Rotary Contact 06 2012

  • Published on
    24-Mar-2016

  • View
    225

  • Download
    3

DESCRIPTION

Rotary Contact 06-2012

Transcript

1juin 2012 n 3 41200 Million Dollar Challenge: een onverhoopt succes Les femmes au Rotary : des faits et des chiffres Rc Antwerpen realiseert Matching Grant in eigen land Pdaler ensemble pour les enfants leucmiques Interview Karel Van Eetvelt (UNIZO) Le rve des enfants esclaves du Ghana enfin ralisn 341 juni | juin 2012 | maandelijks | mensuel | REACH WITHIN TO EMBRACE HUMANITY2012 RI Convention in Bangkok Monika Lozinska RIinhoud sommairenr 341 juni | juin 2012 Verschijnt 11 x per jaar / Parat 11 x par an asbl vzw RBS D 1620 D 1630 D 2170 AVENUE DE LEXPOSITION UNIVERSELLE 68 WERELDTENTOONSTELLINGSLAAN BRUXELLES 1083 BRUSSEL TEL. 02 420 35 00 FAX 02 420 11 10 e-mail: rotarycontact@rotary.belux.org www.rotary.belux.org1JUIN 2012 N 3 41200 Million Dollar Challenge: een onverhoopt succes Les femmes au Rotary : des faits et des chiffres Rc Antwerpen realiseert Matching Grant in eigen land Pdaler ensemble pour les enfants leucmiques Interview Karel Van Eetvelt (UNIZO) Le rve des enfants esclaves du Ghana enfi n ralisn 341 juni | juin 2012 | maandelijks | mensuel | REACH WITHIN TO EMBRACE HUMANITY2012 RI Convention in Bangkok Monika Lozinska RIROTARY INTERNATIONAL4 RI presidents message 5 Boodschap van de drie DGs Message des trois DG 6 Flash Info 8 Geslaagde mijlpaal in strijd tegen polio 9 Lultime challenge, cest maintenant 10 Vrouwen bij Rotary: feiten en cijfers 11 Kalyan Banerjee : op het wereldtoneel - sur la scne mondiale 12 Les femmes au Rotary : des faits et des chiffres 13 Resultaten van de RI-fotowedstrijd Rsultats du concours photo du RI 14 RI-conventie 2012: Bangkok ademde Rotary 15 Convention 2012 du RI : le pays des mille sourires... une ralitMAGAZINE ROTARY BELGIUM - LUXEMBURG16 Pioniers op Antarctica 17 Pdaler ensemble pour les enfants leucmiques 18 Agenda 21 Focus 22 ZZG begint aan een nieuw hoofdstuk 23 Nouvelle tape pour HSF 24 Karel Van Eetvelt: Economie blijft de motor van de welvaartsstaat 26 La trs trange histoire de Jim Thompson 28 Jeugd & Techniek blijft groeien n boeien 29 Le rve des enfants esclaves du Ghana sest enfin ralis 30 Der Traum der Sklavenkinder Ghanas ist in Stein und Beton wahr geworden 32 De boekenplank Au rayon livresCLUBS33 en volgende 36 et suivantes At Coca-Cola Enterprises, we have made solid progress towards reducing our environmental impact and cutting our carbon emissions.Thats today. What about tomorrow? Were looking more closely at every stage of our product value chain from how we source ingredients to what happens after our drinks are enjoyed. So weve set ourselves an ambitious target: by 2020, were aiming to reduce the carbon footprint of the drink in your hand by a third. And thats not all: were on our way to becoming a zero-waste business.Thats how a refreshing drink can inspire our employees, our customers, our suppliers and our communities to work together to make things better today and help build a more sustainable tomorrow for us all.Can a drink help build a susTainable TomorroW? Follow us on our journey www.ccesustainabilityplan.com www.facebook.com/CokeCCE @CokeCCE0657 Coca-Cola Enteprises advert.indd 1 02/03/2012 20:27Wie een tekst en foto('s) doorstuurt naar de redactie van Rotary Contact, gaat akkoord met de publicatie ervan in ons tijdschrift en op onze website.Toute personne envoyant texte et photo(s) la rdaction de Rotary Contact en accepte la publication dans la revue ainsi que sur notre site internet.VERANTWOORDELIJKE UITGEVER DITEUR RESPONSABLE Paul Gelders Bovelingenstraat 230, 3870 HeersSECRETARIAAT - SECRTARIAT Lut Van RansbeeckRAAD VAN BESTUUR CONSEIL DADMINISTRATIONVOORZITTER - PRSIDENT Alain Van de Poel PDG 2170VICE-VOORZITTER - VICE-PRSIDENT Paul Gelders PDG 1630EREVOORZITTERS PRSIDENTS HONORAIRES Emiel Sanders PDG 2170 Johan Verhaeghe PDG 1620 Jules De Vleminck PDG 2170 Paul Coppens PDG 1620LEDEN RvB - MEMBRES C.A. Claude Arnold DG 2170 Patrick Backx DGE 2170 Frederik Baggen PDG 1630 Paul Coppens PDG 1620 Jean-Paul Deconinck DG 1620 Johan De Leeuw PDG 1620 Gui Milants PDG 2170 Jo Renard DG 1630 Dirk Schockaert DGE 1620 Jacques Vermeire DGE 1630REDACTIERAAD - COMIT DE RDACTION Alain Van de Poel PDG 2170 Paul Gelders PDG 1630 Johan De Leeuw PDG 1620 Steven Vermeylen Denis CrepinLAY-OUT www.propaganda.beLid van de unie van de uitgevers van de periodieke pers. Overname verboden zonder voorafgaande toestemming. Vanwege strikte eisen naar vorm en inhoud is een nalezing van iedere tekst nood-zakelijk. De redactie behoudt zich het recht voor de nodige veranderingen aan te brengen. Membre de lUnion des diteurs de la presse priodique. Reproduction interdite sans autorisation pralable. Les exigences de forme et de contenu imposent une relecture de chaque texte reu. La rdaction se rserve le droit dy apporter les modifications ncessaires. 4 5juni 2012 nr 3 41 juin 2012 n 3 41ROTARY INTERNATIONAL MESSAGE DES TROIS DG BOODSCHAP VAN DE DRIE DG'SRI presidents messageBeste vrienden en vriendinnenIn juni kijken we terug op het Rotaryjaar dat bijna ten einde is en blikken we vooruit naar het jaar dat komen gaat. We staan even stil bij onze verwezenlijkingen en vergelijken die met de doelstellingen die we ons hebben gesteld. Het is goed om zo eens terug te blikken, maar bij Rotary rusten we nooit op onze lauweren we zijn er ons immers maar al te goed van bewust hoeveel er nog te doen valt.In 2011-12 heeft Rotary wereldwijd mooie resultaten opgetekend. Binota en ik hebben de gelegenheid gehad om op tal van plaatsen getuige te zijn van de manier waarop Rotarirs het jaarthema in de prak-tijk hebben gebracht. In Zuid-Soedan ontmoetten we Rotarirs die ondanks de moeilijke omstandig-heden een positief verschil wilden maken. Ze proberen er een bijdrage te leveren om de hoogste nood te lenigen. Niet evident in een land waar er geen enkel ziekenhuis meer operationeel is. Ik vertrouw erop dat Rotarirs uit de hele wereld in de loop van het volgende jaar massaal hun solidariteit zullen betonen met dit jonge Rotaryland.In Oeganda vernam ik tot mijn genoegen dat veel ministers en hoge functionarissen Rotarir zijn en dat zij hun dienstideaal omzetten in beleidsdaden. In Katmandu mocht ik een plechtige ceremonie bijwonen waar landen als Bangladesh, Bhutan, India, de Maldiven, Nepal, Pakistan en Sri Lanka plechtig beloofden om tegen 2017 het analfabetisme op hun grondgebied volledig uit te roeien.Op Fiji en Vanuatu, in de Stille Oceaan, zag ik hoe Rotarirs de kindersterfte bekampen en woongelegen-heid bieden aan de armsten. In Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten) hoorde ik van de minister van Onderwijs en Wetenschappen dat hij uitkijkt naar de dag dat er ook in zijn land een Rotaryclub van start zal gaan. En in Valdivia (Chili), het zuidelijkste punt dat Binota en ik ooit bezochten, werden we diep geroerd door de inzet van Rotarirs voor kinderen met een mentale handicap.Waar we ook terechtkwamen, overal kregen we een warm welkom. We hebben met eigen ogen gezien dat u de Rotaryidealen ten volle uitdraagt. Ik dank u van ganser harte omdat ik RI een jaar als voorzitter mocht dienen. Ik kijk er alvast naar uit om mij samen met u in te zetten voor vrede door dienstverlening.Meer nieuws van en over Kalyan Banerjee vindt u op www.rotary.org/president.Chres amies, Chers amis,Juin est le mois propice pour faire le bilan de lanne presqucoule et pour se tourner vers celle qui sannonce. Nous repensons ce que nous avons ralis et valuons nos progrs par rapport aux objec-tifs que nous nous tions fixs. Cela dit, si nous nous accordons une pause pour rflchir, nous ne nous reposons jamais sur nos lauriers car nous sommes bien conscients du travail quil reste faire.Lanne 2011-12 aura t une bonne anne. Binota et moi-mme avons eu la chance de visiter diff-rentes rgions du monde et, partout o nous nous sommes rendus, nous avons pu constater que les Rotariens ont puis en eux pour embrasser lhumanit. Au Sud-Soudan, l o les dfis sont immenses, nous avons rencontr des Rotariens qui, face aux normes besoins humanitaires de leur pays, sont dtermins changer les choses. Cela consiste tenter de rpondre tout dabord aux besoins les plus lmentaires : pour le moment, le Sud-Soudan ne dispose pas du moindre hpital oprationnel ! Mais je suis confiant dans le fait que, au cours de lanne prochaine, les Rotariens du monde entier dploieront tous les efforts ncessaires pour soutenir cette jeune nation rotarienne.En Ouganda, jai t heureux dapprendre que de nombreux ministres et hauts fonctionnaires du pays sont Rotariens et quils sont en mesure de mettre les idaux de notre organisation au service de ltat. Katmandou, jai t merveill par le fait que des pays comme le Bangladesh, le Bhoutan, lInde, les Maldives, le Npal, le Pakistan et le Sri Lanka fassent ensemble la promesse solennelle dliminer lillettrisme sur leurs territoires respectifs dici 2017.Dans le Pacifique Sud, plus exactement Fidji et au Vanuatu, jai t mu par des Rotariens qui luttent contre la mortalit infantile et fournissent des habitations aux populations dfavorises. Abou Dhabi (mirats Arabes Unis), jai t combl par la dclaration du ministre de lenseignement suprieur et de la recherche, qui a affirm attendre avec impatience que le premier Rotary club soit cr dans son pays. Enfin, Valdivia (Chili), point le plus austral que Binota et moi ayons jamais atteint, nous avons pu contempler le travail extraordinaire des Rotariens pour les enfants souffrant de handicap mental.O que nous soyons alls cette anne, nous avons t accueillis chaleureusement. Nous pouvons tmoi-gner que vous incarnez pleinement les idaux du Rotary. Je vous remercie du fond du cur pour mavoir donn loccasion de servir notre organisation en tant que prsident, et je mapprte maintenant construire avec vous la paix par le service.Actualit de Kalyan Banerjee sur www.rotary.org/fr/presidentChres amies, chers amis,La roue rotarienne tourne inexorablement et nous voici dj arrivs la fin de notre belle aventure.Privilge de gouverneurs, nous avons eu, ces derniers mois, la grande joie de visiter lensemble de vos clubs. Vous nous avez accueillis comme tant des vtres. Soyez-en remercis. Nous avons pu partager la vie de votre club, son histoire, ses rves et sa volont de servir. Vous nous avez fait part des dfis qui vous attendent. De la difficult de maintenir une pyramide des ges harmonieuse. Du souci dattirer de jeunes membres. De les garder. De souvrir la mixit ou de la maintenir. Des actions pour la jeunesse. Du travail des commissions. De lintgration du club dans la collectivit. De lessor linternational. Du soutien la Fondation Rotary Vous nous avez parl de votre dsir de communication avec les clubs de votre zone. Avec les districts.Nous aurons, avec vos prsidents et avec vous tous, fait de notre mieux pour faire progresser les choses. Nous aurons essay dadapter les clubs et les districts au monde de demain. Car le Rotary immuable nexiste pas, ce sont les clubs qui le crent chaque instant. Il doit tre rinvent sans fin. Y serons-nous parvenus cette anne ? Qui sait ? Ce qui est sr, cest que nous naurons pas mnag nos forces.Nos successeurs Dirk, Jacques et Patrick sont dans les starting blocks. Leurs assembles autour du thme La paix par le service de notre prsident international 2012-13 Sakuji Tanaka lont prouv : ils sont prts prendre la relve. Une nouvelle anne rotarienne pleine de promesses est en vueChres amies, chers amis, nous avons vcu ensemble des moments forts. Sachons nous en inspirer pour pour-suivre notre route dans la continuit. Sachons puiser en cette exprience les ferments de notre action pour servir le monde et lhumanit.Reach within to embrace humanity.Beste vriendinnen en vriendenHet Rotarywiel draait onverbiddelijk verder. Ons mooie gouverneursavontuur is bijna ten einde.Als gouverneur hebben wij de voorbije maanden het voorrecht gehad uw clubs te mogen bezoeken. We werden er steeds ontvangen als n van u waarvoor onze dank. We mochten delen in het leven van uw club, in haar geschiedenis, haar dromen en haar wil tot actie. U heeft ons uw uitdagingen toevertrouwd. Hoe houden we de leeftijdspiramide in evenwicht? Hoe trekken we jonge leden aan? Hoe behouden we ze? Wat is de positie van vrouwen in de club? Hoe zetten we ons in voor de jeugd? Hoe pakken we het werk in de commissies aan? Is de club stevig verankerd in de gemeenschap? Wat met internationale projecten? Hoe steunen we de Rotary Foundation? Vaak hoorden we ook de wens tot een betere communicatie met de andere clubs uit uw zone en met het district.Samen met uw clubvoorzitters en met u allen hebben we ons best gedaan om n en ander in beweging te zet-ten. We hebben geprobeerd om de clubs en districten voor te bereiden op de wereld van morgen. Rotary is, dankzij haar clubs, immers voortdurend in beweging. Onze organisatie moet zich onophoudelijk aanpassen aan de veranderingen in de samenleving. Zijn we geslaagd in ons opzet? Wie zal het zeggen We hebben onze krachten alleszins niet gespaard!Onze opvolgers Dirk, Jacques en Patrick staan in de startblokken. Hun assemblys, in het teken van het jaarthema Vrede door dienstverlening van RI-voorzitter 2012-13 Sakuji Tanaka, hebben het bewezen: zij zijn klaar om de fakkel over te nemen. Het belooft opnieuw een goed gevuld Rotaryjaar te worden.Beste vriendinnen en vrienden, wij hebben samen intense momenten beleefd. Wij hopen dat deze een inspira-tie mogen vormen om onze weg voort te zetten. Laten we er de kiemen in vinden voor onze toekomstige inzet voor de wereld en de mensheid.Reach within to embrace humanity.Kalyan BanerjeeRI-voorzitter - Prsident du RIDG 1620 Jean-Paul Deconinck DG 1630 Jo Renard DG 2170 Claude Arnold6 7juni 2012 nr 3 41 juin 2012 n 3 41FLASH INFO FLASH INFOFLASH INFO2011-12: een uitstekend jaarLaten we aan het einde van dit Rotaryjaar eens terugblikken op hetgeen wij samen verwezenlijkt hebben. Eerst en vooral lijkt de verspreiding van het poliovirus in India een halt toegeroe-pen. Dat betekent niet dat we onze campagne tegen polio kun-nen stopzetten in drie landen blijft polio endemisch maar het is toch een belangrijke opsteker. Ik denk ook aan de verdere ontwikkeling van het Future Vision Plan. Het eerste jaar van de testfase bracht voor de betrokken districten en het RI-personeel grote veranderingen met zich mee. Het