, al. 1 nu cere o motivare detaliat a deciziei prin care o jurisdic ie de recurs, care se bazeaz pe o dispozi ie legal specific, ndeprteaz un recurs ca lipsit de anse de succes. Gorou c. Grecia Burg c. Fran a 2) O decizie care s traneze definitiv litigiul Dreptul la un tribunal, aa cum l n elege judectorul european, implic de asemenea respectarea principiului securit ii juridice, cuprins n dreptul la un proces echitabil. 132Brumrescu c. Romnia Securitatea juridic contribuie la preeminen a dreptului i presupune ca solu ia dat definitiv la orice litigiu de ctre tribunale s nu fie repus n chestiune. Ex: judectorul european consider c procedura protestului, care permite preedintelui Cur ii supreme de arbitraj a Ucrainei i procurorului general s atace n permanen , prin recurs n anulare, o hotrre definitiv, este n sine incompatibil cu principiul securit ii raporturilor juridice i constituie o nclcare a art. 6, al. 1 Sovtransavto Holding c. Ukraina Statul este responsabil pentru ingerin a legislatorului ntr-o procedur n curs de drept privat ntre particulari. Responsabilitatea statului cu privire la dreptul la un proces echitabil este angajat cu titlu dublu: n calitatea sa de legislator, deoarece interven ia sa ncalc procesul n beneficiul uneia dintre pr i sau influen eaz deznodmntul litigiului, precum i n calitatea sa de autoritate judiciar, din cauza atingerilor aduse regulilor procesului echitabil, mai ales, egalit ii armelor. Cabourdin c. Fran a Limitrile dreptului de acces la un tribunal Nu este un drept absolut i poate fi obiect al unor limitri implicite. Golder c. R.U. Statul dispune de o oarecare marj de apreciere n aceast materie, sub rezerva ca aceste limitri s nu aduc atingere substan ei nsi a dreptului protejat i s fie propor ional cu scopul legitim urmrit. Ashingdane c. R.U. Principiul egalit ii armelor Este considerat de ctre judectorul european un principiu fundamental al procesului echitabil care caracterizeaz ansamblul dreptului la justi ie. Delcourt c. Belgia Implic obliga ia de a oferi fiecrei pr i o posibilitate rezonabil de a-i prezenta cauza, n condi ii care s nu o plaseze ntr-o situa ie de dezavantaj net n raport cu adversarul su. Dombo Beheer i B.V. c. Olanda Egalitatea armelor ine de pr ile n litigiu i se n elege de ctre CtEDO ca un just echilibru ntre pr i, excluzndu-se expres aplicarea acestui principiu ntre o parte i o jurisdic ie independent care nu ar putea trece drept un adversar al uneia dintre pr i. Niderst-Huber c. Elve ia 133Astfel n eles principiul egalit ii armelor permite sanc ionarea oricror inegalit i n comunicarea actelor pr ilor. Ex: transmiterea doar ctre procuror a unui raport de poli ie fr a-l transmite i aprrii. Kuopila c. Finlanda 1) Implic participarea egal a pr ilor la cutarea probelor. Dombo Beheer c. Olanda Nu se refer la cazul cnd judectorul primete cererea ministerului public de a nu divulga elemente de prob pertinente, care lipsesc persoanele urmrite de posibilitatea de a stabili c au fost instigate s comit infrac iuni de ctre poli iti infiltra i. Edward i Lewis c. R.U. 2) Pr ile trebuie s dispun de aceleai mijloace pentru a-i valorifica argumentele. Nu este aa, de exemplu, atunci cnd nu sunt comunicate persoanei urmrite observa iile aduse Cur ii supreme de ctre procurorul general ntr-o procedur penal n care reprezenta autoritatea de urmrire. Bulut c. Austria Fisher c. Austria Atunci cnd Administra ia fiscal motiveaz sumar i la modul general o decizie de preem iune. Hentrich c. Fran a Sau cnd reclamantul nu beneficiaz, spre deosebire de stat, de o suspendare a termenelor de procedur pe timpul vacan ei judiciare. Platakou c. Grecia Invers, imposibilitatea pentru o parte civil, care nu este asistat de un avocat, de a avea acces la dosarul de instruc iune nu ncalc principiul egalit ii armelor deoarece necesitatea de a pstra secretul instruc iunii justific faptul de a rezerva accesul la dosar avoca ilor, care sunt inu i de secretul profesional, n timp ce acuza ii i pr ile civile, n calitate de persoane private, nu sunt supuse unei asemenea obliga ii. Frangy c. Fran a Menet c. Fran a 3) Egalitatea armelor trebuie garantat de asemenea n exerci iul cilor de recurs. Principiul contradictorialit ii Potrivit CtEDO principiul egalit ii armelor constituie un element al no iunii mai largi de proces echitabil, care nglobeaz de asemenea dreptul fundamental la caracter contradictoriu al procedurii penale. Brandstetter c. Austria 134Este vorba despre garantarea egalit ii pr ilor n fa a judectorului i despre protejarea efectivit ii dezbaterilor contradictorii att n civil ct i n penal. Niderst-Huber c. Elve ia a) Principiul contradictorialit ii implic pentru pr ile la un proces dreptul de a le fi comunicate i de a discuta orice act prezentat judectorului, fie i un magistrat independent, n vederea influen rii deciziei. J.J. c. Olanda Privete: pr ile ntre ele, pr ile n rela ie cu ministerul public, pr ile i o jurisdic ie independent, pr ile i un ter la procedur.Acoper toate fazele procedurii, cele de expertiz tehnic inclusiv, dac aceasta are o influen preponderent asupra deciziei judectorului. Spang c. Elve ia Mantovanelli c. Fran a GB c. Fran a Nu are o ntindere absolut i nu implic n principiu ca dezbaterea s aib loc asupra oricrui document la dosar ci doar asupra celor susceptibile de a avea inciden asupra deznodmntului litigiului. Stepinska c. Fran a Asnar c. Fran a b) Chiar dac principiul contradictorialit ii i cel al legalit ii armelor sunt ambele pr i ale dreptului la un proces echitabil, judectorul european face distinc ie ntre ele n materia de comunicare a elementelor pr ilor. Niderst-Huber c. Elve ia Dezechilibrul de informare este sanc ionat pe baza principiului egalit ii armelor, iar lipsa transmiterii informa iei pe baza dreptului la o procedur contradictorie. Dreptul la un tribunal independent i impar ial Tribunalul trebuie s fie stabilit prin lege reflectnd principiul statului de drept inerent sistemului Conven iei. Lavents c. Letonia 135Se refer la baza legal privind existen a tribunalului i competen a acestuia, precum i la orice dispozi ie de drept intern privind compozi ia tribunalului pentru fiecare cauz, la mandate, la incompatibilit i, la recuzarea magistra ilor. Lavents c. Letonia Come c. Belgia Exigen ele de independen i impar ialitate, care sunt strns legate, pun accentul pe ncrederea pe care