Bac Geografie 2013

  • Published on
    16-Apr-2015

  • View
    170

  • Download
    0

DESCRIPTION

Nr. Item I Utilizarea hărţilor tematice (21 puncte). 1 Pe hartă sunt marcate cu litere (de la A la F) regiuni cu un anumit tip de mediu. Scor L 0 1 2 3 4 5 L 0 1 2 3 4…

Transcript

Nr. Item I Utilizarea hărţilor tematice (21 puncte). 1 Pe hartă sunt marcate cu litere (de la A la F) regiuni cu un anumit tip de mediu. Scor L 0 1 2 3 4 5 L 0 1 2 3 4 5 2 Încercuieşte litera corespunzătoare variantei corecte de răspuns: 1. Păduri de foioase sînt caracteristice pentru mediul marcat, pe hartă, cu litera: a) A b) D c) B d) C 2. Temperaturi medii anuale mai scăzute sînt specifice mediului marcat, pe hartă, cu litera: a) A b) B c) C d) F 3. Mediul marcat, pe hartă, cu litera E este influenţat de vînturile numite: a) alizee b) musoni c) vînturi polare d) vînturi de vest 4. Soluri lateritice roşii sînt caracteristice pentru mediul marcat, pe hartă, cu litera: a) F b) B c) A d) C 5. Cantitatea maximă de precipitaţii medii anuale pe Glob a fost înregistrată în mediul marcat, pe hartă, cu litera: a) C b) F c) A d) E Caracterizează tipul de mediu marcat, pe hartă, cu litera B indicînd: a) zona naturală caracteristică pentru acest mediu b) două exemple de specii de plante caracteristice acestui tip de mediu c) două adaptări specifice ale vegetaţiei la condiţiile de climă a mediului d) două exemple de specii de animale caracteristice acestui tip de mediu L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e) două adaptări specifice ale animalelor la condiţiile de climă a mediului f) un exemplu de tip de sol caracteristic pentru zona naturală indicată 3 Explică: a) Cauza ce determină prezenţa valorilor medii de temperatură pozitive a aerului în anotimpul de iarnă în mediul marcat, pe hartă, cu litera C. L 0 1 2 3 4 5 6 L 0 1 2 3 4 5 6 b) Două cauze ce determină cantităţi mari de precipitaţii în extremitatea de vest a mediului marcat, pe hartă, cu litera F. II 4. Utilizarea reţelei de grade (10 puncte). Un avion a decolat din oraşul Moscova la data de 17 iunie, ora 09.00, zburînd în direcţia est, spre oraşul Tokyo. La ce dată şi la ce oră avionul va ateriza în oraşul Tokyo, dacă el s-a aflat în zbor 9 ore. Calculează ora după meridianul local. Efectuează toate calculele pe foaia de test. L 0 1 2 3 4 5 L 0 1 2 3 4 5 5. Calculează întinderea Cîmpiei Siberiei de Vest, de la nord la sud, în grade şi kilometri, pe meridianul de 70º long. Est. L 0 1 2 L 0 1 2 6. O navă maritimă este in pericol de a naufragia in limitele coordonatelor geografice: 0º latitudine şi 70º longitudine estică. Utilizind Harta fizică a Oceanului Indian, stabileşte: a) care sînt cele mai apropiate insule de această navă maritimă b) distanţa in grade şi kilometri pînă la aceste insule, ştiind că un grad pe paralela de 0º este egal cu 111,3 km. L 0 1 2 3 L 0 1 2 3 III. Clasificarea obiectelor geografice (12 puncte). 7. În coloana A sînt indicate denumiri de rîuri, iar în coloana B – unele caracteristici ale lor. Scrie pe liniile din coloana A, cifrele corespunzătoare din coloana B. Notă:(cifrele pot fi scrise doar o singură dată, iar una dintre opţiuni este în plus). Coloana A Sîrdaria Mekong Nil Obi Coloana B 1. Direcţia generală de scurgere este de la nord-vest spre sud-est. 2. Întretaie Tropicul Racului de două ori. 3. Formează la gura de vărsare un estuar. 4. Traversează cel mai mare deşert din lume. 5. Aparţine bazinului de scurgere endoreic. L 0 1 2 3 4 L 0 1 2 3 4 8. Clasifică produsele finite ale industriei chimice, enumerate mai jos, în patru grupe, L conform ramurilor ce le corespund. Scrie denumirea ramurii şi cîte două produse 0 corespunzătoare. 1 2 fibre sintetice, sodă caustică, cosmetică, carton, 3 acizi, mase plastice, celuloză, medicamente. 4 5 Ramura: Ramura: Ramura: Ramura: 6 7 8 1. 1. 1. 1. L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2. 2. 2. 2. IV. 9. Analiza relaţiilor cauzale dintre componentele mediului geografic (12 puncte). Analizînd harta economică a Republicii Africa de Sud: a) Dedu o deosebire în specializarea fitotehniei în Regiunea de Nord şi de Sud a acestui stat L 0 1 2 3 4 L 0 1 2 3 4 b) Explică o cauză ce determină această deosebire 10. Analizînd harta economică a Franţei, explică: a) doi factori ce au determinat amplasarea centrelor industriei metalurgiei neferoaselor în sud-vestul ţării L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 b) doi factori ce au determinat amplasarea centrelor industriei siderurgice în nordestul ţării V. 11. Evaluarea proceselor şi fenomenelor geografice (14 puncte). SUA într-o perioadă istorică scurtă a devenit după nivelul de dezvoltare economic L prima în lume. Explică trei factori ce au favorizat acest fapt. 0 1 a) 2 3 4 5 6 L 0 1 2 3 4 5 6 b) c) 12. Explică rolul migraţiilor externe şi interne în repartiţia teritorială a populaţiei SUA, L utilizînd cîte două exemple concrete. 0 1 rolul migraţiilor externe: 2 a) 3 4 5 6 7 8 b) L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 rolul migraţiilor interne: a) b) VI. 13. Eseu structurat (15 puncte). Elaborează un eseu structurat la subiectul „Poluarea mediului acvatic”, indicînd: a) două surse naturale de poluare a mediului acvatic; b) trei surse de poluare a mediului acvatic de provenienţă antropică; c) două consecinţe pentru natură a poluării mediului acvatic; d) o consecinţă pentru om a poluării mediului acvatic; e) două măsuri de preîntîmpinare a poluării mediului acvatic. L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Recommended

View more >