voorbije jaar konden we daarvan de vruchten beginnen te plukken. Volgend jaar zal vor-ming centraal staan. Op 1 juli 2013 treedt het Future Vision Plan in werking voor alle districten een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de Foundation.In januari van dit jaar kondigde de Bill & Melinda Gates Foundation een bijkomende gift aan van 50 miljoen dollar voor de actie End Polio Now. Dat toont eens te meer aan dat Rotary een sterke reputatie heeft verworven inzake humanitaire pro-jecten. Bill Gates erkent hiermee de sleutelrol die Rotary heeft gespeeld in de poliobestrijding, meteen een mooi eerbetoon voor de vrijwillige inzet van zovele Rotarirs. Bill Boyd, voorzitter Rotary Foundation 2011-2012 : un excellent millsimeNous arrivons au terme de cette anne rotarienne, cest donc le moment de passer en revue ce que nous avons accompli ensemble. Tout dabord, il y a larrt de la transmission du virus sauvage de la polio en Inde, un vnement historique. Cela ne signifie pas que notre campagne contre la polio peut sarrter (il reste trois pays endmiques), mais cest une vraie source de satisfaction. Ensuite, le Plan Vision pour lAvenir : cette anne a t essentielle la construction de lavenir de notre Fondation. La premire anne de la phase pilote avait oblig les districts et le personnel impliqus sadapter de nombreuses nouveau-ts. Les lments positifs sont apparus plus clairement au cours de la deuxime anne (celle-ci) et, lan prochain, on se focalisera sur la formation. Enfin, le lancement mondial au 1er juillet 2013 reprsentera une tape capitale pour la Fondation.Lannonce, en janvier dernier, dune subvention supplmentaire (50 millions US$) de la Fondation Bill & Melinda Gates pour lradication de la polio a une nouvelle fois confirm la bonne rputation du Rotary sur la scne mondiale. Bill Gates a confiance dans le rle cl jou par notre organisation et salue lengagement concret de tous les Rotariens bnvoles. Bill Boyd, prsident Fondation RotaryJuni, maand van de vriendenkringenDe Rotaryvriendenkringen zijn zelfstandige, internationale groeperingen van Rotarirs met eenzelfde beroep (artsen, advocaten, schrijvers) of interesse voor een bepaalde sport (golf, fietsen, lopen, skin, tennis, motorrijden) of hobby (postzegels verzamelen, fotograferen, wijn proeven, brid-gen). De vriendenkringen stellen u in staat om internatio-nale contacten te leggen, van elkaar te leren en gezellige momenten te beleven. U vindt vast een vriendenkring die bij u past. Er is er bijvoorbeeld n voor amateur-ornithologen, cricketfanaten, goochelaars, poppenverzamelaars en zelfs n voor vrijgezellen! De Rotaryvriendenkringen zijn auto-noom, maar ze moeten goedgekeurd worden door de raad van bestuur van RI en zich houden aan de Rotarypolitiek. Meer info: http://tinyurl.com/bnrb446 Juin, mois des amicalesLes amicales du Rotary sont des regroupements indpen-dants et internationaux de Rotariens partageant une mme profession (mdecins, avocats, auteurs, etc.) ou un intrt commun pour un sport (golf, cyclisme, course pied, ski, ten-nis, moto, etc.) ou un loisir/hobby (timbres, photo, musique, vin, bridge, checs). Si vous dsirez nouer des amitis tra-vers le monde, explorer de nouvelles possibilits daction ou tout simplement enrichir votre exprience au sein du Rotary, vous trouverez forcment une amicale correspondant votre centre dintrt. Quelques exemples insolites : collection-neurs de plaques minralogiques, amateurs dornithologie, de curling, de cricket, gourmets, prestidigitateurs, passionns de civilisations prcolombiennes, habitus des conventions du RI, doll lovers (collectionneurs de poupes), et mme Rotariens clibataires !... Les amicales du Rotary sont autonomes, mais elles doivent nanmoins tre approuves par le conseil dad-ministration du RI et se conformer sa politique.Info : http://tinyurl.com/d2pfajzUw project in het uitstalraamWilt uw club een bijzonder geslaagd serviceproject in het licht stellen? Via het digitale platform Rotary Showcase, dat vorige maand werd voorgesteld op de RI-conventie in Bangkok, kunt u teksten, fotos en filmpjes online plaatsen en delen d.m.v. soci-ale netwerksites als Facebook of Twitter. Dankzij de verstrekte info (ingezameld geldbedrag, waarde giften in natura, aantal vrijwilligersuren) kan RI ook een beter zicht krijgen op de impact van Rotaryprojecten wereldwijd. Meer info: www.rotary.org/showcase Une vitrine pour votre projetVotre club a envie de mettre en lumire un projet de service particulirement russi ? Rotary Showcase, une toute nou-velle plateforme interactive dvoile le mois dernier la convention de Bangkok, vous permet de mettre en ligne textes, photos et vidos, et de les partager travers les rseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. En postant des informations telles que le montant total rcolt, la valeur des dons en nature ou encore le nombre dheures prestes par les bnvoles, vous aiderez le RI valuer limpact global de lensemble des projets rotariens et promouvoir les effets bnfiques du travail de notre organisation dans les collectivits du monde entier. Info : www.rotary.org/showcaseBye, bye Bangkok! Op naar Lissabon! Was u aanwezig op de RI-conventie in Bangkok en heeft u al wat heimwee naar de unieke sfeer van zon internationaal Rotary-evenement? Vond u Bangkok wat ver maar wilt u zon conventie wel eens meemaken? Schrijf u dan in voor de RI-conventie 2013, die van 23 tot 26 juni plaatsvindt in de Portugese hoofdstad Lissabon. Een unieke gelegenheid, want voor de volgende conventies moet u een stuk verder reizen, namelijk naar Sydney (2014), So Paulo (2015), Seoel (2016) en Atlanta (2017). Info en inschrijvingen: www.rotary.org/convention.Op de RI-website www.rotary.org vindt u trouwens een schat aan fotos van de conventie in Bangkok. Daarnaast zijn er ook filmpjes van de belangrijkste sprekers, teksten van een aantal toespraken, verslagen van vergaderingen en een dage-lijkse impressie. Bye bye Bangkok ! Lisbonne, nous voil !Vous avez assist la convention de Bangkok le mois dernier et vous avez dj la nostalgie des grandes rencontres rota-riennes ? Pensez vous inscrire la prochaine convention du RI, qui aura lieu du 23 au 26 juin 2013 au Portugal. Info : www.rotary.org/convention (cliquez sur Franais en bas de page). Pour les Rotariens europens, cest loccasion rve de participer une convention qui se droulera pas trop loin de chez eux. Les ditions suivantes auront en effet des destinations plus exotiques : Sydney en 2014, So Paulo en 2015, Seoul en 2016 et Atlanta en 2017.Si enfin vous dsirez conserver des souvenirs tangibles de la convention de Bangkok, surfez sur le site web du RI (www.rotary.org), vous trouverez quantit de photos de qua-lit tlcharger, des vidos rsumant les principales inter-ventions des confrenciers invits et des dirigeants rotariens, des textes de discours, des rapports de runion et le compte rendu au jour le jour de la manifestation.Ray Bradbury, de schrijver van Fahrenheit 451 zei ooit: Je moet geen boeken verbranden om een cultuur te vernietigen. Het volstaat ervoor te zorgen dat de mensen niet meer lezen. In de V.S. kunnen ongeveer twee derden van de leerlingen in het vierde leerjaar van de basisschool onvoldoende lezen. Al bijna 10 jaar verdeelt Rc Hendersonville (North Carolina) in haar regio woorden-boeken aan alle kinderen uit het derde leerjaar. Dat gebeurt in samenwerking met een NGO die in heel Noord-Amerika actief is. Tot op vandaag verdeelde de club 9.672 woordenboeken.Ray Bradbury, auteur de Fahrenheit 451, a dclar : Nul besoin de brler des livres pour dmolir une culture. Il suffit de faire en sorte que les gens ne les lisent plus. Aux tats-Unis, environ deux tiers des lves de quatrime anne primaire ne savent pas lire correctement. Depuis presque dix ans, le Rc Hendersonville (Caroline du Nord) distribue des dictionnaires tous les enfants de troisime primaire du comt, et ce en collaboration avec une ONG active sur tout le territoire nord-amricain. Cela reprsente 9.672 dictionnaires distribus ce jour.8 9juni 2012 nr 3 41 juin 2012 n 3 41ROTARY INTERNATIONAL ROTARY INTERNATIONALLultime challenge, cest maintenantCest la fin de ce mois de juin que se clture le dfi 200 millions de dollars du Rotary pour lradication de la polio. Pari largement russi, puisque la somme a t runie avec six mois davance sur le calendrier. Mais la mission ne sera termine que lorsque le monde entier sera libr de la polio. Pour ce faire, il faut continuer lever des fonds. Rencontre avec John F. Germ, prsident de la commission US$ 200 Million Challenge.Rotary slaagde in haar uitdaging met zes maanden voorsprong, en dat in een somber economisch klimaat. Hoe verklaart u dit succes?Door de buitengewone toewijding van de Rotarirs in de hele wereld. Zij beschouw-den deze uitdaging als een uitstekend middel om hun inzet te concretiseren.Wat is er veranderd t.o.v. de vorige twee grote fundraisingcampagnes?In 1985 en 2003 hebben we weliswaar meer ingezameld dan we vooropstelden, maar toen daalden de giften voor het Programmafonds. Tijdens deze drieja-rige campagne zijn die bijdragen geste-gen. Bovendien hebben we Rotary gepromoot door samen te werken met politieke leiders en door tal van evene-menten te houden. Zo kwam het geld in ruime mate van het grote publiek, en niet alleen van de Rotarirs. We hebben bewust openheid nagestreefd, terwijl we vroeger veeleer in de schaduw werkten.Ook via internet kunnen nu giften worden gedaan.We hebben inderdaad de mogelijkheid gecreerd om online giften over te maken. Vorig jaar hebben we in Brazili alleen al op vijf dagen 8.077 transacties geregistreerd, goed voor 730.000 dollar. Ongelofelijk! In welke mate hebben grote donoren een rol gespeeld?Van Google kregen we 3,5 miljoen dollar. Rajashree Birla, een Indiase Rotarir, schonk zelfs 5 miljoen dollar. Ook van anderen kregen we aanzienlijke som-men. Het succes is echter vooral te dan-ken aan duizenden bescheiden giften. Onze enige ontgoocheling is dat 8.000 clubs op drie jaar tijd geen enkele bij-drage hebben gestort.En wat nu?We hebben een belangrijke mijlpaal behaald, maar het einddoel blijft de totale uitroeiing van het poliovirus. Er zijn nog drie landen waar polio ende-misch blijft. In India zijn sinds januari 2011 geen gevallen meer gemeld. Om poliovrij verklaard te worden, mag in het land gedurende drie jaar geen enkel poliogeval meer vastgesteld worden.Bron: The Rotarian(Bewerking/vertaling: S.V.)Le Rotary a remport son pari six mois plus tt que prvu alors que la situation cono-mique est franchement morose. Comment expliquer un tel succs ?Par le travail, le dvouement et lappui extraordinaires des Rotariens du monde entier. Ils ont vu ce dfi comme un formidable moyen de concrtiser leur engagement.Quest-ce qui a chang par rapport aux deux prcdentes campagnes ?En 1985 et en 2003, nous avions dpass nos objectifs, mais les dons aux Fonds annuel avaient diminu. Ici, ils ont augment au cours des trois annes qua dur le dfi. Celui-ci nous a donn loccasion damliorer limage du Rotary en collaborant avec les dirigeants locaux. Cela nous a aussi permis de lever des fonds auprs du grand public et pas seulement chez les Rotariens. Nous avons agi dcouvert, contraire-ment aux fois prcdentes, o nous cultivions la discrtion.Il y a galement lutilisation dinternet pour atteindre de nouveaux donateursNous avons en effet instaur la possibi-lit de faire des dons en ligne, assortis de divers incitants. En 2011, nous avons enregistr 8.077 transactions en cinq jours, avec 730.000 US$ de dons rien que pour le Brsil ! Phnomnal.Dans quelle mesure les grands donateurs ont-ils aid remporter le dfi ?Google nous a donn 3,5 millions US$, Rajashree Birla, un Rotarien indien, a lui dbours 5 millions, dautres ont donn des sommes considrables Cela dit, les dons modestes, trs nombreux, repr-sentent la plus grosse partie du montant total. Selon moi, cest bien cela la cl de notre succs : une participation impres- sionnante.Seule ombre au tableau : 8.000 clubs environ nont pas apport la moindre contribution en trois ans.Et maintenant ?...Ce dfi constitue une tape mais en aucun cas lobjectif final, qui demeure lradication totale du poliovirus de la surface de la Terre. Il y a encore trois pays endmiques, plus lInde qui na plus enregistr de cas depuis janvier 2011. Pour pouvoir tre certifi exempt de poliomylite, un pays doit rester trois annes entires sans signaler le moindre nouveau cas.Des ides de fundraising un peu follesJoue-la comme Tutu. La campagne Kick Polio Out of Africa, lance quelques mois avant la coupe du monde de football, a dbut par un coup de pied sym-bolique dans un ballon ddicac par Desmond Tutu, laurat du prix Nobel de la paix.Illumins. Le slogan End Polio Now a t projet sur de nombreux difices publics, dont la pyramide de Khphren, prs du Caire, le building Taipei 101 Taiwan (voir page ci-contre), et le Colise de Rome.Senvoyer en lair. Dix parachutistes ont saut sur le fleuve Amazone Manaus (Brsil), avec une bannire barre des mots End Polio Now (voir photo). Le Rc Albany (Oregon) a lui carrment opt pour la montgolfire.Baignades synchrones. Plus de cent clubs de 23 pays diffrents, avec leur tte le Rc Grantham (Angleterre), sont entrs dans le Livre Guinness des records : le 25 fvrier 2012, travers 15 fuseaux horaires, 5.207 participants ont nag ensemble une heure durant. La manifestation a permis de rcolter 87.500 US$.Froncements de sourcils. Si Burgher (Rc Bloomfield, Indiana) a collect 1.600 US$ auprs de 16 personnes qui ont donc pay 100 dollars chacune pour avoir le droit de tailler et raser ses sourcils, particulirement broussailleux.Aglagla ! Plus de 500 participants ont plong dans les eaux glaces dune rivire du South Queensferry (cosse) le jour de lan, ce qui a rapport 6.000 US$. Source : The Rotarian(Adaptation/traduction : D.C.)Geslaagde mijlpaal in strijd tegen polioEind juni loopt Rotarys 200 million dollar challenge voor PolioPlus officieel ten einde. Zes maanden vr de einddatum was dit bedrag echter al ingezameld. Een gigantisch succes, maar onze opdracht is pas geslaagd als het poliovirus definitief de wereld is uitgebannen. En daarvoor blijft geld nodig, zegt John F. Germ, voorzitter van de Challenge-commissie.Originele fundraisingideenBalletje trappen. De campagne Kick Polio Out of Africa, die enkele maanden vr de Wereldbeker voetbal van start ging, werd op gang getrapt met een bal die gesigneerd was door Nobelprijswinaar Desmond Tutu.Licht in het duister. De slogan End Polio Now werd geprojecteerd op tal van beroemde bouwwerken, waaronder de piramide van Chephren, het Colloseum in Rome en de Taipei 101-wolkenkrabber in Taiwan (zie foto).De lucht in. Tien parachutisten ontvouwden een spandoek met de boodschap End Polio Now boven de Amazone in het Braziliaanse Manaus (zie foto op blad-zijde hiernaast). Rc Albany (Oregon) zette de slogan op een luchtballon.Record. Op initiatief van Rc Grantham (V.K.) vestigden meer dan 100 clubs uit 23 landen en 15 tijdszones een nieuw wereldrecord. Op 25 februari 2012 doken ze samen in het water om met 5.207 deelnemers n uur te zwemmen. Het eve-nement bracht 87.500 dollar op.Toch eens fronsen. Si Burgher (Rc Bloomfield, Indiana) zamelde 1.600 dollar in door het recht te verkopen om zijn bijzonder stekelige wenkbrauwen af te scheren. 