trebuie s o inspire tribunalele justi iabililor unei societ i democratice. Remli c. Fran a A. Independen a tribunalelor Cf. jurispruden ei constante ea se apreciaz n lumina criteriilor obiective innd de statutul judectorului modalitatea de desemnare i durata mandatului, inamovibilitatea acestuia, imposibilitatea juridic de a-i da instruc iuni n exerci iul func iunilor lui, existen a unei protec ii contra presiunilor exterioare. Sramek c. Austria Precum i aparen a de independen n ochii justi iabilului (criteriu subiectiv). Findlay c. R.U. Ea se raporteaz la puterea legislativ. Filippini c. San Marino Sau la pr i Langborger c. Suedia Holm c. Suedia Exclude participarea la o jurisdic ie a persoanelor care au rela ii strnse cu pr ile n litigiu. Thaler c. Austria Interven ia legislatorului n cursul procedurii, prin adoptarea unor legi retroactive, aduce de asemenea atingere independen ei func ionale a judectorului. B. Impar ialitatea tribunalului Criterii: face obiectul unei aprecieri subiective i obiective. Piersack c. Belgia 1) Impar ialitatea subiectiv se prezum pn la proba contrarie Remli c. Fran a Lavents c. Letonia1362) Impar ialitatea obiectiv const n a se ntreba dac, independent de conduita personal a judectorului, unele fapte verificabile autorizeaz suspectarea impar ialit ii acestuia din urm. Hauschildt c. Danemarca Pentru judectorul european impar ialitatea tribunalului presupune excluderea ideilor preconcepute din partea judectorilor privind cauza cu care sunt sesiza i i lipsa de ac iuni care ar favoriza una dintre pr i. 3) Garan iile procesului echitabil se aplic fazelor de informare preliminar i de instruc ie judiciar. Cerin a impar ialit ii se impune judectorului de instruc ie, care potrivit Cur ii adopt msuri provizorii care afecteaz drepturile fundamentale ale persoanei supus unei instruc iuni penale. Vera Fernandez-Huidobro c. Spania ntinderea principiului impar ialit ii difer n func ie de natura cumulului de func ii. 1) Exerci iul succesiv a func iilor jurisdic ionale identice n acelai litigiu nu este interzis de art. 6. CtEDO judec de fapt c magistratul care statueaz din nou asupra aceluiai litigiu, dup retrimitere, nu ncalc principiul impar ialit ii numai dac dispozi iile dreptului intern nu impun rennoirea compozi iei completului de judecat. Oberschlinck c. Austria Diennet c. Fran a Thomann c. Elve ia 2) Exercitarea succesiv a unor func ii jurisdic ionale diferite de ctre acelai judector n aceeai cauz a fost ini ial strict interzis de CtEDO. Piersack c. Belgia Findlay c. R.U. De Cubber c. Belgia Concep ia de impar ialitate obiectiv a dus la o interpretare mai supl a cumulului de func ii jurisdic ionale. n materie penal, acesta este admis dac ntinderea i natura msurilor adoptate de ctre judector naintea procesului penal nu sunt de natur, din cauza caracterului sumar a investiga iilor efectuate, s lase impresia c acel magistrat are o prejudecat care l mpiedic s fie considerat impar ial. Criteriu valabil i pentru judectorul de deten ie provizorie i de fond. Sainte-Marie c. Fran a Saraiva de Carvalho c. Portugalia 137Sau de instruc iune i de judecare. Fey c. Austria Padovani c. Italia Invers, CtEDO consider c impar ialitatea obiectiv este atins atunci cnd judectorul a fcut o apreciere prealabil asupra chestiunii pe care trebuie s o judece, aprecierea prealabil presupunnd o identitate de fapte pe care judectorul respectiv le-a cunoscut. Astfel nu este impar ial un magistrat care judec un acuzat dup ce a condamnat ntr-un prim proces un coacuzat. Ferrantelli i Santangelo c. Italia Tierce .a. c. San Marino Perote Pellon c. Spania Cumulul de func ii de urmrire i de judecare rmne totui sanc ionat potrivit principiului cine sesizeaz (sau urmrete) nu poate judeca. Demicoli c. Malta Publicitatea i celeritatea procedurii Publicitatea protejeaz justi iabilii mpotriva unei justi ii secrete i contribuie la pstrarea ncrederii n justi ie. Pretto c. Italia Respectarea acestei garan ii se apreciaz n lumina ansamblului procesului desfurat n ordinea juridic intern i depinde de particularit ile instan ei. Cuprinde: Publicitatea dezbaterilor Publicitatea pronun rii hotrrii1. Publicitatea dezbaterilor Dreptul de a fi ascultat public implic, atunci cnd procedura se deruleaz n fa a unui tribunal care statueaz n prim i ultim instan , dreptul la o audiere, n afara cazurilor excep ionale (absen a unei probleme de drept sau de fapt care s necesite audiere, natura limitat a chestiunii judecate, absen a interesului public). Allan Jacobsson c. Suedia Gc c. Turcia Solu ia invers este valabil pentru o procedur de apel sau de casa ie. Totui publicitatea dezbaterilor este necesar atunci cnd o jurisdic ie de apel trebuie s cunoasc chestiunile de fapt precum i puncte de drept i s se pronun e asupra culpabilit ii celor re inu i 138K. D. B. c. Olanda Helmers c. Suedia Judectorul european admite c aceast garan ie poate fi modelat potrivit naturii mai mult sau mai pu in penale a cauzei (audierea nu este impus n materie de sanc iuni fiscale de exemplu). Jussila c. Finlanda Orice persoan poate renun a expres sau tacit, la publicitatea dezbaterilor judiciare. Pentru a fi valabil renun area nu trebuie s fie echivoc i nici s se loveasc de un interes public important. Hakansson i Sturesson c. Suedia Schuler-Zgraggen c. Elve ia Publicitatea dezbaterilor dar nu i publicitatea pronun rii judec ii este singura garan ie a procesului echitabil care poate face obiectul restric iilor justificate de interesul general. O procedur referitoare la un copil este, potrivit CtEDO un exemplu tip a unei situa ii care justific absen a publicit ii dezbaterilor n vederea protejrii vie ii private a copilului i a pr ilor, precum i pentru a evita atingerea intereselor justi iei. B. c. R.U. P. c. R.U. Publicitatea pronun rii hotrrii este interpretat de CtEDO cu suple e considernd c aceast cerin este satisfcut din moment ce interesa ii au putut face rost de textul acesteia de la grefa instan ei i atunci cnd publicarea hotrrii n culegerile oficiale a fcut posibil un oarecare control al publicului asupra exercitrii jurispruden ei jurisdic iei n cauz. Ernst .a. c. Belgia 2. Celeritatea presupune judecarea cauzei ntr-un termen rezonabil. Aceast durat rezonabil a procedurii protejeaz credibilitatea justi iei i eficacitatea ei. 1) Termenul luat n considerare are ca punct de plecare n materie civil data