16 mensen telden hier elk 100 dollar voor neer.Brrrr! Op nieuwjaarsdag doken meer dan 500 ijsberen in het ijskoude water van een rivier in South Queensferry (Schotland). Opbrengst: 6.000 dollar.10 11juni 2012 nr 3 41 juin 2012 n 3 41ROTARY INTERNATIONAL ROTARY INTERNATIONALIn 1950 stelde een Indiase Rotaryclub op de Wetgevende Vergadering voor in om het in de standaard-clubstatuten niet langer enkel over mannen te hebben. Het voorstel werd weggestemd.1977. Rc Duarte (Californi) laat vrouwen toe en gaat daar-mee in tegen de statuten van Rotary International. Deze over-treding resulteert in maart 1978 in de schrapping van de club. Pas 8,5 jaar later zal ze opnieuw erkend worden.In mei 1987 beslist het Amerikaanse Hooggerechtshof, de hoogste rechtsinstantie van het land, dat Rotaryclubs niet langer vrouwen mogen uitsluiten. De uitspraak komt er op het einde van een decennium waar de emancipatie van vrouwen in een stroomversnelling geraakte. Zo benoemde het Hoog-gerechtshof zelf een eerste vrouwelijke rechter, nomineerde een grote politieke partij voor het eerst een vrouw als kan-didaat-vicepresident en ging de eerste vrouwelijke astronaut de ruimte in. Datzelfde jaar krijgt Sylvia Whitlock de leiding over de rebellerende Rc Duarte, en wordt zo meteen de eerste vrouwelijke clubvoorzitter. In 1989 schrapt de Wetgevende Vergadering de bepaling dat het lidmaatschap van een Rotaryclub voorbehouden is aan mannen.Ook Lions Clubs International en Kiwanis International openen in 1987 hun deuren voor vrouwen. Hetzelfde geldt voor andere exclusief mannelijke genootschappen, zoals de Cosmos Club in Washington. Vandaag zijn er bij de Lions 23% vrouwelijke leden en bij Kiwanis 26%. Wereldwijd telt Rotary momenteel slechts 17% vrouwen. Daartegenover staat dat 82% van de clubs n of meerdere vrouwelijke leden hebben. Geografisch zijn er wel wat ver-schillen. In Centraal- en Zuid-Oost-Azi ligt het percentage op 18%. Dat cijfer stijgt tot 23% in Latijns-Amerika en 24% in Noord-Amerika. Confronterend: in onze drie districten bedraagt het slechts 6,96%! (Toestand op 08/05/2012) In 1990 zijn ongeveer 20.000 vrouwen lid van een Rotaryclub. Intussen is hun aantal meer dan vertienvoudigd. In februari laatstleden stond de teller op 209.804. In 2011-12 werden ongeveer 6.000 van de 34.196 clubs geleid door een vrouw. In juli 1995 traden voor het eerst acht vrouwen aan als gou-verneur. Vandaag zijn er ongeveer 17% vrouwelijke DGs. In onze districten is Babette Van Look tot op vandaag de enige vrouw die het tot DG schopte. In 2009-2010 stond zij aan het hoofd van D 2170.In de V.S. is een kwart van de Rotarirs een vrouw. Ter ver-gelijking: slechts 14% van de executive officers en 16% van de bestuurders van bedrijven uit de Fortune Top 500 zijn vrou-wen. Het cijfer ligt wel beduidend lager dan het aandeel beroepsactieve vrouwen in de medische en juridische sector.In 2005 werd Carolyn E. Jones de eerste vrouwelijke bestuur-der van de Rotary Foundation. Pas in 2008 tot 2010 zetelde de Franse Catherine Noyer-Riveau als eerste vrouw in de raad van bestuur van RI. Zij stelt: Binnen 15 jaar zal de situatie er helemaal anders uitzien. De jongeren van vandaag zijn het immers gewend om samen te werken met sterke, zelfbewuste vrouwen. Bronnen: The Rotarian en www.rotary.org (Bewerking/vertaling: S.V.)Vrouwen bij Rotary: feiten en cijfersTot 1987 was Rotary een exclusieve mannenclub. Sindsdien laten de RI-statuten ook vrouwen toe. Voor jonge clubs is het meestal vanzelfsprekend dat zij openstaan voor mannen n vrouwen. In oudere clubs is dat niet altijd even evident. Laten we enkele data en cijfers onder de loep nemen.President Michel Martelly of HaitiOp het wereldtoneelSur la scne mondialeTijdens het voorbije jaar heeft RI-voorzitter Kalyan Banerjee tal van wereldleiders ontmoet. Hij nam steeds de gelegenheid te baat om Rotary beter bekend te maken en om steun te zoeken voor onze projecten.Durant son anne la tte du RI, le prsident Kalyan Banerjee a rencontr de nombreux chefs dtat et dirigeants. Il en a profit pour mieux faire connatre le Rotary et pour susciter des collaborations.President Hamid Karzai of AfghanistanPope Benedict XVIPresident Michel Sleiman of LebanonPresident Ma Ying-jeou of TaiwanPrime Minister Manmohan Singh of IndiaPrince Philippe of Belgium12 13juni 2012 nr 3 41 juin 2012 n 3 41ROTARY INTERNATIONAL ROTARY INTERNATIONALDarryl Brown, Rc Boulder (Colorado, USA)Kisumu, KenyaEn 1950, lors du Conseil de Lgislation, un club indien sou-met un projet damendement demandant le retrait du mot homme des statuts types du Rotary club. Proposition rejete.1977. Le Rc Duarte (Californie) admet les femmes dans son effectif, en violation des statuts du Rotary International. Cette transgression entrane sa radiation en mars 1978. Il ne sera rintgr que huit ans et demi plus tard.En mai 1987, la Cour suprme des tats-Unis, la plus haute instance judiciaire du pays, dclare que les Rotary clubs ne peuvent exclure les femmes de leurs effectifs. Cette dcision intervient lissue dune dcennie marque par de nom-breuses avances en la matire : premire femme nomme la Cour suprme, premire candidate dun grand parti la vice-prsidence des tats-Unis, premire femme dans lespace Cette anne-l, Sylvia Whitlock devient prsidente du club rebelle de Duarte, encore une premire Deux ans plus tard, le Conseil de Lgislation votera la suppression de la clause rservant laccs aux clubs exclusivement aux hommes, ouvrant ainsi la voie la mixit.Le Lions Clubs International et le Kiwanis International ouvrent leurs portes aux femmes en 1987. cette poque, dautres clubs jusque-l men only, comme le Cosmos Club de Washington, donnent galement le feu vert larrive des femmes en leurs rangs. Aujourdhui, le Lions compte 23% de membres fminins et le Kiwanis 26%.Leffectif mondial du Rotary International comprend, lui, peine 17% de femmes. Cela dit, plus de quatre clubs sur cinq (82%) comptent des membres fminins. On note des disparits selon les rgions. Ainsi, en Asie (centre et sud-est), 18% des Rotariens sont des Rotariennes. Ce chiffre monte 23% en Amrique latine et 24% en Amrique du Nord. Interpellant : chez nous, dans les trois districts du BeLux, il tombe 6,96% ! (Situation au 08/05/2012)En 1990, on dnombre environ 20.000 femmes dans les rangs du Rotary. Depuis, ce chiffre a plus que dcupl puisque, en fvrier dernier, il tait de 209.804. En 2011-12, environ 6.000 des 34.196 clubs ont leur tte une prsidente.En juillet 1995, huit femmes deviennent gouverneurs, ce sont les premires occuper ce poste. Aujourdhui, 17% des DG sont des femmes. Chez nous, la seule femme avoir t gouverneur jusqu prsent est Babette Van Look, qui pilota le D 2170 en 2009-10.Aux tats-Unis, on compte 25% de Rotariennes. Ce pourcentage est plus lev que celui des hauts responsables fminins (14%) ou mme des membres fminins de C.A. (16%) des 500 plus grosses entreprises amricaines*. Par contre, il est la trane en comparaison avec dautres secteurs, notamment les professions mdicales (mdecins, chirurgiens) et juridiques (avocats).En 2005, Carolyn E. Jones devient la premire femme nomme au conseil dadministration de la Fondation Rotary. De 2008 2010, Catherine Noyer-Riveau est, elle, la premire servir au sein du conseil dadministration (Board of Directors) du RI. Elle dclare : Dans une quinzaine dannes, la situation aura encore volu. Les jeunes gnrations sont en effet plus habitues tra-vailler cte cte avec des femmes fortes et volontaires.Sources : The Rotarian et www.rotary.org(Adaptation/traduction : D.C.)Les femmes au Rotary : des faits et des chiffres de rares exceptions prs, tous les clubs ont dj au moins abord ce sujet lors de lune ou lautre runion statutaire. Si la question de la mixit ne se pose mme plus pour les jeunes Rotariens, elle reste encore trs sensible dans certains clubs plus anciens. Nous nous bornerons donc ne citer ici que quelques dates jalons et chiffres significatifsJ. Howard Miller, We can do it! (1942)Resultaten van de RI-fotowedstrijdRsultats du concours photo du RIEerste plaats Premire placeEervolle vermeldingen Mentions honorablesCarlo Antonio Romero, Rc Cagayan de Oro City (Philippines)Gitagum, PhilippinesJohn Glassford, Rc Coolamon (Australia)Bwindi Impenetrable Forest National Park, UgandaJoe Otin, Rc Nairobi-East (Kenya)Entebbe, UgandaZahid Hasan Moon, son of A.R. Talukder, Rc Sylhet New City (Bangladesh)Sylhet, Bangladesh*Chiffres cits par le magazine Fortune14 15juni 2012 nr 3 41 juin 2012 n 3 41ROTARY INTERNATIONALROTARY INTERNATIONALLe pays des mille sourires... une ralitDs la sortie de laroport, une chape de chaleur humide tombe sur le visiteur, quune troupe de jeunes, vtus de T-shirts tur-quoise, dirige vers les diffrents moyens de transport. Ces membres de lInteract, du Rotaract, du RYLA et autres bn-voles se comptent par centaines et nous les retrouvons tous les points stratgiques ; aimables, serviables, langlais parfois basique, mais dune telle bonne volont souriante. Eh oui, le fameux sourire des Thalandais ! Sawasdee !Dans les htels, les vieux briscards se retrouvent avec force manifestations de joie, tandis que les nophytes les observent avec amusement et un brin denvie.Ds le dimanche, toute cette foule cest la plus grosse partici-pation depuis la convention du centenaire Chicago ! se dirige vers lImpact Center, situ environ 20 km du centre-ville. Un trafic inou oblige les milliers de navetteurs passer de longues heures dans les cars, temps quils mettent profit pour faire plus ample connaissance avec leurs voisins et changer des recettes de fundraising.Les Rotariens et Rotariennes participants proviennent des quatre coins du monde et, bien entendu (proximit oblige), sur-tout des pays asiatiques. Cela se remarque lors de la crmonie des drapeaux, un moment toujours trs attendu. entendre les cris et applaudissements, le Japon, la Core du Sud, Tawan, le Npal mais aussi le Canada et les USA sont particulirement bien reprsents. Les Rotariens de la vieille Europe se rattra-peront lan prochain LisbonneLe moment phare de la crmonie douverture est larrive de la Princesse Chulabhorn. Sa prsence requiert un protocole extrmement strict auxquels les Occidentaux ne sont plus habitus et qui leur parat dun autre ge. Malheureusement, nous ne comprendrons pas son allocution, prononce en tha et sans traduction.Bien dautres discours suivront et nous y percevons linqui-tude de nos dirigeants quant lavenir du Rotary. Quelques phrases-cls en tmoignent : Peu importe si les actions sont bonnes. Si le Rotary ne grandit pas, il mourra. Il faut amener les jeunes au Rotary. Mais ce "mangeur de temps" les attire-t-il encore, avec ses nombreuses runions et ses cotisations ? On observe aussi que les leaders placent beaucoup despoir dans les programmes destins la jeunesse et comptent largement sur les responsables de ces programmes : We need you despera-tely ! La preuve en est que, aussi bien le prsident Kalyan Banerjee que le prsident lu Sakuji Tanaka et mme son suc-cesseur Ron Burton ont pris la peine de venir encourager les YEO lors de la pr-convention.Runions plnires, ateliers, djeuners ou banquets destins surtout alimenter les caisses du RI, discours en tous genres, vont se succder pendant trois jours. Les visiteurs noublient pas non plus de se rendre la Maison de lAmiti qui, avec ses dcors de milliers dorchides, est une vritable splendeur.Mais tout a une fin et bientt, ces milliers de Rotarien(ne)s sen retourneront chez eux redynamiss, prts sinvestir de plus belle et la tte remplie de souvenirs de magnifiques fleurs aux couleurs clatantes, de paysages verdoyants, et surtout de superbes temples abritant des Bouddhas souriants, entours de nombreux prsents et de splendides guirlandes de fleurs.Danielle BaltusRc LessinesDes crateurs de guirlandes de fleurs exposent leurs uvres la Maison de lAmitiLa convention 2012, qui sest acheve le 9 mai dernier Bangkok, a attir plus de 35.000 participants issus de 181 pays et territoires diffrents. Impossible dvoquer cette manifestation gigantesque sans faire rfrence latmosphre unique qui rgne dans la ville hteRI-conventie 2012: Bangkok ademde RotaryVoor mij en mijn clubvriend PDG 1620 Bruno Morel was het de zevende RI-conventie, en tot nu toe de meest geslaagde. Een klein leger van zon 3.000 jonge Thaise vrijwilligers met de eeuwige glimlach zorgde ervoor dat de meer dan 35.000 deelnemers steeds op gepaste wijze werden begeleid. Het Impact Convention Center, zowat 20 km buiten het centrum, was vlot bereikbaar vanuit de 52 hotels, met een vloot van meer dan 500 bussen. Het moderne, gigantisch congrescen-trum bood de optimale accommodatie voor alle activiteiten: openings- en sluitingssessie, vier plenaire zittingen, 60 semi-naries, tientallen nevenactiviteiten, catering, en niet te verge-ten het Huis van de Vriendschap, waar we tussen een zee van orchideen de internationale sfeer van Rotary uitstekend kon-den opsnuiven.De openingssessie bestond uit een groots opgevatte show, waarin de lof werd gezongen van zowel de Thaise cultuur als Rotary zelf. Meteen viel de overdonderende aanwezigheid van Aziatische Rotarirs op, met op kop Taiwan, gevolgd door Japan, Korea en India. De nieuwe groeilanden zijn duidelijk Rusland en China. Er was daarom zelfs simultaanvertaling voorzien in het Russisch en Mandarijn-Chinees! Plenaire ochtendsessies kunnen weleens saai zijn. Een aantal boeiende gastsprekers wist onze aandacht toch vast te houden. Ofwel hadden ze het over de successen van Rotary (bijvoor-beeld inzake polio of microkredieten), ofwel vroegen ze onze aandacht voor een reeks schrijnende noden (inzake kinderar-beid, uitzichtloze armoede, gebrek aan mensenrechten, voed-selproblematiek). Het moet gezegd dat RI-voorzitter Kalyan Banerjee met zijn Indiase flegma een uiterst geschikte gastheer bleek om ons behouden door deze materie te loodsen.In de namiddag waren er infosessies omtrent alle facetten van Rotary. Het was een helse opdracht om elke dag een keuze te maken uit wel 20 werkgroepen. Sommigen shopten dan ook van de ene zaal naar de andere. De gang van zaken was telkens dezelfde: een seminarieleider en drie deskundigen gaven hun visie over een bepaald onderwerp, gevolgd door n uur discus-sie en vraagstelling. Helaas bleek niet iedereen de Engelse voer-taal even goed onder de knie te hebbenDe slotzitting vormde weer een hoogtepunt, met enerzijds een sterke amusementswaarde drie Bulgaarse tenoren, een hu-moristisch snaarorkest, een kitscherige Bollywood-evocatie maar anderzijds ook een aangrijpende vredesboodschap van inkomend RI-voorzitter Sakuji Tanaka. Zijn motto Vrede door dienstverlening getuigt alvast van veel Oosterse wijsheid.Bangkok 2012 was zeker geslaagd en smaakt naar mr. Op dus naar Lissabon 2013!Luc Warreyn Rc Nieuwpoort-WesthoekOptreden van de Sunadha Dance Troupe vr de opening van de tweede plenaire sessie Nee, deze titel is niet overdreven. De hoofdstad van het land van de 1.000 glimlachen heeft ook voor Rotary zijn gastvrije reputatie alle eer aangedaan! Monika Lozinska RIConvention du Ri BangkokLe Rotary peut vous permettre datteindre le bonheur auquel toute personne aspire.Kalyan Banerjee Monika Lozinska RI16 17juni 2012 nr 3 41 juin 2012 n 3 41EXPO SOLIDARITPioniers op AntarcticaIn Noeveren, vlakbij het clublokaal van Rc Boom-Rupel, werkt vzw De Steenschuit al enkele jaren aan een bijzonder project. Met langdurig werklozen bouwt men er vaardig en geduldig aan een replica van de Belgica, het roemruchte schip waarmee onze landgenoot Adrien de Gerlache in 1897-1899 voor het eerst overwinterde in het Zuidpoolgebied. Een tentoonstelling met uniek materiaal laat u deze herosche tocht opnieuw beleven.De expeditie onder leiding van De Gerlache bestond uit diverse nationaliteiten, onder wie de Noor Roald Amundsen, die fun-geerde als stuurman. Later zou hij geschiedenis schrijven als eerste mens die daadwerkelijk de Zuidpool bereikte.De originele Belgica, gebouwd in 1884, rust vandaag voor de haveningang van het Noorse Harstad, waar het schip werd afgezonken in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog. Op dit eigenste ogenblik echter wordt de 40 meter lange drie-masterbark met een breedte van 6,5 meter en een netto-laad-vermogen van 244 registerton nagebouwd in de werkhuizen van vzw De Steenschuit. Deze vzw, onder de begeesterende leiding van Eddy Stuer, is hiermee niet aan haar proefstuk toe. Ze heeft al verscheidene historische scheepsbouwsprojecten tot een goed einde gebracht, bijvoorbeeld de tweemaster-schoener Rupel en de Gentse Barge. In wezen is De Steenschuit een project voor sociale tewerk-stelling, waarbij werkzoekenden die moeilijk terechtkunnen op de reguliere arbeidsmarkt, de kans krijgen om zich om te scholen in de scheepsbouw, zowel in hout- als staalbouw. In samenwerking met de VDAB hoopt men een 500-tal werk-zoekenden uit de ruime Rupelstreek kennis te laten maken met dit unieke opleidingsproject.Rc Boom-Rupel kon en wou niet blind blijven voor deze com-binatie van sociale tewerkstelling en instandhouding van ons maritieme verleden. Toen De Steenschuit de beschikking kreeg over een tentoonstelling over de Belgica, uitgeleend door het Frammuseum in Oslo, zette de club dan ook meteen mee haar schouders onder dit initiatief.Met vereende krachten hebben de clubleden en de initiatief-nemers van het New Belgica-project de tentoonstelling opge-bouwd in de oude scheepsloods in Noeveren, waar hij permanent te bezichtigen blijft.Op woensdag 25 april 2012 werd de tentoonstelling plechtig geopend door provinciegouverneur Cathy Berx en de Noorse ambassadeur in Belgi, Z.E. Niels Engelschion, onder ruime belangstelling van Belgische en Noorse genodigden. Ook Jean-Louis de Gerlache, n van de nazaten van de expeditie-leider, wou hierbij niet ontbreken. Rc Boom-Rupel was trots om iedereen te mogen uitnodigen op de slotreceptie.De scheepswerf met de in aanbouw zijnde New Belgica en de aansluitende tentoonstelling zijn op afspraak door groepen te bezoeken al dan niet met de nodige catering. Wilt u langs-komen met uw Rotaryclub of een ander gezelschap? Neem dan contact op met Rc Boom-Rupel (Dirk De Jonghe, 0495/30.09.75 of e-mail Belgica@adicon.be). Meer info: www.steenschuit.be Vooraan v.l.n.r.: ambassadeur Niels Engelschion, gouverneur Cathy Berx en projectleider Eddy StuerDe Noorse ambassadeur bestudeert een schaalmodel van de BelgicaPdaler ensemble pour les enfants leucmiquesLe mois prochain, des membres du Rotary, du Kiwanis et du Lions vont enfourcher leur bicyclette pour un priple de plus de mille kilomtres destination de la Suisse. Objectif : offrir des vacances dans le Haut-Valais une soixantaine denfants atteints par la leucmie.Chaque anne, des enfants originaires de toute la Wallonie et de Bruxelles ont la possibilit de prendre une autre route que celle des cliniques et de retrouver la joie de vivre en sjournant dix jours au grand air de la montagne. Un type de sjour parti-culirement bnfique lorsquil sagit de traiter cette terrible maladie. Les enfants sont encadrs par des tudiants en classe terminale de mdecine (soigneusement slectionns par un professeur de lUCL) et par des animateurs, tous bnvoles.De courageux cyclos issus de trois ser-vice clubs Rotary, Kiwanis et Lions contribuent au financement de ce camp de dix jours en altitude. Comment ? En rcoltant des fonds via des dons et des parrainages au kilomtre parcouru, un systme qui va permettre de crer une vritable chane de solidarit.Cette action, dnomme Route des Camps Valentine, se droule une anne sur deux et en est dj sa dixime di-tion. Le 5 juillet prochain, une quinzaine de participants slanceront sur les routes de Soignies pour rejoindre Saas-Grund (canton du Valais) le 14 juillet. Pendant ces dix jours, ils rencontreront des clubs tout au long de leur route.Le parcours, long denviron 1.100 km, demande une prparation de prs dun an, tant physique quadministrative. Il faut dire que la moiti des participants ont 65 ans et plus. Lorganisation est soutenue par le Ministre belge des Finances (exonration fiscale pour tout don de min. 40 ), ce qui constitue bien sr un gage de srieux. Le but est de rcolter un maximum dargent pour assurer la prennit des Camps Valen- tine.Les cyclos empruntent chaque fois un itinraire diffrent afin de ne pas tou-jours solliciter les mmes personnes. Cette anne, une cinquantaine de Rotary clubs ont t contacts (une trentaine de belges, dix franais et neuf suisses). Le Kiwanis initiateur de laction a galement approch ses propres entits et un Lions club vient de se joindre la manifestation.Durant leur priple, les valeureux pistards iront la rencontre des diffrents service clubs participants : ils sarrteront des points dtermins pour discuter quelques minutes avec les membres, changer les fanions et rcolter des dons, si modestes soient-ils. Pour info, une somme de 650 permet un enfant trait au service onco-logie de passer une semaine en montagne, loin de ses soucis quotidiens.Chaque soir, les cyclos feront tape dans une localit o est implant un service club. Ils prendront toujours en charge leur logement de manire pouvoir affecter la totalit des dons aux Camps Valentine. Et sils sont convis un repas, ils reverseront le montant correspondant luvre quils soutiennent ardemment.Mouiller son maillot dans le but de lancer quelques rayons de soleil dans la vie denfants malades Voil bien une action qui constitue la fois un remar-quable lan daltruisme et un bel exemple de synergie entre service clubs.Jacques ThumelaireRc MariemontTl. 0496 58 79 99, e-mail jacques@thumelaire.beInfo: www.campvalentine.beLa leucmie en deux motsCest un cancer des cellules de la moelle osseuse (celles-ci produisent les cellules sanguines, do le terme parfois utilis de cancer du sang). On distingue aujourdhui de nombreux types de leucmies, qui demandent chacune un traite-ment spcifique. Les cellules leucmiques peuvent galement envahir dautres organes comme les ganglions lymphatiques, la rate, le foie, les testicules ou le sys-tme nerveux central.Qui est Valentine ?Une enfant dcde de la leucmie lge de 17 ans. Son histoire est raconte sur le site internet mentionn ci-dessus.Souvenir de ldition 2010 : arrive des cyclos au camp18 19juni 2012 nr 3 41 juin 2012 n 3 41MAGAZINEAgendaAgendaOm belangrijke activiteiten van uw club in de agenda te laten opnemen, kunt u deze, rekening houdend met de deadline en bestreken periode voor elk nummer, per e-mail, fax of post bezorgen aan RBS. U kunt uw aankon-digingen ook invoeren via de website: http://public.rotary.belux.org/events.Pour faire publier gratuitement les activits importantes de votre club dans lagenda durant la priode couverte par un numro, envoyez-les avant la date limite par e-mail, fax ou courrier RBS. Vous pouvez aussi encoder vos annonces via lagenda en ligne: http://public.rotary.belux.org/events.deadLines aGendaN MAAND/MOIS VERSCHIJNINGSDATUM PERIODE DEADLINE DATE DE PARUTION342 07/2012 15.07 15.07 20.09 25.06 date CLUB event LOCatiOn/COntaCt1620Mons Changement de lieu des runions1er, 3me et 5me vendredi : Salon ICCI, rue Andr Masquelier 18, Mons. 2me et 4me : Restaurant Maxens, che du Roi Baudouin 117, Saint-Symphorien07.06 19u Torhout-Houtland PN in St. Sebastiaansgilde, Brugge08 au 10.06 Charleroi-Sud Exposition Arts Sur Heure et RcupArt Chteau de Ham-sur-Heure. Info: www.arts-sur-heure.be09 & 10.06 Oostrozebeke-Mandeldal 6de Maatjesfestival : zaterdag concert + diner, zondag maatjesdegustatie Info: info@rc-oostrozebeke.be10.06 La Louvire Promenade gourmande (5 tapes) le long des canaux historiques du CentreDpart et arrive: Ascenseur n1. Info: www.rotarylalouviere.org12.06 12u30 Oostende Bart Plasschaert, Inside-outside Clublokaal 12.06 12h30 Renaix Guy Van Hoye, Le statut dasbl pour un Rotary club Au club. Info: xavier.vandierdonck@skynet.be14.06 19h15 La Louvire Cengiz Songul, tudes internationales: mon sjour Dublin Au club14.06 Mariemont Notre YEP Alejandro, Le Prou Au club. Info: Philippe De Ganseman imp.deganseman@skynet.be15 au 17.06 Colfontaine-Borinage 13me karting inter-entreprises GP de ColfontaineEspace Magnum, 7340 Colfontaine. Info: Toni Iovine 0475 25 15 40 ou info@rotarycolfontaineborinage.org19.06 Oostende Bezoek RAM Info bij secretaris24.06 Torhout-Houtland Familiefietstocht01.07 Jabbeke SmulgordelSporthal Hof ter Straeten, Varsenare. Info : johan.vancanneyt@rotary-jabbeke.be 06.07 Oudenaarde 1st Golf Annual Matchplay Rotary-LionsGolf & Countryclub Oudenaarde Info: matchplaylionsrotary.com 26.08 8h Comines-Warneton Randonne pour voitures anciennes (80 km) et repas champtre au domaine paroissial du Bizet (7783)Dpart: place du Pont-Neuf 7780 Comines. Info: www.oldtimer-trip-comines.be rOtarians: 1.218.269 CLUBs: 34.196 rOtaraCtOrs: 210.979 CLUBs: 9.173As of 29 February d 1620, 1630 & 2170: rOtarians: 10.609 ; CLUBs: 264As of 16 MayrOtarY at a GLanCe date CLUB event LOCatiOn/COntaCt03.09 9h Ath Tir aux clays Parcours de chasseChteau dAttre. Restauration et bar vin midi et soir. Info: rotaryath.be08.09 Izegem & Roeselare Rotary Family Golftornooi Golf & Countryclub De Palingbeek09.09 12u Zeebrugge-Oosthoek Minigolf & BBQ Happening Zie advertentie p. 271630 4x4-treffen Zie www.4x4hoogstraten.com05 au 22.06 Esch-sur-Alzette Expovente de tableaux Garage BMW Muzzolini, rue Jos Kieffer 2, Esch/Alzette09.06 Bascharage-Kordall Tournoi de golf Golf de Luxembourg, Domaine de Belenhaff, L-6141 Junglinster09.06 19h Echternach & Moselle Dner de gala pour le 20me anniversaire du club Salle des Glaces de lAbbaye dEchternach. Info: www.rotary-em.lu10.06 13h Huy Rondia Croisire sur la Meuse. Thme: Lnergie dhier et daujourdhuiEmbarquement: rive droite Quai Dautrebande. Info: Jacques Mouton 0486 78 05 3412.06 18h30 Saint-Georges Chausse Romaine Opration don de sang avec la Croix-RougeAu club: La Cantellerie, rue du Chne 14, 4350 Momalle. Info: albert.castro@terramique.be18.06 Luxembourg-Kiem Conf. Claude Schmit, Prsident der Fondation Autisme Luxembourg Au club30.06-01.07 Herstal Tournoi de golf nocturne sur fairway et greens clairs Golf Club Lige-Bernalmont. Info: Dimitri Tsalos 0475 29 06 59, dt@cybernet.be02.07 8h Vis Journe VIP dans le cadre du dpart de la 3me tape du Tour de FranceCollge Saint-Hadelin, 4600 Vis. Info: info@rotary.vise.be, Alain Pille 0496 50 87 0812.07 19h30 Bascharage-Kordall Gilbert Renel, LAmrique indienne la fin du 19me sicle: un voyage photographique avec William Curtis12.09 Verviers Dfil de mode au profit des Cliniclowns Ets Wiliquet15.09 Tongeren Charity Golf Tournament and Dinner Flanders Nippon Golf and Business Club (Hasselt). Info: serge.bar@stemis.be 2170 4x4-treffen Zie www.4x4hoogstraten.com06.06 12h30 Bruxelles-Vsale Frederik Depoortere, Get on your bike Le vlo Bruxelles Au club (Htel Marriott Renaissance)07.06 19u Antwerpen-Amerloo Koen de Buck, EOS : het maken van een tijdschrift Clublokaal 08.06 12h15 Bruxelles-rasme Christian Jourquin, Lhistoire de la S.A. Solvay Au club. Info: Luc Dellicour 0475 75 41 7508.06 20h Wezembeek-Kraainem Tribute to the Bee Gees par The Massachusetts (sandwich bar 19h)Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre, av. Charles Thielemans 93. Info: Philippe Vandevoorde 0479 81 81 57 ou philippe.demeuse@skynet.be13.06 19h30 Bruxelles-Vsale Mme Schwimman, La crise financire du point de vue de la concurrence Au club (Htel Marriott Renaissance)juni | juin 2011 n341 20 21juni 2012 nr 3 41 juin 2012 n 3 41FocusFocusAgendaAgendaJean CiBOrGsRc VisaLBert CraninxRc Hasselt-HeRckenRode aLBert-nOL FOntaineRc cHaRleRoi-euRoPein memOriamdate CLUB event LOCatiOn/COntaCt14.06 19h30 Auvelais Basse-Sambre PN, Andr Guyaux et Jo de Dorlodot, Les roses Au club14.06 19u30 Herne-Markvallei Anneke Geyzen, Grootmoeders keuken opnieuw populair Clublokaal, info: www.rotaryherne.be, inschrijven: lucile@bosmans.be14.06 Mechelen Maatjesfestival Minderbroederskerk15.06 12h15 Bruxelles-rasme Jean-Louis Masse, Le traitement des dchets nuclaires en Belgique Au club15.06 Brussel-Coudenberg Jan