sesizrii jurisdic iei competente Buccholz c. Germania n materie penal, dies a quo va fi data cnd a fost adus acuzarea n sensul art. 6, al. 1. Eckle c. Germania Bertin-Mourot c. Fran a Termenul care trebuie apreciat acoperind ansamblul procedurii, instan ele de recurs fiind cuprinse n acesta. n materie penal dies ad quem este data deciziei judiciare care statueaz definitiv asupra fundamentului acuza iei i n materie civil data de executare complet a deciziei. Bouilly c. Fran a 139Pinto de Oliveira c. Portugalia 2) Caracterul rezonabil al acestei durate se apreciaz potrivit circumstan elor cauzei i n lumina a trei criterii : - complexitatea cauzei, - comportamentul reclamantului, - comportamentul autorit ilor na ionalit ilor (mai ales cele judiciare). Se impune particularizarea celerit ii atunci cnd procedura angajat risc s fie lipsit de orice efect util reieind de exemplu: din vrsta reclamantului, X c. Fran a (1992) legat de msura plasrii unui copil, Johansen c. Norvegia msura de re inere a unui copil, Laino c. Italia procedura recunoaterii paternit ii, Cultraro c. Italia dac miza financiar este de natur s pun n discu ie activitatea profesional a reclamantului, Doustaly c. Fran a, Garcia c. Fran a n cazul unui conflict de munc ce influen eaz situa ia profesional a reclamantului Delgado c. Fran a. Dreptul la executarea deciziilor de justi ie Principiu: neexecutarea deciziilor justi iei creeaz o situa ie incompatibil cu principiul preeminen ei dreptului, unul dintre fundamentele CEDO. Executarea unei hotrri, a oricrei jurisdic ii, trebuie deci considerat ca fcnd parte integrant din procesul n eles n sensul art. 6. Hornsby c. Grecia ntindere: no iunea de proces echitabil acoper nu doar accesul la judector i derularea procesului ci i punerea n aplicare a deciziilor judiciare, sub rezerva ca acestea s fie definitive i obligatorii. CtEDO condamn neexecutarea hotrrilor din cauza comportamentului administra iei, a autorit ilor judiciare sau a caren elor legislative. Hornsby c. Grecia Antonetto c. Italia Dinu c. Romnia i Fran a Immobiliare Saffi c. Italia Luntre .a. c. Moldova140Executarea deciziei justi iei trebuie s fie complet i perfect i nu par ial. Matheus c. Fran a Sabin Popescu c. Romnia Assanidze c. Georgia Statele au obliga ia pozitiv de a adopta msurile adecvate i suficiente pentru a executa o hotrre definitiv i obligatorie. Ruianu c. Romnia Efect orizontal: CtEDO re ine responsabilitatea statului parte pentru neexecutarea deciziilor judiciare care au drept cauz principal reac ia unei persoane private. n cazul litigiilor private, statul, n calitate de depozitar al puterii publice, trebuie s fac dovada diligen elor i s ia toate msurile rezonabile pentru a asista justi iabilul n executarea deciziilor care i sunt favorabile. Ruianu c. Romnia Ghibusi c. Romnia Pini i Bertani c. Romnia Dreptul la prezum ia de nevinov ie Constituie unul dintre principiile de baz ale dreptului penal modern i se apreciaz n func ie de ansamblul procedurii penale litigioase, care include i modalitatea de administrare a probelor. Bernard c. Fran a Aceast prezum ie este atins dac fr stabilirea legal a culpabilit ii unui re inut (...) o decizie judiciar care l privete reflect sentimentul c este vinovat Minelli c. Elve ia Prejudecarea este criticabil, chiar dac aceasta nu ia forma unei constatri formale ci doar a unei simple motiva ii care reflect faptul c judectorul consider interesatul ca fiind vinovat. Sekanina c. Austria Bhmer c. Germania Sau dac o declara ie n pres a unui magistrat merge n sensul de recunoatere a culpabilit ii acuzatului. Lavents c. Letonia ntindere: Prezum ia de nevinov ie nu se limiteaz la o garan ie procedural proprie procesului penal stricto sensu ci are o ntindere mai larg.1411) Garan ia care reiese din art. 6, al. 2 se aplic materiei penale i este n consecin aplicabil unei proceduri legat de o fraud fiscal sau n materie de sanc iuni administrative. Hentrich c. Fran a Lutz c. Austria O procedur de confiscare dup condamnare face parte din procesul de fixare a pedepsei i iese, prin urmare, din cadrul de aplicare a art. 6, al. 2. Philips c. R.U. Nu i dac reclamantul a fost eliberat n cadrul unei proceduri penale pe fond. Geerings c. Olanda 2) Leag att jurisdic ia cauzei ct i alte organe ale statului. Ea este nclcat dac, fr stabilirea legal prealabil a culpabilit ii celui re inut, un reprezentant al statului face o declara ie care las impresia c interesatul este considerat vinovat. Allenet de Ribemont c. Fran a Y. B. .a. c. Turcia 3) Respectarea art. 6, al. 2 se impune de asemenea, n principiu, persoanelor private, mai ales jurnalitilor, n virtutea efectului orizontal al CEDO. Worm c. Austria Totui judectorul european privilegiaz, la modul general, libertatea presei i o face s prevaleze asupra drepturilor altuia la prezum ia de nevinov ie. Foarte rar necesitatea de a proteja prezum ia de nevinov ie va permite justificarea unei atingeri a libert ii presei. Tourancheau i July c. Fran a Autorit ile de urmrire trebuie s probeze culpabilitatea persoanei urmrite: sarcina probei apar ine acuza iei, iar ndoial este favorabil acuzatului. Barbera Messegue i Jabardo c. Spania Inversarea sarcinii probei aduce atingere acestei reguli. Totui, potrivit CtEDO, prezum iile de fapt i de drept care figureaz n legile represive nu sunt n sine incompatibile cu prezum ia de nevinov ie dac sunt cuprinse n limite rezonabile care in cont de gravitatea mizei i protejeaz drepturile la aprare. Salabiaku c. Fran a142CtEDO precizeaz c art. 6, al. 2 nu poate fi interpretat ca interzicnd, n principiu, executarea for at a sanc iunilor fiscale naintea oricrei decizii judiciare definitive, sub rezerva c statul va men ine aceast facultate n limitele rezonabile i c este asigurat un just echilibru ntre interesele prezente, atunci cnd dreptul intern ofer interesatului posibilitatea de a ob ine pe cale judiciar rambursarea oricrei pl i fcut fiscului. Janosevic c. Suedia Drepturile aprrii Recunoscute la art. 6, al. 3 ele vizeaz s asigure o aprare concret i efectiv individului mai ales n materie penal. Artico c. Italia Makhfi c. Fran a Dreptul la tcere Potrivit CtEDO dreptul de a tcea i de a nu contribui la propria incriminare este o cerin elementar a procesului echitabil chiar dac dreptul de a nu mrturisi mpotriva propriei persoane nu este expres garantat de art. 6. Prin hotrrile sale