Steenlant, Sociaal overleg in verband met vergrijzing Clublokaal 24.06 8h30 Brussel-Bruxelles Atomium 19me Charity Run (balade pour vhicules anciens) Dpart: Bowling Stones Wemmel, che de Bruxelles 397, 1780 Wemmel. Info: Luc Wauters 0477 51 24 6629.06 12h15 Bruxelles-rasme Les tudiants de lAthne Bracops prsentent leurs mini-entreprises Au club04.07 Brussel-Coudenberg Golftornooi LEmpereur Golf & Countryclub, Ways 07 au 09.09 Braine-le-Chteau Stand du club aux Rencontres Mdivales (bires spciales, cidre, foie gras, etc.) Prs de lglise de Braine-le-Chteau08.09 Antwerpen-West Drakenbootfestival 2012 Kattendijkdok, info : www.antwerpdragons.be RC Lanaken-MaaslandLogo embroideredCapsPolosShirtsScarfsTowelsinfo: wimsanders@skynet.beFinest original Belgian Rotary chocolatesdistrict 1630Embroidered Rotary Caps and Polosorders welcome at : giftshop.atmtrading.euGiftshop Deeds of Charityinfo: wimsanders@skynet.beGift ShopOffre spciale RotaryGagnez votre entre la Nuit des Churs 2012, en rpondant correctement la question suivante: Quel groupe belge participe la Nuit des Churs 2012 ?Envoyez votre rponse rotarycontact@rotary.belux.org20 places en jeuNotre promo continue : -5 pour les Rotariens sous mention du code rotary NDC Offre valable jusquau 30 juinSpeciaal aanbod voor RotaryWin uw ticket voor Stemmen onder de Sterren 2012 met een antwoord op de volgende vraag:Welke Belgische groep neemt dit jaar deel aan Stemmen onder de Sterren?Stuur uw antwoord naar rotarycontact@rotary.belux.org20 tickets te winnenDeze maand nog 5 korting voor de Rotaryleden met vermelding van de code Rotary NDCGeldig t.e.m. 30 juniTel : 02 736 01 29 - www.nuitdeschurs.be / www.stemmenonderdesterren.bePour les formules dentreprises, contactez commercial@tourdessites.be / Voor de bedrijfsformules, gelieve commercial@tourdessites.be te contacterend 162023/06/2012Centre culturel marius staquet, place Charles de Gaulle, 7700 mouscroninfo: www.rotary-d1620.bed 163009/06/2012Kinepolis, chausse de tongres 200, 4000 Lige (rocourt)info: www.rotary-liegenordest.bed 217016/06/2012 dolce La hulpe Brussels , chausse de Bruxelles 135, 1310 La hulpeinfo: www.rotary-d2170.beCOnFerenCes 201222 23juni 2012 nr 3 41 juin 2012 n 3 41Dernire expdition en date : Douala (Cameroun)ROTARY-VZW ASBL ROTARIENNEZZG werd in 1992 opgericht binnen Rotary BeLux. De organi-satie zamelt medisch materiaal in, knapt het indien nodig op en bezorgt het aan ziekenhuizen in de derde wereld. Haar inzet kreeg heel wat internationale erkenning, onder meer van ver-scheidene RI-voorzitters. Huidig voorzitter Kalyan Banerjee stond er tijdens zijn recente verblijf in Belgi trouwens op een bezoek te brengen aan de opslagplaatsen van de NGO (zie RC 339, p. 9). De voorbije twintig jaar werden meer dan 550 zendingen tot een goed einde gebracht. Soms kwamen er heel wat douane- of administratieve perikelen bij kijken, maar toch is het materiaal steeds behouden ter bestemming geraakt. Het aantal zendin-gen groeide met de jaren. In 2011 waren er een vijftigtal, goed voor meer dan 900 m materiaal met een nieuwwaarde van ongeveer 5 miljoen euro.Welke plannen heeft u voor dit feestjaar?C.S.: Vanaf september voorzien we verschillende evenementen. Eerst en vooral komen er opendeurdagen voor de Rotaryclubs, en in het bijzonder voor hun ZZG-afgevaardigden.S.H.: Zo leren zij onze organisatie en onze werking beter ken-nen, want we blijven merken dat er aan de kennis over ZZG nog een en ander schort. Daarom hebben we ook een drietalige DVD laten maken die we aan de clubs gaan bezorgen. Daarop staat een filmpje van 5 minuten dat op een heldere manier uitlegt waar ZZG voor staat. Ideaal om te projecteren tijdens een clubvergadering. Het filmpje staat ook op onze geheel herwerkte website. Uw organigram heeft ook wijzigingen ondergaan. C.S.: Inderdaad. In maart hebben we een algemene vergadering gehouden, waar de nieuwe raad van bestuur een driejarig man-daat heeft gekregen. Stphane Huynen is er unaniem benoemd tot gedelegeerd bestuurder. S.H.: Ik bekommer me voortaan om het dagelijks beheer van de NGO, en in het bijzonder om de contacten met onze twee per-soneelsleden, uiteraard in nauw overleg met Claude. Zo willen we zijn taak een beetje verlichten. Claude stond de voorbije jaren immers dag en nacht paraat. Waarom heeft u beslist ZZG te komen versterken?S.H.: Ik heb mijn bedrijf kunnen verkopen in 2000. Vanuit die bevoorrechte positie heb ik de tijd en gelegenheid om mij in te zetten op humanitair vlak. Ik heb trouwens een voorliefde voor Afrika. Ik ben een tijd actief geweest bij de andere Rotary-NGO, Vacci & Plus, voor men mij vroeg bij ZZG te komen.C.S. Wij zijn zeer blij met zijn komst. Stphane is perfect twee-talig. Dat zal onze contacten met Nederlandstalige clubs en leveranciers zeker vergemakkelijken.Wat brengt de nabije toekomst verder?C.S.: We zullen een groot deel van onze voorraden moeten verhuizen. Naast onze eigen opslagplaats in Daussoulx, de draaischijf van onze organisatie, beschikken we momenteel over ruimte in twee legerkazernes. De staat wil die echter verkopen. We moeten dus op zoek naar een ander onderkomen.Denis Crepin(Vertaling: S.V.)Meer info: www.hsf.be ZZG begint aan een nieuw hoofdstukDit jaar viert de Rotary-NGO Ziekenhuis Zonder Grenzen (ZZG) haar twintigste verjaardag. En die zal niet ongemerkt voorbij gaan. We overlopen de plannen met Claude Simon (Rc Namur-Confluent), de nog steeds zeer actieve stichtende voorzitter en Stphane Huynen (Rc Tienen), pas benoemd tot gedelegeerd bestuurder.Stphane Huynen & Claude SimonVoor haar werking heeft ZZG elk jaar minstens 100.000 nodig. Dankzij de typische Rotary-aanpak van club tot club (al dan niet via Matching Grants) en sponsoring kan dit bud-get volledig gebruikt worden voor humanitaire acties. Uiteraard is alle financile steun welkom, maar Rotarirs kunnen de NGO ook een dienst bewijzen door haar bekend te maken bij ziekenhuisdirecties en mensen uit de medische sector in het algemeen.IBAN: BE46 0000 0000 3636 BIC BPOTBEB1 Nouvelle tape pour HSFCette anne, lONG rotarienne Hpital Sans Frontire fte son vingtime anniversaire. Plusieurs activits et manifestations ont t prvues pour loccasion. Faisons le point avec Claude Simon (Rc Namur-Confluent), le toujours trs actif prsident fondateur de HSF, et Stphane Huynen (Rc Tienen), frachement nomm administrateur-dlgu.Cre en 1992 au sein des Rotary clubs du BeLux, HSF rcolte du matriel mdical avant de le rhabiliter et de lacheminer vers les hpitaux des pays du tiers-monde. Lorganisation a tou-jours pu compter sur le soutien des diffrents prsidents du RI, et en particulier de lactuel, Kalyan Banerjee, qui a tenu visiter lun des entrepts de lONG lors de sa rcente venue en Belgique (voir RC 339, p. 11).Vingt annes dengagement reprsentent plus de 550 missions effectues avec succs : le matriel finit toujours par arriver destination, parfois il est vrai aprs quelques pripties doua-nires ou administratives Au fil des ans, le rythme des exp-ditions sest passablement acclr, pour atteindre une cinquantaine de missions en 2011, soit plus de 900 m3 de matriel et une valeur neuf denviron 5 millions .Un mot sur la clbration du vingtime anniversaireC.S. : Diffrentes manifestations se drouleront partir de sep-tembre. Il y aura tout dabord des journes portes ouvertes destination des Rotary clubs, et particulirement des dlgus HSF au sein de ceux-ciS.H. : Le but est de mieux faire connatre notre organisation et son mode de fonctionnement, car nous devons malheureuse-ment constater quelle reste encore parfois ignore ou sous-estime. Voil pourquoi nous avons galement fait raliser un DVD trilingue (FR - NL - EN) que nous allons distribuer aux clubs. Il sagit dune prsentation de HSF la fois courte (5 minutes), claire, instructive et dynamique, qui peut tre proje-te lors de toute runion statutaire. Ce film est aussi visible sur notre site web, rcemment rafrachi.Des changements sont intervenus dans votre organigrammeC.S. : En effet. Notre assemble gnrale sest tenue en mars dernier. Le nouveau conseil dadministration, reconduit pour trois ans, a dsign lunanimit Stphane Huynen comme administrateur-dlgu.S.H. : Je moccupe de la gestion journalire de lONG, notam-ment des contacts avec nos deux membres de personnel, et ce toujours en troite collaboration avec Claude. Le but est de sou-lager quelque peu ce dernier qui, pendant trs longtemps, est rest au four et au moulin chaque jour et parfois la nuit !Quest-ce qui vous a dcid rejoindre lquipe de HSF ?S.H. : Sur le plan professionnel, jai eu lopportunit de vendre ma socit ds 2000. Bien soign par la vie et avec du temps devant moi, il mest apparu naturel de me lancer dans des acti-vits humanitaires, dautant que je nourris une passion pour lAfrique. Jai t un temps actif au sein de lautre ONG rota-rienne du BeLux, Vacci & PLUS, avant que lon me propose de rejoindre les rangs de HSF.C.S. : Nous en sommes tous trs heureux, dautant que Stphane est parfait bilingue et pourra facilement dmarcher les clubs et les fournisseurs potentiels nerlandophones.Pas dautre dfi pour HSF dans un avenir proche ?C.S. : Sur le plan logistique, il y a notre prochain dmnage-ment. Outre lentrept de Daussoulx, plaque tournante de lor-ganisation, nous occupons pour linstant les dpts de deux casernes de larme belge, mais celles-ci vont tre vendues par ltat. Nous devons donc trouver un autre point de chute pour nos stocks.Denis CrepinInfo : www.hsf.beHSF fonctionne avec un budget min. de 100.000 par an. Grce une approche club to club typiquement rotarienne (matching grant ou autre) et au sponsoring, lintgralit de ce budget peut tre affecte aux actions humanitaires. Les Rotariens sont bien sr encourags soutenir financirement lONG mais aussi en parler en toute occasion auprs des res-ponsables dhpitaux et du corps mdical en gnral.IBAN: BE46 0000 0000 3636 BIC BPOTBEB1 24 25juni 2012 nr 3 41 juin 2012 n 3 41INTERVIEW INTERVIEWSinds 2004 staat Karel Van Eetvelt als gedelegeerd bestuurder aan het hoofd van UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers. Bedachtzaam maar verbeten verdedigt hij de belangen van zon 86.000 leden. Wie denkt dat we met minder werken meer welvaart creren, moet zijn mening dringend herzien. Steeds minder mensen lijken het aan te durven om van start te gaan als zelfstandig ondernemer. Hoe komt dat volgens u?Het totale aantal starters loopt zeker niet terug. Wel stellen we een daling vast van het aantal mensen dat een zelfstandige activiteit opstart als hoofdberoep. Daarentegen zien we steeds meer mensen die als zelfstandige werken in bijberoep. Daar kan je je wel wat vragen bij stellen. We hebben zeker niets tegen zelfstandigen in bijberoep, maar als te weinig mensen in hoofdactiviteit een bedrijf willen uitbouwen, heeft dat uiteraard een negatieve impact op je economie, welvaart, wel-zijn enz. We mogen niet vergeten dat onze hele welvaartsstaat berust op de economie. Als die vierkant draait, zakt het hele systeem in elkaar.De luxepositie van de werknemers in ons land, doet veel men-sen beslissen om geen zelfstandige te worden. Wie de keuze heeft tussen zelf een zaak uit de grond stampen, met alle risi-cos vandien, en een goedbetaalde, hyperbeschermde job als werknemer, kiest vaak eieren voor zijn geld. UNIZO heeft bij-voorbeeld al vaak kritiek geuit op de waaier aan verlofregelin-gen die in ons land voorhanden zijn. Niet omdat we de mensen geen verlof gunnen, maar uiteindelijk moet het werk wel gebeuren. Bepaalde partijen en beleidsmensen hebben de bevolking de illusie gegeven dat je door minder te werken wel-varender kunt worden. Dankzij mijn functie praat ik in het buitenland vaak met ondernemers en economen. Ik kan je verzekeren: als ik ze vertel over de verworvenheden van de Belgische werknemers, geloven ze hun oren niet. Een Braziliaan zei me letterlijk: Doe zo voort, dan zullen we jullie snel voorbijsteken!Hoe houdt u voeling met de basis, de ondernemers zelf?Ik ga heel vaak spreken voor lokale UNIZO-afdelingen, ser-viceclubs enz. Zo houd ik echt wel de polsslag van wat er leeft onder ondernemers. Welke wensen en verzuchtingen hoort u daar het meest?Met stip op nummer n staat de belastingdruk. Maar dat is overal ter wereld zo. Onlangs was ik in Marokko op bezoek in een textielfabriekje. Ik vroeg de bedrijfsleider wat zijn groot-ste probleem was. Volgens hem was dat de loonkost die inderdaad iets hoger lag dan bij vergelijkbare bedrijven in Marokko. Ik heb hem dan uitgelegd hoe het er in Belgi aan toe gaat, en zijn dag was meteen goed! (lacht) Pas op, we beseffen dat belastingen nodig zijn om dingen te verwezenlijken. Alleen is de belastingdruk in ons land zo dra-matisch hoog, dat zowel groei als ondernemerschap worden afgeremd. Dat houdt een enorm risico in voor onze concurren-tiepositie, nu ook KMOs op een mondiale markt moeten spe-len. Politici beseffen dat ook wel, maar tussen beseffen en er iets aan doen, ligt nog een wereld van verschil.Daarnaast zorgt ook de inflatie aan reglementeringen voor heel wat hoofdbrekens. Onze reglementen inzake arbeid, voedsel, veiligheid, milieu enz. zijn bij de strengste ter wereld. Paradoxaal genoeg vormt dat echter ook een troef. Elders in de wereld weet men immers dat wat hier geproduceerd wordt, van topkwaliteit is. U bent nu een achttal jaar actief bij UNIZO. Op welke verwezen-lijkingen blikt u het meest tevreden terug?Ik denk dat we er met UNIZO in geslaagd zijn om de maat-schappij te doen beseffen hoe belangrijk ondernemers zijn voor de samenleving. Ik ben zelf talloze keren gaan spreken voor scholen en groepen uit tal van maatschappelijke geledin-gen. Wij zijn keihard, en met succes, ingegaan tegen het alom verspreide beeld van de zelfstandige als foefelaar of rijke egost. Met het aantreden van de nieuwe federale regering hebben we naar ik vrees een stap achteruit gezet. Ik moet vaststellen dat dit besef bij de grootste regeringspartij niet leeft. Ik vrees dat we daar op lange termijn allemaal de gevol-gen van zullen ondervinden. UNIZO heeft ook veel bijgedragen tot de verbetering van het sociaal statuut van zelfstandigen. Herhaaldelijk hebben we gewezen op het belang van sociale bescherming. Daardoor is er een grotere bereidheid ontstaan om hierin collectief te investeren.Vooral voor kleinere KMOs is het belangrijk dat we meege-bouwd hebben aan de verdere flexibilisering van de arbeids-markt. Ik was eerder actief binnen de Bouwfederatie. En van de