judectorul european scoate n eviden garan iile implicite ale echit ii procedurale. Imbrioscia c. Elve ia De asemenea, CtEDO enun principiul potrivit cruia utilizarea n cadrul unei proceduri penale a unor declara ii ob inute cu nclcarea art. 3 CEDO (calificat fie ca tortur, fie ca tratament inuman sau degradant) sau a unor probe materiale ob inute direct n urma unor acte de tortur lovete automat echitatea procesului n ansamblul su. Gfgen c. Germania Jalloh c. Germania Totui art. 6 nu se consider nclcat dac elementele de prob n-au jucat un rol decisiv n pronun area verdictului de culpabilitate i dac admiterea lor n-a compromis drepturile legate de aprare. Gfgen c. Germania Bykov c. Rusia 1) Dreptul de a pstra tcerea i de a nu contribui la propria sa incriminare vizeaz sustragerea suspectului de la coerci ia abuziv a autorit ilor. Prescris materiei penale este susceptibil de a se aplica i procedurilor fiscale prin extindere. JB c. Elve ia 143Se refer la orice procedur penal indiferent de complexitatea ei. Saunders c. R.U. Este aplicabil naintea fazei de judecare acoperind i faza de interogatoriu al poli iei, care implic i asisten a unui avocat. Murray c. R.U. Salduz c. Turcia Per a contrario, nu se aplic n procedurile civile. Weh c. Austria Rieg c. Austria 2) Dreptul la tcere implic imposibilitatea antrenrii condamnrii sau recunoaterii faptelor reproate prin pstrarea tcerii. Prin urmare, acuzarea trebuie s-i fundamenteze argumentarea fr recurgere la elemente de prob ob inute prin constrngere sau presiuni, ignornd dorin a acuzatului. Saunders c. R.U. Nu cuprinde i situa ia cnd, de exemplu, un informator al poli iei, avnd aceast sarcin, ob ine mrturii ale acuzatului sau al unui coacuzat, care pot constitui elemente de prob. Allan c. R.U. Pot fi folosite de asemenea probele ab inute independent de voin a suspectului - prelevare de snge sau de ADN. Saunders c. R.U. Curtea a sistematizat trei criterii care permit definirea constrngerii care aduce atingere substan ei dreptului la tcere: 1- natura i gradul de coerci ie 2- existen a unor garan ii potrivite n procedura 3- utilizarea declara iilor interesatului OHalloran i Francis c. R.U. Astfel, dreptul de a pstra tcerea constituie o protec ie a prezum iei de nevinov ie. McGuiness i Quinn c. Irlanda 1443) Dreptul de a pstra tcerea nu este totui absolut. Se va ine cont de ansamblul circumstan elor, mai ales de importan a acordat diverselor elemente de prob, pentru a vedea dac faptul de a trage din tcere concluzii defavorabile acuzatului ncalc art. 6. Prin urmare, dac tcerea acuzatului de una singur atrage concluzia culpabilit ii ea va fi coroborat cu alte elemente de prob. Murray c. R. U. Dreptul de a participa la propriul proces Necesit reunirea condi iilor unei participri efective 1) Acuzatul trebuie, mai nti, s fie informat despre natura i despre cauza acuza iei care i se aduce detaliat i ntr-o limb pe care o n elege. Brocizek c. Italia T. c. Italia Acoper att faptele materiale ct i calificarea juridic a faptelor. Pelissier i Sassi c. Fran a Miraux c. Fran a n materie penal, dreptul acuzatului de a participa real la procesul su, chiar dac nu este garantat expres de art. 6, este un drept inerent unui proces echitabil. Exercitarea efectiv a acestui drept presupune ca interesatul s poat s asiste la dezbateri, dar i s n eleag i s urmreasc dezbaterile. Stanford c. R.U. Statul avnd obliga ia pozitiv de a lua msurile necesare pentru ca persoana urmrit s fie n msur s n eleag acuza iile ce i se aduc i s fie n msur s ia decizii privind procedura care va fi conform cu interesele sale. Vaudelle c. Fran a T. i V. C. R.U. S.C. c. R.U. Totui, art. 6, al. 3 nu cere prezen a fizic a acuzatului n sala de audien e, participarea de la distan , prin videoconferin fiind compatibil cu cerin ele acestui articol. Marcello Viola c. Italia 2) Art. 6, al. 3 lit. e prevede c acuzatul trebuie s beneficieze de asisten a gratuit a unui interpret pentru toate actele de procedur, dac nu n elege limba na ional. 145Kamasinski c. Austria Lagerblom c. Suedia 3) Dreptul acuzatului de a aprea personal este de asemenea garantat de art. 6, chiar dac nu este evocat expres. Ceea ce atrage obliga ia pozitiv pentru stat de a asigura aducerea personal a acuzatului la proces dac acest fapt are o importan special. Colozza c. Italia Kremzov c. Austria Dreptul de a se apra adecvat Acuzatul trebuie s poat beneficia de o aprare concret i efectiv. Ceea ce implic dreptul de a dispune de timpul i de facilit ile necesare la pregtirea aprrii. Artico c. Italia Astfel posibilitatea de a formula ulterior un recurs mpotriva deciziei de condamnare nu trebuie s fie mpiedicat de absen a motiva iei acestei decizii. Hadjianastassiou c. Grecia Art. 6, al. 3, lit. c garanteaz acuzatului dreptul fie de a se apra el nsui, fie de a avea asisten a unui aprtor pe care l alege sau care i-a fost numit din oficiu gratuit. 1) Dreptul de a se apra personal implic un drept de acces la dosar i de comunicare a elementelor procedurii. Foucher c. Fran a Frangy c. Fran a 2) Dreptul la asisten a unui avocat este aplicabil la ansamblul procedurii, din faza de instruc iune preliminar desfurat de poli ie. Este un drept care va fi garantat i de inu ilor. Imbrioscia c. Elve ia Ezeh i Connors c. R.U. Salduz c. Turcia Dayannan c. Turcia Adamkiewicz c. Polonia Brusco c. Fran a Karadag c. Turcia146Pentru a fi compatibile cu art. 6, al. 3, lit c, restric iile la dreptul garantat trebuie s fie urmarea unor cauze imperioase i s nu aduc atingere iremediabil drepturilor la aprare. Salduz c. Turcia b) Dreptul de a fi asistat de un avocat din oficiu este dublu condi ionat: 1- acuzatul s nu fi avut mijloacele necesare remunerrii unui aprtor; 2- dac interesele justi iei o cer. Quaranta c. Elve ia Pham Hoang c. Fran a Asisten a judiciar trebuie s fie efectiv, iar n caz de caren manifest a unui avocat din oficiu, statul nu trebuie s rmn pasiv pentru a asigura efectivitatea acestui drept. Czekalla c. Portugalia Daud c. Portugalia Totui dreptul la alegerea unui avocat nu este unul absolut. Croissant c. Germania Lagerblom c. Suedia c) Acuzatul trebuie s poat comunica fr piedici cu aprtorul su, fr a fi auzit de un ter . S. c. Elve ia Brennan c. R.U. calan c. Turcia 3) Refuzul acuzatului de a se prezenta nu justific privarea sa de dreptul la asisten efectiv a unui aprtor. ntr-o jurispruden constant CtEDO consider c dreptul de a fi efectiv aprat nu poate fi subordonat ndeplinirii unor condi ii excesiv de formalizate i c un acuzat nu va putea pierde acest beneficiu prin absen a de la dezbateri n fa a cur ii de apel. Van Geyseghem c. Belgia Van Pelt c. Fran a Karatas i Sari c. Fran a147Dreptul la interogarea martorilor Const n dreptul acuzatului de a putea contesta o mrturie i de a interoga autorul acesteia i de a face s fie auzi i martorii si n aceleai condi ii ca i martorii acuzrii (art. 6, al. 3, lit. d). Este un aspect particular al principiului contradictorialit ii. Principiu: elementele de prob, dintre care fac parte i martorii, trebuie aduse n fa a acuzatului n edin de audiere public, n vederea unei dezbateri contradictorii. Kostovski c. Olanda Windisch c. Austria 1) No iunea de martor are un sens autonom potrivit Conven iei i se n elege ca orice persoan a crui afirma ii sunt aduse n fa a judectorului i de care acesta ine cont pentru a fonda o condamnare. Bnisch c. Austria Se aplic exper ilor, pr ii civile sau coinculpa ilor. Bnisch c. Austria Brandstetter c. Austria Bricmont c. Belgia Luca c. Italia 2) Dreptul de a interoga martorii nu este absolut i nu permite convocarea sau interogarea oricrui martor al aprrii sau acuzrii. Judectorul na ional va fi cel care va judeca utilitatea unei oferte de prob produs de un martor. Vidal c. Belgia Kamasinski c. Austria Sadi c. Fran a Principiul potrivit cruia martorul trebuie interogat n timpul audien ei publice poate fi obiect al unor excep ii, mai ales atunci cnd martorul este anonim sau pentru a proteja martorii minori n cadrul procesului penal, privind infrac iunile cu caracter penal. P.S. c. Germania De asemenea, interesul public nu poate justifica utilizarea n procedura penal a unor elemente de prob adunate n urma unei provocri a poli iei. Teixeira de Castro c. Portugalia Edwards i Lewis c. R.U. Ramanauskas c. Letonia 148Dreptul la un recurs efectiv Art. 13Text: Orice persoan ale crei drepturi i libert i recunoscute de prezenta conven ie au fost nclcate are dreptul de a se adresa efectiv unei instan e na ionale, chiar i dac nclcarea ar fi fost comis de persoane care au ac ionat n exercitarea atribu iilor lor oficiale. Inspira ie: Art. 8 DUDO Texte apropiate: Art. 2, al. 3 PIDCP i art. 25 CADO. Enun un mod de garantare a drepturilor protejate de CEDO valorificndu-le. Este un drept complementar care nu are existen independent i nu poate fi invocat dect n legtur cu un alt drept recunoscut de instrumentul conven ional. Totui CtEDO i-a dat o for autonom care poate fi apreciat sub dou unghiuri. 1) Dreptul la recurs nu este dect consecin a juridic a nclcrii unui drept substan ial al Conven iei, dar subordonarea acestui drept constatrii unei nclcri a unui drept substan ial al CEDO ar nsemna privarea lui de orice efect, deoarece stabilirea acestei nclcri ar fi obiect al recursului. Curtea european a n eles s dea un efect util art. 13 judecnd c un reclamant se poate prevala de art. 13 fr s fac proba prealabil a nclcrii unui alt articol CEDO. Klass c. Germania Dreptul la recurs efectiv este de asemenea recunoscut oricui pretinde o nclcare a drepturilor sale protejate de CEDO din moment ce o astfel de preten ie poate fi protejat n sensul Conven iei. Boyle i Rice c. R.U. Plattform Arzte fr das Leben c. Austria Prin urmare, acest drept poate fi nclcat fr ca un alt drept s fi avut aceiai soart. Valsamis c. Grecia n consecin , CtEDO accept s constate o nclcare a art. 13, indiferent dac s-a constatat sau nu o nclcare a unui drept substan ial al CEDO. Statele trebuie s asigure n dreptul lor intern un recurs care s permit prevalarea de substan a drepturilor consacrate de CEDO. Soering c. R.U. Observer i Guardian c. R.U. Costello-Roberts c. R.U.1492) Dreptul la un recurs efectiv intr n concuren cu alte drepturi de natur echivalent, cum ar fi dreptul la control al legalit ii deten iei protejat de art. 5, al. 4 sau cu dreptul la un proces echitabil. Judectorul european are tendin a s considere c art. 13 fundamenteaz o garan ie de ordin general, care nu se aplic n cazuri n care intervin garan iile mai specifice i mai stricte ale art. 5, al. 4. Brannigan i McBride c. R.U. Chahal c. R.U. Sau garan iile art. 6 al. 1. Airey c. Irlanda Ganci c. Italia Cu toate acestea, n materia duratei rezonabile a procesului (art. 6, al. 1), potrivit jurispruden ei constante art. 6, al. 1 constituia o lex specialis n raport cu art. 13, a cror garan ii erau absorbite de ctre aceasta. n consecin , CtEDO, dup ce a constatat o nclcare a art. 6 pentru termen rezonabil al procedurii, considera inutil examinarea captului de cerere reieind din art. 13 privind absen a recursului n drept intern care s permit denun area duratei excesive a procedurii. Allan Jacobsson c. Suedia Revenind la aceast jurispruden hot. Kudla c. Polonia lrgete sensibil cmpul de aplicare al art. 13. ncepnd cu aceast hotrre CtEDO interpreteaz art. 13 n sensul c garanteaz un recurs efectiv n fa a unei instan e na ionale care permite plngerea pentru o disconsiderare a obliga iei, impuse de art. 6, al. 1, de a examina cauzele n termene rezonabile. Statul parte are deci obliga ia de a institui n sistemul su juridic intern o cale de recurs specific care permite justi iabilului s se plng de durata procedurii care ncalc art. 13. Subsidiaritatea Prin enun area dreptului la recurs efectiv n fa a unei instan e na ionale art. 13 consacr caracterul subsidiar al garan iei europene legnd-o de regula epuizrii cilor de recurs interne. Kudla c. Polonia Mifsud c. Fran a Broca i Tixier-Micault c. Fran a Instan a intern poate fi i una nonjurisdic ional dac prezint unele garan ii de independen , de impar ialitate i de procedur. Klass c. Germania Diana c. Italia Camenyind c. Elve ia150Statul are deci o obliga ie pozitiv de a oferi individului n dreptul intern un mijloc de redresare a situa iei contrar Conven iei, indiferent de autorul nclcrii. n consecin absen a unui recurs n dreptul intern mpotriva unei sanc iuni disciplinare, pronun at mpotriva unui elev (Valsamis c. Grecia) sau a unui de inut lovit de o msur de prelungire a izolrii (Ramirez-Sanchez c. Fran a) sau mpotriva unui refuz a directorului nchisorii de a transmite scrisoarea de inutului (Frrot c. Fran a) pentru singurul motiv c este vorba despre o msur de ordin interior, constituie nclcare a art. 13. Efectivitatea recursului trebuie asigurat