eerste zaken die ik op tafel gelegd heb, was dan ook het toelaten en betaalbaar maken van overuren.En van de speerpunten van het huidige regeringsprogramma is fraudebestrijding. Hoe staat u daar tegenover?Ik sta daar volledig achter. Fraude zorgt binnen de onderne-merswereld immers voor oneerlijke concurrentie. De onder-nemers zelf zijn dus vragende partij om dergelijke praktijken aan te pakken. Maar hoe ga je daarbij te werk? Volgens ons moet dat zo efficint mogelijk gebeuren, bijvoorbeeld door een matching van databanken. De mogelijkheden daarvoor liggen open. Wij pleiten ervoor dat men de controles concen-treert op bedrijven met een risicoprofiel. Ik zal niet toelaten dat men onder het mom van fraudebestrijding de onderne-mers als groep stigmatiseert. Ik heb staatssecretaris Crombez dan ook laten weten dat we volop willen meewerken aan fraudebestrijding, maar die moet dan wel over de hele lijn gelden. Een ondernemer die zwaar in de fout is gegaan, zal ik nooit verdedigen. Maar dan moet sociale fraude even hard aangepakt en veroordeeld worden. Dat laatste zie ik nog te weinig gebeuren.U heeft heftig geageerd tegen de plannen voor het Uplace-project in Machelen. Waarom precies?De spelregels moeten voor iedereen gelden, of je nu veel of weinig geld hebt. In dit dossier gelden bijvoorbeeld milieu- en mobiliteitsregels blijkbaar minder voor iemand die zich profi-leert als een nieuwe visionair in het distributielandschap. Als er op basis van de voorliggende plannen een vergunning wordt verleend, trek ik mijn lade open met alle vergelijkbare project-voorstellen die gn vergunning hebben gekregen. Daarmee zit de Vlaamse regering duidelijk in haar maag.Los daarvan is het ook een kwestie van visie. Vlaanderen is zeer rijk aan winkelmogelijkheden. Zelfs in kleine gemeenten zijn er shoppingcentra. Maar hoe je het ook draait of keert, waar perifere shoppingcentra worden gebouwd, bloeden de stadskernen commercieel dood. Gevolgen als leegstand, ver-paupering en onveiligheid laten zich raden. Kijk maar naar de situatie in Frankrijk. Als de Vlaamse regering stadskernen wil herwaarderen, zie ik niet in hoe ze een dergelijk dossier zou kunnen goedkeuren.Wat kunnen UNIZO en Rotary voor elkaar betekenen?We spreken sowieso grotendeels hetzelfde publiek aan, zij het met andere accenten. Zeker de initiatieven van Rotary om de ondernemingszin bij jongeren te stimuleren van beroepsin-fodagen en bedrijfsbezoeken tot steun aan miniondernemin-gen waardeer ik ten zeerste. Ondernemers, en zeker star- tende ondernemers, hebben behoefte om onderling samen te komen. Dat kan via de UNIZO-afdelingen, maar ook via ser-viceclubs als Rotary. Lokale UNIZO-kernen zouden trouwens best eens een gezamenlijke vergadering of activiteit kunnen organiseren met Rotary. Dat zou voor beide partijen ongetwij-feld een verrijkende ervaring zijn.Steven VermeylenMeer info: www.unizo.be Met dank aan PDG 2170 Jules De Vleminck.Karel Van Eetvelt: Economie blijft de motor van de welvaartsstaat Wij staan vierkant achter fraudebestrijding, maar die moet voor iedern gelden. 26 juni 2012 nr 3 41La trs trange histoire de Jim ThompsonINSOLITESon palmars de conspirateur incite lOSS lui faire suivre des cours de survie dans la jungle, en vue de le larguer derrire les lignes de larme japonaise qui occupe la Thalande. Il est donc envoy dans les bases dentranement de lle Catalina et de Borno. Manque de chance, la fin de son stage, en aot 1945, concide avec la reddition du Japon. Il est alors charg de crer lantenne de lOSS Bangkok et de grer les contacts entre les rebelles thas et laotiens. Entretemps, lOSS devient la CIAEn 1948, Jim quitte officiellement ladministration mais reste ce quon appelle pudiquement un conseiller auprs de lam-bassade amricaine. Passionn par lOrient, il tente de convaincre son pouse amricaine de le suivre et reoit une demande de divorce. Libre malgr lui, il abandonne un projet htelier en gestation et lie des relations daffaires avec des personnages influents de lIsaan (rgion nord-est de la Thalande) qui lui font dcouvrir lart de la soie et la culture du mrier.Fin 1948, il constitue la Thai Silk Company. Il ne dtient que 84 parts sur 500, mais il en est linspirateur, lorganisateur et le porte-drapeau. Son rve est de constituer une espce de cooprative qui permettrait aux femmes thaes de garder la matrise du foyer tout en jouissant dun revenu certain. Cest la priode faste de son aventure. Les tissus traditionnels vont abandonner leurs dessins primitifs et leur raideur de papier abrasif pour devenir des ombres multicolores caressant la peau et ondulant sensuellement au moindre souffle.En 1951, les soies de Jim habillent les acteurs de la comdie musicale Le Roi et moi, joue Broadway. Cest la conscra-tion et la richesse. Il peut satteler la ralisation de la seconde partie de son rve : btir sa maison et y exposer les objets artistiques quil a collectionns durant sa vie despion. Cest probablement ce moment que le fil dun complot mys-trieux vient se mler ceux de sa vie et de la soie, dans le grand mtier tisser du matre de lUniversLe label Jim Thompson devient un must et lui-mme une lgende capable dattirer sa table exotique et raffine des personnages comme Robert Kennedy et Somerset Maugham. Seule note ngative, malgr linsistance de ses puissants associs, il refuse obstinment dabandonner son systme de cooprative au profit dune organisation industrielle, certes moins potique mais bien plus rentable.La solution au problme est inattendue et radicale. Le 24 mars 1967, Thompson, ayant dcid de passer les vacances de Pques dans les Cameron Highlands (Malaisie), rejoint ses amis qui lattendent au Moonlight bungalow. Deux jours plus tard, aprs avoir assist loffice dominical dans la chapelle All Souls, il quitte ses amis pour une promenade et dispa-rat littralement. Immdiatement, arme, volontaires et pro-fessionnels de la jungle malaisienne organisent une recherche gigantesque et mticuleuse qui va durer un mois. En vain : mme les meilleurs pisteurs sont incapables de trouver la moindre trace de son passage ou les indices dun ventuel accident.Le plus curieux de laffaire est que, mme si aujourdhui encore lnigme de sa disparition reste parfaitement impn-trable, dans un rayon de 300 km autour de Bangkok, nim-porte quel taxi peut trouver sa maison sans quon lui donne ladresse, et il est fort probable quune lettre adresse Jim Thompson, Bangkok soit livre sans encombre dans la bote du Roi de la Soie. Remarquable popularit pour quelquun qui sest littralement vaporis il y a 45 ans !Vittorio MangiarottiRc Bruxelles-OuestArchitecte de formation et ais de naissance, Jim Thompson aurait pu mener une vie banale si les Japonais navaient pas attaqu Pearl Harbour. Il sengage alors comme artilleur et est assign la dfense ctire. Peu aprs, lOSS le rclame pour le destiner aux missions de sabotage derrire les lignes ennemies. Jim ne demande pas mieux et sabote tant quil peut en Afrique du Nord, en Italie, en France et en Allemagne.Vittorio et son pouse visitent la maison de Jim Thompson Bangkok28 29juni 2012 nr 3 41 juin 2012 n 3 41Oh, we love you so much, Nana Enim Korkor ! Des dclarations passionnes retentissent des haut-parleurs. Les murs du nou-veau btiment en forme de U en renvoient lcho. Mais celle qui sont destins les hommages reste sans expression, alors quautour delle, le mythe de lAfrique devient vivant.La Nana, la reine, cest lAllemande Bettina Landgrafe, fondatrice de lorganisation Madamfo Ghana (https://madamfo-ghana.de). La raison de la fte : avec le soutien du Rc Sankt-Vith-Eifel et du Rc Koblenz-Mittelrhein, elle a construit un orphelinat Ho, dans la rgion pauvre de la Volta. Les deux clubs ont pu rcolter plus de 160.000 en deux ans avec laide dautres clubs voisins. Ce qui tait encore un rve il y a quelques annes est devenu ralit.Dici quelques semaines, 72 enfants qui ont travers lenfer il y a peu de temps pourront enfin emmnager dans ltablis-sement. Vendus par leurs familles pour 25 dollars, ils taient forcs de travailler en tant quenfants esclaves sur des barques de pche. Lorphelinat leur donne la chance de retourner une vie normale.Maintenant que Madamfo Ghana et le Rotary ont pos des actes et ont, de ce fait, dmenti le prjug de lEuropen non digne de confiance, de plus en plus de Ghanens croient en ce projet. Mme certains pcheurs, les soi-disant masters, coo-prent et se rorientent vers les exploitations de poissons, au lieu de risquer la vie des enfants. Cest surtout la durabilit des projets qui a impressionn les Rotariens.Important pour le succs durable du projet : ce nest pas une organisation internationale qui gre lorphelinat depuis ltranger. Ce sont uniquement des autochtones qui travaillent pour Madamfo Ghana. Ils ont un lien direct avec les enfants et bnficient dun certain respect dans lentourage de ltablisse-ment et auprs des autorits. Quelques Rotariens de Saint-Vith et de Coblence ont pu sassurer quil en est vraiment ainsi. Au Ghana, seul le texte prononc fait foi et ainsi, beaucoup de dignitaires de la rgion de la Volta se sont prononcs en faveur du projet de la Nana blanche et du Rotary.Rc Sankt-Vith-Eifel : Freddy Genten, Alfred Jacobs, Kurt Schmidt, Marc Schmitz, Raymond Servais, Ralph UrfelsTexte allemand page suivanteProportion denfants de 5 14 ans au travail, daprs un rapport de la Banque mondiale et des donnes de lOrganisation Internationale du TravailYOUTHDe zesde editie van Jeugd & Techniek liet 700 kinderen uit het vijfde leerjaar kennismaken met technische beroepen. En van de bedrijven die daarvoor hun deuren openden, was drukkerij Lannoo in Tielt.Jeugd & Techniek blijft groeien n boeienHet initiatief voor deze bedrijfsbezoe-ken komt van de commissie Beroepsactie van Rc Tielt. Op deze manier willen we kinderen stimuleren om voor een tech-nische studierichting te kiezen, zegt Grgoire de Kemmeter. Rc Deinze en Rc Oostrozebeke-Mandeldal nemen ook deel aan het project. Aan de andere kant van het land is ook Rc Hoogstraten ermee van start gegaan. We hopen stie-kem dat dit initiatief zich via Rotary over het hele land zal verspreiden. Rotary krijgt alvast steun van enkele trouwe partners. Het leerlingenvervoer wordt gefinancierd door het Tieltse stadsbestuur en de Katholieke Hoge-school Zuid-West-Vlaanderen werkte educatieve pakketten uit. In totaal gingen 35 klassen op bezoek in 25 bedrijven. Drukkerij Lannoo kreeg de vijfde klas van meester Thomas uit de Tieltse basisschool Het Spoor over de vloer. Technisch directeur Pieter Lannoo leidde de kinderen doorheen het volledige productieproces. Zo ontdekten ze dat er bij Lannoo niet alleen boeken worden gedrukt, maar ook agendas, kalenders, handleidingen enz. Ze kregen er de principes van de vierkleurendruk onder de knie en leerden de verschillende papiersoorten kennen met evenveel schakeringen van wit. Met vragen en opdrachtjes wist Pieter Lannoo de aandacht van de kinderen voortdurend vast te houden. Als kers op de taart mochten de kinderen raden hoeveel boeken er op een palet lagen en hoeveel vellen een stapel papier bevatte. De winnaars kregen uiteraard een boek mee naar huis S.V.Le rve des enfants esclaves du Ghana sest enfin ralisEncore et encore, les mains frappent les peaux des tambours, les chants des femmes se succdent, leurs robes colores ondulent en rythme, les danses soulvent des tourbillons de poussire de terre brle. Encore plus vite, encore plus intenseSOLIDARITEn zo vonden de kinderen het:PieterLannoogafonseeninteressanterondleiding.Ikvondhetooktofopheteinde. Ik vond het super. Alexander ScheerensHetbezoekwastofenleerzaam,wantnuweetikhoeboekenwordengemaakt.Benoit DebusschereIkvondhet leukdatweelkeenboekjekregenenkondenmeedoenaaneenwedstrijd. Het was op ons niveau verteld want het was niet t moeilijk. Cassey De KeukelaereHetbezoekaanLannoowasnietalleentofmaarookleerrijk.Hetwasoponsniveau en dat is supertof! Marie WithoeckHetbezoekaanLannoowas interessant enheel leerzaam.Alleswerdgoeduitgelegd. Toen we vertrokken was ik slimmer dan toen we aankwamen. Jitse VerhalleTofenleerzaamomdatzebijnaalleshebbengetoondhoedatallemaalwerkt.Het is ook mooi dat die mensen tijd voor ons vrijmaken. Robin Van EenoogheHet bezoek aan Lannoo was hl leerrijk. Het was goed verteld. Aaron CreupelandtIkvondhetleerzaameninteressant.Hetwasookspannendomtewetenhoealles werkt Dina De FourLannoo bezoekenwas interessant. Ik heb er veel bijgeleerd.Wat een lastigwerk! Zon organisatie voor dat transport! En toch geen verspilling van papier Knap! Jarno PeckHetbezoekaanLannoowasinteressant.Ikhebveelbijgeleerd.Kamil Krtki.Hetwas interessantwantwehebbenveelbijgeleerd.Blijdat ikditeenshebmeegemaakt. Axelle DejonckheereIkvondhetbezoektop!Alhaddenwegeenles,wehebbentochveelbijgeleerd!Formidabel! Klaas LambrechtHetwasinteressantmetdieleukeverrassing.Ikzounogweleenkeerwillengaan! Srine Souei Pas de donnes Jusqu 10% denfants au travail 10 20% denfants au travail 20 30% denfants au travail 30 40% denfants au travail Plus de 40% denfants au travail30 juni 2012 nr 3 41SOLIDARITTOh, we love you so much, Nana Enim Korkor! schallt es aus den Lautsprechern die Wnde des U-frmigen Neubaus werfen das Echo zurck. Doch die, der die Huldigungen gelten, sitzt ausdrucks-los, als Zeichen der Wrde zur Salzsule erstarrt, whrend rund um sie herum der Mythos Afrikas lebendig wird.Die Nana, die Knigin, das ist die Deutsche Bettina Landgrafe, Grnderin der Hilfsorganisation Madamfo Ghana (https://madamfo-ghana.de). Der Grund des Festes: Mithilfe der Rotary Clubs Sankt-Vith-Eifel und Koblenz-Mittelrhein hat sie in Ho, in der armen Voltaregion, ein Kinderheim gebaut. Mehr als 160.000 Euro haben die beiden Clubs durch die Untersttzung vieler anderer Nachbarclubs in den vergange-nen beiden Jahren sammeln knnen. Nun ist Wirklichkeit geworden, was vor wenigen Jahren als Traum begann.Binnen weniger Wochen sollen hier nun 72 Kinder einziehen, die zuvor durch die Hlle gegangen sind. Von ihren Familien fr 25 Dollar pro Jahr als Kindersklaven verkauft, mussten sie auf den Fischer-booten am Voltasee schuften. Durch das Kinderheim sollen sie nun den Weg zurck ins Leben finden.Nun, da Madamfo Ghana und Rotary Fakten geschaffen und das dort verbrei-tete Vorurteil vom unzuverlssigen Europer widerlegt haben, glauben auch immer mehr Ghanaer an das Projekt. Selbst einige Fischer, die sogenannten Master, kooperieren und satteln auf Fischfarmen um, anstatt das Leben der Kinder zu riskieren. Die