att n fapt ct i n drept. El nu trebuie s fie dependent de ac iunea autorit ilor publice i s fie accesibil interesa ilor. Gurepka c. Ukraina Observer i Guardian c. R.U. Vilvarajah c. R.U. Exigen a efectivit ii este cu att mai puternic dac n cauz este vorba despre un drept intangibil. Bati .a. c. Turcia Aksoy c. Turcia Assenov c. Bulgaria McCann c. R.U. Edwards c. R.U. Chahal c. R.U. Jabari c. Turcia Chamaev .a. c. Georgia i Rusia Gebremedhin c. Fran a Exigen a recursului efectiv implic un recurs care s se opun executrii unei msuri de expulzare colectiv a strinilor (art. 4, Ptc. 4) nainte de rezultatul examinrii de ctre autorit ile na ionale a compatibilit ii acestei msuri cu CEDO. Conka c. Belgia Dac este deschis n dreptul intern la o cale de recurs specific pentru plngeri legate de durata excesiv a procedurii, recursul efectiv este, potrivit CtEDO, cel care permite fie s intervin ct mai curnd decizia jurisdic iei sesizate, fie s dea justi iabilului o repara ie adecvat pentru ntrzierile acuzate. Brusco c. Italia Mifsud c. Fran a De curnd, judectorul european leag dreptul la recurs efectiv de executarea deciziilor justi iei. Iatridis c. Grecia 151Dreptul de proprietate Art. 1, Protocolul nr. 1 la CEDODreptul de proprietate a fost inclus de unii autori n categoria celor de natur civil n timp ce al ii l numr printre drepturile economice. nsi includerea acestui drept n categoria celor fundamentale a fost pus n discu ie. Astfel, pornind de la valoarea esen ial pentru existen a individului atribuit propriet ii private, dreptul care o protejeaz nu poate fi dect unul fundamental. Recunoscut ini ial de autorii DUDO (art. 17), inclus apoi n Conven ia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasial (art. 5, al. d), dreptul de proprietate nu se mai regsete printre cele protejate n Pactele interna ionale din 1966. Acest fapt se nscrie n tendin a ONU din acea perioad care considera proprietatea individual depit i absorbit de proprietatea popoarelor, proclamat intangibil de art. 47 al PIDCP. Texte apropiate: Art. 14 din CADOP Art. 21 din CADO Avnd n vedere sensibilitatea politic atribuit protec iei dreptului de proprietate, autorii CEDO nu l-au inclus ini ial n textul conven ional. Protec ia juridic a fost ns extins asupra acestui drept la timp foarte scurt dup adoptarea CEDO prin includerea lui n primul Protocol adi ional la acest document, adoptat 20 martie 1952. Timp de 30 de ani, n jurispruden a organului de control al Conven iei nu s-a putut remarca o nclcare a acestui drept. Abia n anii 1980, ncepnd cu hot. Sporrong i Lnnroth din 23 septembrie 1982 s-a produs o adevrat revolu ie (Margunaud, 2008) n dreptul european al protec iei propriet ii, art. 1 din Ptc. nr. 1 fiind rescris. 1. Lectura art. 1 din Ptc. nr. 1 la CEDO Text: Orice persoan fizic sau juridic are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa dect pentru cauz de utilitate public i n condi iile prevzute de lege i de principiile generale ale dreptului interna ional. Dispozi iile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consider necesare reglementrii folosirii bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribu ii, sau a amenzilor.152Primul alineat consacr dreptul pentru orice persoan fizic i juridic de a-i vedea bunurile protejate i interzice privarea de aceast proprietate, n timp ce al doilea garanteaz prerogativele statului n materie economic i fiscal. Potrivit interpretrii dat de CtEDO art. 1 din Ptc. 1 garanteaz dreptul de proprietate, avnd n vedere c dreptul de a dispune de bunurile sale constituie un element tradi ional fundamental al dreptului de proprietate. Marckx c. Belgia ncepnd cu hot. Sporrong i Lnnroth art. 1 din Ptc nr. 1 s-a interpretat n sensul c ar cuprinde trei norme. 1) Prima care se exprim n prima fraz a al. 1 i con ine un caracter de ordin general, enun principiul respectrii propriet ii; 2) A doua, cuprins n a doua fraz a aceluiai alineat, vizeaz privarea de proprietate i o supune unor condi ii; 3) A treia, consemnat n al doilea alineat, recunoate statelor contractante puterea de a reglementa folosirea bunurilor potrivit interesului general. Hot. James c. R.U. din 21 februarie 1986 precizeaz c aceste trei reguli sunt legate ntre ele deoarece a doua i a treia sunt exemple particulare de atingere a dreptului de proprietate i trebuie deci interpretate n lumina principiului consacrat n prima dintre aceste reguli. Astfel, printr-o interpretare interdependent a prevederilor acestor dou alineate CtEDO a putut verifica dac n cauzele supuse judecrii a fost men inut un just echilibru ntre exigen ele interesului general i imperativele protec iei drepturilor fundamentale ale individului. Dup hot. Sporrong i Lnnroth norma din prima fraz a al. 1 servete drept principiu de interpretare a ntregului text i permite de asemenea sanc ionarea autonom a atingerilor aduse substan ei dreptului de proprietate. Dnd no iunii de bunuri o for autonom, judectorul european a lrgit sensibil cmpul de aplicare a dreptului de proprietate. Gasus Dosier und Frdertechnik Gmbh c. Olanda Oneryildiz c. Turcia n eleas n sens larg, no iunea de bunuri poate avea semnifica ia de unele drepturi i interese care constituie active. Oneryildiz c. Turcia153Jurispruden a Cur ii europene relev o extindere substan ial a protec iei bunurilor n a cror categorie sunt incluse: a) Bunuri incorporale, pe lng cele corporale, cum ar fi: - o clientel (Van Marle c. Olanda); - interesele economice legate de exploatarea unui debit de buturi (Tre Traktrer Aktielobag c. Suedia); - un proiect imobiliar (Pine Valley c. Irlanda); - pr i sociale (St S i T c. Suedia; Sovtransavto Holding c. Ucraina); - drepturi asupra bunurilor succesorale, din moment ce succesiunea este deschis (Inze c. Austria, Mazurek c. Fran a); - proprietatea intelectual, avnd n vedere c marca comercial constituie un bun, din momentul nregistrrii definitive potrivit regulilor n vigoare n statul n cauz (Anheuser-Busch Inc. c. Portugalia); - o oper spiritual, protejat de dreptul de autor (Balan c. Moldova). b) Crean ele beneficiaz de calificarea de bunuri fiind analizate ca valori patrimoniale. O crean este calificat astfel dac este constituit. Potrivit jurispruden ei europene o crean nu poate fi considerat un bun n sensul art. 1 dect dac ea a fost constatat sau stabilit printr-o decizie judiciar trecut n puterea lucrului judecat. Raffineries grecques Stran i Stratis Andreadis c. Grecia (crean contractual recunoscut printr-o sentin de arbitraj definitiv i obligatorie) Fernndez-Molina Gonzlez . a. c. Spania O crean virtual, dac nu a fost nici contestat, nici lichidat printr-o decizie judiciar, va fi de asemenea considerat bun din moment ce interesatul are o speran legitim de a-i vedea crean a concretizat. Pressos Compania Naviera SA .a. c. Belgia (crean n repararea prejudiciului) Criteriul decisiv al unei speran e legitime protejat prin art. 1 din Ptc. 1 rezid n existen a unui fundament suficient n dreptul intern, care ar califica valoarea patrimonial a crean ei reclamantului inclus n scopul protec iei art. 1 al. Ptc. 1. Kopecky c. Slovacia Totui, existen a unei contesta ii reale sau a unei preten ii nu este suficient pentru a stabili o speran legitim fr o prevedere na ional n acest sens. Von Maltzan .a. c. Germania154Legile retroactive pun adesea n joc drepturi patrimoniale fiind astfel susceptibile de a aduce atingere dreptului de proprietate. No iunea de speran legitim fundamenteaz aplicabilitatea art. 1, Ptc. 1 i deschide calea controlului compatibilit ii acestor legi cu aceast dispozi ie. Lecarpentier .a. c. Fran a Draon c. Fran a Maurice c. Fran a No iunea de speran legitim are totui nite limite care reies din jurispruden a bine stabilit a aceleiai instan e europene. Astfel, art. 1, Ptc.1, este aplicabil doar bunurilor actuale i nu garanteaz un drept de a deveni proprietar al unui bun i, mai ales, de a primi un bun pe cale de succesiune sau de liberalitate. Marckx c. Belgia Merger i Cros c. Fran a Curtea european a limitat astfel aplicarea speran ei legitime n cadrul contenciosului restituirii bunurilor confiscate de regimurile comuniste. Nici speran a de a vedea recunoscut supravie uirea unui vechi drept de proprietate imposibil de exercitat efectiv de mult timp, nici o crean condi ional care se stinge pentru faptul nerealizrii condi iei nu pot fi considerate drept bunuri n sensul art. 1 din Ptc. 1. Malhous c. Republica Ceh Mosteanu .a. c. Romnia c) n scopul aplicrii dinamice a dreptului la nediscriminare, judectorul european consider c o presta ie social se situeaz n cmpul de aplicare a art. 1. Ptc. 1 avnd n vedere natura patrimonial a acesteia. Gaygusuz c. Austria (aloca ie de urgen pentru un omer) Willis c. R.U. (aloca ie de vduv) Bchen c. Republica Ceh (aloca ie de pensionare) De asemenea, o obliga ie de a plti o cotiza ie social intr n cmpul de aplicare a art.1, al. 2 din Ptc. 1 cu titlu de plat de impozite sau de alte contribu ii i amenzi. Van Raalte c. Olanda155Drepturi ce decurg din exercitarea unei profesii, de regul una liberal. Fosta Comisie a decis c nu constituie un bun, n sensul art. 1, volumul de activitate al unei persoane care practic o asemenea profesie, volum supus riscurilor inerente vie ii economice, i nici speran a notarilor publici ca onorariile lor s nu le fie diminuate printr-o viitoare reglementare. Fdration grecque des commissionnaires en douane, Gialouris e autres c. Grecia X c. Germania (1978) n schimb, tot fosta Comisie a decis c dreptul medicilor de a pretinde actualizarea onorariilor pltite de pacien i pentru consulta iile medicale pe care le efectueaz, drept care rezult din conven iile ncheiate cu organismele publice de securitate social, constituie un bun n sensul art. 1 bucurndu-se de protec ia instituit de acesta. Association des ommipracticiens c. Danemarca Judectorul european re ine o accep iune foarte larg a dreptului de proprietate, care faciliteaz autonomia no iunii de bun. Pe de o parte, Curtea admite c dreptul la respectarea bunurilor poate fi invocat n legtur cu diverse titluri. De exemplu, clientela unui organizator de spectacole n aer liber expulzat de municipalitate de pe terenul pe care l nchiria a fost considerat un bun. Iatridis c. Grecia De asemenea, o locuin de familie construit ilegal n apropierea unei gropi de gunoi reprezint un interes economic substan ial constituind un bun n sensul art. 1, Ptc. 1. Oneryildiz c. Turcia n alt caz, Curtea a analizat toleran a implicit a autorit ilor, care a stimulat speran a legitim a reclamantului, ca pe o recunoatere de facto a interesului patrimonial a reclamantului care inea la locuin a sa. Osman c. Bulgaria Pe de alt parte, faptul c dreptul intern nu recunoate un interes particular ca drept sau ca drept de proprietate nu mpiedic interpretarea acestui interes drept bun. Brosset-Triboulet .a. c. Fran a Depalle c. Fran a Tendin a jurispruden ei europene de a socializa no iunea de bunuri se manifest chiar n absen a unui titlu de proprietate, din moment ce resursele economice i veniturile pe care interesa ii le 156trag din ansamblul activit ilor lor economice (case construite pe terenurile ascenden ilor lor, cultivarea acestor terenuri, dreptul asupra terenurilor comunale, activit i de cretere a animalelor...) constituie, potrivit judectorului european, bunuri n sensul art. 1, Ptc. 1. Dogan .a. c. Turcia ntinderea dreptului garantat n timp ce n dreptul intern, ca i n dreptul interna ional, garantarea efectiv a dreptului de proprietate este nso it de un drept la indemnizare, absen a unei dispozi ii privind indemnizarea n textul european face iluzorie protec ia dreptului de proprietate n caz de atingere. James c. R.U. Pentru a suplini aceast lips, judectorul european a completat textul art. 1 prin interpretarea sa statund c: Obliga ia de a indemniza reiese implicit din art. 1, Ptc. 1 luat n ansamblu Lithgow c. R.U. Cmpul de protec ie a art. 1, Ptc 1 a fost sensibil lrgit prin interven ia obliga iilor pozitive. Oneryildiz c. Turcia a) CtEDO consider c protec ia efectiv a dreptului de proprietate poate cere msuri pozitive. Iar statul care refuz, de exemplu, s intervin prin autorit ile sale publice pentru a executa o decizie de expulzare a celor care ocup proprietatea reclamantului nu i ndeplinete obliga ia pozitiv referitoare la protec ia acestui drept. Matheus c. Fran a b) n ciuda tcerii textului conven ional, jurispruden a european confirm existen a unei exigen e procedurale inerent acestei dispozi ii. Astfel procesul decizional privind msura care aduce atingere dreptului de proprietate trebuie s fie echitabil i s ofere persoanei atinse ocazia adecvat de a-i expune cauza n fa a autorit ilor competente n vederea contestrii efective a acestei msuri. Agosi c. R.U. Jokela c. Finlanda