Langfristigkeit der Projekte hat die Rotarier vor allem beeindruckt.Entscheidend fr den langfristigen Erfolg des Projekts: Anders als sonst ist es keine internationale Organisation, die das Kinderheim wie ein Fremdkrper fhrt. Fr Madamfo Ghana arbeiten nur Einheimische, die den direkten Draht zu den Kindern haben und auch im Umfeld der Einrichtung sowie bei den Behrden Respekt genieen. Clubmitglieder aus St. Vith und Koblenz konnten sich bei der Erffnung zudem davon berzeugen, dass dem wirklich so ist. In Ghana gilt das gesprochene Wort und danach haben sich die Wrdentrger der Voltaregion klar zum Projekt der weien Nana und Rotarys bekannt.Rc Sankt-Vith-Eifel : Freddy Genten, Alfred Jacobs, Kurt Schmidt, Marc Schmitz, Raymond Servais, Ralph UrfelsImmer wilder prasseln die Hnde auf die Hute der Trommel, die Gesnge der Frauen berschlagen sich. Ihre bunten Kleider wiegen sich im Rhythmus, die Tnze wirben den Staub der ausgedrrten Erde auf. Immer schneller, immer intensiver.Der Traum der Sklavenkinder Ghanas ist in Stein und Beton wahr gewordenWilt u duurzame innovatie een centrale plaats geven in uw bedrijf? Maar weet u niet meteen hoe u het duur-zaamheidsprincipe concreet in uw bedrijfsvoering integreert? De OVAM heeft nu een nieuw instrument om u daarbij te ondersteunen: de OVAM-SIS-toolkit. Ga met dat creatieve instrument actief op zoek naar duurzame oplossingen voor uw bedrijfsvoering. Voor procesbegeleiding kunt u een beroep doen op profes-sionele begeleiding. Zin om van duurzame innovatie een chte stevige bonus te maken voor uw bedrijf? Bestel meteen de OVAM-SIS-toolkit op www.ovam.be/ecodesignlink.Maak werk van duurzame innovatie met de OVAM-SIS-toolkit.Zin om van duurzame innovatie een chte stevige bonus te maken voor uw bedrijf? Bestel meteen de OVAM-SIS-toolkit op www.ovam.be/ecodesignlink.Op zoek naar een stevige bonus?Adv-2012-SIS-Toolkit-297-210-afl.indd 1 8.05.2012 15:23:4132 33juni 2012 nr 3 41 juin 2012 n 3 41LEZEN LECTURE ONTLUISTEREND PORTRETWanneer Vladimir Poetin in 1999 de zieke en impopulaire Boris Jeltsin opvolgt, wordt de onbekende KGB-agent die altijd in de schaduw stond plotseling een publiek figuur. Poetin verwerft de controle over de media, rekent af met zijn politieke tegenstanders en ontmantelt het verkiezings-systeem. Mogelijke opposanten, zoals de oligarch Michail Chodorkovski, worden voor jaren in de cel gegooid. Ande-ren, zoals de schaaklegende Gari Kasparov, wordt het campagnevoeren onmo-gelijk gemaakt. Masha Gessen werkt als journalist in Moskou en ziet hoe het land in verval geraakt onder het bewind van de geld- en machtsbeluste Poetin. Zij ervaart deze macht aan den lijve in de vorm van doodsbedreigingen, haar eigen verbanning en de mysterieuze verdwijning van vrienden en collegas. Een onthullende biografie die niemand onberoerd kan laten. Masha Gessen, De man zonder gezicht, Ambo, 19,95 ENTRE MRE ET FEMMESLauteur raconte la vie dun couple, et cela se passe en Belgique. Elle est peu banale mais renferme pourtant des histoires du quotidien, o chacun se reconnatra. Anne et Olivier se fuient et se cherchent, se trouvent et se perdent. Entre eux, cest je taime, moi non plus. Lui a tout pour tre heureux sa russite profession-nelle, son statut social, son mariage, sa famille mais est pris par le dmon de midi. Domin de la tte aux pieds par son pouse, il finit par rencontrer Sylvie, une trs gentille fille, la femme idale ! Mais Olivier est un faible : il quitte sa femme, retourne auprs delle, divorce et retourne nouveau dans sa famille comme ami. Deux fils, un divorce, le cancer Tout cela relve du tmoignage vcu. Voil un des plus beaux livres quon nous a propos de lire. Il est superbement crit, il est vrai, il est ra-liste et bien rythm. Bref, un rgal !Adrian Same, Oui, Mesdames, d. 7MA, 23,00 DANS LES COULISSES DU CMIREBNicolas Blanmont, journaliste La Libre Belgique et animateur la RTBF, dresse ici un portrait du Concours Reine Elisabeth, reconnu par les musiciens comme un des plus importants et des plus prestigieux au monde. Le portrait est fidle, mais sans complaisance. Actuel, quoique nourri dhistoire. Admiratif et en mme temps critique quand il le faut. On y parle de tout ce qui fait lessence du Concours lui-mme (exigence du programme, mise en loge, jury, rglement, familles daccueil), on y voque le sort des laurats, et tout particulirement des Belges, sans oublier tout ce qui entoure la comptition et contribue aussi son retentissement (implication de la famille royale, couverture mdiatique). Louvrage comprend galement une centaines de photos, tantt tonnantes, tan-tt touchantes, prises dans les coulisses du Concours.Nicolas Blanmont, Concours Reine Elisabeth : scnes et coulisses, d. Versant Sud, 25,00 maG iK UW aandaCht?Maar liefst 95% van de mensen is bang om te spreken in het openbaar. Toch komt iedereen in zijn leven voor die uitdaging te staan, voor het werk, in de privsfeer of op een bruiloft of begrafenis. Met het grootste gemak een presentatie houden, speechen zonder stress en stotte-ren, het lijkt slechts voorbehouden aan natuurtalenten, zoals Barack Obama. Maar speechen is geen voorrecht van de happy few. Iedern kan het leren, zelfs vrij snel en eenvoudig. Carl Van de Velde was ooit zelf doodsbenauwd om het woord te voeren, maar hij keek de kunst af van de grote redenaars en werd een van hen. Hij trainde al talloze captains of industry, ambtenaren, advocaten, politici, leerkrachten en ondernemers. In dit boek komen alle aspecten aan bod, van het overwinnen van angst, het uitstralen van zelfverzekerdheid en het schrijven van een pakkende speech tot het memoriseren ervan.Carl Van de Velde, Speechen als Obama, Houtekiet, 18,95 1 Dagelijkse kost 3, Jeroen Meus2 Eiland, Pieter Aspe3 Allemaal rokjes, Kim Leysen4 Fairfield Park, Santa Montefiore5 Vlammen, Suzanne Collins1 Si ctait refaire, Marc Levy2 7 ans aprs, Guillaume Musso3 1Q84 (livre 3), Haruki Murakami4 Loin des mosques, Armel Job5 Les lgendaires/Origines (t. 1), Nadou/SobralTop 5STAP VOOR STAPDe vzw Oikoten organiseert al dertig jaar voettochten en werkprojecten voor jongeren in gesloten instellingen. Wie zijn tocht tot een goed einde brengt, krijgt nadien een nieuwe kans. Al meer dan 450 jongeren vertrokken naar Santiago de Compostela en andere bestemmingen.De tocht was hun poort naar een betere toekomst. Niet dat hun leven verder rimpelloos verloopt. Net zoals op tocht, vinden zij nog veel hindernissen op hun weg. Maar de voettocht die ze als tiener maakten, blijft een bron van inspiratie en kracht.Aan de basis van dit boek liggen dertig beklijvende levensverhalen van jongeren die op stap gingen. Hoe herinneren zij zich de tocht? Hoe kijken zij er op terug? Wat betekende die voettocht voor de rest van hun leven? Ook dertig compagnons de route van ouders, begeleiders tot jeugdrechters komen aan het woord.Phara de Aguirre (red.), Ik dus naar Compostela, Lannoo, 19,99 De boekenplank Au rayon livres QUAND LA PARANO SINVITECe qui spare lamiti de la haine ? Parfois, une simple haie de jardin Dun ct, il y a Tiphaine et Sylvain ; de lautre, il y a Laetitia et David. Deux couples voisins et amis, ayant chacun un enfant du mme ge. Deux couples fusionnels et solidaires qui vivent cte cte dans une harmonie parfaite. Jusquau jour du drame. Un tragique accident fait voler en clats leur entente idyllique, et la cloison qui spare leurs maisons, tout comme la haie qui dlimite leurs jardins, ne seront pas de trop pour les protger les uns des autres. Dsormais, les seuls convives invits la table des anciens amis sap-pellent Culpabilit, Suspicion, Paranoa et Haine Lauteure, une jeune Belge que les habitus de lmission 50 degrs nord connaissent bien, sest fait une spcia-lit des romans psychologiques la fois bien trousss et angoissants. Son dernier ouvrage ne droge pas la rgle.Barbara Abel, Derrire la haine, d. Fleuve Noir, 18,50 Een Matching Grant in eigen land? Het kan!Vzw De Lelie in Deurne voorziet woonzorg voor een 40-tal mannen en vrouwen met een matige of ernstige verstande-lijke handicap. Verscheidene bewoners moeten tevens met zware motorische, fysieke of zintuiglijke beperkingen leven. Rc Antwerpen onderhoudt sinds de stichting van de koepel-organisatie Dorp Nr. 2, Koningin Fabiola, via haar lid ridder Alfons Dassen, nauwe banden met deze instelling. In 2011 begon het Dorp Nr. 2 met een nieuwbouw voor De Lelie, waar zwaar zorgbehoevende bewoners medio 2012 zouden worden opgenomen. Men wilde toen investeren in een Handi-Move-systeem in het ganse gebouw, waardoor de bewoners die aan bed of rolstoel gekluisterd zijn, via een gemotoriseerd til- en beweegsysteem zelfstandig door het gebouw kunnen bewegen, langs een aan de plafonds beves-tigd railsysteem. Al biedt zon systeem een aanzienlijke ver-betering van de levenskwaliteit van de patinten en een grote hulp voor de verzorgenden, men kan er geen overheidssubsi-die voor vragen. Een grote streep door de rekening, als u beseft dat het gaat om een investering van 67.000. Rc Antwerpen kwam met het idee op de proppen om hiervoor een Matching Grant-project op te zetten. In tegenstelling tot wat velen denken kan de Rotary Foundation niet alleen pro-jecten in derdewereldlanden, maar ook in eigen land onder-steunen voor zover alle criteria gerespecteerd worden, uiteraard. Het werd een boeiende ervaring voor de leden van Rc Antwerpen en hun vrienden van haar Duitse contactclub Rc Duisburg, die bereid was als International Project Partner op te treden. Beide clubs hadden een team dat op het project werkte en regelmatig samenkwam. Met het oog op dit gemeenschappelijke doel werden de banden tussen beide clubs nog nauwer. Benefietacties in Antwerpen en Duisburg zorgden voor het cashaandeel van 20.787. Beide districten kwamen tussen voor 6.635 en de Rotary Foundation zou 17.028 betalen, samen goed voor een totaal van 44.450. Daarnaast deed de NVSG met 3.250 ook een stevige duit in het zakje. De Matching Grant werd in augustus 2011 in Evanston inge-diend en was reeds in november goedgekeurd.Op 22 maart 2012 waren we te gast op de officile ingebruik-name van het Handi-Move-systeem, in het bijzijn van een dele-gatie van zes leden van Rc Duisburg. Clubvoorzitters Benoit Van Aerden en Dieter Lindenblatt overhandigden hier met gepaste trots de cheque van 47.700. Rc Antwerpen hield bij deze gelegenheid ook haar statutaire vergadering in De Lelie. Benoit Van AerdenMet haar contactclub Rc Duisburg diende Rc Antwerpen een Matching Grant in voor de installatie van een geavanceerd tilsysteem in woonzorgcentrum De Lelie. Drie maanden later was de aanvraag goedgekeurd CLUBSRc AntwerpenDemonstratie van het Handi-Move-systeemDe delegaties van Rc Antwerpen en Rc Duisburg klaar voor de overhandiging34 35juni 2012 nr 3 41 juin 2012 n 3 41CLUBS CLUBSAmici di Felice steunen lokale jeugdOp 28 april 2012 organiseerde Rc Lanaken-Maasland de vijfde editie van haar lenteconcert in het Cultureel Centrum van Maasmechelen. Onder de noemer Amici di Felice traden vrienden van wijlen Dr Steemans (beter bekend als Felice Damiano) op ten gunste van de jeugdwerking in Lanaken en Maasmechelen.Het initiatief voor dit concert kwam van onze voorzitster Renilde Swinnen, die in november vorig jaar omkwam in auto-ongeluk. Zij kende Dr Steemans persoonlijk en had al een aantal vrienden bereid gevonden om op te treden voor het goede doel. Overeenkomstig de wil van Dr zou de opbrengst van het benefietoptreden besteed worden aan de lokale jeugd. Na Renildes dood heeft onze club besloten om het project in haar geest voort te zetten. Star Industry, harmonie De Weergalm der Maas, Hein, Katerine en Paul Michiels maak-ten er een schitterend optreden van.Clubvoorzitter Dimitri Delwaide was dan ook zeer verheugd om de burgemeesters van Lanaken en Maasmechelen elk een cheque van 2.500 euro te mogen overhandigen voor de Jeugdwerking in hun gemeente.Bettie HendrickxRc Lanaken-MaaslandRc IeperExtra kansen voor kinderen met dyslexie Wie last heeft van dyslexie slaagt er niet in om vlot te lezen: letters worden geen woorden, woorden krijgen geen beteke-nis. Vijf tot tien procent van de bevol-king heeft in meer of mindere mate last van deze 'woordblindheid'. Het pro-bleem is genetisch bepaald en komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes. Dyslexie leidt bij jongeren vaak tot secundaire emotionele of gedragsma-tige problemen. Meer en meer situeert men de oorzaak op het niveau van de hersenen, waar bij de verwerking van taal informatie wordt uitgewisseld tus-sen de twee hersenhelften. Bij mensen met dyslexie is de informatie-uitwisse-ling tussen beide hersenhelften ver- stoord. Dyslexie is een blijvend probleem dat niet verdwijnt met therapie of oefenin-gen. Compenserende en remedirende hulpmiddelen kunnen de problemen waarmee dyslectici kampen, wel opvan-gen. Zo bestaan er softwarepakketten die helpen bij lezen, schrijven en stude-ren. Zo krijgen mensen met lees- en schrijfproblemen de mogelijkheid om geschreven informatie zelfstandig te verwerken. Sommige programmas laten toe om niet alleen met tekst- maar ook met beelddocumenten te werken. Daardoor is al het bestaande les- en toetsmateriaal onmiddellijk bruikbaar en snel toegankelijk voor dyslectische leerlingen.De Ieperse scholen willen deze gespeci-aliseerde software in al hun vestigingen ter beschikking stellen. Bij voorkeur gebeurt dat in een lokaal met compu-ters die zo breed mogelijk worden inge-zet. Alle scholen werken hierbij samen, zowel lagere als secundaire en zowel vrije als gemeenschapsscholen. Een eerste schatting leert dat jaarlijks een 100-tal leerlingen baat kan vinden bij het project. Zij kunnen hun leerachter-stand merkelijk verminderen en hun latere kansen in de maatschappij gevoe-lig verbeteren.De aankoop van laptops, scanners, soft-warepakketten en de financiering van de opleiding zou voor de scholen en ouders een grote financile inbreng vergen. Rc Ieper toonde zich echter bereid om de volledige kost hiervan te dragen. Een deel van de bijdrage komt uit het legaat dat Rc Ieper in 2009 ontving uit de nalaten-schap van juffrouw Jacqueline Deryckere. Een ander deel is verzameld via fundrai-sing-activiteiten, waarmee Rc Ieper door de jaren heen een zekere reputatie heeft opgebouwd, zoals een champagnever-koop, de verkoop van kalenders met fotos van Ieperse bezienswaardigheden en onze aanwezigheid op de kerstmarkt in de Lakenhallen.Op 10 maart hield Rc Ieper bovendien een grandioze