c) Judectorul european a recunoscut efectul orizontal al dreptului de proprietate, afirmnd c CEDO oblig statele pr i s adopte msuri necesare pentru a proteja dreptul de proprietate chiar i n cazurile litigiilor ntre persoanele fizice sau juridice. Este vorba despre o obliga ie procedural materializat prin stabilirea unei proceduri judiciare care s permit tribunalelor s traneze eficient i echitabil orice eventual litigiu ntre persoanele private. Sovtransavto Holding c. Ucraina Anheuser-Busch Inc. c. Portugalia 157Zehentner c. Austria Limitrile dreptului de proprietate Privarea de proprietate, fr a fi expres definit de ctre judectorul european, constituie potrivit jurispruden ei un transfer de proprietate, care rezult din deposedarea formal de obiectul propriet ii. Sporrong i Lnnroth c. Suedia Pentru a fi legal o privare de proprietate trebuie s urmreasc un scop de utilitate public i s aib loc n condi ii prevzute de lege i principiile generale de drept interna ional. Curtea atribuie no iunii de utilitate public un sens larg. Astfel, un transfer de proprietate rspunde utilit ii publice dac este efectuat n beneficiul ansamblului colectivit ii, dar i chiar dac colectivitatea, n ansamblul ei, nu se servete sau nu profit de bunul n chestiune, atunci cnd este operat n cadrul unei politici legitime de ordine social-economic sau de alt fel, mai ales, a unei politici de justi ie social. n aceast materie, Curtea las legislatorului na ional grija de a defini imperativele utilit ii publice, sub rezerva ca judecarea sa s nu fie lipsit n mod manifest de baz rezonabil. James c. R.U. Trimiterea la legea i la principiile de drept intern presupune mai nti existen a unor norme de drept intern suficient de accesibile, precise i previzibile. Legea intern trebuie deci s defineasc cu precizie suficient condi iile i modalit ile de privare de proprietate. Belvedere Alberghia S.r.l. c. Italia Giacobbe .a. c. Italia Reglementarea folosirii bunurilor Potrivit jurispruden ei europene, prin reglementarea folosirii bunurilor se n elege o msur care vizeaz s limiteze sau s controleze folosirea propriet ii. Sporrong i Lnnroth c. Suedia Mellacher .a. c. Austria n accep iunea Cur ii o confiscare ine de reglementarea folosirii bunurilor dac este prevzut de lege i dac urmrete un interes general. Handyside c. R.U. Air Canada c. R.U. Bowler International Unit c. Fran a 158Astfel, pentru a fi conform Conven iei reglementarea folosirii bunurilor trebuie s rspund unui interes general, statele avnd libertatea de a defini ce este necesar pentru aceast reglementare potrivit art. 1, al. 2, Ptc. 1. CtEDO consider c legislatorul beneficiaz de o marj larg pentru a se putea pronun a asupra existen ei unei probleme de interes general. a) Statele beneficiaz de aceast marj larg pentru punerea n aplicare a unor politici sociale i economice. Astfel, Curtea a constat c in de interesul general urmtoarele situa ii: - organizarea unei profesii importante pentru ansamblul sectorului economic (Van Marle c. Olanda) - interzicerea importului de aur (Agosi c. R.U.) - amenajarea urban (Allan Jacobsson c. Suedia) - politica locuin elor (Hutten-Czapska c. Polonia, Spadea i Scalabrino c. Italia) - sesizarea de ctre vam a unui avion care a servit pentru import de droguri (Air Canada c. R.U.) b) Jurispruden a constant recunoate statelor o marj larg de apreciere n materia protec iei mediului. Fredin c. Suedia Hamer c. Belgia Turgut .a. c. Turcia Brosset-Triboulet .a. c. Fran a c) Pentru un stat membru al UE i parte la CEDO interesul general poate fi de natur comunitar. Bosphorus Airways c. Irlanda Potrivit art. 1 din Ptc. 1, reglementarea folosirii bunurilor include obliga ia de a plti impozite. Darby c. Suedia Gasus Dosus Dosier und Frdertechnik Gmbh c. Olanda Atingerea substan ei dreptului de proprietate Substan a dreptului de proprietate este atins atunci cnd acest drept, chiar dac este intact dpdv juridic, devine precar prin limitrile aduse din cauza incertitudinii permanente care afecteaz situa ia juridic a bunului fiind astfel lipsit de con inut. Judectorul subliniaz necesitatea de a privi dincolo de aparen e i de a analiza realit ile situa iei litigioase. Sporrong i Lnnroth c. Suedia Constituie astfel atingere a dreptului de proprietate n substan a sa: - interdic ia de a construi i un permis de expropriere care ating nite propriet i imobiliare, neexecutate 20 de ani. 159Sporrong i Lnnroth c. Suedia - o procedur de dezmembrare cu transfer provizoriu de terenuri care a durat 15 ani sau 9 ani Erkner i Hofauer c. Austria Poiss c. Austria Wiesinger c. Austria - exercitarea de ctre stat a dreptului su de preem iune asupra vnzrii unei opere dup 10 ani de la realizarea acesteia Beyeler c. Italia - o expropriere n fapt care, n absen a exproprierii formale, priveaz bunul de orice disponibilitate Papamichalopoulos c. Grecia Karagiannis c. Grecia - o confiscare de fapt a unor obiecte de valoare sechestrate ilegal de poli ie Vasilescu c. Romnia Incertitudinea care afecteaz situa ia bunului poate de asemenea s-i gseasc sursa ntr-un obstacol de fapt care potrivit Cur ii poate nclca Conven ia precum un obstacol juridic. Loizidou c. Turcia Dogan .a. c. Turcia Pentru a fi conform cu CEDO atingerea principiului respectrii propriet ii trebuie s fie prevzut de lege. Iatridis c. Grecia Curtea leag, de asemenea, dreptul la executarea deciziilor de justi ie de respectarea dreptului de proprietate. Georgiadis c. Grecia Antonetto c. Italia Prodan c. Moldova Broniowski c. Polonia Sarica i Daliver c. Turcia Controlul propor ionalit ii n materia limitrilor dreptului de proprietate trebuie men inut un just echilibru ntre exigen ele interesului general al comunit ii i imperativele protejrii interesului individual. Aprecierea acestui echilibru se refer la condi iile de despgubire, dreptul la indemnizare fiind un element constitutiv al dreptului de proprietate. James c. R.U.160Judectorul european include n controlul exercitat i latura procedural a acestei proceduri n sistemul juridic na ional. Jokela c. Finlanda Maupas c. Fran a Lipsa indemnizrii nu poate fi justificat dect n circumstan e excep ionale. Ex-regele Greciei .a. c. Grecia Statele trebuie s respecte i un termen rezonabil al indemnizrii care trebuie s fie una adecvat. Guillemin c. Fran a Piron c. Fran a Akkus c. Turcia Almeida Garrett, Mascarehas Falacao .a. c. Portugalia161