fundraisingavond met het afscheidnemende gezelschap De Nieuwe Snaar. In haar 30-jarige geschiedenis maakte De Nieuwe Snaar elf volwaardige theatervoorstellingen, speelde ruim 3.600 concerten in bin-nen- en buitenland en sprokkelde een repertoire van om en bij de 200 liedjes, stunts en sketches bij mekaar. Nog n keer zorgden ze voor een avondje droog-komisch muziekvarit vol absurdisme en visuele grappen. We zijn blij dat we dit in Ieper mochten meemaken.Wim Lecot Rotary financiert gespecialiseerde computeruitrusting voor kinderen met dyslexie in alle Ieperse scholen.Naar jaarlijkse gewoonte hield Rc Geraardsbergen-Oudenberg een muzikaal diner als fundraising, en dit al voor de zestiende keer. Ditmaal vond het feest op 21 april plaats in de nieuwe cultuurzaal De Lier in Lierde. In de geest van het thema Ascot hadden de dames hun mooiste hoedje uit de kast gehaald. De smaakvolste exemplaren werden bekroond door onze professionele jury. Tijdens dit evene-ment schonk de club eveneens een cheque van 3.000 euro aan het MPI St-Vincentius Viane.Op 13 mei 2012 nam Rc Brugge t Vrije deel aan de loopwed-strijd Dwars door Brugge, en dit ten voordele van de strijd tegen polio. Samen met Rc Brugge, Brugge-West, Rc Brugge-Zuid, Rc Knokke-Oostkust en Rc Damme ont-ving de club Rotarirs, Rotaracters en supporters aan de Rotarytent in het lopersdorp op het domein van Ter Groene Poorte. Rc Brugge t Vrije schonk daarbij n euro per kilome-ter voor iedere Rotarir of sympathisant die meeliep in een Rotaryshirt!Clubvoorzitter Luc Verbanck met de leden van de Nieuwe Snaar36 37juni 2012 nr 3 41 juin 2012 n 3 41La cinquime dition du concours daffiches, organise par la commission des Arts des Rc Bruxelles et Brussel Coudenberg, sest clture ce 9 mai 2012 dans les Halles Saint-Gry avec la remise des prix aux laurats par Madame Karine Lalieux, che-vine de la propret la Ville de Bruxelles.Laffiche laurate de David Londono, cre sur le thme Bruxelles ville propre Brussel nette stad a t rcompense par un prix de 500 . En outre, Ogulcan Gnlad, Zouhair Zerhloul, Margot Van de Gucht et Lurolo Rophy ont reu chacun un prix de 200 pour avoir ralis la meilleure affiche de leur cole.Cette troisime action bilingue des deux clubs initiateurs et fondateurs, dans leur communaut, de lesprit rotarien Bruxelles, a suscit la participation de 48 tudiants de la sec-tion artistique de lenseignement secondaire, issue de deux coles nerlandophones et de trois coles francophones.Tous les travaux ont t affichs jusquau 30 mai sous les mar-quises extrieures des Halles Saint-Gry. Par ailleurs, plusieurs affiches seront bientt mises profit par certaines communes bruxelloises pour vhiculer leur campagne de sensibilisation la propret et par lIBGE pour la signalisation de ses espaces de jeux.La commission des Arts se rjouit de pouvoir ainsi faire connatre, grce ce concours annuel, les talents de jeunes crateurs. Si des prix en nature rcompensent les laurats, il ny aurait pas de meilleur appui rotarien quune offre de stage ou tout autre accompagnement dans la formation de ces jeunes talents prometteurs. La commission des Arts se fera un plaisir dtre lintermdiaire de toute initiative ou demande qui pour-rait lui parvenir.Michel Stricklesserotarybruxelles@skynet.beCLUBS CLUBSRc Bruxelles et Rc Brussel CoudenbergConcours daffiches sur le thme de la propretUn espace de vie convivial et ouvertPremire sortie des vieux tacotsLe projet est n il y a une dizaine dannes dans lesprit du Dr Michel Englebert. Comme tous les parents denfants handica-ps, il se posait souvent la question du devenir de son enfant : Comment vais-je continuer moccuper de lui ? Comment va-t-il vivre sa vie dadulte ? Qui le prendra en charge et lui donnera une vie digne aprs mon dpart ? En Belgique, les personnes handicapes doivent quitter lenseignement spcial une fois atteint lge adulte. Mais les places daccueil font cruellement dfaut et nombre dentre elles se retrouvent alors sans struc-ture adapteBien rsolu apporter une rponse ses questions, le Dr Englebert est all rveiller les consciences et solliciter quelques mcnes. Ainsi est n le projet LEssentiel, un espace de vie et douverture sur le handicap. Situ Lasne, le btiment, qui ouvrira ses portes en janvier 2013, entend favoriser lpanouis-sement de la personne handicape par le biais dactivits adap-tes et dopportunits de rencontres. Il comprendra un centre rsidentiel pour 30 pensionnaires, un centre de jour dune capacit daccueil de 50 personnes ainsi quune crche pour 20 enfants. Un terrain de plus dun hectare est galement dispo-nible pour linstallation de certaines activits extrieures : hip-pothrapie, jardin sensoriel, potagerDune manire gnrale, les animations, la fois diversifies et pdagogiques (arts plastiques, arts de la scne, sports, boulan-gerie, soins aux animaux, etc.), favoriseront la rencontre entre valides et moins valides, quel que soit leur ge. Une faon dchapper au vase clos et la ghettosation sociale dont sont parfois victimes les personnes handicapes. Ainsi, il est prvu que des classes vertes et des mouvements de jeunesse viennent simmerger dans ce monde diffrent et partagent des activits artistiques, sportives et culturelles avec les rsidents.De gros travaux sont actuellement en cours afin de rnover le btiment et de ladapter au projet : il faut amnager les espaces, permettre laccueil des personnes mobilit rduite, remettre la btisse aux normes nergtiques et aux exigences de scu-rit Tout cela a bien sr un cot.Sous limpulsion des Rotariens nivellois ric Arpigny et Luc Verheyen, les clubs de la zone 13 ont dcid dapporter leur pierre ce bel difice et ont mis ensemble 8.500 sur la table. Les Rotariens de Rhode-Saint-Gense se sont joints la fte et ont vers la somme de 8.000 . Cerise sur le gteau : le district, via son responsable grants Philippe Demeuse, a accord une DSG dun montant de 4.000 . Au total, ce sont donc 20.500 qui vont permettre lasbl LEssentiel damnager une salle de bains mdicalise. Celle-ci comprendra notamment une bai-gnoire adapte aux moins valides et quipe pour des activits bien-tre de type thalassothrapie.Pour les clubs de la zone 13 du D 2170, cest une anne faste et active qui se clture puisque, aprs la crche de lasbl Helios et les coles de Pondichry, voici le troisime DSG qui aboutit par leur entremise. LADG Pierre Fayt doit tre aux anges.D.C.Les clubs de la zone 13 du D 2170 (les Rc Braine-lAlleud, Braine-le-Chteau, Nivelles, Waterloo, Waterloo International) et le Rc Sint-Genesius-Rode Rhode-Saint-Gense ont uni leurs efforts pour soutenir un bien beau projet de lasbl LEssentiel. Efforts rcompenss par une subvention de district simplifie (district simplified grant ou encore DSG).Rc Charleroi-Est gauche, laffiche lauratePhoto arienne du btiment avant travauxLes amateurs et collectionneurs de vhi-cules anciens ont t combls, ce week-end, Charleroi Expo, o sest tenue la premire dition de Carolo Tacots, orga-nise par le Rc Charleroi-Est.Prs de 120 vhicules anciens et une vingtaine de motos taient exposs dans le hall 1, o taient galement rassem-bls diffrents clubs automobiles de Belgique. On pouvait y voir notamment des Bugatti, des Aston Martin, une Cadillac blanche rappelant celle du film Le Corniaud ou encore une Minerva fabri-que Anvers.Pendant quinze ans, nous avons orga-nis une course de canards qui rappor-tait environ 10.000 par an, dclare Benot Derouck, organisateur et membre du service club carolo. Mais cette mani-festation sest un peu essouffle, et il a fallu renouveler nos activits. Cest pour-quoi nous avons opt pour les vieux tacots. Il est frquent de voir des bourses dautomobiles ressemblant davantage des brocantes o lon trouve beaucoup trop de marchands. Nous voulions mon-ter avant tout une exposition de vhi-cules anciens. Nous esprons nanmoins runir, pour notre prochaine dition, quelques marchands supplmentaires.Ces vieux tacots auront t apprcis du public, qui aura aussi pu changer des contacts pour participer des rallyes danctres prochainement organiss travers le pays. La Dion Bouton de 1912 tait sans doute le vhicule le plus ancien de lexposition, et lun des plus pres- tigieux.Les bnfices de lopration sont destins la Fondation Papillon, partenaire du Rc Charleroi-Est. Cette association a dcid de sinvestir pour les enfants de Charleroi par le biais de la construction dune infrastructure rsolument contempo-raine destine laccueil denfants orphe-lins ou en placement, et ce en renforce- ment des structures existantes, peu appropries et souvent surpeuples.Source : www.lavenir.net, 08/05/2012Six clubs du D 2170Les travaux de rnovation ne sont pas une mince affaireLa premire dition de Carolo Tacots a rassembl prs de 150 voitures et motos anciennes. Une passion qui a aussi un objectif philanthropique.38 juni 2012 nr 3 41Lenclos ou la libertConduites par la plume agile et suave dHippolyte Wouters, Ninon et Franoise nous ont dvoil, avec beaucoup de charme, les traits de leur caractre et leur conception de lamour. Enjoue par le rythme des alexandrins, la pice, qui na rien dhistorique, dpeint les ressorts intimes de deux femmes intelligentes et pleines de conviction. Quoique situ au 17me sicle, le rcit est bien actuel. Ces vies de femmes ont quelque chose dternel, balances par le conflit philosophique entre lenclos des principes et lphmre de la libert. La finesse des rpliques, lhumour et le bel esprit consacrent la pertinence de leurs tres.Les dcors simples mais suggestifs permettaient de nous plon-ger dans lpoque. Un dcor moderne naurait pas eu le mme effet. Cest le charme supplmentaire que nous apporte lancien. Les robes des deux protagonistes taient superbes. Ces dernires se sont rvles des actrices de qualit, dont le jeu et surtout lex-pression ont parfaitement servi la subtilit du scnario.Ct club, la mission est accomplie avec grande distinction. Lorganisation tait parfaite et tous les bnvoles qui staient engags y prendre une part active ont bien travaill. Une men-tion particulire mrite dtre attribue aux pouses et com-pagnes qui se sont investies avec beaucoup de savoir-faire et defficacit. Leur prsence nous conforte dans lide quelles ont, elles aussi, un rle prendre et jouer dans la vie du club.Bien sr, toute prparation apporte sa part de stress. Mais il convient aujourdhui de fliciter notre prsident Philippe Muys pour son pilotage et notre ami Claude Bontinck pour la qualit du filon quil nous a apport.Le bilan financier de cette soire russie est plus qu la hauteur de nos esprances. Le bnfice provisoire atteint les 9.500 ! Le pari ntait pas fou car les risques avaient t bien circons-crits. Le bilan moral est sans doute plus important encore : nous sommes capables de russir tous ensemble. Pas pour nous, ne loublions pas, mais pour poursuivre notre idal rota-rien au service des plus dmunis, ici ou ailleurs dans le monde.Source : bulletin du clubRc Brussel-Bruxelles AtomiumCLUBSDe vijf clubs uit zone 7 bundelen hun krachtenen organiseren een weekend-event te MechelenZOneevenTijdens het weekend van 6 EN 7 OKTOBER wordt de LAMOT-SITE inMECHELEN de ontmoetingsplaats voor deelnemers aan zeven wandelingenmet de bedoeling om verborgen erfgoedplekjes te ontdekken.De THEMAWANDELINGEN zullen verschillende aspecten belichten, zoalsarcheologie, stadstuinen, religie, huiskamers, architectuur, kunst in de stad enproeverij.CONTRAST zijn professionele, hedendaagse beeldende KUNSTENAARS uitzone7 die hun werken zullen tentoonstellen binnen de LAMOT-SITE.Save the date: 6 & 7 oktober 2012 www.zone7.beReserveren en tickets:www.zone7.beInfo & Contact: zone7@telenet.beLa piceLenclos ou la libert nest pas vrai dire une pice histo-rique. Elle cherche capter des personnages du 17me sicle franais, en respectant de manire approximative leur vri-table itinraire, mais sans souci dexactitude dans les dates ou les situations. LHistoire ne sert ds lors que de toile de fond une histoire. Ninon et Franoise se sont connues, elles ont t amies. Il tait ds lors tentant de les runir et dimaginer des vnements qui, sils nont t vcus, ont au moins le mrite davoir t virtuellement possibles.Le personnage principalNinon de Lenclos (1620-1705) tait une courtisane, pisto-lire, femme desprit et de lettres franaise. Elle est le sym-bole de la femme cultive et indpendante, reine des salons parisiens, reprsentative de lvolution des murs de son poque. Influence par les ides picuriennes, athe, elle connaissait litalien et lespagnol tout en tant verse dans les sciences. Tout au long de sa vie, elle aura collectionn une ribambelle damants. Proche de Molire, elle corrigea, la demande de lauteur, la premire version du Tartuffe. Grand amateur de sagesse, Louis XIV se proccupait sou-vent, par personne interpose, de son opinion. LauteurHippolyte Wouters (n en 1934) est un avocat belge. Il fut le premier champion du monde de Scrabble francophone en 1972 et est considr comme linventeur de la variante Scrabble duplicate. Arriv au thtre sur le tard, il a crit une dizaine de pices.Sources : http://fr.wikipedia.org et www.wouters-theatre.comLe 20 avril dernier, plus de six cents personnes ont pu dcouvrir et apprcier lavant-premire de cette pice de thtre au Centre Culturel dUccle. Grce une organisation sans faille de notre clubLees Rotary Contact ook op uw tablet of smartphone!Lisez aussi Rotary Contact sur votre tablette ou sur votre smartphone !http://public.rotary.belux.org/rotarycontact40 juni 2012 nr 3 41JAGUAR LIMITED EDITIONS. Nooit gezien. De Jaguar XF 2.2D imponeert al met zijn standaarduitrusting: achttrapsautomaat met schakelbediening aan het stuur, het intelligente Stop/Start-systeem, xenonkoplampen, led-dagrijlichten.Maar bij de Jaguar XF 2.2D Business Edition geniet u ook nog eens volgende gratis extra uitrusting: Navigatiesysteem 6-voudig elektrisch verstelbare lederen zetels Parkeerhulp achteraan Bluetooth telefoonmodulewww.jaguarlimited.be5,4 L/100 KM. CO2: 149 G/KM. Milieu-informatie [KB 19/03/04]: www.jaguar.be. Geef voorrang aan veiligheid.* De XF 2.2D Business Edition is een Limited Edition model dat tot stand is gekomen dankzij de gemeenschappelijke inspanningenvan de verdeler en de invoerder. Deze aanbieding is geldig tot en met eind april 2012 en/of tot einde voorraad.DE AFGEBEELDE JAGUAR XF WIJKT AF VAN DE NOG EXCLUSIEVEREBUSINESS EDITION.*Business Edition prijs* 45.700 btwiUw voordeel 4.630 btwiHOW ALIVE ARE YOU?JAGUARLIMITED.BEJAGUGEN2W015 XFBed_Belux_Rotary_297Hx210_NL.indd 1 15/03/12 15:57